Drouwen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Drouwen

Terug naar boven

Status

- Drouwen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

- Formeel zijn de buurplaatsen Bronneger en Bronnegerveen aparte woonplaatsen en worden zij lokaal ook als dorpen beschouwd. Gezien hun geringe inwonertal, het ontbreken van een echte kern en voorzieningen, zou je ze ook als buurtschappen van Drouwen kunnen beschouwen, mede omdat zij gedrieën een gezamenlijke Dorpsbelangen hebben en de genoemde kernen van de voorzieningen in dat dorp (school, dorpshuis) gebruik maken (overigens zijn dorp en buurtschap soms arbitraire en gevoelsmatige begrippen: zo wordt in de statuten van het dorpshuis uit 1962 nog gesproken van de buurtschappen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381-1383 / 1450 / 1463 / 1492 / 1522 / 1600 Druwen, 1634 / ca. 1660 / 1792 Drouwen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Een afleiding van een verouderde Friese persoonsnaam Druwe, Drouwe is niet waarschijnlijk. De overgang van Druwen naar Drouwen treedt in de bronnen eerst na 1600 op. Het Middelnederlands kent een werkwoord druwen in de betekenis 'dreigen, waarschuwen, iets uitdrukkelijk verklaren', maar het is niet mogelijk dit in verband te brengen met de plaatsnaam.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drouwen ligt N van Borger, Z van Gasselte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drouwen 53 huizen met 362 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dat het gebied rond dit dorp al sinds lange tijd bewoond is, blijkt uit de vondst van een vuistbijl uit de laatste ijstijd (meer dan 60.000 jaar oud). Veel bekender zijn natuurlijk de hunebedden van de Trechterbekercultuur, de eerste landbouwers in deze streken (ca. 3500-3000 v.Chr.). Bij het dorp liggen verschillende hunebedden; 2 aan de westkant van het dorp, en een derde wat verder naar het westen, terwijl de 5 hunebedden van Bronneger in feite tussen de beide dorpen in liggen. In het verleden zijn er nog meer hunebedden geweest; een bron uit de 18e eeuw spreekt van 16 hunebedden in de marke Drouwen (die verder nog Bronneger omvatte). Al met al lijkt het erop dat het gebied rond Drouwen, Bronneger en Borger een kerngebied voor de hunebedbouwers is geweest.

Ook in de latere perioden is de regio bewoond. Uit de bronstijd stammen de grafheuvel van 'de hoofdman van Drouwen' (ca. 1700 v.Chr.) die in 1927 is opgegraven, maar dan al voor een groot deel is verdwenen, een urnenveld NW van het dorp, waaronder een rijke vondst, bekend geworden als de 'schat van de prinses van Drouwen', en een rijk bronzen zwaard van Deense makelij. De schat van de prinses valt te bewonderen in het Drents Museum in Assen. - Artikel over de hoofdman en de prinses.

Opmerkelijk is dat gedurende lange tijd in de middeleeuwen Drouwen ca. twee keer zo groot was als Borger, terwijl tegenwoordig Borger 10x zo groot is.

In de 18e eeuw wordt het dorp bedreigd door het steeds verder uitdijende Drouwenerzand. Deze zandvlakte van wel 200 ha was ontstaan door het afplaggen van de hei en door de intensieve begrazing door schapen. De zandverstuiving werd aan banden gelegd door bos aan te planten. Door de komst van kunstmest waren er geen grote aantallen heideschapen meer nodig om schapenmest te produceren. Daarom werden de heidevelden 'herbestemd', zoals we dat tegenwoordig noemen; een deel werd ontgonnen tot bouw- en akkerland en een deel werd bebost. In die tijd ontstonden ook de staatsbossen in ons land, zoals Boswachterij Borger-Gieten.

Station
Stopplaats Drouwen, aan de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal, was er van 1905 tot 1945. Het lag op grondgebied van Bronneger. Het stationsgebouw is helaas in 1935 reeds afgebroken.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Drouwen op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Drouwen heeft 2 rijksmonumenten. Het betreft de hunebedden D19 en D20 (samen één rijksmonument) aan de Steenhopenweg, en D26 bij de Veldweg.

- In Expositieboerderij Versteend Leven vind je een groot assortiment mineralen, fossielen, sieraden en schelpen uit de hele wereld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Vriendenkring heeft tot doel het houden van voordrachten, het geven van openbare toneeluitvoeringen en het deelnemen aan toneel- en voordrachtwedstrijden. Ze brengen jaarlijks in januari een nieuw stuk op de planken in het Meester Hekman Hoes te Drouwen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Drouwen schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging De Hondsrug, gelegen aan de Hoofdstraat, tegenover De Oude Waag. Er worden ook activiteiten georganiseerd, van toertocht tot kortebaanwedstrijd en van priksleeën tot ijskegelen. Er is een accommodatie met toilet en er is koffie, warme chocolademelk, warme worst en snert verkrijgbaar.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Rondje Hunebedden en Drouwenerveld (43 km) is een fietsknooppuntenroute vanuit Drouwen.

- Nog een fietsknooppuntenroute vanuit het dorp (39 km) door o.a. Drouwenerveen, Buinerveen, Buinen, Bronneger, Gasselte, Gasselternijveen en Gieten.

- De wandelroute Borger - Bronneger - Drouwen (10,3 km) is ook geschikt voor kinderwagens en rolstoelers, want ze gaat volledig over verharde wegen.

- Sinds 2016 worden op het bijna 5 ha grote terrein achter het voormalige karakteristieke café-restaurant De Oude Waag uit 1910 markten en braderieën gehouden, op een aantal zondagen van juni t/m september. Het terrein heeft een eigen parkeergelegenheid voor ruim 600 auto’s, zodat bezoekers niet ver met hun spullen hoeven te sjouwen, en er bovendien geen parkeeroverlast in het dorp ontstaat. De ca. 300 standhouders kunnen via een speciaal aangelegde weg hun spullen aan- en afvoeren.

Ronald Roffel uit voorheen Oostwold organiseert de markten, en bewoont het pand nu met zijn gezin. Hij organiseert al vele jaren vlooien- en goederenmarkten, waaronder de Brinkmarkt in Annen en voorheen de markten in de - in 2016 afgebroken - Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Roffel heeft een voorkeur voor buitenevenementen omdat deze in tegenstelling tot binnenmarkten een wisselende samenstelling hebben van kraampjes en goederen. Dat is aantrekkelijker voor de bezoekers. De Brinkmarkt in Annen is daar een goed voorbeeld van, daar werd het op een gegeven moment zelfs té druk, waardoor het aantal marktdagen daar is verminderd. Roffel heeft ook John’s Secondhandshop in Drouwenermond overgenomen.

Tussen 1969 en 1994 deed het terrein dienst als autobioscoop. De locatie van toenmalig eigenaar Hilbolling kreeg landelijke bekendheid omdat het de 1e in zijn soort was. Nederland heeft slechts 2 echte drive-in bioscopen gehad: Autobios De Oude Waag in Drouwen en de Autokino in Landgraaf. Drive-In bioscopen is een fenomeen dat destijds is komen overwaaien uit Amerika. In 1933 werden daar de eerste drive-in theaters geopend. Het hoogtepunt beleefde dit bioscoopfenomeen in de jaren vijftig en zestig. Alleen al in Amerika waren er meer dan 4000 drive-in theaters.

- Het Drouwenerzand is een heide- en stuifzandgebied NO van Drouwen, ZO van Gasselte. Het is een van de weinige actieve stuifzandgebieden in Nederland. Het Drouwenerzand is ontstaan in het Saalien, zo'n 200.000 tot 130.000 jaar geleden toen de Hondsrug werd gevormd. Nog steeds is het een actief stuifzandgebied, wat inhoudt dat er veel open plekken zijn die zo nu en dan kort begroeid zijn en dan weer verstuiven. Hierdoor ontstaat een afwisselend landschap van heide, mos en korstmos en kent het gebied een rijke flora en fauna. Het Drouwenerzand is in 2009 tot Aardkundig Monument benoemd, het eerste in Drenthe.

"Wij vinden het belangrijk om onderdelen van het Drentse landschap die ons iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied, bijvoorbeeld door ijs wind en of water te beschermen. Zo willen wij een deel van de aardkundige geschiedenis ook voor toekomstige generaties veiligstellen," aldus gedeputeerde Tanja Klip in haar toespraak bij de benoeming. Eric van der Bilt, directeur van beheerder Stichting Het Drentse Landschap, stelt: "Een dergelijk waardevol aardkundig fenomeen is voor veel maatschappelijke functies van betekenis: biodiversiteit, drinkwatervoorziening en recreatie. Het is geen toeval dat veel aardkundig waardevolle gebieden in handen zijn van terreinbeherende organisaties. Juist door hun conserverende inzet zijn ze bewaard gebleven."

In december 2018 is in natuurgebied Drouwenerzand een veldexperiment gestart met betrekking tot herstel van de jeneverbes in Drenthe. Het experiment is onderdeel van een groter onderzoek naar de bes. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe. De jeneverbesstruik is kenmerkend voor Drenthe en komt in 14 Natura 2000-gebieden voor. Veel van deze struiken zijn oud en kiemen niet of nauwelijks. Dat zou kunnen betekenen dat de jeneverbes het op korte termijn moeilijk krijgt. Om de struik te behouden doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de redenen waarom in sommige gebieden wel nieuwe jeneverbesstruiken groeien en in andere gebieden niet. Tijdens het veldexperiment worden jeneverbeszaden ingetrapt in proefvakken waar verschillende vormen van bodembehandelingen zijn toegepast. De kennis die daaruit naar voren komt kunnen beheerders gebruiken bij het inrichten en het beheer van terreinen. (bron: Provincie Drenthe, 20-12-2018)

- Bij Buitencentrum Boomkroonpad van Staatsbosbeheer beginnen verschillende fiets- en wandelroutes door dit uitgestrekte gebied. Ook kun je in dit bezoekerscentrum terecht voor allerlei activiteiten, een presentatie over het bosleven en een winkel met leuke spullen. Wil je het bos eens vanuit een ander perspectief bekijken, maak dan een wandeling over het Boomkroonpad, een spannend pad van 125 meter lang, dat door de toppen van de bomen loopt. Ideaal voor een uitje met de kinderen, maar stiekem ook heel leuk voor volwassenen.

- In bomen klauteren, hutten bouwen, met takken sjouwen. Het kan allemaal in Speelbos Lorken van Staatsbosbeheer, gelegen nabij het Buitencentrum. Leef je uit en ontdek spelenderwijs de geheimen van de natuur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drouwen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten en verhalen over Drouwen en Bronneger in vroeger tijden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

- Nieuws: - De Dorpskrant van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

- Belangenvereniging: - "Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht in 1953. De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen - in de ruimste zin van het woord - van de welzijnsbelangen van de bevolking en het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling. Lidmaatschap kost slechts € 5,- per huishouden per jaar. Dorpsbelangen organiseert door het jaar heen ook diverse activiteiten. Zo wordt er door de basisschooljeugd met Palmpasen elk jaar een Palmpasenstok versierd waarna de kinderen in optocht met hun versierde “Hoantie op ’n stokkie” door het dorp gaan. Op Eerste Paasdag wordt elk jaar het traditionele neutienschiet’n in het Dorpshuis beoefend en er is een Sinterklaascommissie die de jaarlijkse intocht van de goedheiligman organiseert. Daarnaast organiseert Dorpsbelangen elk jaar een verenigingenverleg waarbij vertegenwoordigers van de diverse organisaties, voorzieningen en verenigingen die de dorpen rijk zijn elkaar bijpraten over de eigen stand van zaken en ideeën uitwisselen over hoe en waar men elkaar kan ondersteunen en met elkaar kan samenwerken."

- Dorpshuis: - Sinds 1963 heeft het dorp een dorpshuis, het Meester Hekmanhoes. In de periode 2012-2015 is het dorpshuis ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Deze bouwactiviteiten zijn voor een groot deel door de inwoners van de betrokken dorpen (Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen) zelf op vrijwillige basis uitgevoerd. Er hebben ca. 90 vrijwillgers aan de verbouwing meegewerkt. Tot 2010 was er een betaalde beheerder. Tegenwoordig hebben de inwoners het dagelijks beheer maar ook het groot onderhoud van het dorpshuis geheel in eigen beheer. Het dorpshuis biedt ook onderdak aan Kinderopvang Perlei.

- Onderwijs: - Sinds begin 19e eeuw heeft Drouwen een school. Aanvankelijk was dit een bijschool van Borger die alleen in de winter open was. De huidige Basisschool Ekkelhof heeft ca. 70 leerlingen, die naast het eigen dorp verder nog afkomstig zijn uit Bronneger, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte.

- Sport: - Kegelclub K.I.D. (= Kegelen in Drouwen) is opgericht in 2002 en is kennelijk een voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan zijn, want "in korte tijd zijn we uitgegroeid tot een club die in heel het noorden bekend is", aldus de site van deze club.

- Tafeltennisvereniging Drouwen Bronneger Combinatie (ttv DBC) is opgericht in 1971 en maakt gebruik van de gymzaal bij het dorpshuis in Drouwen. De vereniging heeft ca. 25 leden, waarvan een klein deel uit de genoemde dorpen komt en een aanzienlijk deel uit de omgeving tot 25 kilometer rond deze dorpen. De thuiswedstrijden worden op dinsdagavond gespeeld vanaf 20.00 uur. Wie interesse heeft om een keer te komen kijken of een balletje te slaan is van harte welkom.

- Duurzaamheid: - Sinds 1994 is het aanleggen van nieuwe asbestdaken al verboden. En vanaf 2024 worden ook bestaande asbestdaken verboden. In ieder geval lopen eigenaren dan het risico dat die panden niet meer te verzekeren zijn. Veel mensen willen wel saneren, maar hikken tegen de kosten aan. Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB) heeft daarom de ambitie om van deze dorpen de eerste Drentse dorpen zonder asbestdaken te maken. Zij wil de inwoners met dergelijke daken namelijk verenigen en de daken collectief laten saneren, waardoor de kosten per eigenaar lager zijn dan wanneer men het individueel doet. Anno 2017 is DBB aan het inventariseren wie er mee willen doen. Zie verder de reportage van RTV Drenthe onder de link.

Reacties

(1)

Vanaf 4 juni 2021 zijn wij voor 3 weken op Camping Alinghoek.

Reactie toevoegen