Borger

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

borger_plaatsnaambord.jpg

Borger heeft veel te bieden, o.a. als sportdorp, als 'hunebedhoofdstad', én met iedere dinsdag een wegenmarkt, o nee, weekmarkt (grapje van de fotograaf, tevens notabel lid van www.Wegenforum.nl, vandaar). (© H.W. Fluks)

Borger heeft veel te bieden, o.a. als sportdorp, als 'hunebedhoofdstad', én met iedere dinsdag een wegenmarkt, o nee, weekmarkt (grapje van de fotograaf, tevens notabel lid van www.Wegenforum.nl, vandaar). (© H.W. Fluks)

gemeente_borger_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Borger anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Borger anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Borger

Terug naar boven

Status

- Borger is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Börger. Een inwoner van dit dorp is een Börgerder.

Oudere vermeldingen
1327 kopie 1471 Borghere, ca. 1335 kopie Borgere, 1381-1383 en 1395-1396 Borgheren, 1519 Borger.

Naamsverklaring
Een oudere opvatting gaat uit van burg(w)ari* 'burchtbewoners', maar van een burcht is niets bekend. Voor het tweede deel wordt ook gedacht aan heri 'plaats met een zandige rug', met bork, een boomnaam, waarvoor zie Borculo. De overgang van -k- naar -g- is dan vreemd. Tenslotte wijst men op overeenkomst met Borgharen, een samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en meervoud van haar 'zandige rug', waarvan heri een afleiding is.(1)

Terug naar boven

Ligging

Borger ligt ZO van Assen, ZW van Stadskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Borger 442 huizen met 2.541 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 87/519 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Westdorp 11/95, Eldershaar 1/8, Ees 22/160, Buinen 40/260, Bronneger 12/90, Drouwen 53/362, Drouwenerveen 51/305, Buinerveen 42/205, Nieuw Buinen 86/367 en Drouwenermond 37/170. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1986 opgerichte Stichting Harm Tiesing, Historisch Genootschap voor de regio Borger. De stichting draagt de naam van de in dit dorp geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853-1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1.000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. De stichting wil met deze naam de herinnering aan deze markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden.

Het doel van de stichting is de kennis van de geschiedenis van de tot de voormalige gemeente behorende gebieden - na de gemeentelijke herindeling van 1998 kortheidshalve genoemd 'de regio Borger' - te bevorderen en uit te breiden. Dat doel beoogt zij te bereiken door o.a. het organiseren van studiedagen waarop door lezingen, dia- en filmvoorstellingen e.d. bepaalde aspecten uit de geschiedenis van het gebied worden belicht. Een van deze studiedagen is de jaarlijkse Harm Tiesingdag op de 1e zaterdag van november.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Borger heeft 7 rijksmonumenten.

- De huidige Willibrordkerk (Hoofdstraat 34) is gebouwd in 1826 als vervanger van de oude middeleeuwse kerk op die plaats. De oude kerk is dermate vervallen dat afbraak en nieuwbouw noodzakelijk is. Alleen de toren uit 1316 blijft gehandhaafd. De in neoclassicistische stijl gebouwde Waterstaatskerk is een eenvoudige, driezijdig gesloten zaalkerk. Het in 1979 gerestaureerde orgel is in 1855 vervaardigd door de Groninger orgelbouwer Herman Eberhard Freytag. Rond 1975 komt de kerk in handen van de gemeente, die de kerk gebruikt als raadszaal en verder is de kerk nog in gebruik voor trouwen, rouwen en tot 2007 soms voor een kerkdienst. Onder andere als gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1998 komt er een eind aan het gebruik van de kerk, omdat het bestuurlijk centrum van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn naar een andere kern wordt verplaatst. Hoe het de kerk nadien is vergaan, kun je lezen in het hoofdstuk Evenementen etc.

- Het Hunebedcentrum zet je op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu nog altijd in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste hunebed (nr. D27) staat pal naast het Hunebedcentrum. In het museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze megalitische graven en de mensen die ze hebben gebouwd. Er wordt ingegaan op vragen als: wie heeft ze gebouwd en hoe maar vooral ook waarom zijn ze gebouwd.

Het Hunebedcentrum is in 2018 gerenoveerd en vernieuwd. In 2018 wordt ook een 'virtueel museum' gerealiseerd, als een soort elektronische archeologische encyclopedie. Via landkaarten kun je al inzoomend archeologische informatie vinden over bepaalde locaties.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Aan de rand van het dorp Borger ligt het door bomen en struiken omzoomde, sfeervolle openluchttheater De Speulkoel. Het is aangelegd in 1958 en eigendom van de gemeente. Het biedt plaats aan ruim 600 bezoekers. De tribune is gebouwd op een helling, zodat er vanaf iedere zitplaats goede zichtlijnen zijn. In het verleden werd er jaarlijks een Ouddrentse Boerenbruiloft door de spelersgroep van ‘t Börgerder Wasschup opgevoerd en waren er openluchtkerkdiensten. In 1999 is door een aantal enthousiaste theaterliefhebbers Theaterstichting De Groene Ruimte opgericht. De stichting heeft veel geïnvesteerd in de verbetering van het openluchttheater. Zo zijn er masten voor de theaterverlichting aangelegd en zijn de bankjes van leuningen voorzien.

Stichting De Groene Ruimte organiseert jaarlijks theatervoorstellingen in het openluchttheater van Borger. De afgelopen jaren werkte de stichting actief aan het professionaliseren van de voorstellingen. Hiertoe trok men professionals aan voor regie, grime, techniek en decorontwerp. De Groene Ruimte is een vrijwilligersorganisatie. Van bestuur tot horecamedewerkers, van acteurs tot decorbouwers, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid bij iedereen die meewerkt aan de realisatie van de voorstellingen. Voor de financiële middelen is De Groene Ruimte volledig afhankelijk van de inkomsten uit sponsoring en de opbrengsten van de kaartverkoop. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Het theater heeft geen adres. Het is gelegen aan de rechterzijde van de Hunebedstraat in het bos tegenover de parkeerplaats van het Hunebed Informatiecentrum.

- Inwoner Henk Eggens ziet de leegstand van de rijksmonumentale Hervormde kerk van Borger* met lede ogen aan en wil weer reuring brengen in de kerk én in het dorp in bredere zin. En dat is buitengewoon goed gelukt! De afgelopen jaren heeft hij de kerk verbouwd en herbestemd tot cultuurpodium VANSLAG, waar vrijwel wekelijks bijzondere bands optreden. Over wat er zo bijzonder is aan dit initiatief, laten wij Henk graag zelf aan het woord: "In 2011 zijn we gestart met het initiatief tot het oprichten van een cultuurpodium in de voormalige dorpskerk. De kerk wordt dan al een aantal jaren niet meer gebruikt voor diensten, incidenteel als rouw- en trouwlocatie en een aantal koren vindt er onderdak, waaronder het Drents Vocaal Ensemble. In januari 2013 is het cultuurpodium van start gegaan.
* Voor een toelichting hierop zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

VANSLAG wil een platform zijn voor (aankomend) talent, dat gefaciliteerd wordt om zich te ontwikkelen en een podium krijgt, waar ze echt in de spotlights komen te staan. Jonge, beginnende artiesten verdienen volgens VANSLAG hetzelfde podium en dezelfde kansen als de ‘grote jongens’, de gevestigde orde, de bekende artiesten. En dat alles midden in de regio, want feitelijk is er niets in de regio dat zich hier op richt. VANSLAG biedt meer dan een podium. Het zoekt en verkent de grenzen van deze figuurlijke verhoging. Het is niet alleen een toneel waarop iemand staat om zijn verhaal te vertellen, maar een plek waar mensen samenkomen om collectief iets te beleven.

VANSLAG verwijst naar nieuwe inzichten, naar een nieuw ritme, anders dan anders, een andere orde, breed en buitengewoon. Het is een ervaring waar je onderdeel van wilt zijn en waar uitgangspunten deugen. Een podium voor een groot publiek. Ontstaan vanuit het samenwerkingsprincipe van co-creëren. Cultuurpodium VANSLAG in Borger is het hart voor nieuwe cultuur en altijd op zoek naar co-creaties met andere partijen."

Last but not least stelt Henk Eggens over zijn drijfveren: "Ik ben geen ondernemer, ik ben ondernemend. Ik wil iets creëren, dat gaat voor mij boven het zakelijke belang. Ik zit hier voor de reuring en ik wil iets toevoegen. Wat we hier straks nog gaan bouwen, doen we met hout uit de omgeving, met mensen uit de omgeving en met leerwerkplekken. Uiteindelijk komt hier iets heel bijzonders te staan. Nu komen mensen hier naartoe voor de muziek. Er komen hier zelfs mensen uit Hannover en Hamburg. Wij hebben hier artiesten die ook in Paradiso staan. Dan ligt Borger voor de Duitsers net iets dichter bij. Straks wil ik dat mensen ook komen voor het gebouw. Zoals mensen naar Bilbao gaan voor Guggenheim, zo wil ik hier straks ook bussen vol toeristen naar het dorp krijgen. Dat klinkt ambitieus, maar daar is niets mis mee."

- Jaarlijks is er op een zondag begin augustus op het buitenterrein van het Hunebedcentrum in Borger de Oertijdmarkt. De markt met meer dan 60 standhouders op het gebied van archeologie, mineralen en fossielen is van 11.00-17.00 uur te bezoeken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De rondwandeling Borger - Buinen (12 km) voert u langs maar liefst 8 hunebedden en brengt u langs plekken met schitterende vergezichten vanaf de hoge velden en essen over het Hunzedal.

- Hunebedcity is een sociale onderneming die het in mei 2018 door hen aangekochte oude gemeentehuis in Borger (Hoofdstraat 32) herbestemt naar een ontmoetingsruimte met winkeltjes, een speelgrot en horeca voor inwoners en bezoekers van het dorp. Hierbij wordt gewerkt met bijzondere medewerkers, veelal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Borger 1953 (14 min.). Inwoners staan voor hun huis, zijn aan het werk of komen toevallig voorbij. Verder Hotel Bieze, de Prinses Margrietschool, de School met den Bijbel, een niet nader genoemde lagere school en een smederij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borger (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsbelangen Borger is opgericht in 2016. In 2015 zijn op initiatief van de Hunzecommissie een aantal gespreksavonden geweest waar gepeild is of er belangstelling is vanuit het dorp voor een Dorpsbelangen organisatie. Die belangstelling was er. Uit de groep belangstellenden zijn 8 personen opgestaan om de Dorpsbelangen organisatie verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting. Het doel van de stichting is het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp. We zijn gestart als stichting om het concept Dorpsbelangen verder uit te werken. De gedachte is wel om op den duur een vereniging te worden waar inwoners lid van kunnen worden.

Dorpsbelangen Borger is gesprekspartner van de gemeente. Hierbij kan het gaan over grote en kleine dingen die spelen in het dorp. Deze dingen verzint het bestuur niet zelf. Regelmatig wordt contact gezocht met de buurtverenigingen met de vraag wat binnen de buurt speelt. Alle inwoners van het dorp kunnen via het contactformulier op de website hun verhaal bij ons kwijt. Soms geven we aan dat hiervoor zelf contact met de gemeente gezocht kan worden, in andere gevallen neemt Dorpsbelangen het mee in gesprekken met de gemeente. In het geval van grotere vraagstukken zal Dorpsbelangen ook informatie ophalen uit het dorp. 2019 staat in het teken van samenwerking met ondernemers en de centrummanager om mee te denken over het centrum van Borger. Ook zijn we bezig om de laatste hand te leggen aan het Dorpsplan. Daarnaast hebben we nog een aantal lopende projecten zoals het Eeserdiepje, glasvezel en hebben we regelmatig contact met de gemeente over actuele zaken."

- MFA: - "Het Hunzehuys is een multifunctionele accommodatie (MFA). Multifunctioneel wil niet alleen zeggen dat er verschillende functies van verschillende organisaties zijn gehuisvest, maar ook dat de verschillende ruimten door meerdere groepen gebruikt kunnen worden. Daardoor is het een open gebouw waar mensen en groepen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Het Hunzehuys is een prachtige nieuwe voorziening voor het dorp Borger en omgeving. Bij de start biedt het onderdak aan drie basisscholen, de bibliotheek, kinderopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en het dorpshuis. En door dat dorpshuis kunnen vele groepen en verenigingen en organisaties van het gebouw gebruik maken."

- Muziek: - "Popschool Borger is een muziekvereniging met meer dan 50 leden die allemaal muziek maken. Gitaar, drums, piano, keyboard, accordeon, zang. Plezier in het maken van muziek staat voorop maar daarnaast vinden we de kwaliteit van de muzieklessen erg belangrijk en werken daarom samen met docenten die conservatorium geschoold zijn. Onze docenten zijn Marco Warta, Wimjan Eikens en Niels Verhart. Wij verzorgen individueel lessen en daarnaast profileren wij ons in het samen lessen, groepslessen en bandjes. Optredens verzorgen en deelname aan evenementen zorgen voor een extra dimensie een extra stimulans om muziek te maken."

- "Huilen van Plezier met De Traan". Zo luidt het motto van het bijzondere koor De Traan uit Borger, dat met 30 zangers en een 10 man sterk orkest vol overgave de meest aanstekelijke levensliederen zingt. Hun unieke verschijning en presentatie waarborgt zowel een weemoedige sfeer als een groot feest. Het is maar wat het publiek wenst.

- Zorg: - "De Gouden Zon in Borger staat voor kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht. Ons gehele team is gediplomeerd en zeer ervaren in het werken met mensen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Jos en Anneke van Loon kunnen beide bouwen op meer dan 45 jaar ervaring. De Gouden Zon staat sinds 2013 geregistreerd als gecertificeerde zorgboerderij en draagt het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg. Het team van De Gouden Zon staat dagelijks met vriendelijkheid, aandacht en enthousiasme klaar voor huisgenoten met én zonder beperking. Als assistenten, als vrienden willen wij de huisgenoten begeleiden op basis van gelijkheid. Voor ieder individu wordt een professioneel begeleidingsplan op maat gemaakt. De Gouden Zon is tevens ambassadeur van Cittaslow. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten tot 50.000 inwoners die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie, en behoud van identiteit tot de top behoren.

Daarnaast zijn we aangesloten bij BEZINN (Boer En Zorg Noord-Nederland), een organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een zorgvraag op de beste plek terechtkomen en zo nodig met kennis op dit vakgebied ondersteuning geven. Bij De Gouden Zon hebben we een duidelijke visie. We zijn intensief bezig met permacultuur en kiezen voor biologisch en duurzaam leven. Verder bieden we als Whost (gastheer) ruimte voor WOOFFers. Het principe van WOOFF is dat vrijwilligers bij ons werken in ruil voor leermogelijkheden, kost en inwoning. De huisgenoten worden ondersteund door assistenten (begeleiders). Zij willen naast de huisgenoten staan om als vrienden samen te leven, te werken en van elkaar te leren. Onze zorgboerderij biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele begeleiding. Elk dagdeel is er een assistent aanwezig en na 22:30 uur is de nachtdienst beschikbaar voor noodgevallen."

- Openbaar vervoer: - In juli 2018 is het vernieuwde openbaar vervoers-knooppunt, Hub Borger geheten, gerealiseerd. Als nieuwe faciliteiten heeft de Hub onder meer kluizen voor fietsen, kiss and ridestroken en gratis wifi bij de bushaltes. Projectleider van de Hub Frans Hamstra wil met het vernieuwde knooppunt inspelen op een betere reisbeleving: "De hub is een plek waar reizigers bij elkaar komen en op een prettige manier verder reizen. Met faciliteiten proberen we voor een prettigere en aangenamere reis te zorgen", vertelde Hamstra bij de feestelijke opening van de Hub. Inmiddels zijn er al meer dan 50 hubs in Drenthe en Groningen. Onder de link kun je zien welke het zijn en wat ze te bieden hebben.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Borger.

Reactie toevoegen