Baexem

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

baexem_fanfare_aurora.jpg

Fanfare Aurora in Baexem is opgericht in 1886 en dus al 'antiek' maar nog altijd bruisend, alive and kicking.

Fanfare Aurora in Baexem is opgericht in 1886 en dus al 'antiek' maar nog altijd bruisend, alive and kicking.

LB gemeente Baexem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Baexem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Baexem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Baexem

Terug naar boven

Status

- Baexem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Baexem.

- Onder het dorp Baexem vallen ook de buurtschappen De Beekkant, De Horck en Vestjenshoek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Baoksem, Boakse.

Oudere vermeldingen
1244 Baxen, 1273 Baxem, 1299 Baex, 1314 Baxhen, 1320 Baxhem.

Naamsverklaring
Wordt gezien de vormen Baxem en Baxhem verklaard als een samenstelling van heem 'woonplaats' van de persoon Bako.(1)

Terug naar boven

Ligging

Baexem ligt NW van Roermond, ZW van Heythuysen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Baexem, die slechts het dorp omvat, 93 huizen met 576 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 2.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Baexem.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baexem heeft 7 rijksmonumenten.

- Baexem heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- RK kerk van parochie St. Johannes de Doper.

- Klooster Mariabosch is vanwege de Duitse Kulturkampf in 1877 in Baexem gesticht. Het betreft hier na kasteel Exaten een tweede vestiging van Duitse Jezuïeten in dit dorp. In 1918 bleek Mariabosch te klein te zijn geworden. De paters en de internen verhuisden naar het Collegium Maximum, het Sint Ignatiuscollege, in Valkenburg. Het klooster werd verkocht aan de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Voor het dorp en omgeving is dit klooster van grote sociale betekenis geweest vanwege de diverse zorg- en onderwijsactiviteiten, zoals een vooropleiding voor ziekenverpleging, een missieschool, een huishoud- en meisjesschool en een opleiding voor kleuterleidsters. In 2015 is het klooster gerestaureerd en verbouwd. Het complex is daarbij voorzien van starterswoningen, nultredenwoningen, vrije sectorwoningen en appartementen.

- Korenmolen Aurora is een halfgesloten standerdmolen uit 1845. In 1972 is de molen naar de huidige, geschiktere plek verplaatst en gerestaureerd, maar ook daar is het landschappelijke karakter en de windvang inmiddels verminderd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Plekploasters. - Jeugdcarnaval Baexem.

- Stichting Kindervakantiewerk Baexem is opgericht in 1966 en is er voor alle kinderen van Basisschool Harlekijn die het komende schooljaar naar groep 3 gaan tot en met de kinderen die de basisschool gaan verlaten, maar ook voor alle kinderen die in Baexem wonen maar elders naar school gaan (bijv. speciaal onderwijs). De vrijwilligers die meewerken aan de Kindervakantieweek (zowel voor als achter de schermen) maken er elk jaar weer een onvergetelijke tijd van.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kringloop Leudal.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's en ansichtkaarten van Baexem.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De in 2014 opgerichte Dorpscoöperatie Hart voor Baexem zet zich in om de leefbaarheid in het dorp duurzaam te waarborgen. Het 'droombeeld' voor de toekomst is dat Baexem een dorp is en blijft waar mensen 'lekker leven' omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld (kunnen) worden.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Baexheimerhof.

- Onderwijs: - Basisschool Harlekijn.

- Muziek: - Fanfare Aurora is opgericht in 1886. - Gemengd koor Con Amore.

- Sport: - Beugelclub DOS is opgericht in 1933. - Schutterij en Drumband St. Jan.

- Ouderen: - Seniorenvereniging Baexem.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baexem crematorium en - idem Kasteelweg.

Reactie toevoegen