Drouwenermond

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

drouwenermond_hervormde_kerk_2010.jpg

In 2005 zijn de kerkelijke gemeenten van Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond gefuseerd. De kerk in Nieuw-Buinen blijft behouden. De kerk te Drouwenermond is niet verkocht kunnen worden en is daarom in 2010 gesloopt. Hier de kerk vlak voor de sloop.

In 2005 zijn de kerkelijke gemeenten van Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond gefuseerd. De kerk in Nieuw-Buinen blijft behouden. De kerk te Drouwenermond is niet verkocht kunnen worden en is daarom in 2010 gesloopt. Hier de kerk vlak voor de sloop.

Drouwenermond

Terug naar boven

Status

- Drouwenermond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam is vroeger ook weleens gespeld geweest als Drouwermond.

Naamsverklaring
Zie Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

Drouwenermond ligt O van Drouwen en Drouwenerveen. De bebouwing omvat 2 lintbebouwingen, rond resp. het Zuiderdiep en, aan de Stadskanaalse kant, het Zeelandstreekje. Het dorpsgebied is bijna een rechthoek en grenst in het N aan de Gasselternijveenschedreef, in het W aan de Achterweg, in het Z aan de N374 en in het O grenst de kern aan de grens met de provincie Groningen (kern Stadskanaal).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drouwenermond 37 huizen met 170 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Drouwenermond maakt deel uit van het gebied de Drentse Monden. Na vaststelling van de grens tussen Drenthe en Groningen in 1817 en toestemming van de stad Groningen om Drentse turf over Gronings water te vervoeren, worden de 'monden' naar het Stadskanaal aangelegd. Dit was een reeks zijkanalen, (vrijwel) haaks op het Stadskanaal, gegraven voor enerzijds de afwatering van het veen en anderzijds het kunnen vervoeren van de turf via het Stadskanaal naar de stad Groningen.

Langs de monden kwamen 2 hoofddiepen: een Noorderdiep N ervan en een Zuiderdiep Z ervan. Daar kwamen de wijken (zijkanalen van de monden) dan weer haaks op uit. Langs de monden ontstond lintbebouwing, vaak aan zowel Noorderdiep als Zuiderdiep genaamd, genoemd naar het bijbehorende dorp aan de westkant. In dit geval Drouwenermond bij Drouwen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste monden (grotendeels) gedempt, zo ook hier. Bijzonder is dat in de monden 'knoalsters' wordt gesproken, een Gronings dialect, omdat de monden enerzijds op Stadskanaal zijn georiënteerd en daarnaast vanuit de Groningse kant zijn ontgonnen.

Zeeuwse kolonisten
Een bijzonderheid specifiek voor dit dorp is het Zeelandstreekje, vanuit Drouwen gezien aan het eind van het dorp, haaks op het Zuiderdiep. Dit streekje is genoemd naar 4 gezinnen uit het Zeeuwse Westkapelle, die zich hier in 1844 vestigden ter ontginning van het dit gebied. Hiermee wilde men de grote werkloosheid en armoede onder de dijkwerkers van Westkapelle tegengaan. In de Drentse Veenkoloniën kon men deze arbeiders goed gebruiken. Het leven als 'kolonisten' viel hen zwaar, maar er was geen weg terug meer.

Kerk
In 1920 kreeg de inmiddels tot kern van enkele honderden inwoners gegroeide nederzetting een eigen Hervormde kerk. In 2005 is de Protestantse Gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond ontstaan uit de respectievelijke kerkelijke gemeenten. Als kerk voor de fusiegemeente is gekozen voor de kerk te Nieuw-Buinen. Het kerkbestuur heeft getracht de medio 2008 aan de eredienst onttrokken kerk van Drouwenermond te verkopen. De hoop was dat een nieuwe eigenaar er een woonhuis of iets anders van kon maken, zodat het gebouw kon worden behouden. Deze wens is niet uitgekomen. De kosten bleken te hoog.

De enige potentiële koper, een buurman, wilde alleen de grond (2.320 vierkante meter) en niet de kerk. Hij heeft de kerk daarom gekocht onder voorbehoud dat hij hem mag slopen. Het kerkbestuur heeft daarom een sloopvergunning gevraagd en gekregen. In 2010 is de kerk gesloopt. Stichting Oude Drentse Kerken heeft bezwaar aangetekend toen de sloop al was voltrokken. Hiermee wilde zij duidelijk maken dat er volgens haar best alternatieven zouden zijn geweest, en dat men zorgvuldiger zou moeten omgaan met in formele zin weliswaar geen monumenten, maar toch voor het desbetreffende tijdperk wel representatieve panden (de stichting is bang dat meer voormalige kerkjes in de monden onder de slopershamer zullen komen).

Oud-inwoner Reinder Sanders heeft in 2012 het boek 'De Hervormde kerk van Drouwenermond' geschreven, wat niet alleen over de geschiedenis van de kerk gaat, maar ook over het dorp in bredere zin. Het boek is zolang de voorraad strekt bij de auteur te bestellen (zie de link).

School
Na de kerk is in 2011 ook de school gesloten. In 2012 heeft Jacco Pranger uit Nieuw-Buinen naar aanleiding hiervan het boek 'Openbare Lagere School Drouwenermond 1842-2011' gepubliceerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monument bij het Zeelandstreekje. 4 populieren en 13 esdoorns vormen samen met het eigenlijke kunstwerk een herinnering aan de 4 gezinnen met 13 kinderen die zich hier in 1844 vanuit het Zeeuwse Westkapelle als 'kolonisten' hebben gevestigd. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Boerenrockfestival (lang weekend in augustus) is volgens de site van het evenerment 'Het gekste evenement van het Noord'n!'. Muziek, cross, kermis, camping en spektakel. Zie ook de aankondiging Boerenrockfestival 2015 en de video's met verslagen van Boerenrockfestival 2015.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2016 is in een voormalige koeienstal Kunst- en Cultuurpodium De Verrekieker gerealiseerd (Zuiderdiep 43). Het richt zich op o.a. kleinkunst, theater en toneel, cabaret en muziek. Zowel in het Nederlands als in het Drents en Gronings. Voor zover ons bekend zijn zij nog niet met een website op het internet aanwezig. Dus kennelijk kun je vooralsnog alleen via tel.nr. 0599-611036 nadere inlichtingen verkrijgen over de programmering.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drouwenermond (online te bestellen).

Terug naar boven

Verenigingsleven

- Ook Dorpshuis Assekolke (Zuiderdiep 37) en Dames shantykoor De Dreimaster Deerns hebben voor zover ons bekend geen website of pagina op het internet.

Reactie toevoegen