Borger-Odoorn

Gemeente
Borger-Odoorn
Drenthe

borger-odoorn_actuele_kaart.jpg

Kaart van de gemeente Borger-Odoorn (© gemeente Borger-Odoorn)

Kaart van de gemeente Borger-Odoorn (© gemeente Borger-Odoorn)

Borger-Odoorn

Terug naar boven

Status

- Borger-Odoorn is een gemeente in de provincie Drenthe. Het gemeentehuis staat in Exloo.

- De gemeente Borger-Odoorn is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Borger en Odoorn.

- De gemeente Borger-Odoorn omvat de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Borger, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Buinerveen, Drouwen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, Eeserveen, Exloo, Klijndijk, Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond, Westdorp en Zandberg (deels), en de buurtschappen 2e Valthermond, Boermastreek, Dikbroeken, Ellertshaar, Exloërkijl, Exloërveen, Kavelingen, Valtherblokken en Valthermussel. Dit zijn in totaal 22 dorpen en 9 buurtschappen.

- Beschrijving van de dorpen in de gemeente Borger-Odoorn.

- Wapen van de gemeente Borger-Odoorn.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Borger-Odoorn.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Borger-Odoorn ligt Z van de dorpen Gieten, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Stadskanaal en Veendam, W van de dorpen Musselkanaal, Ter Apelkanaal en Ter Apel, NW van de dorpen Nieuw-Weerdinge en Weerdinge, N van de stad Emmen en de dorpen Noord-Sleen, Sleen en Aalden, O van de dorpen Schoonoord, De Kiel, Orvelte, Westerbork, Schoonloo, Zwiggelte, Beilen en Grolloo en ZO van het dorp Rolde en de stad Assen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Borger-Odoorn omvat ca. 10.000 huizen met ca. 25.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In maart 2019 organiseerde BOKD in samenwerking met Marit Gorter een rondetafelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen uit de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn. Aanleiding was het onderzoek dat Marit in 2017 is gestart naar factoren die bijdragen aan lokale verschillen in bevolkingskrimp. Deze gemeente bleek daarvoor een interessante casus, want krimpende regio met als enige gemeente veel inzicht in migratie tussen dorpen onderling (de meeste gemeenten houden dit alleen op gemeentelijk niveau bij). Lees hier meer over het onderzoek van Marit en de scenario’s die ze presenteert. In het onderzoek wordt gepleit voor een aanpak op dorpse schaal, omdat er grote verschillen zijn tussen dorpen onderling. Een verklaring voor deze verschillen lijkt o.a. te liggen in ruimtelijke facetten (zand versus veen) en de aanwezigheid van de zogeheten Triple A voorzieningen (arts, apotheek en Aldi of andere supermarkt). Met de vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de gemeente en bijna alle dorpen in de gemeente heeft BOKD een gesprek gevoerd over wat bouwstenen zijn voor een aanpak op dorpse schaal. Daarbij werd nadrukkelijk aangetekend dat je een aantal zaken niet op dorpsniveau kúnt oppakken. We gaan als BOKD deze bouwstenen verder uitwerken en beschrijven." (bron: BOKD)

- In 2010 heeft de gemeente het Cittaslow keurmerk toegekend gekregen. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren*. De gemeente nodigt je dan ook van harte uit om het Cittaslow leven, wonen, werken, ondernemen en recreëren in deze mooie gemeente te komen beleven. Op de Facebookpagina Cittaslow gemeente Borger-Odoorn kun je lezen en zien wat deze gemeente zo bijzonder maakt. Ze zijn ook benieuwd naar jullie Cittaslow verhalen en ervaringen in deze gemeente. Daarom kun je ook zelf je Cittaslow momenten in deze gemeente delen in de vorm van foto’s, video's of tekst en daar zo andere belangstellenden van laten meegenieten.
* Er zijn slechts 11 Cittaslow-gemeenten in Nederland.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Actief Borger-Odoorn is hét platform voor alle activiteiten in deze gemeente. Op deze website kunnen verenigingen en andere organisaties hun activiteiten plaatsen. Voorwaarde voor deze activiteiten is dat ze niet alleen voor leden toegankelijk zijn. Een sportkennismakingsles, voorleesuurtje, een winterwandeling of een optreden zijn voorbeelden van activiteiten die hier op komen te staan. Deelnemers kunnen zich opgeven als ze zich geregistreerd hebben, aanbieders kunnen hun activteiten plaatsen zodra ze zich hebben aangemeld als organisator.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het IVN is een landelijke organisatie die mensen op een leuke en boeiende manier wil betrekken bij de natuur en het milieu in de directe leefomgeving. Om dit ook in onze omgeving met zijn gevarieerde landschap met bos, heide, zand en veen te bewerkstellingen, hebben wij IVN afd. Borger-Odoorn opgericht. Door middel van cursussen, lezingen, wandelingen en natuurwerkdagen streven wij ernaar zo veel mogelijk mensen te laten zien dat onze omgeving veel aan landschap en natuurschoon te bieden heeft en dat het de moeite waard is om dit in stand houden. Kinderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep, want zij zijn de natuurbeschermers van morgen. Aangezien het IVN ook werkt aan een duurzame samenleving, willen wij helpen de kwaliteit van onze leefomgeving te bewaken en te versterken. De verschillende werkgroepen maken van onze jonge afdeling een levendig geheel." Iedereen kan meedoen met hun activiteiten - waarvoor zie de Activiteitenagenda - ook als je geen lid bent. Per activiteit wordt dat aangegeven en zie je ook wat de eventuele kosten voor deelname zijn.

Terug naar boven

Beeld

- Promotiefilm gemeente Borger-Odoorn.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Borger-Odoorn. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Officiële site van de gemeenteraad.

- Media / nieuws: - Lokale omroep RTV Borger-Odoorn. - RTV1 is de streekomroep voor de Veenkoloniën. Te beluisteren in Stadskanaal op 105.3FM, in Veendam op 106.9FM en in Borger-Odoorn op 106.0FM. Daarnaast start RTV1 binnenkort met haar eigen TV- kanaal. - Nieuws uit deze gemeente op de site van RTV Drenthe.

- Welzijn: - In de gemeente Borger-Odoorn zijn drie sociale teams. Het sociaal team is er voor jou! Je kunt er terecht met vragen over hulp en ondersteuning. De medewerkers van het sociaal team zijn er om met je mee te denken als je vragen of zorgen hebt over je persoonlijke situatie. Dat kan overal over gaan. Misschien heb je vragen over de opvoeding van je kind. Of vind je het moeilijk om rond te komen en wil je hulp om je geldzaken te regelen. Ben je werkloos en kun je wel wat advies gebruiken voor je dagbesteding? Heb je hulpmiddelen nodig omdat je slecht ter been bent? Of ben je een poosje niet in staat om je zaken te regelen? Bijvoorbeeld door ziekte, een operatie of een tijdelijke beperking? Ook als je je eenzaam voelt en graag wat aanspraak wilt, ben je bij het sociaal team aan het goede adres. Voor het sociaal team is geen vraag te gek. Loop gewoon even binnen, bel of stuur een e-mail.

- Vrijwilligers Informatie Punt VIP! Borger-Odoorn ondersteunt en versterkt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van vrijwilligerswerk, met persoonlijk advies en via trainingen. Via de vacaturebank van het VIP! kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar vinden. Daarnaast verzorgt het VIP! de jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligerswaardering.

- Ruilgoederenbank Borger-Odoorn te Nieuw-Buinen en 2e Exloërmond.

- Humanitas afd. Emmen en Borger-Odoorn is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze hebben een groot aanbod aan activiteiten, uitgevoerd en gecoördineerd door vrijwilligers. Denk aan hulp om je financiën en administratie weer op orde te krijgen, vrouwencontactgroep, maatjesproject, taalondersteuning voor en voorlezen bij nieuwe inwoners van ons land, telefooncirkel voor alleenstaanden, topclub voor jongeren met autisme, kindervakantieweken, Sinterklaas speelgoedactie, steun bij rouw, vastleggen van je levensverhaal. Wat dit allemaal inhoudt, kun je lezen onder de tweede link.

- Duurzaamheid: - "De wereld staat voor de opgave om het aandeel duurzame energie te vergroten. Vraagstukken en oplossingen gericht op verduurzaming van onze energievoorziening komen in toenemende mate op ons af. Dat geldt voor Nederland, voor Drenthe en dus ook voor de gemeente Borger-Odoorn. We willen als gemeente klaar zijn om onze bijdrage te leveren. Dat doen we onder meer door initiatieven uit de samenleving voor de opwekking van duurzame energie waar mogelijk te faciliteren. Niet alleen vanuit onze overtuiging dat verduurzaming noodzakelijk is, maar ook omdat duurzame energie onze gemeente mogelijkheden biedt voor onder meer economische ontwikkelingen.

We stellen draagvlak bij onze beoordeling van initiatieven voor grootschalige zonneakkers centraal. Daar zijn veel concrete plannen voor, die we als gemeente moeten toetsen. Het beleidskader 'Zonneoogst. Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn 2018-2020' vormt daarvoor het instrument. De jaren 2018-2020 gebruiken we als experimenteerruimte, waarin we ruimte geven aan een aantal pilots met zonneakkers. We hebben dit plan nadrukkelijk gebaseerd op hoe inwoners en betrokken partijen denken over verduurzaming, de mogelijkheden en wenselijkheid van grootschalige zonneakkers en de voorwaarden waaronder die eventueel aangelegd zouden kunnen worden." Het plan voorziet in de facilitering van de aanleg van twee zonne-akkers van elk 50 hectare en tien van maximaal 5 hectare in de periode tot 2020.

In aansluiting hierop hebben boeren in Borger-Odoorn oost een 'boerenpoule voor zonne-energie' opgezet. 15 boeren hebben in totaal 400 hectare grond ingebracht, die wat hen betreft in aanmerking kan komen voor de aanleg van zonneparken, omdat de grond - bijvoorbeeld door inklinking als gevolg van veenoxidatie - voor hen landbouwkundig gezien minder waarde heeft. In overleg met gemeente en omwonenden kunnen vervolgens de meest geschikte locaties worden gekozen.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - LTO Noord afd. Borger-Odoorn is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied van deze gemeente. Ze doen dat o.a. door het onderhouden van nauwe contacten en in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie.

Reactie toevoegen