Heibloem

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Heibloem

Terug naar boven

Status

- Heibloem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. T/m 1990 gemeente Roggel. In 1991 over naar gemeente Roggel en Neer, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Onder het dorp Heibloem vallen ook de buurtschappen Asbroek (deels), Heide (deels), Karreveld (grotendeels) en Schaapsbrug.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Heibloom.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heibloem grenst in het Z en W aan Heythuysen, in het N aan Meijel, in het NO aan Beringe en Egchel en in het Z aan Roggel, en ligt ONO van Nederweert en Weert, O van Ospel en ZW van Panningen en Helden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Heibloem heeft ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het winternummer 2017 van kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal (uitgegeven door Studiegroep Leudal) bevat o.a. een artikel van Jan Verkennis over de ambachtsschool van het vroegere klooster De Heibloem, in de periode 1917-1960. Deze school was aanvankelijk alleen voor internen van het internaat bedoeld. Later waren ook externen welkom, waardoor hele generaties jongeren uit het Leudalgebied én daarbuiten hier vakonderwijs hebben gekregen..

- Heemkundevereniging Heibloem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Buizers. - VC 't Hukske.

- Kermis Heibloem (mei).

- Garage Sale (2e pinksterdag).

- Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er jaarlijks de Kindervakantieweek in de zomervakantie.

- Toneelgroep ‘Het Scherm Open’ is direct na de oorlog opgericht vanuit de KPJ. De eerste 10-15 jaar floreerde de vereniging enorm. Dit viel plotsklaps stil door de komst van de eerste televisies. Een aantal jaren later is het toneel tijdens de Heibloemse avond weer nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks brengen ze in oktober of november een nieuw stuk op de planken. Ze heben naast een volwassengroep ook een jongerengroep.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting IKL heeft in 2014 onderhoud uitgevoerd aan een bijna 1 km lange houtwal in het beekdal van de Roggelse Beek bij Heibloem. Naast de kap van 40 populieren is regulier hakhoutbeheer uitgevoerd. Daarbij zijn om de 10 tot 12 meter bomen blijven staan, zodat die breed kunnen uitgroeien. Door dit onderhoudswerk krijgen de planten en struiken meer licht en ruimte. De stobben van de omgezaagde bomen lopen daarbij weer uit.

- De Roggelse Beek is de afgelopen jaren door Waterschap Peel en Maasvallei heringericht. De beek slingert nu ter hoogte van het dorp Heibloem door een natuurgebied met monumentale oude beuken. De beuken werden in 2015 echter aangevreten door de in dit gebied aanwezige bever of bevers. Het waterschap weet niet precies hoeveel bevers zich in dit natuurgebied bevinden. Bevers doen zich meestal niet tegoed aan beuken. Het kan echter zijn dat het op gang komen van de sapstromen in de bomen door het voorjaar, de bevers van van voorkeur heeft doen veranderen.

De beuken staan op grondgebied van het waterschap. Omdat het gebied er omheen van Staatsbosbeheer is, heeft het waterschap met hen afgestemd over de aanpak. Om de beuken te beschermen, smeert het waterschap de beuken vanaf 2015 in met het middel Wobra. Dit middel zorgt ervoor dat de bast van de beuken onaantrekkelijk wordt voor de bever en andere dieren. Het middel is kleurloos en moet jaarlijks worden aangebracht. Er is niet gekozen om rasters rond de beuken te plaatsen. Dit vindt het waterschap in overleg met Staatsbosbeheer niet passend in dit natuurgebied. In het Duitse Beieren zijn goede ervaringen opgedaan met het gebruik van Wobra. Dit middel is niet schadelijk voor de omgeving. In en langs de beek is er naast de beuken voldoende ander geschikt voedsel voor de bever. Een aantal beuken is al zover aangevreten, dat ze aan de bever worden overgelaten. (bron: Omroep Peel en Maas)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Heibloem.

- Belangenvereniging: - De Gemeenschapsraad stelt zich ten doel om de leefbaarheid binnen het gebied van de Parochie Heibloem te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voor nieuwe inwoners hebben ze de brochure 'Welkom in Heibloem' gemaakt, waarin o.a. alle tientallen verenigingen in staan vermeld.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Ongeros.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Klokkestoel.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Heihorst is de dorpsschool van Heibloem. Het pand biedt ook onderdak aan Peuteropvang ’t Hummelke, die beschikt over mooie speelruimtes, waarbij de inrichting is afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. - Kinderopvang Lollibol.

- De Widdonckschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematieken (cluster IV). De Widdonckschool staat bekend als expertisecentrum voor leerlingen waar adaptief onderwijs ingebed is in de cultuur van de school. Van de 3 basisbehoeften is 'relatie' de eerste en belangrijkste component waar op deze school aan gewerkt wordt. Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze weten dat ze welkom zijn en dat ze zich veilig kunnen voelen. Als aan deze eerste basisbehoefte is voldaan wordt er gewerkt aan 'competentie' en 'autonomie'. Verder beogen ze de leerlingen gepaste onderwijszorg te bieden gericht op het realiseren van een toekomstperspectief en daarmee een zo optimaal mogelijke plaats in de samenleving.

- MuzIek: - Tamboer- en Lyrakorps Heromene is opgericht in 1975.

- Zanggroep Heisa is een enthousiaste groep van 25 mannen en vrouwen die al ruim 20 jaar samen zingen. Door het jaar heen treden ze regematig op, bij uiteenlopende gelegenheden zoals Kerst, feestjes en partijen, in de kerk, gospel, voor de ouderen in een zorgcentrum, of een optreden samen met de toneelvereniging.

- Sport: - SVVH (Sport Vereniging Victoria Heibloem) is opgericht in 1957 en heeft dus in 2017 het 60-jarig bestaan gevierd. - SVVH voetbal. - SVVH handbal.

- De kort na de Tweede Wereldoorlog opgerichte LRV Heibloem is een actieve rijvereniging met zowel getalenteerde spring- als dressuurruiters en -amazones. Ze organiseren jaarlijks een 3-tal wedstrijden.

- Overige verenigingen: - ZijActief afd. Heibloem is opgericht in 1948 en heeft ca. 45 leden. Minimaal 1x in de maand organiseren zij boeiende en gevarieerde activiteiten. Hun uitgangspunten voor de bijeenkomsten zijn: informatief, ontspannend, leerzaam en gezelligheid. Kom vrijblijvend eens kennismaken op een van de avonden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heibloem, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen