Ittervoort

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Ittervoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ittervoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ittervoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ittervoort

Terug naar boven

Status

- Ittervoort is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1942.

- Onder het dorp Ittervoort vallen ook de buurtschappen Santfort (deels) en Schillersheide.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ittervoort grenst in het W aan Neeritter, in het NW aan Hunsel, in het NO aan Grathem en Neer, in het ZO aan Thorn en in het Z aan de Belgische plaats Kessenich, en ligt NW van de rivier de Maas en Maasbracht. Door het uiterste NO van het dorpsgebied loopt de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Ittervoort 38 huizen met 235 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 24/162 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Sandfort 8/38 (deels) en Schillersheide (Schielersheide) 6/35. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ittervoort heeft 4 rijksmonumenten.

- Ittervoort heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Ittervoort.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Puinesjödders.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De vispassage bij de Schouwsmolen aan de Itterbeek bij Ittervoort blijkt goed te werken. Zo zijn er zelfs karpers van 55 centimeter gezien in de ondiepe nevengeul die bij hoge waterstanden overtollig water afvoert. De vispassage is in maart 2011 door Waterschap Peel en Maasvallei gerealiseerd, omdat de molenstuw een obstakel vormde voor vissen. De passage zorgt ervoor dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen. Ondanks de langdurige droogte in 2011 en de lage waterstanden in de Itterbeek bleek in juli 2011 al uit metingen dat de vispassage uitstekend werkt. Bij lage waterstanden stroomt door de vispassage een beetje water om de geul open te houden.

De vismigratiezone werkt alleen bij hogere beekafvoeren, zoals in het voor- en najaar. De aangelegde 'groene laagte' vult zich dan met water, waardoor de vissen zich vrijelijk kunnen verplaatsen. Binnen twee maanden is meer dan 10% van de gemerkte vissen door de passage gezwommen. Met speciale apparatuur is onderzocht hoe de geul als migratiezone voor beekvissen werkt. Op verschillende plaatsen stonden speciaal ontwikkelde toestellen, waarmee het soort en het aantal passerende vissen zijn geteld. In en langs de oevers van het smalle ondiepe geultje hebben zich ook interessante plantensoorten gevestigd, zoals scherpe zegge, witte waterkers, watergentiaan en adderwortel. (bron: Royal Haskoning, 19-7-2011)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ittervoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Ittervoort.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Cultureel Centrum De Mortel.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Schakel te Ittervoort heeft ongeveer 115 leerlingen. Ze werken nauw samen met Basisschool St. Lambertus uit Neeritter en Basisschool De Wegwijzer uit Hunsel en vormen zo samen het cluster HIN. De school wil zich ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Behalve de basisschool zijn het gebouw ook ondergebracht Dagopvang, Peuterprogramma en BSO Hoera, de tussenschoolse opvang via enkele vrijwillige ouders, en een bibliotheekvoorziening voor kinderen en volwassenen van Stichting Bibliocenter Weert. Onderwijs, kinderopvang en een bibliotheek onder één dak dus. Dat helpt de school bij het realiseren van haar visie op onderwijs. Zij streven naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor alle kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen. Zij willen een school zijn met een leeromgeving waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt, waar ze elkaar met respect benaderen in een open en gezellige sfeer en waar iedereen zijn talenten kan laten zien. Dat doen ze met als missie: SAMEN WERKT!

- Muziek: - Fanfare Concordia.

- Overige verenigingen: - Schutterij Sint Margaretha.

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Kuiper en Laros realiseert naast gemeenschapshuis De Mortel een nieuw gebouw waarin huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, een diëtiste, pedicure, psychologische zorg en logopedie onderdak krijgen. Op termijn kunnen wellicht ook spreekuren van medisch specialisten van het St. Jans Gasthuis worden aangeboden. De huisartspraktijk heeft het gemeenschapshuis en de naastgelegen Blokhut gekocht van de gemeente Leudal. De Blokhut wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw, die eind 2017 gereed beoogt te komen. Het dorpshuis blijft beschikbaar voor de verenigingen en organisaties die er nu gebruik van maken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ittervoort.

Reactie toevoegen