Valthe

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

valthe_800_jaar.jpg

Met deze kleurrijke panelen zijn voorbijgangers er in 2017 op geattendeerd dat Valthe in dat jaar het 800-jarig bestaan heeft gevierd. Maar er is niet alleen gefeest. Er is ook hard gewerkt om dorpsplein 't Perron een facelift te geven. (© Google)

Met deze kleurrijke panelen zijn voorbijgangers er in 2017 op geattendeerd dat Valthe in dat jaar het 800-jarig bestaan heeft gevierd. Maar er is niet alleen gefeest. Er is ook hard gewerkt om dorpsplein 't Perron een facelift te geven. (© Google)

Valthe

Terug naar boven

Status

Valthe is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Vaalt. Een inwoner van dit dorp is een Valther of Vaalther.

Oudere vermeldingen
1217 kopie Valten, 1298-1304 Valte, 1543 Ffalten, 1563-1602 Valte, Falte, Valthe, Vaelt, ca. 1660 Valter, 1781 Valte.

Naamsverklaring
De h is niet oorspronkelijk. De naam is verbonden met het Middelnederlandse vaelt 'omheinde ruimte of erf', het Oudengelse fal(o)d 'kudde, stal, omheining', en het Oudsaksische faled 'koestal'. De korte a is echter een probleem. Verband met het werkwoord valgen 'omploegen' is overwogen, maar Valthe zou dan uit Valgte* of Valhte* moeten zijn ontstaan en daarvoor is geen enkele aanwijzing.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Valthe ligt OZO van het dorp Odoorn, ZZO van het dorp Exloo, ZW van het dorp Valthermond, WZW van het dorp Nieuw-Weerdinge, WNW van het dorp Roswinkel, NW van het dorp Weerdinge, N van de stad Emmen, NO van de dorpen Klijndijk en 't Haantje, ONO van het dorp Odoornerveen en O van het dorp Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Valthe 34 huizen met 226 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Valthe.

- Nog een pagina over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 heeft een groep van 40 vrijwilligers gedurende enkele maanden hard gewerkt aan het in ere herstellen van het terrein rond het oude treinstation van Valthe. Het project is weliswaar gefinancierd met Europese LEADER-subsidie, maar een voorwaarde was dat van de 100.000 euro die de hele operatie heeft gekost, ter waarde van 40.000 euro door vrijwilligerswerk zou worden uitgevoerd. Vandaar. Met betonblokken zijn de contouren van het perron aangegeven. De rails, die de Duitse bezetters in de oorlogsjaren weghaalden om te voorzien in hun behoefte aan ijzer, zijn in het straatbeeld teruggekeerd. Al is het slechts een stuk van negen meter, dat de Hoofdstraat doorkruist. Én er is een spoorwegovergang gerealiseerd, compleet met Andreaskruisen, spoorbomen, bel en knipperlichten. De werkgroep die zich voor het project heeft ingezet, heeft dat tweedehands op de kop kunnen tikken.

Het project was onderdeel van een breder plan, in het kader van het 800-jarig bestaan van Valthe in 2017, om dorpsplein 't Perron te herinrichten en op te waarderen. Het plein werd ervaren als stenig en rommelig, niet uitnodigend tot ontmoeting en verblijf. Dat moest en kon beter. En zo geschiedde. De ideeën van de inwoners hebben geleid tot een ontwerp voor ’t Perron dat is uitgewerkt door een landschapsarchitect van Buro Schöne. Dit ontwerp is gebaseerd op een viertal uitgangspunten die door de betrokken inwoners zijn geformuleerd: meer eenheid op het plein; meer groen en minder stenen, waaronder plantenbakken; terugbrengen van de stationssfeer; concentreren van straatmeubilair, met name de informatieborden.

Dorpsplein ’t Perron is een overbijfsel van de vroegere spoorlijn Zwolle-Stadskanaal. Deze spoorlijn is in 1905 aangelegd door de Noord Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij (NOLS) en heeft gefunctioneerd tot 1946. Het station en het bijbehorende rangeerterrein zijn ten oosten van de oude dorpskern geplaatst, nabij het kruispunt van de doorgaande weg tussen Emmen en Exloo en de verbinding tussen Valthe en Valthermond. Het is gesitueerd aan de rand van de Hondsrug en het veenontginningsgebied van Valthermond, een gebied dat tot 1853 deel uitmaakte van de Marke Valthe.

In de loop van de 20e eeuw is het dorp naar het oosten doorgegroeid richting het station. In eerste instantie was de bebouwing langs de Hoofdweg, die het station met het dorp verbond, en langs de Exloërweg. Later is op de Linderesch een nieuwe woonwijk gebouwd. Tegenwoordig wordt de herinnering aan de spoorlijn nog in stand gehouden door het voormalige stationsgebouw, de lokale horeca (het stationskoffiehuis) en dorpsplein ’t Perron. Langs het haltegebouw is een tegelpadmozaïek in de vorm van rail en bielsen aangelegd. Dit pad eindigt op het plein (oftewel het perron) bij een stootblok. Op de lokale dorpssite vind je uitvoerige informatie over hoe men in 2017 dorpsplein 't Perron in Valthe heeft getransformeerd tot een fraai en levendig ontmoetingspunt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Valthe heeft 3 rijksmonumenten.

- In 2020 is het 'onderduikershol' in het Valtherbos Z van Valthe gerestaureerd. Informatiepanelen ter plekke vertellen het verhaal van de 16 onderduikers die hier 3 jaar lang ondergedoken hebben gezeten, en de dappere Drenthen die hen hebben geholpen.

- Een bezienswaardigheid wórdt, is de intentie, de vroegere Valtherschans. In welke hoedanigheid is nog niet bekend. De Valtherschans is omstreeks 1621 gebouwd langs de Valtherdijk en maakte deel uit van de noordoostelijke verdedigingslinie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw zijn volgens oudere inwoners van Valthe nog sporen van de schans zichtbaar geweest. Op recente luchtfoto’s zijn de contouren van de schans nog zichtbaar als lichte verkleuring. Plaatselijk Belang heeft zich tot doel gesteld om dit deel van de historie weer zichtbaar te maken t.g.v. het 800-jarig bestaan van het dorp in 2017.

In april 2016 hebben studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hun onderzoeksconclusies over de mogelijkheden voor de terugkeer van de Valtherschans gepresenteerd. Zij hebben de volgende opties beschreven: volledig herstel in de oorspronkelijke vorm; informatieborden in combinatie met fietsroute en app; kunstzinnige verbeelding; natuurstrook, door beplanting de contouren zichtbaar maken. Plaatselijk Belang beoogt medio 2018 met voorstellen te komen om, op welke manier dan ook, dit stukje historie ter plekke weer zichtbaar te maken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Hondsrug Monstertoertocht Valthe - Groningen - Valthe (op een zondag eind augustus, in 2020 voor de 11e keer) biedt voor elk wat wils; zowel toerfietsers als voor e-bikers, wandelaars en 'meerwielers' kunnen over de flanken van de Hondsrug in een prachtig landschap lekker ontspannen fietsen of wandelen. Met de 7e editie in 2016 behaalde de organisatie niet alleen de NTFU-topkwalificatie van 3 sterren, maar kregen zij ook de eretitel 'Klassieker' toebedeeld. Een compliment voor deze mooie toertocht en voor jou als deelnemer een bevestiging dat je deelneemt aan een goed georganiseerde tocht. De toertochtafstanden zijn 60, 90 en 150 km. E-bikes is 60 km. Bij de wandeltochten, in samenwerking met Wandelvereniging Bargermarke uit Emmen, kun je kiezen uit de afstanden 5, 10, 15 en 20 km. Sinds 2017 is er in samenwerking met Gehandicaptensportclub Emmen (GSCE) ook een 'meerwielentocht' van 30 of 60 km in en om Valthe voor fietsers met een beperking. Inleg- en sponsorgelden komen geheel ten goede aan lokale goede doelen.

Je rijdt door het beeldschone, gevarieerde landschap van Drenthe en Groningen. Bij aanvang van de tocht wordt je gratis koffie en koek aangeboden, terwijl er ook onderweg een meer dan prima verzorging is. Dit alles met dank aan de vele trouwe sponsors. Bovendien ontvang je een mooie herinnering, en staan er langs de routes diverse fotografen die actiefoto’s maken. De foto’s voorzien van logo en datum kun je na het evenement gratis downloaden. De Hondsrug Monstertoertocht is een initiatief van Stichting Goede Doelen Valthe in samenwerking met TC Het Trapstel uit Groningen. Je beleeft een sportieve, mooie dag en je draagt direct bij aan de lokale goede doelen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een oud veldkeienpad, de Weerdingerzandweg, leidt naar het Valtherbos, een voormalig heidegebied, dat in het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren (jaren dertig van de 20e eeuw) met bomen is beplant.

- Het in april 2018 gereedgekomen 'Overhoeken project Valthe', waarbij inwoners op een intensieve manier betrokken waren, omvatte het omtoveren van stukjes openbaar groen tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit. Op het brinkje in het oude gedeelte van het dorp (bij De Tiphof) en op een zogeheten overhoek* nabij de rotonde aan de Kampweg zijn stinzenplanten gepoot. Dit zijn bolgewassen die van oudsher te vinden zijn op landgoederen en buitenplaatsen. In het vroege voorjaar zijn de overhoeken nu een lust voor het het oog en dat niet alleen, juist in het vroege voorjaar hebben insecten behoefte aan bloeiende planten, want die zijn nog schaars in die tijd. In de omgeving van de rotonde bij de Kampweg zijn niet alleen stinzenplanten gepoot. Hier was ook plaats voor een zestal fruitbomen. En aan de Vlintweg was ruimte voor een bloemenweide. Hier zijn bloemzaden ingezaaid van bloemensoorten die van nature in Drenthe voorkomen. De bloemenweide wordt een walhalla voor bijen, vlinders en talloze andere insecten. En natuurlijk is zo'n bloemrijk plekje ook gewoon mooi om stil van te genieten. Het project was een initiatief van IVN Borger-Odoorn, gemeente Borger-Odoorn, Landschapsbeheer Drenthe en inwoners van het dorp.
* Openbaar groen in de gemeente ligt er soms wat verloren bij. Plekjes die eigenlijk geen functie hebben in het geheel en vaak zijn ingezaaid met gras, dat al of niet regelmatig wordt gemaaid. De gemeente noemt dat overhoeken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Valthe, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen en nieuws: - Site van en over Valthe. Via een link op de homepage van die site is het laatste nummer van de Dorpskrant ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - "Plaatselijk Belang Valthe heeft ten doel de behartiging van de belangen van het dorp en de dorpsgemeenschap, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord. Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert elke 1e donderdag van de maand in Ons Dorpshuis. Heb je vragen, opmerkingen of onderwerpen voor dit overleg dan kun je dit aan ons doorgeven. Ook kun je aan het begin van de vergadering, om 20:00 uur, aanschuiven."

- Dorpshuis: - De Dorpshuisvereniging is in 1939 opgericht en verblijft lange tijd in het kleuterschooltje. In 1962 wordt Stichting Ons Dorphuis Valthe opgericht. Ons Dorpshuis komt in 1965 gereed. In 1975 is er verbouwd en uitgebreid. In 2010 is de keuken geheel aangepast aan de geldende eisen van de Arbo en Warenwet en in 2012 is de barruimte geheel gerenoveerd. Bij Ons Dorpshuis kun je ook zalen huren voor vergaderingen, party’s, personeelsfeesten, recepties, verjaardagen, cursussen, beurzen en alle activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Sinds 2010 beschikken ze ook over een goed ingerichte snackbar. De openingstijden daarvan zijn woensdag t/m zondag van 17.00 tot 19.30 uur (tijdens de zomervakantie, eind juli t/m begin september, alleen vrijdag t/m zondag). Je kunt er ook terecht voor hapjesschalen voor minimaal 10 personen, voor het opladen van je elektrische fiets (sleutel verkrijgbaar aan de bar) en voor toeristische folders van de provincie Drenthe (TIP).

- Onderwijs: - Basisschool De Linderakkers is de dorpsschool van Valthe, met ca. 80 leerlingen, verdeeld over 4 (combinatie)groepen. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te kunnen realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Ons streven is het realiseren van doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8. Daarbij gaan we uit van realistische doelen. Centrale waarden zijn voor ons: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. Wij helpen elkaar in ons werk. Wij kunnen leren als we ons kunnen concentreren. Deze waarden of regels gebruiken we om vorm te geven aan ons onderwijsaanbod. Daarnaast doen we ons best om de leeromgeving zo uitdagend mogelijk te laten zijn. We bieden een goed pedagogisch- en didactisch klimaat, waarbinnen ruimte is voor verschillen tussen kinderen. Om dit te realiseren maken we gebruik van groepsplannen en van bepaalde uitgangspunten van BAS. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Valther Boys is opgericht in 1948.

- Tennisvereniging TC Valthe.

- Duurzaamheid: - Het dorp heeft, geïnspireerd door Energie(k)Ansen, ambitieuze plannen om het dorp in 2030 zelfvoorzienend te laten zijn op het gebied van energie. Ze willen zich de komende tijd als proeftuin op de kaart zetten, onder meer met plannen voor stoken op waterstof. Grote trekker is Energie Coöperatie Valthe, een bewonersinitiatief uit het dorp. Natuur- en Milieufederatie Drenthe ondersteunt het initiatief. De plannen komen voort uit het Dorpsbelevingsonderzoek dat in 2017-2018 is uitgevoerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Valthe.

Reactie toevoegen