Klijndijk

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Klijndijk

Terug naar boven

Status

Klijndijk is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Klijndiek of De Zietak.

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding van deze plaatsnaam komen we tegen in de burgerlijke stand van de gemeente Odoorn van 8 maart 1864, als daar de geboorte van Aaltje Klos wordt aangegeven, "woonachtig te Kleindijk". Bij latere vermeldingen in de burgerlijke stand wordt de plaatsnaam als Klijndijk geschreven. De spelling Kleindijk is ook niet juist - gezien naar wie de plaats genoemd is - en is dus kennelijk een schrijffout. Zie hierna.

Naamgeving
De plaats is genoemd naar een van de oprichters van de 'Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij', die het Oranjekanaal en de Odoorner Zijtak heeft gegraven: Jasper Klijn.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Klijndijk ligt Z van het dorp Odoorn, ZW van de dorpen Valthe en Valthermond, WNW van het dorp Weerdinge, NW van de stad Emmen, NO van de dorpen 't Haantje en Noord-Sleen, O van het dorp Odoornerveen en OZO van het dorp Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Klijndijk heeft ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Klijndijk is rond 1860 ontstaan, tijdens het graven van de Odoorner Zijtak (= zijtak van het Oranjekanaal). De plaats is ontstaan op de plek waar de schaftketen van de kanaalarbeiders hebben gestaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool 't Schienvat is in 2013 gesloten. De school is verbouwd en herbestemd tot woning en dansschool.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- O van Klijndijk ligt het Valtherbos, met o.a. de bovenloop van de waterloop Sleenerstroom. In 2015 zijn beeldbepalende landschapselementen in het beekdallandschap van de Sleenerstroom in dit gebied teruggebracht en hersteld. Tot begin 20e eeuw bestonden de beekdalen nog vooral uit houtwallen en grasland. Tegenwoordig ziet dit beekdallandschap er heel anders uit met grote stukken akkerbouwgrond en aangeplante bossen. Het herstel van het oorspronkelijke karakter met natuurlijke hooilanden en houtwallen draagt bij aan de ontwikkeling van allerlei soorten. Variatie in het landschap geeft meer voedsel, broedgelegenheid en beschutting.

Op de flanken van het beekdal zijn nieuwe houtwallen aangelegd en de bestaande houtwallen zijn opgeknapt. Ook zijn in het beekdal enkele lage plekken afgegraven, waardoor natte laagten zijn ontstaan. Daarnaast is gezorgd voor een meer geleidelijke overgang van bos naar het open veld door hoger struikgewas en planten en kruiden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Klijndijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Klijndijk.

- Dorpshuis: - Door de sluiting van de school - zie bij Recente ontwikkelingen - is het hebben van een goed dorpshuis waar men bijeen kan komen des te belangrijker geworden. Voorheen kwam men bijeen in de oude sportkantine genaamd Oes Hokkie. In 2014 is dat vervangen door een prachtig nieuw dorpshuis. - Stichting UDIK (Uitspanning Door Inspanning Klijndijk) zet zich in voor behoud en beheer van het sportveld en het dorpshuis.

- Zorg: - Zorghoeve Horze Stables.

Reactie toevoegen