Midden-Limburg

Streek
Midden-Limburg
Limburg

midden-limburg gemeenten [640x480].jpg

Midden-Limburg, kaart van de ligging van de 7 gemeenten in deze VVV-regio. Bij het politieke samenwerkingsverband Midden-Limburg valt de gemeente Beesel in het N er buiten, en komt de gremeente Echt-Susteren in het Z erbij.

Midden-Limburg, kaart van de ligging van de 7 gemeenten in deze VVV-regio. Bij het politieke samenwerkingsverband Midden-Limburg valt de gemeente Beesel in het N er buiten, en komt de gremeente Echt-Susteren in het Z erbij.

Midden-Limburg

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Midden-Limburg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Midden-Limburg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Midden-Limburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midden-Limburg (online te bestellen). Zo is er bijv. de gids 'Natuurparels in Midden-Limburg' (2015), waarin wandelingen staan beschreven in Het IJzerenbos en de Hout bij Susteren, de Doort bij Echt in het voormalige stroomgebied van de Maas, Het Koningssteen bij Thorn, een natuurontwikkelingsgebied, de Beegderheide, de dalen van de Leubeek en de Zelsterbeek bij Haelen, de Swalm, een fraai meanderende zandbeek met broekbossen langs de oevers, het Weerterbos en de Krang en de Groote Peel, een hoogveengebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Terug naar boven

Status

- Midden-Limburg is een streek in, zoals de naam al suggereert, het midden van de provincie Limburg.

- Zoals bij veel regio's, liggen ook hier de grenzen niet hard vast, en kan de omvang en afbakening van de regio verschillen, afhankelijk van het specifieke samenwerkingsverband. Het bestuurlijke samenwerkingsverband, dat onder meer tot uitdrukking komt in een gezamenlijke Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), omvat de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Het toeristische samenwerkingsverband, de VVV Midden-Limburg, heeft hetzelfde gebied onder haar hoede plus de gemeente Beesel (in het noorden), minus de gemeente Echt-Susteren (aan de zuidkant). De grootste plaatsen in deze regio zijn Roermond en Weert.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) heeft in 2011 ingestemd met een economische uitvoeringsagenda. Verder is op de terreinen Landbouw, Natuur en Recreatie, Maasplassen, Ontwikkelassen en Wonen vastgesteld wat men in de regio wil bereiken. Middels focusnotities wordt gewerkt aan een samenhangend pakket van projecten, die een krachtige impuls geven aan de regionale samenwerking in Midden-Limburg. Verder wordt gewerkt aan een Economische Uitvoeringsagenda (EUA). De EUA is gericht op het realiseren van toekomstbestendig hoogwaardig onderwijs en een dito kennisinfrastructuur, het creëren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het (verder) ontwikkelen van innovatief midden- en kleinbedrijf en het benutten van de economische potentie van de Maasplassen. Doel van dit alles is om het vestigingsklimaat van de regio aantrekkelijk te houden dan wel nog aantrekkelijker te maken, voor zowel bedrijfsleven als inwoners. Sinds 2014 zetten de gemeenten in de regio hun structurele samenwerking voort onder de naam Samenwerking Midden-Limburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2006 is er het jaarlijkse Midde Limburgs Leedjes Festival (januari). De winnaar organiseert telkens het volgende festival.

- Concours Hippique Midden-Limburg (weekend in maart) vindt plaats bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Tijdens deze dagen komen de nationale springrubrieken aan bod. Het jonge talent krijgt ook alle ruimte om zich voor te stellen. Zowel de jonge paarden als de talentvolle ruiters en amazones. Met op zaterdag ook het spectaculaire Open Limburgs Stallenkampioenschap.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 is een nieuwe natuurorganisatie voor Midden-Limburg opgericht, genaamd Bronsgroen Natuurbeheer. Het is een officiële terreinbeherende organisatie zoals het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Eigenaren van grond die wordt omgezet in natuur, kunnen voortaan aangeven dat zij het beheer zelf, via Bronsgroen Natuurbeheer, willen uitvoeren. Het gaat zowel om particulieren als agrarische ondernemers.

- Het Masterplan Maasplassen is een integrale visie voor de inrichting van het Maasplassengebied in de komende jaren.

- Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg.

- Natuurgebieden in Midden-Limburg van Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Links

- Midden-Limburg Actueel is de e-krant voor de regio.

Reactie toevoegen