Horn

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Horn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Horn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Horn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Horn

Terug naar boven

Status

- Horn is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Haelen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Wapen van de voormalige gemeente Horn.

- Onder het dorp Horn valt ook de buurtschap Heugde.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Häör.

Oudere vermeldingen
1102 Engelbertus de Hurne, 1122 Reginboldus de Hurnen, 1138-1139 Engelbertus de Hornin, 1176 Herimannus de Horne, 1267 Wilhelmus de Huerne, ca. 1550 Hoern, ca. 1700 Hoorn.

Naamsverklaring
Betekent het Oudnederlandse hurne, horne, datief enkelvoud van horn 'uitspringende bocht, hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Horn grenst in het Z aan Beegden, in het W aan Baexem, in het N aan Haelen en Buggenum en in het O aan het Lateraalkanaal Linne-Buggenum, en ligt W van de rivier de Maas en Leeuwen, NW van Roermond, NNW van Herten en ZO van Heythuysen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Horn 141 huizen met 844 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 133/797 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Weert 8/47. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.540 huizen met ca. 3.840 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de 10e eeuw vond vestiging van de heren van Horn plaats. Het centrum van het dorp is opgeschoven naar het kasteel, getuige de vermelding in ca. 1810 van een iets noordelijker gelegen kern Oudt Horn. In 1450 werd het Land van Horne tot graafschap verheven. Na opheffing van het graafschap in 1795 was Horn zelfstandig tot 1839, toen het bij het Nederlandse grondgebied werd gevoegd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Horn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Horn heeft 14 rijksmonumenten.

- Horn heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Hoop.

- Molen De Welvaart.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Joekskapel Gans Om is opgericht in 2004 door enthousiaste muzikanten, oorspronkelijk afkomstig uit Horn, Haelen en omstreken. Inmiddels komen ze tijdens het vastelaovesseizoen bij elkaar vanuit alle uithoeken van Nederland. Ze zijn vaak te vinden bij verschillende joekskapellentreffens, en bij carnavalsactiviteiten in dorpen van de gemeente Leudal. Met veel plezier maken ze samen muziek en kleuren ze menige kroeg en feesttent groen en paars.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Horn op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool De Mussenberg. - De Latasteschool in Horn biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar. De Latasteschool is de grootste school voor speciaal onderwijs in de regio. Zij zijn er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, veelal op sociaal-emotioneel gebied. In een veilige en uitdagende leeromgeving bieden zij onderwijs zoveel mogelijk ‘op maat’, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. De Latasteschool ontwikkelt zich tot een expertisecentrum met een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor kinderen in de regio Midden-Limburg.

- Scholengemeenschap Sint Ursula is een streekschool in de gemeente Leudal. De school telt ongeveer 2300 leerlingen en 235 medewerkers en verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Midden-Limburg ten westen van de Maas, op 2 locaties: Horn; Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO-theoretisch, en Heythuysen; VMBO-theoretisch, VMBO-gemengd en VMBO-beroepsgericht (kader en basis).

- Muziek: - Hoe het zo gekomen is tot de oprichting van Harmonie De Drie Horens - die tot 1936 een fanfare was - en hoe dat verlopen is, is een mooi verhaal dat wij daarom hier graag citeren: "In 1918 brengt een vertegenwoordiging van de brandweer uit Hom een bezoek aan de gemeente Swalmen. Burgemeester André Derkx en wethouder Robert Magnee hebben in de harmoniezaal van Swalmen een conferentie bijgewoond over brandweerzaken, en de burgemeester van Swalmen vertelt over het wel en wee van de prestaties van de Swalmense harmonie. Een vraag van deze burgervader waarom in een flink en vooruitstrevend dorp als Hom nog geen muziekgezelschap is opgericht, zet de heren aan het denken. Misschien had de Swalmense burgemeester wel bedoeld: "Dat kunnen jullie in Hom zeker niet." Wethouder Magnee heeft toen gezegd: "Ik geef 500 gulden als we dat toch kunnen bereiken." In een vergadering van de gemeenteraad met pastoor Klinkum wordt door de raad ook een bedrag van 500 gulden toegezegd.

Volgens burgemeester Derkx moest het oprichten van een muziekkorps niet het werk zijn van enkelen, maar van de hele bevolking. "De stuiver van de gewone man zal even dankbaar worden aangenomen als het gele of blauwe bankbiljet van de man met fortuin en geeft evenveel recht tot toegang. Wij moeten dus gaan collecteren, een beter woord voor bedelen, en aan wie kan dat beter worden toegedacht dan aan de vrouwen, die hiervoor meer tact en geduld hebben dan de mannen." De jongedames die op pad gingen werden door de burgemeester in een toespraak na deze actie dan ook hartelijk bedankt, want het resultaat hiervan was ruim 800 gulden. In totaal werd 1818 gulden bijeengebracht, waarvan 27 instrumenten werden gekocht, genoeg om in 1919 de start van Fanfare De Drie Horens mogelijk te maken. Hoe het de vereniging verder is vergaan, kun je lezen op de pagina Geschiedenis Harmonie De Drie Horens.

- Sport: - Voetbalvereniging KSV Horn.

- Overige verenigingen: - Schutterij St. Martinus.

- Zorg: - Zorgboerderij Casquettenhof.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Horn Haelerweg en - idem kerk.

Reactie toevoegen