Hunsel

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

hunsel_toneelvereniging_zeeversbasjpeg.jpeg

In Hunsel zijn enkele verenigingen met excentrieke namen, waarvan je als buitenstaander geen idéé hebt wat het betekent. Het betreft onder andere toneelvereniging Zeeversbas. Natuurlijk hebben wij uitgezocht wat dit betekent. Zie onder het kopje Links.

In Hunsel zijn enkele verenigingen met excentrieke namen, waarvan je als buitenstaander geen idéé hebt wat het betekent. Het betreft onder andere toneelvereniging Zeeversbas. Natuurlijk hebben wij uitgezocht wat dit betekent. Zie onder het kopje Links.

hunsel_carnavalsvereniging_de_serdelhunj.jpg

De andere vereniging-met-de-excentrieke-naam in Hunsel is Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. Wat dát betekent kun je lezen onder het kopje Naam.

De andere vereniging-met-de-excentrieke-naam in Hunsel is Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. Wat dát betekent kun je lezen onder het kopje Naam.

LB gemeente Hunsel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hunsel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hunsel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hunsel

Terug naar boven

Status

- Hunsel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006. Vóór de Franse Tijd was het dorp een onderdeel van de Rijksheerlijkheid Kessenich (waarbij overigens de kernen Ell en Haler, evenals Ittervoort, tot het Land van Thorn behoorden).

- De gemeente Hunsel is in 1942 vergroot met de gemeenten Ittervoort en Neeritter, en in 1991 met een klein deel van de gemeente Grathem (de nieuwe gemeentegrenzen zijn bij de herindelingen van dat jaar ter plekke langs de A2 getrokken). De gemeenteraad had hier reeds bij de aanloop naar de herindelingen van 1942 om verzocht. In december 1940 liet zij de provincie namelijk weten: "De gemeenteraad van Hunsel is van oordeel dat, gezien de gunstige financiële toestand der gemeente, deze liever haar zelfstandigheid behoudt, dus zonder bijvoeging van de op te heffen gemeenten Neeritter en Ittervoort. Indien deze zelfstandigheid moet worden prijsgegeven, was de Raad van oordeel, dat grenswijziging noodzakelijk is. En wel aan de oostzijde de scheiding te vormen door het Kanaal Wessem-Nederweert en aan de zuidzijde door de rijksweg Kessenich-Venlo." Beide wensen zijn destijds dus niet ingewilligd; de gemeente kreeg Ittervoort en Neeritter er toch bij (wat formeel weliswaar een fusie van deze drie gemeenten was), en de grenscorrecties zijn pas in de volgende herindelingsronde, van 1991, doorgevoerd.

- Wapen van de voormalige gemeente Hunsel.

- Onder het dorp Hunsel valt ook de buurtschap Smidstraat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
16e eeuw Hunsel.

Naamsverklaring
Bij gebrek aan oudere vormen moeilijk te duiden. Gissingen: in Hun- herkent men de persoonsnaam Hunno, of hûn 'modder, moeras' en in het tweede lid het Germaanse sali-* 'uit één ruimte bestaande woning, zaal' of lo 'bos'. Als men deze naam vergelijkt met Hunsel (België, bij O.L.V. Lombeek), 1138 Hundeslo, 1404 opt Hoensel, en Hunsel (voormalig buiten bij Honselersdijk), 918-948 kopie eind 11e eeuw Hontsele, 1258 Huontsele, 1454 Honsel, dan is de betekenis 'hondsbos' of sele 'uit één ruimte bestaande woning, zaal' van de persoon Hond.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Ut Serdelleriék. En de carnavalsvereniging heet Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj (zie daarvoor verder hieronder bij Jaarlijkse evenementen). Wij hadden als Ollanders geen idee wat dit betekent en hebben de vereniging om toelichting gevraagd. Die luidt als volgt: "Serdel (met de nadruk op de laatste lettergreep) is een 30 tot 60 cm hoge plant (vogelpootje) met roze en witte bloempjes. Bloeit van juni tot herfst op zandgronden als bemesting en als veevoer. Het werd met een kar, getrokken door honden, geoogst. Omdat dit in onze buurt veel gebruikt werd, kregen we van een buurdorp de 'scheldnaam' Serdelhunj."

Terug naar boven

Ligging

Hunsel ligt ZO van Weert, W van Roermond en Heel, O van Stramproy. Het dorp grenst in het Z aan Ittervoort en Neeritter, in het W aan Haler-Uffelse, in het N aan Ell en in het O aan het Kanaal Vessem-Nederweert en de A2, met daarachter het dorp Grathem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hunsel 157 huizen met 962 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 41/236 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen As 7/51, Smitsstraat 9/58, Haler 31/198, Uffelse 11/92, Kastert 5/30 en Ell 53/297. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Korenmolen Cornelia uit 1869 is in 1944 door de Duitsers deels opgeblazen en in 1946 gesloopt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Heemkundevereniging Hunsel, die zich inzet voor behoud, herstel en bescherming van de heemkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in haar werkgebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 5 dorpen van de voormalige gemeente Hunsel hebben sinds 2008 allemaal een eigen leefbaarheidsplan. De visies zijn niet opgezet door een adviesbureau maar door de dorpsraden en de inwoners zelf. Uit gesprekken met inwoners van Hunsel, Ell, Haler-Uffelse, Ittervoort en Neeritter bleek dat de karakters van de dorpen zo verschillend zijn, dat er 5 aparte visies zijn opgesteld. Volgens de makers is in Limburg op deze manier nooit eerder een dergelijke operatie uitgevoerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hunsel heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument uit de IJzertijd (dus daar zal vermoedelijk niet veel van te zien zijn) en de Sint Jacobus de Meerderekerk uit 1839. De romaanse mergelstenen toren uit ca. 1300 is tijdens de Tweede Wereldoorlog - net als vele andere kerktorens in Limburg - opgeblazen. De toren is in 1951 onder toezicht van architect Joseph Franssen herbouwd. In de lijst onder de link staat ook nog de Uffelse Molen, maar die staat daar niet terecht want die ligt nét buiten het dorpsgebied van Hunsel, op grondgebied van buurdorp Haler-Uffelse.

- Hunsel heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Jacobusstraat 2, de boerderij op Kallestraat 11, het Bruggerkapelletje bij nr. 11, en het Groelkapelletje op nr. 46a.

- Voormalig gemeentehuis (adres?, huidige bestemming?, red.).

- Tegenover Schansstraat 4 is op 4 mei 2009 een monument onthuld voor de gevallen bemanningsleden van de Lancaster ME 858 van het 514 squadron die daar in de nacht van 20 op 21 juli 1944 is neergekomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. - V.V. Pan-Aaf.

- Wat de Kindervantieweek (KVW, juli) inhoudt, verwoordt de organisatie als volgt na afloop van de KVW 2016: "Bie deze willen wae álle kinjer / aojers en leiders bedanken veur deze fantastische waek. Ein waek lang spelen, snuiken, leiding meug maken, kinjer meug maken en veural hieël veul plezeer hebben zitj d'r op. Zonger uch is dit gein fieëst. Wae hopen det jullie volgend jaor weer allemaol mitdoon om d'r veur te zurge det dit ein succes blieftj, want die (B)engeltjes kinne wae neet te lang missen."

- Dancefestival Summer Breeze (eind juli), georganiseerd door de KPJ (zie daarvoor hieronder onder het kopje Links).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door het hele dorpsgebied van Hunsel loopt van het ZW naar het NO de Uffelse Beek.

- Speeltiun Zeevershof.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage met zangeres Marleen Rutten over de voor haar bijzondere plekjes in haar dorp Hunsel (L1, 2016). - Aanvullende audiofragmenten bij de videoreportage.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hunsel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Hunsel op Facebook. - Nieuws uit Hunsel e.o. van huis-aan-huiskrant Het Kontaktblad.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hunsel oos Dörp maakt zich sterk voor behoud van de basisschool en de overige leefbaarheidsaspecten in het dorp.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer. - De kinderen van de basisschool kunnen voor de BSO terecht bij Hoera Kinderopvang in Ittervoort. De kinderen die daaraan meedoen, worden met een busje gehaald en gebracht.

- Jeugd: - KPJ Hunsel.

- Muziek: - Fanfare St. Cecilia.

- Sport: - RKHVC (voetbal). - Dames GKC / RKHVC. - Handboogvereniging Vriendschap en Strijd. - Rijvereniging De Grensruiters.

- Overige verenigingen: - Schutterij en drumband St. Jacobus. - Toneelvereniging Zeeversbas is opgericht in 1989 en heeft, net als de carnavalsvereniging, een naam die bij niet-ingewijden vraagtekens oproept omtrent de betekenis. Wij hadden ook hier geen idee van de betekenis. Op de site van de vereniging wordt het uitgelegd: "De naam bestaat uit de delen 'Zeevers' en 'BAS'. Zeevers was de naam van de boerderij die lag op de plaats waar nu onze thuisbasis is gevestigd. Die thuisbasis is speeltuin Zeevershof. Het zijn de leden van SSH, de stichting die Zeevershof beheert, die aan de wieg van de toneelvereniging hebben gestaan. De andere mede-oprichters waren de Bonte Avond Spelers (afgekort BAS), die het tweede deel van onze naam vormen. De bonte avonden werden in die tijd door een vaste groep mensen georganiseerd."

- Zorg: - In de dorpskern hebben Stichting Land van Horne, woningcorporatie Wonen Limburg en de toenmalige gemeente Hunsel samen het kleinschalige (24 appartementen) Woonzorgcentrum Bruggerhof gebouwd. Het gaat uit van de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. De voorzieningen zijn gericht op veilig en comfortabel wonen.

Zorgboerderij De Meysebergh biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. De deelnemers voeren op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uit die hun welzijn bevorderen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat elke deelnemer optimaal bij de zorgboerderij betrokken is. Het aanbod van activiteiten sluit aan op de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf. Doelen van de activiteiten en werkzaamheden zijn het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties; sociale interactie in de omgang met de dieren zoals, de varkens, paarden, kippen, klein vee, hond en katten; zinvol werk doen, zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen; ontdekken van de eigen mogelijkheden; belevingsgerichtheid; opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden; elkaar helpen om zo de kwaliteiten van anderen en zichzelf te ontwikkelen; het ontwikkelen van handvaardigheden.

- Veiligheid: - Brandweer Hunsel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hunsel.

Reactie toevoegen