Exloo

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Exloo

Terug naar boven

Status

Exloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Eksel. Een inwoner van dit dorp is een Exeler of Exelder.

Oudere vermeldingen
1376 Exle, 1446 Exlo, 1518 Exell, 1634 en ca. 1660 en 1781 Excel.

Naamsverklaring
Vermoedelijk ontstaan uit het Ouddrentse êkeslô* 'bos van de eik'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Exloo ligt N va Odoorn, ZO van Borger.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Exloo 88 huizen met 570 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Koningin Beatrix heeft op 12 juni 2010 de grootste radiotelescoop ter wereld officieel geopend. De nieuwe telescoop, genaamd LOFAR, is gebouwd volgens een nieuw concept. Hij bestaat niet uit grote schotels, maar uit 25.000 kleine antennes, die verspreid over 36 velden staan in een gebied dat zich uitstrekt van Zweden tot Frankrijk en van Engeland tot het oosten van Duitsland. De antennes staan via een glasvezelnetwerk met elkaar in verbinding. Daardoor ontstaat een reuzentelescoop met een diameter van 100 tot 1000 kilometer. Het centrale LOFAR-gebied is 400 ha groot, ligt N van Exloo, en ligt deels in dat dorpsgebied en deels in de dorpsgebieden van de buurdorpen Exloërveen, Buinen en Buinerveen. De plaats van het centrale gedeelte van LOFAR is bepalend voor de plaats van de vele kleine buitenstations die verspreid worden over Noord-Nederland. De plaats van de buitenstations wordt zo gekozen dat LOFAR de beste kwaliteit beelden van de hemel kan maken. De telescoop wordt onder meer gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan van het heelal, kosmische deeltjes en magnetisme in sterrenstelsels. Ook doet LOFAR onderzoek op het gebied van geofysica, preciesielandbouw en ICT. Ondergrondse sensoren verzamelen informatie over de structuur van de aardbodem. Die gegevens dragen bij aan betere modellen voor bodemdaling, watermanagement en gaswinning.

De antennes en andere sensoren worden geplaatst op minstens 18 velden van ca. 2 ha, die verspreid liggen in het centrale LOFAR-gebied N van Exloo. Het grootste deel van het 400 ha grote gebied wordt dus niet voor LOFAR-sensoren gebruikt. Eigenaar ASTRON heeft daarom gezocht naar een zinvolle bestemming van het niet-gebruikte areaal. Nu wil het geval dat het centrale LOFAR-gebied doorsneden wordt door het Achterste Diep, een gekanaliseerde bovenloop van de Hunze, die onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), terwijl in het westen het gebied grenst aan het natuurontwikkelingsgebied Uilenbroeken. Reden waarom ASTRON samen met Stichting Het Drentse Landschap een integraal inrichtings- en beheersplan heeft opgesteld voor een groot aaneengesloten gebied waar natuurontwikkeling en LOFAR gezamenlijk uitstekend tot hun recht kunnen komen. Bij de projectie van de antennevelden is rekening gehouden met de wens om de oude meanders van het Achterste Diep te herstellen. Het plan wordt door ASTRON en LOFAR in samenwerking met andere instanties (Provincie Drenthe, Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa's) uitgevoerd, en zal resulteren in een natuurgebied waarin de sensorvelden op kunstmatig opgehoogde terpen zijn gebouwd. Het unieke gebied wordt op gepaste wijze voor toeristen toegankelijk gemaakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Exloo heeft 5 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in 2018 subsidie toegekend aan De Hondsrug UNESCO Global Geopark voor het project Hunzebos 3D. Het project heeft als doel het rijke ijstijdenlandschap rondom Exloo zichtbaar en beleefbaar te maken. De activiteiten concentreren zich in en rond het Hunzebos tussen het dorp en buurdorp Odoorn. Er is een belevingsroute voor kinderen en volwassenen aangelegd. Langs de routes zijn belevingselementen en borden geplaatst. Verder is er een app ontwikkeld waarin routes met filmpjes en geluidsfragmenten te zien en te horen zijn.

- Een werkgroep van Historische Vereniging Carspel Oderen heeft in 2017 de wandelroute 'Historisch rondje Exloo' (13 km) samengesteld. Met deze wandeling door en rond het dorp kom je o.a. langs historische plaatsen als diner-café Bussemaker (al sinds 1880), het oude NOLS-station, de Ballastput, de Leewal, ijsbaan De Rol, bijzondere keien en grafheuvels enz. Ook de vermeende stad Hunsow is niet vergeten en je ziet ook herinneringen aan de dorpsbrand van 1884. De route is ook per fiets af te leggen. De brochure van de wandelroute kost €1,50 en is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts en het TIP in het schapeninformatiecentrum.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt 12x per jaar en wordt in het dorp huis-aan-huis verspreid. Via de link is de actuele editie ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Stichting Exloo Vooruit (SEV) is een belangenvereniging die opkomt voor het dorp en zijn bewoners. Of het nu gaat om aanpassingen aan wegen, extra groen in het dorp of de aanleg van een skatebaan, SEV zet zich er namens de inwoners voor in. Samen met de andere verenigingen, WMO-raad en ondersteunende organisaties zoals BOKD, willen ze de leefbaarheid in het dorp behouden en waar mogelijk verbeteren. Overleg met de gemeente is daarbij een belangrijk middel.

- Dorpshuis: - Het huidige Dorpshuis Exloo is in 2016 gerealiseerd in ruimten die in de school zijn vrijgekomen. "Sinds 1975 heeft het verenigingsleven in het dorp gebruik kunnen maken van een aangekochte boerderij in het dorpscentrum, die met hulp van de gemeente en ook toen al heel veel vrijwilligers geschikt is gemaakt om te dienen als vergader- en repetitieruimte, en waar ook allerlei soorten bijeenkomsten konden worden georganiseerd. Een uitkomst voor het dorp, waar dankbaar en veelvuldig gebruik van is gemaakt. Ook de basisschool heeft er nog enige tijd onderdak gevonden. Het is dan ook moeilijk te verteren als de gemeente in 2003 aankondigt het gebouw te willen afstoten en de verenigingen wil onderbrengen in een uitbouw van de school. Hiertegen wordt heftig geprotesteerd. Vooral voor muziekvereniging TAV en de Vrouwen van Nu is de uitbouw veel te klein. Dit idee is dan ook met succes de kop ingedrukt.

In 2009 is de situatie veranderd. TAV bestaat niet meer en de school krijgt steeds meer lege lokalen. Als ons dan ook weer wordt gevraagd samen met vele anderen te willen nadenken over het inpassen van een dorpshuis in de lege schoollokalen, wordt besloten in gezamenlijkheid te gaan voor een MFA in Exloo. Het plan bestaat uit verbouw van lokalen en uitbreiding aan de voorzijde. In haar raadsvergadering van juni 2015 heeft de gemeenteraad unaniem besloten medewerking te verlenen en de werkgroep veel succes toegewenst. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft met grote inzet eerst het schoolplein heringericht en vervolgens voor de peuters een ander lokaal opgeknapt en een nieuw buitenverblijf gemaakt met zandbak, enkele speeltoestellen en een opbergruimte. School, peuters en gemeente zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat." Aldus het dorpshuis op zijn site. In november 2016 is het dorpshuis gereed gekomen.

- Sport: - v.v. HOC is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen Hunso uit Exloo en Oring uit Odoorn.

- Duurzaamheid: - Drie boeren ontwikkelen anno 2019 plannen voor de ontwikkeling van het ca. 60 hectare grote zonnepark De Oude Landen bij Exloo.

Reactie toevoegen