Exloërkijl

Plaats
Buurtschap
Borger-Odoorn
Drenthe

Exloërkijl

Terug naar boven

Status

- Exloërkijl is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp 2e Exloërmond.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Exloërkijl-Noord en Exloërkijl-Zuid kunt zien dat je er bent aangekomen. De buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van het dorp 2e Exloërmond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct ZW van 2e Exloërmond, rond de weg die is verdeeld in Exloërkijl-Noord N van het Zuiderdiep en Exloërkijl-Zuid Z ervan, en de Tuinbouwstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Exloërkijl omvat ca. 160 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurreservaat Exloërkijl is ca. 70 ha groot en is ontstaan nabij een zandwinnigsgebied, waar in de tweede helft van de 20e eeuw zand is gewonnen om de kanalen in het veenkoloniale deel van Drenthe te dempen. Van de zandplas die daardoor is overgebleven, is door Staatsbosbeheer een visplas gemaakt. De omgeving ervan is bebost en geschikt gemaakt voor recreatieve doeleinden. In 2004 is het gebied overgedragen aan Het Drentse Landschap.

- Wandelroute (4,5 km) door het bosgebied van Exloërkijl.

- T/m 2010 was nachtvissen niet toegestaan in de visplas Exloërkijl. Desondanks meldden karpervissers regelmatig wantoestanden die ’s nachts plaatsvonden. Zo troffen zij eens de resten aan van ter plekke geslachte karpers. Ook is de plas bezocht door visstropers die met een sleepnet zijn betrapt. Eigenaar van de plas, Het Drentse Landschap, was bereid met de federatie, de plaatselijke vereniging T.O.G. en de karpervissers te kijken naar oplossingen. Die zijn gevonden. In de eerste plaats is nachtvissen in 2011 op proef toegestaan. Hierdoor neemt naar verwachting de sociale controle rond de plas toe. Leidt dit inderdaad tot afname van de nachtelijke overlast, dan wordt het nachtvisverbod per 2012 uit de Lijst van Viswateren geschrapt (we moeten nog checken of dit ook gebeurd is, red.). De invoering van de NachtVISpas met aangescherpte voorwaarden was voor het Drentse Landschap een van de argumenten om met nachtvisserij in te stemmen. Blijft de overlast bestaan, dan wordt het nachtvisverbod opnieuw van kracht.

Toegevoegd aan de voorwaarden wordt een verbod op het gebruik van visboten (uitgezonderd voerbootjes). Visplas Exloërkijl leent zich niet voor boten. Bovendien hebben stropers in het verleden vanuit boten met netten de plas afgevist. Ten behoeve van de sportvisserij heeft Het Drentse Landschap de parkeerplaats en de invalidensteiger bij de plas reeds opgeknapt. Om de zichtbaarheid van de plas te vergroten zijn her en der bomen verwijderd. HSV T.O.G. en de karpervissers hebben aangeboden zelf de stekken te onderhouden, de paden rond de plas te snoeien en meer toezicht te houden. Het Drentse Landschap heeft voor hen gereedschap aangeschaft. Samen maken ze een onderhoudsprogramma. De plas blijft uiteraard in de eerste plaats natuurgebied, maar de houding van Het Drentse Landschap over de sportvisserij alhier is positief. (bron: Hengelsportfederatie Groningen Drenthe)

Reactie toevoegen