Aan de Bergen

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Aan de Bergen

Terug naar boven

Status

- Aan de Bergen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heythuysen.

- Buurtschap Aan de Bergen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Aan den Berg, 1936 Aan de Bergen.

Naamsverklaring
Voorzetselbepaling met het meervoud van berg 'terreinverheffing, heuvel', naar de ligging aan de rand van een hoger gelegen gebied.(1) "De buurtschap dankt haar naam vermoedelijk aan het nabijgelegen natuurreservaat Leveroyse Bergen. Volgens een andere verklaring ontleent de buurtschap haar naam aan de bergen of bergjes klei die er vroeger te zien waren bij de toenmalige steenfabriekjes nabij de beken."(2)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Aan de Bergen ligt rond de gelijknamige weg, NW van het dorp Heythuysen, en grenst in het Z aan buurtschap Aan het Klooster en de Bevelandsebeek (die W hiervan overgaat in de Leveroysebeek), in het N aan buurtschap Heide, en in het NO aan de Asbroekerheide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Aan de Bergen omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In mei 2018 zijn bij een stalbrand bij kippenhouder Nouwen in buurtschap Aan de Bergen 11.500 kippen om het leven gekomen. - Actiegroep Burning Souls heeft er een wake gehouden, zoals ze dat ook elders bij soortgelijke situaties doet. De actiegroep wil met de wakes aandacht vragen voor de slechte brandveiligheid in stallen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NO van buurtschap Aan de Bergen ligt het bosgebied de Asbroekerheide, genoemd naar de O daarvan gelegen buurtschap Asbroek. Het bestaat voornamelijk uit naaldbos, dat is aangeplant op een voormalig heide- en stuifzandgebied. De hoogte van het gebied is ongeveer 30 meter, maar hier en daar is nog enig reliëf aanwezig uit de tijd van het stuifzand. Levend stuifzand is nog te vinden nabij de Kirkelsberg in het uiterste oosten van het gebied. Hier vind je ook het hoogste punt, dat reikt tot 39,2 meter. Vogelsoorten die zich hier thuisvoelen zijn onder meer sperwer, groene specht, kleine bonte specht, zwarte specht, boomleeuwerik, koekoek, vuurgoudhaan en kruisbek.
Het gebied is aangewezen als stiltegebied.

Reactie toevoegen