Zuidoost-Brabant

Streek
Zuidoost-Brabant
Noord-Brabant

zuidoost-brabant_kaart_kopie_kopie.jpg

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een mooie kaart gemaakt waar je in tekst en beeld duidelijk ziet welke gemeenten deelnemen in het samenwerkingsverband Zuidoost-Brabant én waar ze liggen. (© www.odzob.nl)

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een mooie kaart gemaakt waar je in tekst en beeld duidelijk ziet welke gemeenten deelnemen in het samenwerkingsverband Zuidoost-Brabant én waar ze liggen. (© www.odzob.nl)

Zuidoost-Brabant

Terug naar boven

Status en ligging

- Zuidoost-Brabant is een regio in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. De regio omvat de streken Peelland in het O en Kempen in het W.

- De regio Zuidoost-Brabant omvat de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Dit zijn in totaal 21 gemeenten, waarvan 15 gemeenten in de Kempen en 6 gemeenten in Peelland.

- Als bestuurlijk samenwerkingsverband zet de regio zich op de kaart onder de naam Metropoolregio Eindhoven. En specifiek op het gebied van innovatief ondernemen profileert de regio zich als Brainport Eindhoven, die je eveneens onder de link in deze alinea beschreven vindt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De 'Ruit om Eindhoven' gaat over de autowegen rond Eindhoven. Al in 1966 komen de eerste voorstellen om een weg aan de oostkant van Eindhoven aan te leggen, om daarmee een wegenruit rond Eindhoven te creëren, en daarmee de verkeersdoorstroming in Zuidoost-Brabant te bevorderen. Dit stuit op veel bezwaren. In latere jaren komen er aangepaste versies van dit voorstel, waaronder het project Noordoostcorridor van de Provincie Noord-Brabant. De Brabantse Milieufederatie praat al lange tijd met besluitvormers en met beleidsontwikkelaars, in formeel en informeel overleg, over alternatieven voor de Ruit, omdat zij vinden dat er voldoende alternatieven zijn om de grootschalige aantasting van natuur en landschap in het Dommeldal en langs het Wilhelminakanaal te voorkomen.

In november 2014 besluit het Rijk om niet bij te dragen aan de Ruit, waardoor de Provincie zich sindsdien beraadt op een alternatief. De meest betrokken gemeenten (Eindhoven, Helmond, Nuenen en Laarbeek) en de natuur- en milieuorganisaties in Zuidoost-Brabant willen het liefst inzetten op innovatieve en duurzame oplossingen, om aanleg van extra asfalt te voorkomen. Voorbeelden zijn ‘Smart Mobility’ en meer en betere mogelijkheden voor fietsers, zoals snelfietspaden, dit laatste in samenwerking met de Fietsersbond.

De plannen voor de wegen maakten deel uit van Brainport-Oost, een begrip dat de totale gebiedsontwikkeling in de regio tussen Eindhoven en Helmond omvatte. De Brabantse Milieufederatie ontwikkelt nu samen met allerlei partijen en organisaties in de regio opnieuw plannen voor dit gebied: ‘Gebiedsontwikkeling Middengebied’. Het gebied zou dan niet alleen een voorbeeld kunnen worden op het gebied van slimme mobiliteit, maar ook op het gebied van duurzame landbouw en energievoorziening." Aldus de Brabantse Milieufederatie.

In oktober 2015 lezen wij dat het de Provincie alsnog zou zijn gelukt een plan te maken voor de Ruit waar alle betrokken gemeenten zich in kunnen vinden. Maar recentere berichten kunnen wij er vooralsnog niet over vinden, dus of en hoe dit nu definitief doorgaat is (ons) nog niet duidelijk.

Overigens zijn er drie verschillende wegenstelsels die qua naam erg op elkaar lijken en die je dus niet door elkaar moet halen; de Ring Eindhoven, de Randweg Eindhoven en de - beoogde - Ruit om Eindhoven. Onder de link worden ze allemaal toegelicht.

- Er wordt ook al jaren gepraat over mogelijke gemeentelijke herindelingen in Zuidoost-Brabant. Een gevoelig onderwerp - in het hele land - omdat niemand graag zijn - vermeende - zelfstandigheid als gemeente opgeeft. In eerste instantie opteert men vaak voor 'samenwerken', omdat men dan denkt zelfstandig(er) te kunnen blijven. Maar vervolgens komen er in een regio soms wel tientallen samenwerkingsverbanden, waar gemeenten toch taken aan delegeren. En die leiden tot stroperigheid en extra 'bestuurlijke drukte'. Dus vanuit de emotie zijn de weerstanden begrijpelijk, daar waar de ratio overwint ontstaan in het hele land nu toch grotere, robuurtere gemeenten die een regionaal logisch samenhangend geheel vormen, en als grotere zelfstandige gemeenten zijn toegerust voor de toenemende en complextere taken die ze de er de afgelopen jaren bij hebben gekregen. Ook de recent aangetreden burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, pleit ervoor de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant te laten opgaan in 3, hooguit 4 grotere robuuste gemeenten (Peelland, Eindhoven met de randgemeenten, en Kempen, die laatste eventueel als 2 gemeenten voor de W en de O helft).

"De huidige maatschappelijke, economische en sociale problemen vragen om gemeenten met een grote mate van bestuurlijke efficiency. De maatschappij is volop veranderd, de afgelopen jaren. Maar als overheid zijn we onvoldoende mee veranderd. Maar nu is de tijd daar echt rijp voor." "Het is tijd voor Zuidoost-Brabant / Brainport Eindhoven om aan de regeringstafel de nog lege stoel van de 5e stad van Nederland op te eisen. Maar dat kan alleen als Eindhoven groot genoeg is." Bij het binnenhalen van toptalenten voor het bedrijfsleven moet Eindhoven concurreren met regio's als Milaan, München, Stockholm, Singapore en Taiwan. "Willen we die concurrentieslag met succes aangaan, dan moet er hier een beter vestigingsklimaat komen. Dat krijgen we niet voor elkaar met onze huidige 21 gemeenten met meer dan 40 samenwerkingsverbanden. Dat lukt alleen als we door herindeling slagkracht en daadkracht creëren."

"Veel bestuurders in de regio Zuidoost-Brabant vinden ook wat ik vind. Tijdens de vele kennismakingsgesprekken die ik de afgelopen drie maanden gevoerd heb, hebben veel burgemeesters, wethouders en ook raadsleden gezegd dat ze het met mee eens zijn, en dat er een flinke schaalsprong nodig is in deze regio. Maar dat was binnenskamers. Dat hardop in de openbaarheid zeggen, dat is iets anders. Ik doe wél, omdat ik er oprecht van overtuigd ben dat het nodig is voor deze regio om een grote volgende stap voorwaarts te zetten. We hebben deze stip aan de horizon hard nodig. Ik zeg dit echt niet omdat ik zo nodig een standbeeld hoef", aldus Jorritsma. (bron: Eindhovens Dagblad, 9-1-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Provincie Noord-Brabant heeft samen met de Gemeente Gemert-Bakel de Erfgoedgeowiki opgezet. Inmiddels heeft dit zich ontwikkeld tot een portaal voor cultureel erfgoed voor heel Zuidoost-Brabant (= Peelland en Kempen), voor inwoners en toeristen. Het openbaar beschikbaar maken van informatie over het erfgoed van een gemeente beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het draagvlak bij bewoners om het erfgoed te koesteren.

Erfgoedgeowiki heeft ook een component die het erfgoed op een smartphone zichtbaar maakt (Layar). Waarmee toeristen in en inwoners van Zuidoost-Brabant op een praktische manier meer te weten komen over bijzondere locaties binnen de gemeentegrens. De toegevoegde waarde van Layar is dat (in dit geval) de objectinformatie op straat op de plek waar je staat, op te vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je bent, want Layar toont je Google Maps en een mogelijkheid om de route naar een verderop gelegen object te zien.

De wiki geeft tevens aan geïnteresseerden de kans informatie toe te voegen. Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed en verrijkt de kennis van de erfgoedkaart. De erfgoedgeowiki geeft ook instellingen en personen op het gebied van erfgoed de mogelijkheid de krachten te bundelen door hun kennis in de wiki met elkaar te verbinden. Vele gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben al een erfgoedkaart / cultuurhistorische waardenkaart (CHW) laten ontwikkelen. In de praktijk wordt deze kaart voornamelijk nog gebruikt door de gemeente zelf voor beleidsdoeleinden. Deze informatie kan echter veel breder ingezet worden. Wanneer de kaart openbaar is, en burgers de kaarten kunnen bekijken, wanneer inwoners weten wat er zich in hun omgeving bevindt, ontstaat er een trots gevoel en draagvlak voor erfgoed. De kaart put tevens uit een aantal andere databronnen, zoals rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, historische bomen, bolle akkers, wandel- en fietsroutes e.d.

- In oktober 2017 is de grondig vernieuwde N272 Beek en Donk - Boxmeer gereed gekomen. De weg is van nieuw asfalt voorzien, de bushalte in Elsendorp geschikt gemaakt voor mindervaliden en het fietspad is vernieuwd. Bijzonder is dat bij deze verbouwing op grote schaal biobased materialen zijn gebruikt. Het asfalt, de geleiderails, hectometerbordjes, verkeersborden en het bankje bij de bushalte bestaan grotendeels uit groenafval van bijvoorbeeld paprika- of tomatenplanten of afval uit de papierindustrie. Het beton voor het nieuwe fietspad bestaat voor 80% uit hergebruikte grondstoffen. Niet eerder werden er zoveel hergebruikte materialen toegepast bij de verbouwing van een weg.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "We willen minder grondstoffen gebruiken en zo energiezuinig mogelijk bouwen. Daarom dagen we de aannemer uit om écht aandacht te besteden aan het hergebruiken van materialen en op een nieuwe manier te bouwen aan onze projecten. Er zijn volop technieken en biobased materialen beschikbaar, maar als opdrachtgever geven wij de mogelijkheid om ze ook daadwerkelijk in een infraproject toe te passen. Zo kunnen aannemers nieuwe innovatieve producten ontwikkelen met een zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en een beperkt energiegebruik." De aanleg is weliswaar nog iets duurder omdat er nog geen sprake is van massaproductie, maar je moet hier de hele levenscyclus in ogenscbouw nemen: "Deze hergebruikte en plantaardige materialen veroorzaken geen verontreinigingen zoals bijvoorbeeld verzinkte vangrails, waarbij het zink in de bodem terecht komt en er uiteindelijk een dure bodemsanering nodig is,” aldus Van der Maat. (bron: Provincie Noord-Brabant, 3-10-2017)

Terug naar boven

Evenementen

- Door het jaar heen zijn er diverse Vaardigheidstoetsen van de Brandweer Zuidoost-Brabant. Publiek is daarbij doorgaans van harte welkom. De eerstvolgende toetsen worden aangekondigd op de Facebookpagina onder de link.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoost-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Regionale instanties t.b.v. gemeenten: - De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Het gaat om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert ODZOB uit indien provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Provincie en de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Hun visie vind je in het Concernplan 2014-2018. Deze koers richt zich op kwaliteit, gelijkheidsbeginsel en samenwerking. Bekijk op de pagina Terugblik hoe de ODZOB zich inzet voor verbinding met gemeenten en provincie.

- Nieuws: - Nieuws uit Zuidoost-Brabant van Omroep Brabant.

- Jeugd: - Op de site van Scouting regio Zuidoost-Brabant vind je o.a. welke Scoutinggroepen er in de regio zijn. Verder faciliteert de regio de lokale groepen o.a. middels trainingen en uitleen van materialen.

- Werk: - Werken In Zuidoost-Brabant is hét arbeidsmarktplatform waar je alle actuele vacatures vindt van de aangesloten overheden. Door een registratie aan te maken op de website word je automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwste vacatures. Hiervoor stel je een e-mailservice in met je persoonlijke voorkeur voor het type baan waarnaar jij op zoek bent. Binnen je account kan je tevens een eigen ePortfolio opbouwen. Hiermee kan je vervolgens solliciteren of jezelf presenteren in de kandidatenbank. Je bepaalt zelf wanneer, met wie en welke informatie je wilt delen.

- Muziek: - Blaaskapel Krajovjanka is opgericht in 2001. De naam betekent 'streek/regiokapel'. De muzikanten hebben een voorliefde voor de Moravische, Mährische en Böhmische muziek. Zij brengen hun muziek ten gehore op evenementen in de regio's Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

- Veiligheid: - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Sinds 2007 is dit de bindende partij voor alle partners in de regio Zuidoost-Brabant in het omvangrijke speelveld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met als missie: Zorg voor veiligheid. Ze werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die in deze regio wonen of verblijven. En als het noodzakelijk is, bieden ze professionele hulp.

Reacties

(2)

Waar is Boxmeer?

Boxmeer valt onder de regio Noordoost-Brabant, en ligt daar weliswaar in de zuidoosthoek, dus geografisch had men het wellicht evengoed als noordoosthoek van Zuidoost-Brabant kúnnen zien, maar Boxmeer heeft logische samenhang met de rest van het Land van Cuijk in Noordoost-Brabant, vandaar dat u Boxmeer dus op deze pagina vindt: https://www.plaatsengids.nl/noordoost-brabant.
M.vr.gr, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen