Neer

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

neer_lightfield_festival.jpg

Ook in Neer houden ze wel van een feestje op zijn tijd. Zo is er natuurlijk het carnaval, en begin mei is er het Lightfield Festival, een weekend vol met live bands en artiesten.

Ook in Neer houden ze wel van een feestje op zijn tijd. Zo is er natuurlijk het carnaval, en begin mei is er het Lightfield Festival, een weekend vol met live bands en artiesten.

LB gemeente Neer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Neer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Neer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Neer

Terug naar boven

Status

- Neer is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Roggel en Neer, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Wapen van de voormalige gemeente Neer.

- Onder het dorp Neer vallen ook de buurtschappen Brumholt, Dries, Eiland, Gendijk, Gerhegge, Hanssum, Kappert, Kinkhoven, Venne, Vlaas en Waije. Dat zijn in totaal 11 buurtschappen.

- 'Gaer nao Naer' is een in de regio bekende slogan voor dit dorp, die sinds 2008 wordt gebruikt, en is ontstaan doordat schutterij Sint Sebastianus in 2008 te Opoeteren (België) het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) won.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Naer.

Oudere vermeldingen
1204 Nere, 16e eeuw Neer.

Naamsverklaring
De plaats ligt aan de rivier de Neer, wat is ontstaan uit het Indo-Europese ner/nor* 'binnendringen, onderduiken, holte', vergelijk de Nera in Noorwegen. Een samentrekking uit Nedere* is gezien de vorm van 1204 niet correct.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Neer ligt N van Roermond en grenst in het O aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Neer 282 huizen met 1.536 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 132/678 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Brumholt 28/159, Vlaas 10/47, Keizerbosch 24/129, Venne 13/69, Kinkhoven 24/150, Gerheggen 12/69, Waaij 13/78, Groot en Klein Hansem 19/128 en Winkelmolen 7/29. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 1.400 huizen met ca. 3.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit bodemvondsten blijkt dat Neer al in de prehistorie werd bewoond. In de Romeinse tijd liep de heerbaan Tongeren-Nijmegen hier langs. In de middeleeuwen was er een schepenbank gevestigd.

Neer is bekend vanwege bierbrouwerij Lindeboom, opgericht in 1870.

Zwaard van Neer
“In 2001 werd op deze plek, tijdens het ontgronden van de jachthaven, een Vikingzwaard gevonden. Je kunt je afvragen hoeveel hoofden met dit zwaard zijn afgehakt. Dat zwaard stamt namelijk uit de tijd, vanaf 800 tot ver in de middeleeuwen, dat het Frankische rijk werd belaagd door Noormannen en Vikingen. Het waren veelal zeerovers en plunderaars, zoals de beruchte koningen Godfried en Siegfried. In 881 zetten ze hun kamp op in een koningspalts die ze versterkten. Van hieruit verwoestten ze kloosters en steden langs de Maas waaronder Maastricht, Luik en Aken. Voetsoldaten uit de akkers en dorpen zetten de tegenaanval in en werden afgeslacht als vee. De Noormannen veroverden steeds meer terrein. Ook Keizer Karel de Dikke en zijn leger waren niet opgewassen tegen zoveel geweld en hij maakte een slappe deal met koning Godfried. Die beloofde christen te worden in ruil voor nog meer land, losgeld en goud. Hij werd gedoopt maar bleef daarna gewoon roven en plunderen. Feit blijft dat de Noormannen een kleine twee jaar hun stempel hebben gedrukt op de regio en op het ontstaan van Nederland.” Aldus wethouder Robert Martens bij de onthulling van de locatie 'Zwaard van Neer' als onderdeel van ArcheoRoute Limburg, in februari 2019. (bron: Provincie Limburg)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Neer, kun je terecht bij Heemkundevereniging Oos Naer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Neer heeft 10 rijksmonumenten.

- Neer heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De Sint Martinuskerk in neogotische stijl dateert uit 1909, is ontworpen door architect Caspar Franssen en heeft nog de 15e-eeuwse toren van haar voorganger. - Parochie St. Martinus maakt tegenwoordig deel uit van het Parochiecluster Heibloem - Neer - Roggel.

- Het voormalig raadhuis van Neer, bij de kerk, dateert uit 1818 en is sinds 1850 als raadhuis in gebruik geweest. Voorheen was het een school.

- Watermolen De Friedesse Molen vervult de functie van korenmolen. De huidige molen dateert uit 1717 en is in 2002 gerestaureerd.

- Kapellen: - Mariakapel O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten - Hulp der Christenen uit 1711 (ook wel 'witte kapel', 'kapel in 't zand' of kapel in het Ven) aan de Leudalweg. - De kapellen in de buurtschappen Eiland, Gendijk en Brumholt worden op die pagina's beschreven.

- Voormalig klooster Keizerbosch.

- De huidige Bergerhof of Kapittelshof (Bergerstraat 23) dateert uit 1801.

- In het pand aan de Engelmanstraat 13 was vroeger de schepenbank van Neer gevestigd.

- Schutsluis met voormalige sluiswachterswoning.

- Het 'Wehrmachtshuisje' (Kruisstraat 3) is in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers om met schijnwerpers in het luchtruim geallieerde vliegtuigen te ontdekken en neer te halen. Hierbij bevond zich tevens het afweergeschut van de Duitsers. Na de oorlog, tussen 1944 en 1956, heeft hier een gezin van 8 personen gewoond. Daarna heeft hier tussen 1957 en 1960 een echtpaar gewoond. Nadien is het huisje in vervallen staat geraakt. In 2015 is het huisje gerestaureerd en in oorspronkelijke staat hersteld.

- De Kwirbrug (nabij Napoleonsweg 69) is eigenlijk een 'duiker', d.w.z. een onderdoorgang onder een weg door, waar een waterloop doorheen loopt, in dit geval het beekje de Kwir. De Kwirbrug is rond 1810 gebouwd in de Napoleonsweg (de huidige N273) tussen Blerick en Ittervoort, die in die tijd is aangelegd onder het bewind van Napoleon Bonaparte, om snel militaire troepen en materieel te kunnen verplaatsen. De duiker verkeert nog altijd in goede staat, ondanks het vele verkeer dat dagelijk over de Napoleonsweg rijdt. Dankzij groot groenonderhoud is de duiker weer goed zichtbaar gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovesvereniging De Kwiebusse.

- Lightfield Festival (weekend begin mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Wandelroutes rond Neer van ca. 5, 10, 15 of 20 km kun je volgen middels wandelknooppunten vanaf het startbord aan het Kerkplein. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Kerkplein en achter de Steeg. Telkens na ca. 5 km is er een mogelijkheid om te pauzeren bij een horecagelegenheid.

- "Wandelroute 'Langs de Neerbeek' (13 km) voert je door de rand van natuurgebied Leudal, landgoed Neyenghoor, het beekdal van de Neerbeek en aan de rand van het dorp Neer over een weg met uitzicht over de Maas met een werkelijk mooi Maaspanorama. Een wandeltocht voor liefhebbers van open landschap met mooie vergezichten maar die ook door bos langs de beken en beekjes gaat. In het Leudal mondt de Zelsterbeek uit in de Leubeek. Landgoed Neyenghoor is een landgoed aan de oever van de Haelense Beek, deze beek mondt ook uit in de Leubeek waarna de beek verder gaat als Neerbeek richting de Maas en uiteindelijk uitmondt in de Maas. Op het landgoed wordt een stukje van de Haelense Beek gevolgd met op enkele plaatsen een doorkijk naar hoeve Ghoor met een opvallend torentje op het woonhuis een overblijfsel van het eeuwenoude kasteel Ghoor, ook wel Neyenghoor genoemd. Na de weg met het mooie Maaspanorama gaat de wandeltocht langs een smal beekje de Wijnbeek dat in het dorp ondergronds gaat en uiteindelijk uitmondt in de Neerbeek."

- Zwembad 't Ligteveld is een verwarmd (23°C) openluchtzwembad, dat door een stichting beheerd wordt, met een groot aantal vrijwilligers en een professionele badmeester / -juffrouw. Er is een officieel wedstrijdbad (25 m) en een peuterbad. Ook is er een grote ligweide met picknicktafels en diverse speelattributen. Er zijn veel grote bomen, dus bij zonnig weer is er voldoende schaduw. Er is een terras met grote parasols. En bij de kiosk is koffie, frisdrank en ijs te verkrijgen.

- Sporthal 't Ligteveld is door zijn karakteristieke ronde vorm een opvallende verschijning. De sporthal wordt beheerd door Stichting Spantenhal Neer (SSN), die voortkomt uit de vroegere ballonhal. Door een storm is deze ballonhal verwoest. Vrijwilligers hebben de handen ineen geslagen om een nieuwe permanente accommodatie te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een sporthal met verhard buitenveld, 4 kleedlokalen en 2 scheidsrechterslokalen. De stichting wil voor betaalbare prijzen de mogelijkheid bieden om op een actieve manier sportief en actief te ontspannen. De sporthal is een prima accommodatie voor sport, spel, tentoonstellingen, muziekevenementen e.d.

- Van april t/m oktober is er veerpont Vogelvlucht over de Maas naar buurtschap Rijkel (gem. Beesel) v.v.

- In 2014 is een nieuwe wandelbrug geplaatst over de Neerbeek. De brug ligt in de buurt van de Winkelmolenstuw. Dankzij deze brug is er nu een verbinding voor wandelaars tussen Hagendoorn en Klein Hanssum, door het beekdal van de Neerbeek. De aanleg van de voetgangersbrug betekende ook de afronding van het herinrichtingsproject van deze beek. In de jaren dertig is de Neerbeek gekanaliseerd, zodat het water sneller weg kon stromen en geen hinderlijke overstromingen meer veroorzaakte. Deze kanalisering was in de jaren dertig met zijn hoge werkloosheid tevens een werkverschaffingsproject. Begin jaren zestig heeft men de Neerbeek stroomopwaarts verder gekanaliseerd. Later bleek dat dit ook nadelen had; o.a. door grondwaterdaling verslechterden de omstandigheden voor de natuur. Beken worden daarom weer in hun oude lopen hersteld en er worden weer meanders aangebracht, waardoor ook de daling van het grondwater ongedaan wordt gemaakt en de leefomstandigheden ('biotoop') voor dieren en planten verbeteren.

Natte Natuurparel Waterbloem
"Dit project wordt uitgevoerd op twee verschillende locaties. De eerste is de Natte Natuurparel Waterbloem (locatie nabij de boerderijweg). Hier willen we de waterkwaliteit verbeteren. Dit doen we door te voorkomen dat er invloed is van gebiedsvreemd water in het gebied Waterbloem. Vooral in deelgebied Wijenhout is dit belangrijk. We scheiden hier het natuur- en landbouwwater door het landbouwwater om het natuurgebied heen te leiden via de Roggelsebeek en Zwartwaterlossing. Daarnaast houden we water vast in het natuurgebied door het toepassen van gronddammen en stuwen. Bij de locatie boven Neer werken we aan een beter passend watersysteem voor landbouwkundig gebruik. Wateraanvoer voor peilbeheer van sloten in droge tijden, met behoud van voldoende afwatering in natte tijden. Ook is gekeken of het mogelijk is om weer water in de grachten van klooster Keijserbosch te krijgen." (bron: Waterschap Limburg, 2021)

- "Bij de dijkversterking in Neer in 2019 heeft Waterschap Limburg onder meer gekeken hoe piping kan worden voorkomen. Bij piping stroomt water onder de dijk door, waardoor zand onder de dijk vandaan uitspoelt, wat de dijk verzwakt, wat uitindelijk tot bezwijken van de dijk kan leiden. Een maatregel om dit te voorkomen is om aan de buitenkant van de dijk, in het voorland, onder het gras een dikke kleilaag aan te brengen. Maar hiervoor zijn veel grondwerk en transportbewegingen noodzakelijk. Bij deze dijkversterking heeft de aannemer in plaats van klei 1 cm dikke afdichtende bodemmatten met bentonietpoeder in de grond ingebracht. Hierdoor was er geen aan- en afvoer van klei nodig. Dat scheelde zo’n 200 transportwagens. Aannemerscombinatie Van den Herik / Strukton heeft in totaal 1200 m2 bentonietmatten geplaatst. Het is de eerste keer dat het waterschap dit voor een dijkversterking heeft toegepast. Normaal wordt in het deel voor de dijk ter verbetering grond bijna twee meter diep afgegraven en nieuwe klei aangebracht. Niet in Neer. Daar gaf het werk minder overlast, was het sneller gereed en bovendien goedkoper. De bentonietmat is afgedekt met een dikke leeflaag en uiteindelijk komt het gras hierop weer terug. Het product is zeer duurzaam en effecten van de omgeving en het weer hebben geen invloed op de functionaliteit van de matten. Daarbij verliezen ze hun eigenschappen niet.

Kees Dorst, innovatiemanager dijkversterkingen bij Waterschap Limburg, is trekker geweest voor de implementatie van deze toepassing in Nederland. “Voor we hier in Neer mee aan de slag konden, is er een traject van zes jaar nauwe samenwerking met een producent aan vooraf gegaan”, vertelt Dorst. Daarnaast is hij als technisch manager betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten die het waterschap uitvoert in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Ik bekijk in de brede zin des woords of en hoe innovatieve ontwikkelingen binnen onze projecten kunnen worden ingezet. Doordat ik ook betrokken ben bij HWBP-projecten kan ik een mooie samenwerking met dijkversterkingen, die nu in uitvoering zijn (onder programma Maaswerken), tot stand brengen!”, aldus Dorst. Naast toepassing van bentonietmatten in het voorland van de dijk onderzoekt Waterschap Limburg ook de toepassing van de matten op de dijk zelf, als vervanging van de doorgaans toe te passen kleilagen. Zo kunnen dezelfde voordelen van de matten op een grotere schaal worden behaald. Omdat bovendien veel minder klei nodig is en veel minder strikte eisen worden gesteld aan de benodigde grond voor de dijkversterkingen, zijn er veel meer mogelijkheden voor het gebruiken van grond uit het gebied zelf." (bron: Waterschap Limburg, november 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Neer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Neer door Piet Timmermans oftewel 'Piet van Toon', zoals hij lokaal bekend was. Dhr. Timmermans, die deze site vanaf 2001 heeft opgebouwd en onderhouden, is in 2013 overleden. Ter nagedachtenis aan dhr. Timmermans en omdat de site nog altijd naslagwaarde heeft, hebben de nabestaanden besloten de site in de lucht te houden.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Neer, door Mieke en Mart Boonen, die de actualiteiten-verzorging m.b.t. Neer van de in de vorige alinea vermelder hr. Timmermans hebben voortgezet. - En met dezelfde intentie is er ook Neers Nieuws.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Kwir. - Kinderdagverblijf Tante Pollewop.

- Jeugd en jongeren: - Opgericht in 1945, voortgekomen uit het Patronaatswerk, waar vroeger op zondagmiddag door de kapelaan spellen werden gedaan met de Neerse jongens, heeft Jong Nederland Neer zich ontwikkeld tot wat het nu is: een jeugdvereniging waarin ca. 200 kinderen onder begeleiding van ca. 70 leiders/-sters en andere vrijwilligers wekelijks activiteiten doen. Ingedeeld in leeftijdsgroepen komen kinderen en jeugd van 9 tot ca. 18 jaar 1 avond per week bij elkaar. De activiteiten concentreren zich rond de drie spelpijlers van Jong Nederland: Sport en spel, Creativiteit en Buitenleven. Bijvoorbeeld kringspellen, balspellen, knutselen, toneel, zeskamp, survival, bosspellen, zwemmen en speurtocht.

- Muziek: - Gemengd koor Vocante heeft ca. 45 leden.

- Sport: - Voetbalvereniging RKSVN.

- Tennisvereniging.

- Judoclub Sei-Do.

- Beugelclub Onder Ons.

- Overige verenigingen: - Eind jaren negentig is er in Neer een club enthousiastelingen met veel interesse in bromfietsen uit de jaren zestig. Er wordt vlijtig gesleuteld, gerestaureerd en ook nog gereden. Om hun juweeltjes te tonen aan het publiek wordt begin deze eeuw deelgenomen aan de jaarlijkse Dorpsfeesten in Neer. Op ludieke wijze worden de machines geschouwd. Dit leidt in 2005 tot de oprichting van Bromfietsclub 't Prónksjtök. Gedurende het jaar zijn er een 12-tal evenementen, waarbij naast vele deelnemers ook het publiek volop kan meegenieten. De jaarlijkse Kermisrit heeft volgens de site van de club inmiddels zelfs landelijke bekendheid gekregen, evenals de jaarlijkse onderdelenbeurs. De club telt ca. 100 leden en er is een wachtlijst ingesteld.

- Vereniging voor kleindierliefhebbers De Sportfokkers Neer e.o.

- Schutterij Sint Sebastianus.

- De Bussen-Schutten is een in 1512 opgericht schuttersgilde, met ca. 80 geüniformeerde leden. De Bussen-Schutten zijn actief in Schuttersbond Juliana. Zij staan bekend om het halen van vele prijzen in de optocht en met schieten. Ook zijn de schutters goed in het bouwen van een feestje in de tent.

- Zorg: - Sinds 2008 biedt Zorgboerderij Klooster Keyserbosch - in samenwerking met Proteion Thuis - dagbesteding voor senioren. Klooster Keyserbosch is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die behoefte hebben aan een zinvolle en aangename dagbesteding in een groene omgeving, met een agrarisch en tegelijkertijd historisch tintje. Door een of meerdere dagen naar deze dagvoorziening te gaan, kan men langer zelfstandig blijven wonen en/of wordt de thuissituatie ontlast.

- Zorgboerderij Kruisstraat 5.

- Duurzaamheid en glasvezel: - Sinds 2012 draaien de eerste 4 windmolen van Windpark Neer langs het Afwateringskanaal N van het dorp. In 2015 is daar de 5e molen, de Coöperwieck, bij gekomen. Daarmee is het het op dat moment grootste windpark van Limburg. Participatie van omwonenden staat vanaf het begin op de verlanglijst van de initiatiefnemers van de eerste vier molens. Om dat mogelijk te maken is in 2011 Coöperatie Zuidenwind opgericht. Het lukt op dat moment echter niet om de participatie op tijd rond te krijgen. De 5e molen, de Coöperwieck, is wél volledig coöperatief ontwikkeld. De bewoners en lokale (agrarische) bedrijven zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. De inzet is: maximale betrokkenheid en profijt voor de lokale gemeenschap. Het vrijkomende geld is bedoeld voor versterking van de regio: profijt is voor de buurt. Omwonenden organiseren zelf wat er met het geld gebeurt. Het gaat bewust niet naar individuen (als compensatie). "Individuele compensatie voegt namelijk economisch weinig toe aan de regio", stelt de coöperatie.

Inmiddels in het buitengebied een glasvezelnet aangelegd. Bewoners in de buitengebieden hebben al jaren behoefte aan een glasvezelnet. "Het is hier een digitale woestijn", stelden ze. Internetaanbieders zien er geen brood in, in de dunbevolkte gebieden, maar voor de agrariërs is een snelle internetverbinding van groot zakelijk belang. Met de nieuwe windmolen in Neer ontstaat opeens een kans door de investering in het glasvezelnet mee te financieren met de vijfde molen. Inmiddels liggen de glasvezelkabels in de grond. Het volgende plan ligt al klaar: asbestdaken vervangen voor zonnepanelen. Voorzitter Hennie Korten: “Doordat we nu veel meer contact hebben met elkaar, ontstaan ook dit soort plannen. Dat was niet gebeurd zonder de coöperatie.” De molens staan op grond van agrarische bedrijven. In de meeste gevallen wonen de eigenaren hier ook. De grondeigenaren ontvangen een huurvergoeding voor de grond. Dit levert voor hen een stabiele en langjarige bron van inkomsten op. Zoals een van hen het uitdrukt: “Het levert meer op dan aardappels, zonder risico op een misoogst.” Dit is nog maar een summiere samenvatting van het project. Er valt nog veel meer over te vertellen. Wie alle details ervan wil weten, vindt die onder de link in de 1e alinea.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neer, - idem kerk en - idem kapel.

Reacties

(2)

Goedendag.
Wij willen zo rond het eind van dit jaar in de gemeente Neer gaan wonen. Mijn vrouw en ik vinden echt een prachtig plaatsje. Ik ben op zoek naar de wekelijkse huis aan huisbladen. Welke zijn dat?
Wij willen graag de advertenties van: woning te huur aangeboden in Neer of omgeving bij houden en af en toe zelf een advertentie plaatsen. Weet u ook of er een digitale versie van het huis aan huisblad is?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
met vriendelijke groeten
P. Rebergen

Dag Pieter,
Allereerst; we hadden de pagina van Neer nog niet echt uitgewerkt, dat hebben we vandaag alsnog gedaan, zodat ook mogelijk toekomstige inwoners zoals u die zich aan het oriënteren zijn, zich een goed beeld kunnen vormen van o.a. de voorzieningen en het verenigingsleven.
Ik heb gezocht naar lokale huis-aan-huisbladen en heb vooralsnog alleen 1Leudal kunnen vinden, het huis-aan-huisblad voor zo te zien alle kernen in de gemeente Leudal (Neer was een gemeente t/m 1990 en is tegenwoordig als dorp onderdeel van de gemeente Leudal). Daar is ook een online versie van, die kunt u hier lezen: http://www.prepresskelpen.nl/epapers-aenc/frame1lokaal/edities/leudal.html
Maar zo te zien kun je daar geen oproepje in plaatsen. Onder het kopje Links hierboven vindt u een link naar de lokale nieuwssite 'Gaer nao Naer' (dat is de lokale slogan van het dorp), waar ook in een 'Prikbord' is voorzien. Dus allicht willen zij daar wel een oproepje van u plaatsen. Succes gewenst!, Frank van den Hoven.

Reactie toevoegen