Westdorp

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Westdorp

Terug naar boven

Status

- Westdorp is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

- Sinds 2012 heeft Westdorp een dorpsvlag.

- De buurtschap Ellertshaar is een formele woonplaats (met eigen postcode en postale plaatsnaam), maar valt in de praktijk onder het dorp Westdorp.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Wespert. Een inwoner van dit dorp is een Wesperder.

Terug naar boven

Ligging

Westdorp ligt ZW van Borger.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Westdorp 11 huizen met 95 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Westdorp 1.

- Geschiedenis van Westdorp 2.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westdorp heeft 1 rijksmonument, zijnde de hooischuur met schaapskooi samen onder een rieten schilddak bij Borgerderstraat 1.

- Drenthe is o.a. bekend om zijn hunebedden. Dat zijn bijna allemaal heel oude exemplaren van duizenden jaren oud. Het hunebed in Westdorp is daar een uitzondering op, want dat is in 2002 met een shovel aangelegd, met keien van boeren uit de omgeving. Aanvankelijk is dat door de gemeente Borger-Odoorn gedoogd, later is er een officiële vergunning voor verstrekt. "Het enige hunebed met een bouwvergunning," aldus de inwoners. De aanleg van het hunebed was een ludieke protestactie tegen de kosten van een hunebedbouwevenement in Borger. Op een informatiebordje bij het object staat dan ook dat men het zonder een cent subsidie heeft aangelegd. De bedoeling was aanvankelijk om het een tijdelijk object te doen zijn, maar later vond men het een goed plan om het toch maar een permanente bezienswaardigheid te laten worden.

- Ophaalbrug over het Kanaal Buinen-Schoonoord.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knapzakroute K41 Westdorp-Eesergroen is een wandelroute van 15 kilometer door de omgeving van deze dorpen.

- Recentelijk is natuur- en recreatiegebied de Mandelanden gerealiseerd, gelegen tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. Deze kernen hebben daardoor een ontzettend mooi gebied in hun 'achtertuin' gekregen. Inwoners, toeristen en recreanten worden uitgenodigd om wandelend, per fiets of te paard het gebied te ontdekken. Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, en een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben; het kan er erg drassig zijn.

- Met ondersteuning van de Kavelruiladviescommissie Westdorp hebben meer dan 30 ondernemers tussen 2005 en 2009 veel gerealiseerd op het gebied van landbouw en natuur in het dorp en omgeving. De landbouwkundige structuur is verbeterd en er zijn gronden aangekocht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door heel Nederland. In totaal is er 382 ha grond van eigenaar veranderd. Voor de betrokken bedrijven zijn flinke afstandsverkortingen gerealiseerd. Van één bedrijf is de huiskavel vergroot van minder dan 1 hectare naar 30 hectare. Daarnaast is 74 ha grond vrijgemaakt ten behoeve van de natuur. Het gebied Mandelanden is geheel vrijgemaakt voor de Ecologische Hoofdstructuur. Ook is één agrarisch bedrijf vanuit Overijssel ingeplaatst. Productiebossen met aflopende contracten zijn verwijderd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen.

Voor het natuurgebied Mandelanden heeft Het Drentse Landschap samen met het Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Drenthe een inrichtingsplan opgesteld. Hierin staat het herstel van het beekdal centraal. Daarnaast zal een deel van de bovengrond worden afgegraven. Tijdens perioden met veel neerlslag zijn de verlaagde gebieden geschikt om water op te gevangen en vast te houden. Maximaal kan in het natuurgebied 400.000 m3 water worden opgeslagen. In de stad Groningen zal mede hierdoor minder wateroverlast ontstaan. Door het vervangen van de bestaande stuw door een vistrap kunnen vissen het gebied als paai- en opgroeigebied gebruiken.

Ten behoeve van de afwatering van het gebied Koelanden-Strengen in de omgeving van de wijk Daalkampen wordt een nieuw gemaal nabij de grens van de Mandelanden aangelegd. Dit gemaal is noodzakelijk om negatieve effecten op aanliggende landbouwpercelen te voorkomen. Op de flanken van het dal worden enkele poelen aangelegd voor kikkers en padden. Verder is een aantal recreatieve voorzieningen in het plan opgenomen. Zo zal de zandweg langs de N34 deels verhard worden zodat ook fietsers hier gebruik van kunnen maken. Tevens wordt de beek hier passeerbaar voor ruiters en menners. Ook wordt vanaf de zandweg langs het kanaal Buinen-Schoonoord een kijkheuvel aangelegd om vanaf hier een prachtig uitzicht te hebben over het nieuw ingerichte gebied. (bron: Drentse Landschap, 19-3-2012)

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Westdorp en Ellertshaar op Facebook.

- Dorpshuis: - Vele jaren hebben de inwoners voor de dorpshuisfunctie bij anderen onderdak gekregen; in een café, in een groepsaccommodatie, in een blokhut, bij iemand in de huiskamer... Toen het dorpshuis vanwege de verkoop van de laatste locatie weer moest verhuizen, staken de inwoners de koppen bij elkaar en hebben zij zich met Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar ingezet voor een eigen dorpshuis. Veel van de 150 inwoners hielpen in 2018 en 2019 mee met het bij elkaar sprokkelen van het benodigde geld. Dat moest ook wel, want in het beleid van de gemeente Borger-Odoorn staat dat pas vanaf 250 inwoners de gemeente bijspringt, en daar is het dorp dus net te klein voor. Er was grote behoefte aan een eigen dorpshuis, want voor zo'n klein dorp is er een druk verenigingsleven. Zo kent het dorp een biljartvereniging, een fietsvereniging, een klaverjasvereniging en een toneelvereniging.

Men kwam al een heel eind met de in maart 2019 toegezegde 150.000 euro Leader-subsidie. Dat is een fonds vanuit de EU voor projecten die de ontwikkeling van het platteland ten goede komen. Naast deze subsidie en gelden van het Oranjefonds, het VSB-fonds, TVM, Rabobank en de Hunzecommissie, hebben de inwoners van Westdorp en Ellertshaar zelf ook hun steentje bijgedragen. Ze konden namelijk obligaties aanschaffen, wat bijna 24.000 euro heeft opgebracht. Bijzonder aan het dorpshuis is dat Carefield Zorg er drie dagdelen per week dagbesteding gaat verzorgen. De zorginstelling huurt voor die dagdelen het dorpshuis en heeft ook een gemeenschappelijke functie: de jongens van de dagbesteding krijgen klusjes in en om de huizen van de inwoners. Daarnaast krijgt het dorpshuis ook een recreatieve functie. Er komt een moestuin met kas en een stalletje voor de verkoop. Het dorpshuis zit ook aan een fietskruispunt waar veel toeristen langskomen, dus er kan ook een kopje koffie worden gekocht. Verder krijgt het dorpshuis een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Als alles volgens plan is verlopen, is het dorpshuis eind 2019 gereedgekomen.

Reacties

(1)

Reactie namens J. Brouwer:
Curieus toch, maar eigenlijk wel positief, die gang van zaken rond het hunebed! En al helemaal als je kennis neemt van de reactie van Gathering Stones erop, de organisator van het hunebedbouwevenement, in het hierboven in de desbetreffende alinea gelinkte artikel.
Ik moest dit gewoon even kwijt.

Reactie toevoegen