Klijndijk

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Klijndijk

Terug naar boven

Status

Klijndijk is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Klijndiek of De Zietak.

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding van deze plaatsnaam komen we tegen in de burgerlijke stand van de gemeente Odoorn van 8 maart 1864, als daar de geboorte van Aaltje Klos wordt aangegeven, "woonachtig te Kleindijk". Bij latere vermeldingen in de burgerlijke stand wordt de plaatsnaam als Klijndijk geschreven. De spelling Kleindijk is ook niet juist - gezien naar wie de plaats genoemd is - en is dus kennelijk een schrijffout. Zie hierna.

Naamgeving
De plaats is genoemd naar een van de oprichters van de 'Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij', die het Oranjekanaal en de Odoorner Zijtak heeft gegraven: Jasper Klijn.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Klijndijk ligt Z van het dorp Odoorn, ZW van de dorpen Valthe en Valthermond, WNW van het dorp Weerdinge, NW van de stad Emmen, NO van de dorpen 't Haantje en Noord-Sleen, O van het dorp Odoornerveen en OZO van het dorp Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Klijndijk heeft ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Klijndijk is rond 1860 ontstaan, tijdens het graven van de Odoorner Zijtak (= zijtak van het Oranjekanaal). De plaats is ontstaan op de plek waar de schaftketen van de kanaalarbeiders hebben gestaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De provincie Drenthe wil de N34 duurzaam veilig inrichten. Daarom realiseren we onder meer een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting die bij de Slenerweg komt te liggen. De huidige gelijkvloerse aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord worden dan gesloten. Naast het aanleggen van een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij de Slenerweg bestaan de werkzaamheden uit het verleggen en verbreden van de Borgerderweg en de aanleg van een nieuwe parallelweg tussen de nieuwe aansluiting Klijndijk en de Odoornerweg. Ook wordt er een fietspad aangelegd langs de Borgerderweg en de Slenerweg. Al deze werkzaamheden starten op zijn vroegst begin 2021. In mei 2019 verklaarde de Raad van State de twee bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn voor de aanpak van de nieuwe aansluiting ongegrond. Eveneens is er een hogere waarde voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen. Het bestemmingsplan voor de nieuwe aansluiting is daarmee onherroepelijk geworden." (bron: Provincie Drenthe)

- Basisschool 't Schienvat is in 2013 gesloten. De school is verbouwd en herbestemd tot woning en dansschool.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Jaarlijks organiseert de 4 mei commissie een herdenking bij de gedenksteen in het Valtherbos. In de even jaren vertrekt ‘De Stille Tocht’ vanaf de parkeerplaats van het voetbalveld te Valthe en in de oneven jaren vanaf de Wanstraat in Klijndijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In 2007 zijn de tot dan toe uitgewerkte plannen betreffende het kerkje, het kolkje in de Zietak en het Zietakkerbos aan elkaar gekoppeld door een wandeling, ingediend bij de Ommetjesprijsvraag van Landschapsbeheer Nederland, waaronder Drenthe. De titel was: "Rondje Klijndijk, een ontspannen en leerzaam Ommetje door landschap van vroeger en nu." We eindigden op de tweede plaats. In september 2008 is DK uitgenodigd met de plannen verder te gaan, onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD. Stichting Doen en het VSB Fonds subsidieerden deze begeleiding. Voor realisering van zowel (inmiddels) de Ommetjes als de projecten Kolkje en Zietakkerbos, zijn via het Hunzeproject met Provinciale, Europese gelden en Gemeentelijke subsidies gerealiseerd. De plannen voor het Kerkje bleken niet realiseerbaar. In december 2010 zijn de Ommetjes Klijndijk officieel geopend, waarna nog een aantal zaken moesten worden afgerond. In mei 2011 is de opening met het hele dorp gevierd.

Klijndijk ligt in een omgeving waar je alle facetten vindt die Drenthe voor de toerist aantrekkelijk en interessant maken. Rondom het dorp zie je Zuidoost-Drenthe op z’n fraaist. Afhankelijk van welk Ommetje je loopt, wandel je over de esgronden, door bossen en over heide, langs grafheuvels, gletsjerkuilen en natuurlijk de hunebedden. Een bijzondere ontmoeting is met het "Onderduikershol". Op deze plek is geschiedenis geschreven. De Ommetjes omvatten 4 wandelroutes. De routes zijn bewegwijzerd d.m.v. paaltjes, maar kunnen ook gedownload worden (routebeschrijvingen en routekaarten). Het betreft de routes: Het Valtherbos (5 km); Over de Es (5 km); Het Valtherbos (4 km); Het Zietakkerbos (2 km)."

- O van Klijndijk ligt het Valtherbos, met o.a. de bovenloop van de waterloop Sleenerstroom. In 2015 zijn beeldbepalende landschapselementen in het beekdallandschap van de Sleenerstroom in dit gebied teruggebracht en hersteld. Tot begin 20e eeuw bestonden de beekdalen nog vooral uit houtwallen en grasland. Tegenwoordig ziet dit beekdallandschap er heel anders uit met grote stukken akkerbouwgrond en aangeplante bossen. Het herstel van het oorspronkelijke karakter met natuurlijke hooilanden en houtwallen draagt bij aan de ontwikkeling van allerlei soorten. Variatie in het landschap geeft meer voedsel, broedgelegenheid en beschutting.

Op de flanken van het beekdal zijn nieuwe houtwallen aangelegd en de bestaande houtwallen zijn opgeknapt. Ook zijn in het beekdal enkele lage plekken afgegraven, waardoor natte laagten zijn ontstaan. Daarnaast is gezorgd voor een meer geleidelijke overgang van bos naar het open veld door hoger struikgewas en planten en kruiden.

- De speeltuincommissie valt onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelang en beheert en onderhoudt zelfstandig de in 1999 gerealiseerde speeltuin De Zwierzwaai.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Klijndijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Klijndijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Klijndijk.

- Nieuws: - Nieuws uit Klijndijk van Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Klijndijk.

- Dorpshuis: - Door de sluiting van de school - zie bij Recente ontwikkelingen - is het hebben van een goed dorpshuis waar men bijeen kan komen des te belangrijker geworden. Voorheen kwam men bijeen in de oude sportkantine genaamd Oes Hokkie. In de zomer van 2014 is na 10 jaar onderhandelen de kantine met kleedaccomodaties en bijbehorend sportveld van de gemeente overgenomen. In de winter 2014-2015 is deze verbouwd tot een prachtig nieuw Dorpshuis Ons Hokkie. - Stichting UDIK (Uitspanning Door Inspanning Klijndijk) zet zich in voor behoud en beheer van het sportveld en het dorpshuis. De naam is overgenomen van de korfbalvereniging toen deze is opgeheven.

- Zorg: - "Zorghoeve Horze Stables in Klijndijk is een zorgboerderij met paarden en pony’s. Wij bieden zinvolle dagbesteding, werkbegeleiding en logeeropvang voor kinderen en volwassenen met een beperking, gedragsproblematiek of afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij bij ons terecht voor beschermd wonen. Wij, Wilco Pouwels en Britta Wagenknecht, zijn in 2009 begonnen om ons werk met de paarden te combineren met de zorg. Wij beschikken over ruime werkervaring, een succesvol afgeronde SPW 4 opleiding, een ORUN diploma om paardrijles te mogen geven en een BHV (bedrijfshulpverlening) diploma. Onze zorgboerderij is aangesloten bij Stichting Bezinn, Federatie Landbouw en Zorg en Stichting Veilig Paardrijden. Bij Horze Stables wordt gewerkt vanuit een visie die ruimte biedt voor het individu, kijkt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen en probeert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. De begeleiders bij Horze Stables willen graag een veilige plek bieden om vaardigheden aan te kunnen leren die de deelnemer helpen zijn plek in de maatschappij te vinden. Hierbij wordt vraaggericht gewerkt en met persoonlijke leerdoelen. Wij bieden rust en ruimte om jezelf te kunnen zijn, werken met een vertrouwde groep mensen, bieden kleinschalige zorg en gebruiken paarden om doelen te bereiken."

Reactie toevoegen