Bronnegerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Bronnegerveen

Terug naar boven

Status

- Bronnegerveen is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.
* Zo beschouwt men het ter plekke. Gezien het geringe inwonertal, het ontbreken van een kern en voorzieningen zouden wij eerder geneigd zijn het een buurtschap te noemen, maar wij conformeren ons aan hoe men het lokaal ziet.

- Bronnegerveen heeft een eigen postcode (9526) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmeen een formele woonplaats. In de praktijk zou je het als buurtschap van het naastgelegen dorp Drouwen kunnen beschouwen, waarmee het samen met het nauwelijke groter dan Bronnegerveen zijnde Bronneger een gezamenlijke Belangenvereniging heeft.

Terug naar boven

Ligging

Bronnegerveen ligt NO van Borger en Bronneger, N van Buinen, met een lintbebouwing aan de Dorpsstraat en verder alleen verspreide bebouwing. Het grondgebied van Bronnegerveen grenst in het W aan de Gasselterstraat, in het N aan de Hambroeksdijk en in het O aan het Groote Diep (die naar het Z halverwege het grondgebied van de plaats over gaat in het Achterste Diep). In het NO takt het Voorste Diep, dat dwars door het grondgebied loopt, van het Groote Diep af, en komt in het ZW via een sluis uit in het Kanaal Buinen-Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bronnegerveen heeft ca. 35 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bewoning in het Bronnegerveen ontstaat rond 1750. Pas een eeuw later groeit de veenontginningsnederzetting, als er enkele boerderijen bij komen in het westelijk deel van het Hunzedal. Eerst na de ruilverkaveling van de jaren vijftig van de 20e eeuw krijgt Bronnegerveen een verbinding met Drouwen. Bij het Voorste Diep zijn restanten gevonden van een watermolen uit de 11e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 1994 is het aanleggen van nieuwe asbestdaken al verboden. En vanaf 2024 worden ook bestaande asbestdaken verboden. In ieder geval lopen eigenaren dan het risico dat die panden niet meer te verzekeren zijn. Veel mensen willen wel saneren, maar hikken tegen de kosten aan. Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB) heeft daarom de ambitie om van deze dorpen de eerste Drentse dorpen zonder asbestdaken te maken. Zij wil de inwoners met dergelijke daken namelijk verenigen en de daken collectief laten saneren, waardoor de kosten per eigenaar lager zijn dan wanneer men het individueel doet. Anno 2017 is DBB aan het inventariseren wie er mee willen doen. Zie verder de reportage van RTV Drenthe onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 1927 gebouwde geklonken ijzeren ophaalbrug over het kanaal Buinen-Schoonoord te Bronnegerveen is een provinciaal momument. De balans en hameipoort van de brug zijn uitgevoerd in geklonken, ijzeren vakwerk. De brug maakt deel uit van de weg Bronneger-Buinen. Het rond 1928 gegraven kanaal Buinen-Schoonoord kwam voor een belangrijk deel te liggen in de dalen van de toen aanwezige beken en vormde zo de enige doorsnijding van de Hondsrug. Het kanaal is in 1966 aan de scheepvaart onttrokken. Tussen 1974 en 1979 is het kanaal geschikt gemaakt voor de sportvisserij en zijn de ophaalbruggen bij Bronneger en Westdorp gerestaureerd. De ophaalbrug is van cultuurhistorisch belang als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in Drenthe. De brug is nog grotendeels intact, maar functioneert niet meer als zodanig. Ook het bedieningsmechaniek is niet meer aanwezig.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB). - Dorpsbelangen DBB op Facebook.

- Nieuws: - Oudere nummers van de maandelijkse Dorpskrant Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen zijn via de link ook online te lezen.

- Kinderopvang: - Anke is gastouder in Bronnegerveen. Op een prachtige locatie hebben ze een schuur omgebouwd tot een mooie, gezellige en veilige speelruimte voor de kinderen. Er is buiten op het erf erg veel speelgelegenheid, waar kinderen heerlijk vrij kunnen spelen. Anke vindt het leuk om met de kinderen activiteiten te ondernemen buiten in de natuur, knutselen, zingen, spelletjes doen, koekjes bakken, boekjes voorlezen en heerlijk vrij spelen. Er is nog plaats voor nieuwe oppaskinderen van 0 tot 4 jaar.

Reactie toevoegen