Someren

Plaats
Dorp en gemeente
Someren
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

NB gemeente Someren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Someren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Someren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Someren

Terug naar boven

Status

- Someren is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland.

- Wapen van de gemeente Someren.

- De gemeente Someren omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide en de buurtschappen Achterbroek, Berkeindje, Boomen, Broekkant, De Hoef, De Hutten (deels), Eindje, Gebergte, Groote Hoeven, Heieind, Heikant, Hersel, Moorsel, Oeijenbraak, Otterdijk, Sluis 13 (deels), Stipdonk (grotendeels), Vaarsche Hoef, Vlas, Winkelstraat en Zomerven. Dit zijn in totaal 4 dorpen en 21 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Someren.

- Onder het dorp Someren vallen ook de buurtschappen De Hoef, Groote Hoeven, Heikant (deels), Vlas (deels) en Zomerven. Voor de postadressen vallen onder het dorp Someren ook de dorpen Someren-Eind en Someren-Heide met de bijbehorende buurtschappen De Hutten (deels), Heikant (het andere deel van de buurtschap), Sluis 13 (deels) en Vlas (het andere, grootste deel van de buurtschap).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Someren grenst in het W aan Maarheeze, Sterksel, Heeze en Mierlo, in het N aan Helmond, in het O aan Asten en Heusden, in het ZO aan de provincie Limburg en Ospel en in het Z ook aan Limburg, Budschop en Nederweert, en ligt N van Weert, NO van Budel, O van Valkenswaard, O en ZO van Geldrop en Eindhoven, ZW van Deurne en Venray en W van Venlo. Door het N van de gemeente loopt de A67, van W naar O; de A2 loopt W en Z van de gemeente. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Someren 515 huizen met 2.914 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 100/400 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Slieven 200/1.019, Emdeschot 202/1.464 en De Hut 13/31. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 7.500 huizen met ca. 18.500 inwoners, het gelijknamige dorp heeft ca. 6.600 huizen met ca. 16.500 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor de dorpen Someren-Eind en Someren-Heide).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Someren, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeenten Asten en Someren te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal De Vonder zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving."

In het licht van deze doelstellingen houdt de heemkundekring zich bezig met de volgende activiteiten: het organiseren van lezingen en excursies; het organiseren van dorpswandelingen; het initiëren van cursussen; een heemkundige bibliotheek; werk- en studiegroepen; het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten; het beheer van Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis; rondleidingen van leerlingen van basisscholen door deze gebouwen; archeologisch en historisch onderzoek; periodiek De Vonder; inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten.

- Verhalen over de geschiedenis van Someren op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Someren heeft 12 rijksmonumenten.

- Someren heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Victor (Kerkstraat 31). Een recente restauratie van de molen is in 2017 gereed gekomen. - Nieuws van Molen De Victor op Facebook.

- Molen Den Evert.

- Gevelstenen in Someren.

- Het Museum voor Vluchtsimulatie heeft een collectie gerestaureerde vluchtsimulatoren, waarin het publiek kan vliegen of een rondleiding kan krijgen.

- Beschrijving orgel Sint-Lambertuskerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vanaf 2007 heeft boomkweker Herman Huijbers in een grote kas zijn eigen tropisch oerwoud gecreëerd van meer dan 800 m2, met bomen, planten, vogels, vissen, reptielen en vlinders. Sinds 2015 is Tropische vlindertuin Klein Costa Rica, zoals het gedoopt is, ook voor publiek opengesteld.

- "IVN afdeling Asten-Someren bevordert een duurzame samenleving door het laten beleven van natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te gaan met onze activiteiten. Naast de activiteiten bieden we activiteiten met een thema of voor een aparte doelgroep, cursussen of landschapsonderhoud. Vind je het leuk of zinvol om mee te helpen bij het organiseren van deze activiteiten? Word IVN-lid en meld je aan voor een van de werkgroepen of projecten: Cursuswerkgroep, Mierenwerkgroep, Multimedia, Natuur en Milieu, Natuur & Landschap, PR, Publieksactiviteiten, Schoolgidsen, Senioren, Veldbiologie, Vogelwerkgroep, Werkgroep beheer de Stulp, De Zandlopers.

Je kunt ook een wandeling aanvragen. Een natuurgids gaat dan met jou en je groep op pad. We hebben een aantal standaard thema's. Maar het programma wordt altijd samen met jou vastgesteld. Waar wil je heen of beter wat wil je graag zien? Wi je wandelen of met de fiets? Enkele gebieden: De Berken, Strabrechtse Heide / Beuven, De Ommetjes Asten/Someren, Het Keelven, Oetert / Vloeten, De Pan, Kapellerput, De Groote Peel, Herbertusbossen. Wij nemen je graag mee op een wandeling door de natuur in de omgeving. Onderweg laten we je genieten van vogelzang, vertellen we meer over het landschap. We vinden het leuk om onze natuurkennis te delen, zodat je wandeling door de natuur meer wordt dan een tochtje langs een verzameling bomen. De tarieven per gids (max. 15 tot 20 personen) zijn € 45,00 per activiteit. Per extra gids rekenen wij een bedrag van € 15,00. Wij verzoeken je een wandeling minimaal 14 dagen van te voren aan te vragen. Ook organiseren wij met enige regelmaat op zondag wandelingen. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Afhankelijk van het thema gaat speciaal voor de kinderen een aparte gids mee."

- Waterschap Aa en Maas heeft in 2010 de ecologische verbindingszone (EVZ) Kleine Aa (direct W van Someren) aangelegd. Het traject is 2 kilometer lang. De EVZ Kleine Aa verbindt natuurgebied Strabrechtse Heide met kleinere, afzonderlijke natuurelementen ten zuiden daarvan. Daardoor krijgen planten en dieren meer leefruimte en krijgt de rechtgetrokken loop van de Kleine Aa zijn oorspronkelijke meanderende karakter terug. Om dat te realiseren, is de loop van het beekje over een traject van 700 meter verplaatst. Om de uitwisseling van planten- en diersoorten tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken, heeft het waterschap de EVZ zo optimaal mogelijk voor de doelsoorten ingericht. Voor deze EVZ zijn dat de drijvende waterweegbree, de struweelvogel en de heikikker. Daarnaast zullen diverse andere soorten er gebruik van maken. Tevens zijn er 6 amfibieënpoelen gerealiseerd, die dienen als broed- en overwinterplaats voor kikkers, padden en salamanders. Dankzij de landgoedontwikkeling aan de Hollestraat komt er in totaal meer dan 40 ha extra natuur. Langs de EVZ en over de landgoederen zijn wandelpaden aangelegd.

- Met het project Keelven W van Someren heeft men de Somerense heide als wandelgebied nieuw leven ingeblazen door het regelmatige, rechthoekige bebossingspatroon af te wisselen met enkele flinke stukken heide met op vennen lijkende waterplassen. Echte vennen zijn dit eigenlijk niet, gezien de kunstmatige oorsprong, maar als wandelgebied is het Keelven e.o. zonder meer geslaagd te noemen. Het gebied vervult een duidelijke functie als geschikt alternatief voor enkele veel kwetsbaarder bos-, heide en vennengebieden in de omgeving, zoals het Beuven NW van Someren.

Terug naar boven

Beeld

- Prachtige diaserie met tientallen oude foto's van verdwenen beroepen in Someren en de beoefenaren in kwestie staan er natuurlijk ook bij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Someren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Someren.

- Media/nieuws: - SIRIS is de lokale publieke omroep voor de gemeenten Asten en Someren. De studio's bevinden zich in De Ruchte (Laan ten Roode 71e in Someren). De omroep verzorgt 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uitzendingen vanuit de studio of op locatie. De SIRIS-medewerkers zijn actief op het gebied van presentatie, verslaggeving, techniek, redactie, ICT, tv, fotografie, website, marketing, administratie en bestuur. SIRIS telt één betaalde kracht; directeur-hoofdredacteur Harrie van Horik, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, en zeven dagen in de week leiding geeft aan redacteuren, fotografen, filmers, verslaggevers, presentatoren, ict-ers, stagiaires en andere medewerkers die voor SIRIS werkzaam zijn.

- Sport: - Toer- en Supportersclub Solo (wielrennen).

- Zorg: - Wijnen Perkplanten & Zorgtuinderij.

Reactie toevoegen