Drouwenerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Drouwenerveen

Terug naar boven

Status

Drouwenerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1781 Gasselter en Drouwer Veenen, 1841 Drouwenderveen, Drouwenerveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Drouwen. Ontgonnen in het derde kwart van de 19e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drouwenerveen ligt O van Drouwen, Z van Gasselternijveen, rond de Hoofdstraat en de in het Z verlengde daarvan lopende weg Zuideind.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drouwenerveen 51 huizen met 305 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis begraafplaats Drouwenerveen en haar voorgangers. De begraafplaats ligt op de hoek van de Achterweg en de Verbindingsweg en ligt eigenlijk net in buurdorp Drouwenermond, want de grens tussen beide dorpsgebieden loopt hier door of langs de Achterweg en de begraafplaats ligt O hiervan, dus aan de Drouwenermondse kant.

- In 2015 is een boek over de geschiedenis van Drouwenerveen verschenen, samengesteld door Jacco Pranger. 300 pag. met meer dan 300 foto's. Alle onderdelen van het dorp komen aan bod: school, verenigingen, woningen, gebeurtenissen en bewoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De NAM heeft in 2018 na ruim 25 jaar haar locatie Drouwenerveen-Zuideind definitief opgeruimd. Vanaf deze locatie van circa 150 m2 aan de Achterweg is overigens nooit gas gewonnen.

- In januari 2018 hebben vier studenten van Hogeschool Van Hall Lareinstein in samenwerking met BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) en Belangenvereniging Drouwenerveen een 'dorpsbelevingsonderzoek' uitgevoerd. Door middel van enquêtes en interviews beoogden ze een beeld te krijgen van hoe inwoners het dorp beleven: de identiteit van het dorp kwam aan bod, hoe zit het met de veiligheid, is er een mate van verbinding, hoe gaat het met het verenigingsleven en onder meer de woonkwaliteit? Een samenvatting van de resultaten vind je onder de link.

- Dorpskrant Het Leesvertier is verschenen van 1998 tot eind 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde kerk van Drouwenerveen (Hoofdstraat 34) uit 1915 is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sinds 2018 is er het Vrouwenerveencafé. Ca. maandelijks komen vrouwen uit het dorp bij elkaar om telkens wisselende activiteiten te ondernemen.

- Toneelvereniging Volhouden is opgericht in 1960 en brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk - vaak in dialect - op de planken. Voorheen was er ook al een toneelvereniging maar deze was ter ziele gegaan. Bij de oprichting werd de hoop uitgesproken dat deze vereniging het langer zou volhouden dan de vorige. Zo ontstond spontaan de naam Volhouden. In 1966 is de vereniging toegetreden tot het D.A.T. (Drents Amateur Toneel), een groep van toneelverenigingen in Zuidoost-Drenthe die in vriendschappelijk verband een onderlinge competitie houden. Volhouden doet met wisselend resultaat nog altijd mee aan deze competitie. Hoewel niet alle leden uit het dorp komen is en blijft het toch Toneelvereniging Volhouden uit, van en voor Drouwenerveen. De voorzitter zegt in zijn slotwoord elk jaar op de uitvoering al 58 jaar lang: "Tot ziens volgend jaar en volhouden."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drouwenerveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Drouwenerveen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen.

- Dorpshuis: - In 1995 is dorpscafé De Driesprong, waar allerlei dorpsactiviteiten onderdak vonden, afgebrand. Daarom is in dat jaar het voorheen leegstaande kerkje - waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden - als dorpshuis in gebruik genomen. In 1998 is het nieuwe Dorpshuis Het Vertier gereed gekomen. Wat is er allemaal te doen in Het Vertier?: Zondagmiddag: bar en keuken open van 16.30-20.00 uur, voor o.a. een drankje, patat en snacks. Maandagmiddag: Bejaardensoos (om de week). Maandagavond: repetitie Toneel. Dinsdagavond: Zusterkring 1 keer per maand. Donderdagavond: Tafeltennis training / wedstrijd jeugd en senioren. Vrijdagavond: Biljarten (op de even weken). Vrijdagavond: Darten (op oneven weken). Jaarlijks terugkerende festiviteiten in of om Het Vertier: NL DOET, georganiseerd door Dorpshuis Het Vertier. Toneeluitvoering door Toneelvereniging Volhouden. Met Pasen: Neutie schiet’n, georganiseerd door Belangenvereniging Drouwenerveen / Bronnegerveen. Op Koningsdag: ‘s middags fietspuzzeltocht en ‘s avonds Bingo. Nationale Burendag Brunch, georganiseerd door alle verenigingen van het dorp.

- Jeugd: - Jeugdactiviteiten Drouwenerveen.

- Sport: - Dartvereniging Bulls Hit. - Biljartvereniging BID. - Tafeltennisvereniging TIG.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Drouwenerveen.

Reactie toevoegen