Drouwenermond

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

drouwenermond_hervormde_kerk_2010.jpg

In 2005 zijn de kerkelijke gemeenten van Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond gefuseerd. De kerk in Nieuw-Buinen blijft behouden. De kerk te Drouwenermond is niet verkocht kunnen worden en is daarom in 2010 gesloopt. Hier de kerk vlak voor de sloop.

In 2005 zijn de kerkelijke gemeenten van Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond gefuseerd. De kerk in Nieuw-Buinen blijft behouden. De kerk te Drouwenermond is niet verkocht kunnen worden en is daarom in 2010 gesloopt. Hier de kerk vlak voor de sloop.

Drouwenermond

Terug naar boven

Status

Drouwenermond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Drouwermond, 1841 Drouwender-Mond of Drouwener-Mond, water: 1851-1855 Zuider Diep of Drouwender Mond, water: 1867 Zuider diep of Drouwenermond.

Naamsverklaring
Het dorp Drouwenermond is genoemd naar het gelijknamige kanaal. Betekent mond 'kanaal dat uitmondt in een hoofdkanaal' behorend bij Drouwen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drouwenermond ligt O van Drouwen en Drouwenerveen. De bebouwing omvat 2 lintbebouwingen, rond resp. het Zuiderdiep en, aan de Stadskanaalse kant, het Zeelandstreekje. Het dorpsgebied is bijna een rechthoek en grenst in het N aan de Gasselternijveenschedreef, in het W aan de Achterweg, in het Z aan de N374 en in het O grenst de kern aan de grens met de provincie Groningen (kern Stadskanaal).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drouwenermond 37 huizen met 170 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Drouwenermond maakt deel uit van het gebied de Drentse Monden. Na vaststelling van de grens tussen Drenthe en Groningen in 1817 en toestemming van de stad Groningen om Drentse turf over Gronings water te vervoeren, worden de 'monden' naar het Stadskanaal aangelegd. Dit was een reeks zijkanalen, (vrijwel) haaks op het Stadskanaal, gegraven voor enerzijds de afwatering van het veen en anderzijds het kunnen vervoeren van de turf via het Stadskanaal naar de stad Groningen.

Langs de monden kwamen 2 hoofddiepen: een Noorderdiep N ervan en een Zuiderdiep Z ervan. Daar kwamen de wijken (zijkanalen van de monden) dan weer haaks op uit. Langs de monden ontstond lintbebouwing, vaak aan zowel Noorderdiep als Zuiderdiep genaamd, genoemd naar het bijbehorende dorp aan de westkant. In dit geval Drouwenermond bij Drouwen. Het gelijknamige kanaal waaraan het dorp is ontstaan, is in 1822 gereed gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste monden (grotendeels) gedempt, zo ook hier. Bijzonder is dat in de monden 'knoalsters' wordt gesproken, een Gronings dialect, omdat de monden enerzijds op Stadskanaal zijn georiënteerd en daarnaast vanuit de Groningse kant zijn ontgonnen.

Zeeuwse kolonisten
Een bijzonder buurtje in Drouwenermond is het Zeelandstreekje, vanuit Drouwen gezien aan het eind van het dorp, haaks op het Zuiderdiep. Dit streekje is genoemd naar 4 gezinnen uit het Zeeuwse Westkapelle, die zich hier in 1844 vestigden ter ontginning van het dit gebied. Hiermee wilde men de grote werkloosheid en armoede onder de dijkwerkers van Westkapelle tegengaan. In de Drentse Veenkoloniën kon men deze arbeiders goed gebruiken. Het leven als 'kolonisten' viel hen zwaar, maar er was geen weg terug meer...

Kerk
In 1920 kreeg de inmiddels tot kern van enkele honderden inwoners gegroeide nederzetting een eigen Hervormde kerk. In 2005 is de Protestantse Gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond ontstaan uit de respectievelijke kerkelijke gemeenten. Als kerk voor de fusiegemeente is gekozen voor de kerk te Nieuw-Buinen. Het kerkbestuur heeft getracht de medio 2008 aan de eredienst onttrokken kerk van Drouwenermond te verkopen. De hoop was dat een nieuwe eigenaar er een woonhuis of iets anders van kon maken, zodat het gebouw kon worden behouden. Deze wens is niet uitgekomen. De kosten bleken te hoog.

De enige potentiële koper, een buurman, wilde alleen de grond (2.320 vierkante meter) en niet de kerk. Hij heeft de kerk daarom gekocht onder voorbehoud dat hij hem mag slopen. Het kerkbestuur heeft daarom een sloopvergunning gevraagd en gekregen. In 2010 is de kerk gesloopt. Stichting Oude Drentse Kerken heeft bezwaar aangetekend toen de sloop al was voltrokken. Hiermee wilde zij duidelijk maken dat er volgens haar best alternatieven zouden zijn geweest, en dat men zorgvuldiger zou moeten omgaan met in formele zin weliswaar geen monumenten, maar toch voor het desbetreffende tijdperk wel representatieve panden (de stichting is bang dat meer voormalige kerkjes in de monden onder de slopershamer zullen komen).

Oud-inwoner Reinder Sanders heeft in 2012 het boek 'De Hervormde kerk van Drouwenermond' geschreven, wat niet alleen over de geschiedenis van de kerk gaat, maar ook over het dorp in bredere zin. Het boek is zolang de voorraad strekt bij de auteur te bestellen (zie de link).

School
Na de kerk is in 2011 ook de school gesloten. In 2012 heeft Jacco Pranger uit Nieuw-Buinen naar aanleiding hiervan het boek 'Openbare Lagere School Drouwenermond 1842-2011' gepubliceerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In januari 2018 hebben vier studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden een 'dorpsbelevingsonderzoek' uitgevoerd in Drouwenermond. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de leefbaarheidsaspecten in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monument bij het Zeelandstreekje. 4 populieren en 13 esdoorns vormen samen met het eigenlijke kunstwerk een herinnering aan de 4 gezinnen met 13 kinderen die zich in 1844 vanuit het Zeeuwse Westkapelle als 'kolonisten' in Drouwenermond hebben gevestigd. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Verrekieker in Drouwenermond is een kleinschalig kunst- en cultuurpodium met een nostalgische knipoog naar bijna vergeten tijden. "Er was een tijd toen alles nog een stuk eenvoudiger en overzichtelijker leek te zijn. De tijd waarin persoonlijk contact de basis was voor de dingen die we graag doen. Tegenwoordig communiceren de meeste mensen vooral digitaal, een manier waarbij de directe interactie met elkaar plaats heeft gemaakt voor een ‘tussenpersoon’ in de vorm van een beeldscherm. Wij geven graag een beetje tegengas: in De Verrekieker staat het samen luisteren, zien, beleven en praten op de eerste plaats. Een gezellige plek voor mensen die met elkaar kunnen genieten van spontane, ontroerende en soms hele eenvoudige dingen.

Kunst- en Cultuurpodium De Verrekieker is in 2016 gerealiseerd in de voormalige koestal van een fraaie veenkoloniale boerderij in Drentse lintdorp Drouwenermond. De koeien hebben plaats gemaakt voor een podium, zitgelegenheden en horecafaciliteiten. De sfeer van de oude stal is echter nog steeds goed te voelen doordat allerlei elementen bewaard zijn gebleven; zoals de drinkbakken van de koeien, de oude gebintenstructuur en vele andere attributen die het agrarische verleden laten zien en beleven.

De Verrekieker is bedoeld om kunstenaars, (kleinkunst)artiesten en muzikanten én publiek dichter bij elkaar te brengen en mensen de kans te geven elkaar echt te ontmoeten. De Verrekieker is een unieke locatie met alle benodigde voorzieningen voor kleinschalige optredens, voorstellingen en presentaties. De organisatie van de voorstellingen en activiteiten is ondergebracht in stichting De Verrekieker. Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 enthousiaste en gedreven vrijwilligers met een grote passie voor podiumkunsten en het gezamenlijke verlangen dit te willen delen met een groter publiek.

Over het culturele aanbod is De Verrekieker heel duidelijk: bijna alle soorten van podium- en kleinkunst verdienen hier een plek. Daarbij denken we vooral aan een diversiteit van muziek, theater, toneel, poëzie, cabaret en verhalen, maar ook allerlei andere vormen van kunst en ambacht staan in het middelpunt van de binnen- en buitenactiviteiten die op het programma verschijnen. We beperken ons niet tot bepaalde genres en stijlen maar willen juist een breed aanbod voor een grote doelgroep bieden. Bij het samenstellen van de programmering hebben we een grote voorkeur voor artiesten met eigen werk: tekstschrijvers, componisten en artistieke vormgevers zijn van harte welke op ons podium. Naast de voorstellingen op het podium organiseert De Verrekieker ook aanvullende thematische activiteiten en kleinschalige evenementen op het erf rondom de boerderij. Naast muzikale en theatrale voorstellingen biedt De Verrekieker hier een geschikte plek voor een brede schakering van presentaties en demonstraties zoals oude ambachten en veenkoloniale cultuur."

- Op eerste paasdag organiseren Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond, Belangenvereniging Drouwenerveen en Stichting Boerenrock het jaarlijkse Paasvuur (locatie: Verbindingsweg). Het is voor hen altijd een uitdaging om de grootste bult van de regio te hebben. In 2018 is ze dat gelukt (hij was bijv. groter dan die van Gasselte en Buinerveen). Na afloop is er feest met een live band (gratis toegang).

- Het Boerenrockfestival (gedurende 4 dagen in augustus, in 2020 voor de 14e keer) is volgens de site van het evenement 'Het gekste evenement van het Noord'n!' "Aan de stamtafel van het dorpscafé van Drouwenermond was de plaatselijke horeca-uitbater in gesprek met een bekende radio DJ. Het was tijd voor iets nieuws in het dorp, zo vonden ze. Een festival met boerenrockbands, en zo geschiedde. Drie boerenrockbands, in de tent op de parkeerplaats van de toenmalige Tolplaats. Mooi Wark, de Bierefluiters en de Oxx-band. Pure boerenrock. Het was een groot succes, met de eerste keer direct al 1.000 bezoekers.

Na 5 jaar wil de horeca-uitbater zijn tijd geheel besteden aan zijn zaak en stoppen met het Boerenrockfestival. Een groepje vrijwilligers vindt dat dit festival niet mag verdwijnen en heeft het stokje over genomen. Nu zijn er vijf bestuursleden en tijdens het festival meer dan 150 vrijwilligers actief. De parkeerplaats wordt een weiland, de tent wordt steeds groter, een dag worden twee dagen, een springkussen wordt een complete kermis en in 2012 zijn er zelfs een cross en een camping bij gekomen. Boerenrock wordt aangevuld met andere muziekstijlen, om een breed publiek aan te spreken. Tijdens de 10e editie worden alle records gebroken: de inschrijving van de cross is in no time vol, met meer dan 400 deelnemers. Deze editie trekt in totaal 25.000 bezoekers.

Echte diehard Boerenrockfestivalfans camperen vier dagen lang op de Boerenrockfestival Klamping. Tent, camper, caravan of ander verblijf, het maakt niet uit. Donderdag om 09.00 uur gaat de Klamping open en hij sluit om zondagavond om 20.00 uur. Samen met meer dan duizend enthousiastelingen beleef je hier het festival tot in de diepste vezel. Als klampinggast heb je privileges, want als het festivalterrein gesloten is wordt hier nog tot in de kleine uurtjes door gefeest. ’s Morgens ontwaak je door het gebrul van motoren, de slaap wordt uit de ogen gewreven, snel een frisse douche en een ontbijtje en dan kun je er weer een dag tegen aan." In 2012 was het festival bijna failliet maar tegenwoordig hebben ze weer 'de wind in de zeilen' en trekt het festival jaarlijks ca. 30.000 bezoekers.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drouwenermond, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drouwenermond (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Drouwenermond.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Assekolke (Zuiderdiep 37) is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. In 2018 heeft Dorpsbelangen Drouwenermond het gebouw voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen van de gemeente. Het pand wordt flink verbouwd om het weer helemaal aan de eisen des tijds te laten voldoen. De gemeente stelt daarvoor 135.000 euro beschikbaar en de inwoners brengen de nodige zelfwerkzaamheid in ter waarde van 50.000 euro.

- Muziek: - Dames shantykoor De Dreimaster Deerns uit Drouwenermond is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

Reactie toevoegen