Leudal

Gemeente
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Leudal

Terug naar boven

Status

- Leudal is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

- De gemeente Leudal is in 2007 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en 'Roggel en Neer'.

- De gemeente Leudal omvat de dorpen Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler-Uffelse, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel, en de buurtschappen Aan de Bergen, Aan het Broek, Achter het Klooster, Asbroek, Berik, Blenkert, Brumholt, Caluna, Castert (deels), De Beekkant, De Horck, Dries, Eiland, Eind, Ellerhei, Ensebroek, Gendijk, Geneijgen, Gerhegge, Haelense Broek, Hanssum, Heiakker, Heide (Heythuysen), Heide (Roggel), Heioord, Heugde, Hoek, Hollander, Hoogstraat, Kappert, Karreveld, Kinkhoven, Maxet (grotendeels), Nijken, Op de Bos, Ophoven, Overhaelen, Roligt, Santfort (deels), Schaapsbrug, Schans (Ell), Schans (Roggel), Schillersheide, Smidstraat, Strubben, Venne, Vestjenshoek, Vlaas en Waije. Dat zijn in totaal 16 dorpen en maar liefst 49 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Leudal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leudal.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Leudal grenst in het ZW aan België en de Belgische plaatsen Kessenich, Kinrooi en Molenbeersel, in het W aan Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Leveroy, Nederweert-Eind en Ospel, in het N aan Meijel, Beringe, Egchel, Helden, Panningen en Kessel-Eik, in het O aan de rivier de Maas en Beesel, Swalmen, Assel, Leeuwen en Roermond en in het Z aan Beegden, Heel en Thorn, en ligt O van Weert en Nederweert, ZW van Kessel, Reuver en Venlo, N van Maasbracht en N en NO van de Belgische plaats Maaseik. De A2 loopt door het W van de gemeente, van N naar Z. Het gelijknamige natuurgebied ligt O in de gemeente en O van Heythuysen. Deze hoofdplaats ligt centraal tot N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Leudal omvat ca. 14.500 huizen met ca. 36.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Stichting Studiegroep Leudal e.o. zet zich in voor behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving. Naast natuurstudie en bescherming richt de studiegroep haar activiteiten ook op heemkunde en archeologie. Zo wordt meegewerkt aan opgravingen in het Leudalgebied. De studiegroep beheert een grote collectie archeologische vondsten en oude gebruiksvoorwerpen. Deze worden in het Leudalmuseum tentoongesteld. De studiegroep is ook uitgever van het kwartaalblad 'Rondom het Leudal'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is het nieuwe gemeentehuis van Leudal in gebruik genomen.

- Samen met haar partners werkt de gemeente Leudal in 2018 aan een routenetwerk voor het doorgaande landbouwverkeer. Tussen vertegenwoordigers van Cumela en LLTB, gemeenten en de provincie Limburg zijn afspraken gemaakt over welke wegen deel uitmaken van het netwerk. De gemeente heeft de agrarische bedrijven in de gemeente uitgenodigd om melding te maken van knelpunten die ze ervaren op het netwerk en gaat oplossingen hiervoor realiseren. Op basis van de verzamelde knelpunten is een programma opgesteld om het gebruik van het routenet door landbouwverkeer te stimuleren en beter te faciliteren en om de veiligheid te verbeteren. In 2018 wordt een groot deel van het programma uitgevoerd. Alle informatie over het landbouwroutenetwerk in de gemeente, de inventarisatie van knelpunten en het uitvoeringsprogramma om die knelpunten op te lossen, is te vinden op de website Landbouwscan Leudal.

De gemeente denkt dat het beschikbaar zijn van goed gefaciliteerde routes voor landbouwverkeer bijdraagt aan de bereidheid van de sector om die routes daadwerkelijk te gebruiken. Het feitelijk afdwingen van het gebruik is slechts beperkt mogelijk voor de gemeente. De bereikbaarheid van percelen zal altijd verzekerd moeten zijn, daar zal de gemeente niet aan tornen. Regulering is wel in enige mate mogelijk door bijvoorbeeld geen breedteontheffingen meer te verlenen op wegen door de bebouwde kom of, door daar waar nodig en mogelijk, een inrijverbod in te stellen voor landbouwvoertuigen. (bron: gemeente Leudal, 7-5-2018)

Terug naar boven

Evenementen

- Facebookpagina met nieuws van de kermissen in de gemeente Leudal.

- Het Europees Schutterstreffen (EST) is een feest der verbroedering. Eens in de drie jaar ontmoeten maar liefst ca. 600 schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit heel Europa elkaar. In 2018 doen ze dat in Leudal (weekend van 17/18/19 augustus). Het EST is een kleurrijk, bourgondisch feest waar iedereen welkom is. Men verwacht in dit weekend ongeveer 60.000 bezoekers en ruim 10.000 mensen die willen overnachten in de regio Leudal. Voor zo'n megafestatie met heel veel deelnemers en bezoekers zijn natuurlijk ook heel veel vrijwilligers nodig om e.e.a. in goede banen te leiden. De organisatie heeft 1500 vrijwilligers nodig op allerlei gebieden. De nadruk ligt wel op het horecagedeelte, waar ruim 1000 vrijwilligers voor nodig zijn. Als bonus krijgen de vrijwilligers een vergoeding die ten goede komt aan de vereniging namens welke zij zich hebben opgegeven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Bezoekerscentrum Leudal en Leudalmuseum bevindt zich in Haelen.

- Het Natura 2000-gebied Leudal ligt tussen Roggel, Neer en Haelen en is 315 hectare groot. Dankzij de afwisselende natuur wordt het gebied druk bezocht door recreanten. Het Leudal is een zeer waardevol beekdallandschap. Het kenmerkt zich door een grote variatie; hoogteverschillen, meanderende beken, stukjes heide en afwisselend droge en natte gedeelten. Het natuurbeheer richt zich op het behouden en ontwikkelen van beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels), de bever en twee bostypen: bossen die langs de beken en rivieren staan (vochtige alluviale bossen) en bossen op de hogere zandgronden in het gebied (eiken-haagbeukenbossen). In 2002 is in dit gebied de bever uitgezet.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leudal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leudal. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - 3ML is de omroep voor de gemeente Leudal en omgeving. - Huis-aan-huisblad 1Leudal verschijnt op woensdag en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Jeugd en jongeren: - Stichting 5th Avenue organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor jeugd en jongeren in de gemeente Leudal.

Reactie toevoegen