Drouwenerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

drouwenerveen_schippersfamilie_wichers_grafzerken_kopie.jpg

Drouwenerveen, 5 uniforme, 19e-eeuwse grafzerken betreffende de schippersfamilie Wichers.

Drouwenerveen, 5 uniforme, 19e-eeuwse grafzerken betreffende de schippersfamilie Wichers.

Drouwenerveen

Terug naar boven

Status

Drouwenerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1781 Gasselter en Drouwer Veenen, 1841 Drouwenderveen, Drouwenerveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Drouwen. Ontgonnen in het derde kwart van de 19e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drouwenerveen ligt O van Drouwen, Z van Gasselternijveen, rond de Hoofdstraat en de in het Z verlengde daarvan lopende weg Zuideind.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drouwenerveen 51 huizen met 305 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis begraafplaats Drouwenerveen en haar voorgangers. De begraafplaats ligt op de hoek van de Achterweg en de Verbindingsweg en ligt eigenlijk net in buurdorp Drouwenermond, want de grens tussen beide dorpsgebieden loopt hier door of langs de Achterweg en de begraafplaats ligt O hiervan, dus aan de Drouwenermondse kant.

- In 2015 is een boek over de geschiedenis van Drouwenerveen verschenen, samengesteld door Jacco Pranger. 300 pag. met meer dan 300 foto's. Alle onderdelen van het dorp komen aan bod: school, verenigingen, woningen, gebeurtenissen en bewoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De NAM heeft in 2018 na ruim 25 jaar haar locatie Drouwenerveen-Zuideind definitief opgeruimd. Vanaf deze locatie van circa 150 m2 aan de Achterweg is overigens nooit gas gewonnen.

- In januari 2018 hebben vier studenten van Hogeschool Van Hall Lareinstein in samenwerking met BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) en Belangenvereniging Drouwenerveen een 'dorpsbelevingsonderzoek' uitgevoerd. Door middel van enquêtes en interviews beoogden ze een beeld te krijgen van hoe inwoners het dorp beleven: de identiteit van het dorp kwam aan bod, hoe zit het met de veiligheid, is er een mate van verbinding, hoe gaat het met het verenigingsleven en onder meer de woonkwaliteit? Een samenvatting van de resultaten vind je onder de link.

- Dorpskrant Het Leesvertier is verschenen van 1998 tot eind 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde kerk van Drouwenerveen (Hoofdstraat 34) uit 1915 is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Sinds 2018 is er het Vrouwenerveencafé. Ca. maandelijks komen vrouwen uit het dorp bij elkaar om telkens wisselende activiteiten te ondernemen. Er is ook een Wandel-appgroep VrouwenerveenStappers. Heb je zin in wandelen, maar wil je niet alleen? Zet in de groepsapp wanneer je gaat en vanaf welke locatie. Andere wandelliefhebbers gaan dan vast en zeker met je mee! Geef je naam en nummer door op post@vrouwenerveencafe.nl."

- Toneelvereniging Volhouden is opgericht in 1960 en brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk - vaak in dialect - op de planken. Voorheen was er ook al een toneelvereniging maar deze was ter ziele gegaan. Bij de oprichting werd de hoop uitgesproken dat deze vereniging het langer zou volhouden dan de vorige. Zo ontstond spontaan de naam Volhouden. In 1966 is de vereniging toegetreden tot het D.A.T. (Drents Amateur Toneel), een groep van toneelverenigingen in Zuidoost-Drenthe die in vriendschappelijk verband een onderlinge competitie houden. Volhouden doet met wisselend resultaat nog altijd mee aan deze competitie. Hoewel niet alle leden uit het dorp komen is en blijft het toch Toneelvereniging Volhouden uit, van en voor Drouwenerveen. De voorzitter zegt in zijn slotwoord elk jaar op de uitvoering al 58 jaar lang: "Tot ziens volgend jaar en volhouden."

- De natuurijsbaan in Drouwenerveen wordt beheerd door IJsvereniging Nooitgedacht. Wanneer de ijsvloer dik genoeg is komen de vrijwilligers van de ijsvereniging in actie om de schaatsbaan in gereedheid te brengen, te openen zodra dat verantwoord is, en vervolgens zo goed mogelijk te onderhouden.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Je bidon vullen, een kopje koffie drinken of even je fietsaccu opladen. Dat kan in Drenthe sinds mei 2018 bij een van de 28 officiële rustplekken van Stichting Rustpunt. Het eerste Rustpunt in Drenthe is gerealiseerd op het erf van Gezina Noordhuis bij groepsaccommodatie en activiteitencentrum 25graden Noord in Drouwenerveen. “Een leuke voorziening. Erg simpel en laagdrempelig. In het buitengebied aan fiets- en wandelroutes op een particulier erf. Meestal gekoppeld aan een activiteit die op dat erf al plaats vond en dan versterkt het een het ander elkaar”, aldus bedenker Fred Heemskerk. “Er is hier eigenlijk niks in de buurt waar je even kunt uitrusten dus dit is de ideale plek hiervoor. Toen we hier aan het bouwen waren kwamen hier ook veel fietsers langs die vroegen of ze hier even konden zitten. En we krijgen ook nog wat meer bekendheid met ons bedrijf, dus het lijkt me een mooie win-win situatie”, zegt Gezina Noordhuis van 25 Graden Noord.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drouwenerveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drouwenerveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Drouwenerveen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen.

- Dorpshuis: - In 1995 is dorpscafé De Driesprong, waar allerlei dorpsactiviteiten onderdak vonden, afgebrand. Daarom is in dat jaar het voorheen leegstaande kerkje - waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden - als dorpshuis in gebruik genomen. In 1998 is het nieuwe Dorpshuis Het Vertier gereed gekomen. Wat is er allemaal te doen in Het Vertier?: Zondagmiddag: bar en keuken open van 16.30-20.00 uur, voor o.a. een drankje, patat en snacks. Maandagmiddag: Bejaardensoos (om de week). Maandagavond: repetitie Toneel. Dinsdagavond: Zusterkring 1 keer per maand. Donderdagavond: Tafeltennis training / wedstrijd jeugd en senioren. Vrijdagavond: Biljarten (op de even weken). Vrijdagavond: Darten (op oneven weken). Jaarlijks terugkerende festiviteiten in of om Het Vertier: NL DOET, georganiseerd door Dorpshuis Het Vertier. Toneeluitvoering door Toneelvereniging Volhouden. Met Pasen: Neutie schiet’n, georganiseerd door Belangenvereniging Drouwenerveen / Bronnegerveen. Op Koningsdag: ‘s middags fietspuzzeltocht en ‘s avonds Bingo. Nationale Burendag Brunch, georganiseerd door alle verenigingen van het dorp.

- Jeugd: - Jeugdactiviteiten Drouwenerveen.

- Sport: - Dartvereniging Bulls Hit.

- Biljartvereniging BID.

- Tafeltennisvereniging TIG.

- "Wielervereniging Cycling Mates in Drouwenerveen is er voor sportieve en prestatieve fietsers, zowel op de weg als op de MTB, die graag met andere sportieve fietsers samen willen trainen of tochten willen fietsen. Een tweede doelstelling is het organiseren van eendaagse en meerdaagse evenementen in binnen- en buitenland. Enkele feiten; reeds 10 jaar ervaring in het organiseren van wielerevenementen; bekend van Le Petit Tour de France; deelnemers hebben het gevoel dat ze de Tour de France of de Giro d’Italia rijden!; nieuw sinds 2016: Tour de Pyrénées; volledige ontzorging tijdens onze evenementen; breaks met o.a. water, fruit, repen en hersteldrank. 10 redenen om met ons op reis te gaan: volgauto’s met verzorging en reserve-onderdelen; genieten van de vele vergezichten; gezelligheid staat voorop; alle overnachtingen op basis van halfpension; tijdens de tochten is de lunch verzorgd; uitdaging voor de beginnende klimmers; niets om je zorgen over te maken, behalve de volgende klim; wij hebben een heel gezellige groep fietsers; zelfs de jarigen worden niet vergeten; kortom: alles is voor je geregeld!"

- Zorg: - "De Ruumte in Drouwenerveen biedt wonen en begeleiding voor kinderen/jongeren tussen de 6 en 23 jaar met een hechtingsproblematiek al dan niet in combinatie met gedrags- en/of psychiatrische problemen, ADHD en PDD-NOS. Ook kinderen voor wie het emotioneel te zwaar is om in een (pleeg)gezin te wonen vanwege hun hechtingsproblematiek kunnen wonen op De Ruumte. Gezinshuis De Ruumte ondersteunt en begeleidt jeugdigen en ouders/netwerk bij het opbouwen van een positief toekomstperspectief. De Ruumte komt voort uit een ideëel opgezet gezinshuis. In de loop van de tijd heeft De Ruumte zich ontwikkeld tot een professionele beschermde woonvoorziening voor jeugd (GGZ) waarbij sprake is van psychische en/of gedragsmatige problemen. De Ruumte biedt vanuit een huiselijke sfeer 24 uur per dag ondersteuning met een duidelijk pedagogisch klimaat. In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied van jeugd met forse hechtingsproblematiek. De ondersteuning van De Ruumte wordt geboden door een enthousiast team van gekwalificeerde begeleiders."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Drouwenerveen.

Reactie toevoegen