Roggel

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Roggel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Roggel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Roggel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Roggel

Terug naar boven

Status

- Roggel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Roggel en Neer, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Wapen van de voormalige gemeente Roggel. - Wapen van de voormalige gemeente Roggel en Neer.

- Onder het dorp Roggel vallen de buurtschappen Asbroek (deels), Blenkert, Eind, Heide (grotendeels), Hoek, Nijken, Op de Bos (grotendeels), Ophoven, Roligt (deels), Schans en Strubben. Dat zijn 11 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is geen Roggelaar - we kunnen ons voorstellen dat dit associaties opwekt waar de inwoners niet op zitten te wachten - maar een Roggelnaar.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Sjansemaekersriek.

Terug naar boven

Ligging

Roggel ligt NW van Roermond en Haelen, NO van Heythuysen, W van Neer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Roggel 235 huizen met 1.420 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 23/281(!) (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Laak 48/272, Ophoven 70/322, De Asbroeker Heide 42/195, Het Nijken 34/242 en Roligt 18/108. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1987 opgerichte Heemkundevereniging Roggel. "De vereniging heeft o.a. tot doel: vergaren van geschied- en heemkundige kennis van het dorp en de directe omgeving; bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied; verzamelen en inventariseren van gegevens die hier betrekking op hebben; organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en het geven van voorlichting; hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie over het dorp. Aan deze doelstellingen werken de leden/vrijwilligers van de vereniging samen in enkele werkgroepen waarin aandacht is voor: historie; toponymie en topgrafie; website; foto-archief; film en video; uitgifte kalender; het verzamelen en vastleggen van verhalen, liedjes, gedichten e.d.; archeologie/prehistorie; flora en fauna; genealogie en bidprentjes; heemkundeboerderij De Leimskoel.

Verder beschikt Heemkundevereniging Roggel over een groot aantal boeken. Al onze boeken zijn voor ieder ter inzage in ons verenigingslokaal (kelder bij Fysio Tullemans) op iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur (Past. Schipperstraat 6. Ingang via de buiten keldertrap tussen het Jozefhuis en Fysio Tullemans). Ook voor andere vragen of aanleveren van foto’s of andere materialen kun je hier altijd binnen stappen. Leden kunnen ook boeken lenen. De heemkundevereniging beheert sinds 1995 ook Heemkundeboerderij De Leimskoel (Kunneweg 10). Iedere zondag van april tot november om 10.00 uur en 13.30 uur is er een gratis rondleiding. Leden van de heemkundevereniging leiden je dan rond op onze boerderij en erf. Ze zullen je dan een en ander vertellen over hoe het alledaagse leven op een Limburgse langgevelboerderij er in de eerste helft van de vorige eeuw uitzag. Elke dinsdagmorgen is een groep enthousiaste vrijwilligers bezig in en om De Leimskoel. Zij restaureren en renoveren de boerderij en ook de materialen die hier zijn opgesteld."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roggel heeft 2 rijksmonumenten.

- Roggel heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Sint Petruskerk.

- Sint Petrusmolen.

- Mariakapel te Roggel-Nunhem.

- Gevelstenen in Roggel.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Roggel functioneert als schakel tussen de burgers en het gemeentebestuur. Ons dorp is naar onze mening een gemeenschap waar het fijn wonen, werken en leven is. Dit willen wij natuurlijk, met u, graag zo houden voor de toekomst. Om dit mooie leefklimaat te behouden of waar mogelijk te verbeteren, hebben we als Dorpsraad een aantal doelen, zoals: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp, niet van personen; het welzijn van de dorpsbewoners (jong en ouder) bevorderen; optreden als tussenpersoon tussen gemeente en burgers; stimuleren van de dorpsbewoners met betrekking tot activiteiten, wensen, problemen en verbeteringen die het woon- en leefklimaat in het dorp te bevorderen. De taken van de Dorpsraad zijn samengevat: behartigen van belangen van dorpsbewoners; adviseren; signaleren; participeren; communiceren; vertegenwoordigen."

- Sport: - PSV De Bergruiters.

Reactie toevoegen