Eeserveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

de_kiel_en_eeserveen_plaatsnaamborden_kopie.jpg

Als de kommen van dorpen aan elkaar grenzen, plaatsen sommige gemeenten geen plaatsnaamborden omdat dat strikt verkeerskundig niet nodig is. Bij De Kiel en Eeserveen wordt gelukkig wél keurig aangegeven dat je het ene dorp verlaat en het andere binnenkomt

Als de kommen van dorpen aan elkaar grenzen, plaatsen sommige gemeenten geen plaatsnaamborden omdat dat strikt verkeerskundig niet nodig is. Bij De Kiel en Eeserveen wordt gelukkig wél keurig aangegeven dat je het ene dorp verlaat en het andere binnenkomt

de_kiel_einde_kom_eeserveen_begin_kom_kopie.jpg

Hier ligt het driedorpenpunt De Kiel / Eeserveen / Odoornerveen. Enkele meters rechts van deze locatie staan namelijk de plaatsnaamborden van Odoornerveen. (© Google)

Hier ligt het driedorpenpunt De Kiel / Eeserveen / Odoornerveen. Enkele meters rechts van deze locatie staan namelijk de plaatsnaamborden van Odoornerveen. (© Google)

Eeserveen

Terug naar boven

Status

Eeserveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 viel het grotendeels onder de gemeente Borger, deels onder de gemeente Odoorn. Beide delen hadden/hebben een eigen postcode (7858 = voorheen gemeente Borger, 7859 = voorheen gemeente Odoorn).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1851-1855 Eesterveen, gebied: 1867 Eeserveen, 1942 ook Nieuw Borger, Eesveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Ees.(1)

Terug naar boven

Ligging

Eeserveen ligt ZW van de dorpen Eesergroen en Ees, WZW van het dorp Exloo, NW van de dorpen Odoorn en Odoornerveen, NO van de dorpen Schoonoord en Wezuperbrug, ONO van de dorpen De Kiel, Orvelte en Westerbork, OZO van het dorp Elp en ZZW van de dorpen Westdorp en Borger. De bebouwing ligt overwegend aan de Kanaalstraat langs het Kanaal Buinen-Schoonoord, en de daarmee kruisende Brammershoopstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eeserveen heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Eeserveen bestond vroeger grotendeels uit heidevelden, bentepollen, vennetjes en struikgewas. De ontginning is rond 1870 begonnen. Voor de veenarbeiders worden plaggenhutten gebouwd, die later zijn verbouwd tot stenen huisjes. In buurdorp De Kiel werd een houten schooltje gebouwd, dat in 1912 werd afgekeurd. In de omgeving lag de heuvel Brammertshoop. Een legende vertelt dat hier twee beruchte rovers woonden, Ellert en Brammert, maar bij het weggraven van de heuvel is nooit een hol gevonden. Het zand dat hierbij vrijkwam is gebruikt voor de bouw van de school en de aanleg van de straatweg naar Eesergroen (nu Brammertshoopstraat) in 1913. De waaltjes die hier toen voor zijn gebruikt, liggen nu nog als sierbestrating in Borger.

De boeren die zich in Eeserveen vestigden, moesten zelf hun land ontginnen. Zo werd dit 'woeste' gebied een landbouwgebied. Er werden aardappels en veel koren verbouwd, waarvan het stro naar de strokartonfabriek ging. De aardappels werden per schip naar de aardappelmeelfabriek vervoerd.

In 1925 is begonnen met het graven van het Kanaal Buinen - Schoonoord. Dit kanaal werd gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen, kunstmest en veevoer, en voor de afvoer van turf en landbouwproducten. Het was bevaarbaar voor 60-tons schepen. In 1927 is er in Eeserveen een sluis in het kanaal gebouwd. Het kanaal is in 1966 gesloten voor de scheepvaart. De ophaalbrug en een van de sluisdeuren zijn verdwenen.

School
In 1914 wordt in het dorp een lagere school met meesterswoning gerealiseerd. Achter de school stond het stookhok, dat niet alleen voor de opslag van turf diende, maar door de meester ook gebruikt werd voor ongehoorzame kindertjes. Na de oorlog is de school grondig verbouwd. Er werd geld ingezameld onder de inwoners en er werd een houten barak van gebouwd, die eerst dienst deed als tijdelijke school. In de barak werden ook cursussen gegeven. Later heeft deze nog gediend als gymlokaal en verenigingsgebouw. In 1985 wordt Basisschool Eeserveen de eerste Montessorischool van Drenthe. De kinderen komen van heinde en ver. De school wordt nogmaals verbouwd; er komt een stuk bij aan en er komt een kelder onder. Het grote lokaal met podium wordt ook gebruikt door de verenigingen. De school heeft ruim 60 leerlingen en het gebouw wordt te klein. De gemeente geeft echter geen toestemming om uit te breiden, met als gevolg dat de school in 1993 wordt gesloten. De kinderen gaan sindsdien naar school in Borger. In de school is tegenwoordig een uitgeverij gevestigd. De inwoners kunnen voor dorpsactiviteiten nog wel gebruik maken van het grote lokaal met podium. (bron: dorpssite)

3 kinderen omgekomen door munitie uit de Tweede Wereldoorlog
Hoe gevaarlijk uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven munitie kan zijn, blijkt als tweeënhalve maand na het einde van de oorlog 3 vriendjes uit Eeserveen het leven verliezen bij het spelen met achtergebleven Duitse munitie in het bos. Het zijn Kornelius Pepping (9 jaar), Derk Pepping (14 jaar) en Remmelt Groenwold (14 jaar). In 1997 zijn weliswaar duizenden explosieven onschadelijk gemaakt, maar vandaag de dag wordt nog altijd ten zeerste afgeraden om dit gedeelte van het bos te betreden. In deze videoreportage vertelt Bouke de Jonge over zijn destijds omgekomen vriendjes (als onderdeel van de serie 'Mien Oorlog oeze naogedachtenis' van het Oorlogs-- en Informatiecentrum Drenthe (OICD)).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Recentelijk is een nieuwe straatnaam in Eeserveen, gecreëerd, namelijk Ballerswal. Voorheen moest men de huizen aan de Ballerswal voor de adressering aanduiden als 'Brammershoopstraat 3 huisje nr. X'. Nu heeft ieder huis aan de Ballerswal een eigen adres met postcode en huisnummer. Na overleg met de gemeente en PostNL is het nu ook mogelijk om een brievenbus bij de woning te plaatsen, dus niet meer bij het begin van het pad, aangezien het pad dat door de Ballerswal loopt nu een openbare weg is. Door een van de bewoners is tevens actie ondernomen om bij de huizen reflecterende huisnummers te plaatsen, zoals dit bij de meeste huizen in het dorp reeds het geval is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2008 is de sluis uit 1927 in het Kanaal Buinen - Schoonoord geheel gerenoveerd.

- De voormalige brugwachterswoning (Kanaalstraat 6, in het uiterste N van het grondgebied van Eeserveen) aan het Kanaal Buinen-Schoonoord is in 2017 verbouwd en herbestemd tot bistro De Wilde Kers (geopend april t/m oktober, kleine kaart).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De KKB is een onderdeel van Plaatselijk Belang. De commissie organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten, waaronder een jaarlijkse barbecue, een fietstocht, karten en nog veel meer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute rond Eeserveen (ca. 12 km).

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Eeserveen 1966. Inwoners staan voor hun huis, zijn aan het werk of komen toevallig voorbij.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Eeserveen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Eeserveen behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners.

- Muziek: - De inwoners zijn trots op hun dorp. In het Lied van Eeserveen noemen ze hun dorp zelfs "De parel van het Noorden".

- Verenigingen: - Vrouwenvereniging Eeserveen organiseert van oktober t/m april 1x per maand een gezellige avond met een spreker of andere activiteit.

Reactie toevoegen