Ees

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

ees_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ees is een dorp in de gemeente Borger-Odoon. T/m 1997 gemeente Borger. (© H.W. Fluks)

Ees is een dorp in de gemeente Borger-Odoon. T/m 1997 gemeente Borger. (© H.W. Fluks)

Ees

Terug naar boven

Status

- Ees is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

- Het kleine dorp Ees werkt op veel gebieden samen met het nog kleinere buurdorp Eesergroen. De dorpen delen ook diverse voorzieningen. Zo is er een gemeenschappelijk Dorpsbelang en een gezamenlijke school en voetbalvereniging, waarover je meer informatie vindt in het hoofdstuk Links.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Ies. Een inwoner van dit dorp is een Ieser.

Oudere vermeldingen
1263 Ese, 1335 kopie/1462/1867 Ees, 1453 Eess, 1851-1855 Eest.

Naamsverklaring
Is zeker niet hetzelfde woord als es, Gotisch atisk 'zaailand', doch qua betekenis is er overeenkomst. Ees, Nieuwfries ies, duidt (op de Friese zandgronden) het bouwland rondom een dorp aan.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ees ligt direct ZO van Borger. De dorpskern grenst in het Z aan de provinciale weg N34. Het dorpsgebied wordt erdoor doorsneden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ees 22 huizen met 160 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 340 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vakantiepark Het Land van Bartje omvat onder meer 300 recreatiewoningen. In 2010 hebben ze ca. 12 hectare grond aangekocht met de bedoeling er een multifunctioneel centrum voor dagrecreatie en maximaal 40 recreatiewoningen te bouwen. Een groep inwoners van Ees is echter mordicus tegen de plannen. "Een vernieling van Unesco Park De Hondsrug. Dit is een onzalig plan om een uniek landschap zo aan te tasten", meldde woordvoerder Hans Zabel namens een groep van 17 huishoudens van het dorp tijdens een oriënterende gemeenteraadsvergadering d.d. september 2019. Ook de gemeenteraad is verdeeld over het beoogde bestemmingsplan. Wordt vervolgd dus...

- Het dorp Ees is rond 2010 zijn eigen op- en afritten aan de N34 kwijt geraakt. Inwoners waren niet blij met deze verminderde bereikbaarheid, omdat het dorp sindsdien alleen nog te bereiken is vanuit Borger en Exloo. Het beleid van de provincie is echter om de N34 over de hele lengte veiliger te maken o.a. door het opheffen van gelijkvloerse kruisingen en het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen middes tunnels en viaducten. Een eigen ongelijkvloerse kruising voor het dorp was te duur, gezien de prioriteiten die moesten worden gesteld voor het hele traject.

Het dorp heeft als compensatie wel een tunnel onder de N34 door gekregen, waarmee bijv. de fietsende schooljeugd uit de W buurdorpen Eeserveen en Eesergroen een veilige verbinding heeft gekregen naar Ees v.v., terwijl zij voorheen gelijkvloers de N34 moesten oversteken. Daarnaast is in 2017 een nieuwe ongelijkvloerse op- en afrit aan de N34 gerealiseerd bij het Z buurdorp Exloo. Het dorp wordt hier door een parallelweg mee verbonden, zodat het hierdoor weer een goede verbinding met de N34 heeft.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het Eeserbos staat een herdenkingsbord bij een locatie die vermoedelijk bedoeld was als fusilladeplaats en massagraf voor 30 ter dood veroordeelden. De kuil van 20 bij 3 meter en 1 meter diep vertelt het verhaal van een nooit opgeloste zaak. Poolse bevrijders rukten in april 1945 dusdanig snel op dat de Duitsers geen kans zagen om de veroordeelden daadwerkelijk te fusilleren. Wie deze mensen waren is nooit duidelijk geworden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees brengt jaarlijks eind januari een nieuw stuk op de planken, op 4 doorgaans (vrijwel) uitverkochte avonden.

- Dorpsfeest (4 dagen in juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Eeserbos kun je o.a. tamme kastanjes vinden.

- Recentelijk is natuur- en recreatiegebied de Mandelanden gerealiseerd, gelegen tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. Deze kernen hebben daardoor een ontzettend mooi gebied in hun 'achtertuin' gekregen. Inwoners, toeristen en recreanten worden uitgenodigd om wandelend, per fiets of te paard het gebied te ontdekken. Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, en een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben; het kan er erg drassig zijn.

- "Stichting Het Drentse Landschap heeft in 2019 een nieuwe natuurspeelplaats aangelegd. De natuurspeelplaats maakt deel uit van het project 'Herkenbaarheid beekdal Eeser Voorste Diep tussen Ees en Borger'. Er zijn in het terrein enkele laagtes uitgegraven (max. 30 cm diep) waardoor een plas-dras deel is ontstaan met enkele speeleilanden. Het aanwezige wilgenstruweel is gedund. Dit materiaal is vervolgens weer gebruikt voor speelattributen en hutten. Ook is er een waterpomp met stroomgoot geplaatst en is er een zitplek van veldkeien aangelegd. Tenslotte zijn er nog enkele houten speelobjecten gemaakt. In de afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap regelmatig het verzoek gekregen om in het Hunzedal een natuurspeelplek voor kinderen in te richten. Eindelijk heeft de stichting gehoor kunnen geven aan deze wens van inwoners in het gebied. Heilien Tonckens en Ruud van Donkelaar van Groenadvies hebben het ontwerp voor de natuurspeelplaats gemaakt. De financiering van dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van de Nationale Postcode loterij, Stichting Albino, gemeente Borger-Odoorn en giften van particulieren.

‘Natuurlijk spelen’ is waar het hier om draait. Het is een natuurterrein, waar kinderen geprikkeld worden om te gaan spelen; op avontuur te gaan, zich vies te maken, te ravotten, een hut te bouwen, krijgertje te spelen, water te pompen, hindernissen te nemen en zich te verstoppen. Een speelterrein waar kinderen worden uitgedaagd met hun eigen fantasie aan de slag te gaan. Een aantal speeltoestellen maken het natuurlijke speelterrein compleet. Om de jeugd van Borger en Ees kennis te laten maken met deze Natuurspeelplaats én ze laten ervaren wat je allemaal kunt doen op zo’n natuurlijke speelplaats, heeft Stichting Het Drentse Landschap de combicoaches Esther en Gerard-Jan van Actief Borger-Odoorn gevraagd tijdens Oktobermaand Kindermaand een openingsfestiviteit te organiseren. Dit evenement heeft op 22 oktober 2019 plaatsgevonden. Een grote groep kinderen kwam op de opening af. Onder leiding van de genoemde coaches is er naar schatten gezocht, zijn er hutten gebouwd, spelletjes gedaan en is er bovenal genoten. Onder de modder, maar enthousiast spraken een aantal kinderen af om ‘s middags weer terug te gaan en verder te bouwen. Dat is uiteraard wat we graag zien gebeuren!" (bron: Het Drentse Landschap)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ees, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ees en Eesergroen. Via het menu bovenaan de site onder de link is het actuele nummer van de tweemaandelijkse dorpskrant 't Mandielig Neis ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Ees en Eesergroen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Daltonschool Ees is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school is gesticht in 1922 en sinds 1990 draagt de school officieel het predikaat "Daltononderwijs". De visitatiecommissie, ter beoordeling of het Daltononderwijs in de praktijk goed wordt toegepast, heeft onze school in april 2016 bezocht. De visitatiecommissie was zeer tevreden over de ontwikkelingen binnen onze school. Onze Daltonlicentie is dan ook weer met 5 jaar verlengd. 5 van de 6 leerkrachten beschikken over een Daltoncertificaat. Omdat wij een openbare school zijn, is de school toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van iedere godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond." - Filmpje rondleiding Daltonschool.

- "Het Speelhuis is een professioneel kindercentrum en biedt dagopvang aan in huiselijke sfeer voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 (horizontale) groepen; een babygroep 0-1,5 jaar, een dreumesengroep (1,5-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Daarnaast hebben we nog een combinatiegroep voor de oudere peuters (3,5 jaar) en jongste kleuters (4 en 5 jaar). Wij bieden naast dagopvang ook buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar, voor de scholen in Borger, Exloo en Ees. Wat is er heerlijker voor kinderen, om na een intensieve schooldag lekker te relaxen in onze gezellige BSO ruimte, te knutselen aan de grote tafel of lekker buiten te ravotten in de natuurspeeltuin, in de bosjes, te springen over de sloot, kastelen te bouwen in de zandbak, te voetballen of op de skelter te racen.

De opvang vindt plaats in een "groene" omgeving en dus niet op "school". We hebben ook een heleboel dieren die aandacht en verzorging nodig hebben, dus als je het leuk vindt mag je meehelpen om ze te verzorgen! We zijn ook regelmatig met de kinderen die het leuk vinden aan het werk in onze moestuin en plantenkas. Voor de kinderen super leuk om te zien dat er groenten uit de grond omhoog komen! De kinderen worden van school gehaald met de auto, de bolderkar, de skelter of gewoon lekker wandelen. Je begrijpt wel dat dit grote pret is! Iedereen wil graag op zo'n grote stoere skelter. Of lekker zitten in de bolderkar."

- Sport: - De huidige voetbalvereniging v.v. E.E.C. (= Ees Eesergroen Combinatie) is opgericht in 1967, maar daar is veel aan voorafgegaan, wat je hier kunt lezen.

- Zorg: - "Zorgboerderij Irish Tinker Stable in Ees biedt sinds 2011 24/7 opvang aan deelnemers met verslavingsproblematiek.Wij zijn en blijven zeer kleinschalig; wij bieden zorg aan slechts een of maximaal twee deelnemers. Wij blijven van mening dat ons hart ligt bij échte kleinschaligheid en willen daarbij ook onze huiselijke sfeer - en geen instellingssfeer - in ere houden. Alle deelnemers die bij ons zijn geweest vonden dit ook erg belangrijk voor hun middelenvrije ontwikkeling. Door het leven van de deelnemers met verslavingsproblematiek hebben zij vaak ook een achtergrond met het 'straatleven' met het vaak daarbij horende 'haantjesgedrag' of juist angst daarvoor. Hierdoor horen wij vaak dat deelnemers zich (nog) niet thuis voelen in grotere groepen mensen en wel bij ons. Bij aanmelding worden gesprekken gehouden om te zien of de deelnemer in onze situatie past, zodat niemand achteraf teleurgesteld hoeft te worden indien er plaatsing zou plaatsvinden zonder dat de deelnemer op onze boerderij past en vervolgens weer weg zou moeten."

- "Zorgboerderij Het Speelhuis in Ees biedt opvang aan kinderen van ongeveer 4 tot en met 13 jaar, die extra zorg en begeleiding nodig hebben bij het opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan autisme, adhd, asperger en een verstandelijke beperking. Veel organisaties die weekend- en logeeropvang aanbieden, richten zich op spectaculaire activiteiten, terwijl een kind met een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen juist meer behoefte heeft aan duidelijkheid, voorspelbaarheid, structuur, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van lichamelijke en dagelijkse vaardigheden. Bij Het Speelhuis bieden we je kind een veilige en vertrouwde plek. Rust, ruimte, dieren, natuur, jezelf zijn, samenwerken, rekening houden met elkaar, huiselijkheid, gezelligheid, maar ook uitdaging zijn allemaal speerpunten van onze zorgboerderij. We stemmen de begeleiding zoveel mogelijk af op de behoefte en de mogelijkheden van jouw kind. Naast het bieden van een vast dagritme en structuur, proberen we er een gezellige tijd van te maken en leert je kind spelenderwijs vaardigheden waar hij de rest van zijn leven van kan profiteren."

Reacties

(2)

Geachte redactie,
In het stukje over de op- en afritten van de N34 staat abusievelijk Eext als buurdorp. Dit hoort Exloo te zijn.
Met vriendelijke groet,
Mark

Dank voor de tip! Die plaatsnamen haal ik bij het tikken weleens door elkaar omdat ze zo op elkaar lijken. Ik pas het aan.

Reactie toevoegen