Heeze-Leende

Gemeente
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Heeze-Leende

Terug naar boven

Status

- Heeze-Leende is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente is in 1997 ontstaan uit de gemeenten Heeze en Leende en het dorp Sterksel, dat middels grenscorrectie vanuit de per 1997 opgeheven gemeente Maarheeze aan de nieuwe gemeente Heeze-Leende is toegevoegd.

- De gemeente Heeze-Leende omvat de dorpen Heeze, Leende en Sterksel en de buurtschappen Boschhoven, Bruggerhuizen (deels), Euvelwegen, Ginderover, Hazenhurk, Heezerenbosch, Kerkhof, Kreijl, Leenderstrijp, Muggenberg, Oosterik, Oudenmolen, Renhoek, Rul, Strabrecht, Valkenhorst, Ven en Zevenhuizen. Dit zijn in totaal 3 dorpen en 18 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Heeze-Leende.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Heeze-Leende.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Heeze-Leende grenst in het W aan Valkenswaard en Aalst, in het NW aan Eindhoven, in het N aan Geldrop en Mierlo, in het O aan Lierop, Someren en Someren-Heide, in het Z aan Maarheeze, Soerendonk, Budel en België en in het ZW aan het tweelingdorp Borkel en Schaft, en ligt N van de Belgische plaatsen Achel en Hamont, O van Waalre, ZW van Helmond en NW van Weert. De A2 loopt centraal door de gemeente, van NW naar Z. De hoofdplaats Heeze ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Heeze-Leende omvat ca. 6.200 huizen met ca. 15.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten is opgericht in 1961. Het werkgebied omvatte aanvankelijk alleen het gebied van de oude heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten. In 1963 is dit uitgebreid met het gebied van de oude heerlijkheid Geldrop en later ook met de oude heerlijkheid Sterksel. Doelstelling van de heemkundekring: bevorderen van de belangstelling voor het cultureel erfgoed in het heemgebied; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren (zoals de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en dergelijke); het vastleggen en uitdragen van deze resultaten; het bevorderen van het behoud van het cultureel erfgoed in het heemgebied, zoals heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende zaken en/of voorwerpen. Onze heemkamer is gevestigd aan de Pompenmaker te Heeze. De Bibliotheek is ondergebracht in onze Heemkamer en bevat honderden boeken en tijdschriften die betrekking hebben op onze geschiedenis en ver daarbuiten. De collectie wordt permanent geactualiseerd met nieuwe boeken en/of onderzoeksrapporten. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken (boeken inzien en lenen)."

- Verhalen over de geschiedenis van Heeze-Leende op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De gemeente heeft een oppervlakte van circa 10.500 ha. De totale oppervlakte van de natuurgebieden binnen de gemeente is ruim 5.000 ha en beslaan daarmee ongeveer de helft van het gemeenteoppervlak. Belangrijke natuurgebieden binnen de gemeente: Dal van de Rul of kleine Dommel, Strabrechtse Heide, Herbertusbossen, De Veertig Bunder, De Lange Bleek, De Vrolijke Jager en De Pan (gedeeltelijk gem. Cranendonk), De Dijkse Heide, De Riesten, De Strijper Heg, Grote Heide en Leenderbos, Spinsterberg, Grote Heide en Meelakkers. IVN afdeling Heeze-Leende biedt een groot scala aan activiteiten voor jong en ouder. IVN-ers willen door voorlichting en educatie begrip bijbrengen voor de ons omringende natuur en wijzen op het belang van een gezond milieu. Maar het IVN is ook met name een groep mensen die wil genieten van de natuur en wil leren van en aan elkaar. De meeste leden zijn actief in een van de vele werkgroepen, maar er zijn ook sympathisanten in de vorm van donateurs. Werkgroepen houden zich o.a. bezig met scholenwerk, kinderactiviteiten, cursussen, tentoonstellingen, groen voor ouderen, vogels, bomen, flora, vlinders, publiekswandelingen, milieuwerk en natuurbeheer. Ook is er een aantal ondersteunende groepen o.a. voor publiciteit."

- Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind is een ‘Agrarische Natuurvereniging’ die in 2003 is opgericht. Zij is actief in de gemeente Heeze-Leende en genoemd naar drie streeknamen in dit gebied: de Hei, de Strijperheg en de Hoogeind akkers. Het betreft een uniek gebied van circa 1400 ha met een grote diversiteit aan natuur, bedrijven, bestemmingen en functies. Hei, Heg & Hoogeind streeft naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan. De vereniging heeft ca. 150 leden waarvan ca. 50 agrariërs.

Naast wonen en werken wordt er in Heeze-Leende steeds meer ruimte in beslag genomen door recreatie, ontwikkeling van natuurplannen, beheer van flora en fauna en dergelijke. Dit leidt soms tot tegengestelde belangen: vernatting rond natuurgebieden is daar een voorbeeld van. Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden: betaald agrarisch natuurbeheer, beweiding van natuurgebieden, authentieke erf verfraaiing, bermbeheer door agrariërs enz. Om deze zaken gestructureerd aan te pakken is de plattelandsvereniging HHH in het leven geroepen. Zij werkt daarbij samen met andere belanghebbenden in het gebied zoals IVN, weidevogelbeschermers, gemeente, provincie, waterschap, staatsbosbeheer, ZLTO, Brabants Landschap en de wildbeheereenheid. Waar in het verleden de plannen vaak kant en klaar werden voorgelegd, wil HHH in een vroeg stadium meedenken en meewerken aan de toekomst van het buitengebied.

- Ondanks dat de provincie Noord-Brabant alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in deze provincie in aantal toe, met alle problemen van dien. De 'Zwijnentafel Heeze-Leende'* is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.
* Om op regionaal niveau passende maatregelen te kunnen nemen, zijn in 2015 drie 'zwijnentafels' opgericht: in Gemert-Bakel, Asten en de hier reeds genoemde. De zwijnentafels zijn overleggen waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Onder meer gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld 'Gebiedsplan wilde zwijnen'.

Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding, en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie. Gedeputeerde Van den Hout liet weten onder een aantal voorwaarden aan deze pilots te willen meewerken. De Faunabeheereenheid zal medio 2018 een advies uitbrengen voor aanpassing van het wilde zwijnenbeheer in Noord-Brabant. De pilots zullen daarmee in lijn moeten zijn. (bron: Provincie Noord-Brabant, 10-7-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heeze-Leende (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Heeze-Leende. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Gemeentegids: - "In de digitale versie van Informatiemagazine Heeze-Leende vind je de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen deze gemeente. Om toegang te krijgen tot de uitgebreide adressengids gebruik je de zoekbalk. Daarnaast vind je onder het menu 'E-book' een digitale weergave van de gedrukte versie van het magazine."

- Media / nieuws: - RTV Horizon is de streekomroep voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre.

- Duurzaamheid: - "Opgewekt Heeze-Leende is een coöperatie opgericht door burgers uit de gemeente. Wij streven er naar om in 2030 alle energie die binnen onze gemeente wordt verbruikt (elektriciteit, verwarming etc.) duurzaam op te wekken binnen de eigen gemeente. Een ambitieus doel! Help je ook mee? Wij streven er naar dat iedereen in de gemeente zonder extra kosten(!) gebruik gaat maken van andere energiebronnen dan gas of kolen. Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen, door aanschaf van een warmtepomp of zelfs door lid te worden van een (dorps)windmolen. Hierbij houden wij steeds een realistische benadering van energievraagstukken voor ogen.

Wij streven naar een energieneutrale gemeente in 2030. Wij kunnen je helpen met het besparen én met het verduurzamen van energie. Besparen kan bij iedereen. Je resterende energieverbruik duurzamer maken kan bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen of door je energie zelf op te wekken. Wil je energie besparen, of zonnepanelen? Weet je niet waar je moet beginnen? Dan kunnen wij je van advies voorzien! - Energie besparen kan iedereen. Soms kan het verbruik wel met de helft omlaag! Dat is goed voor het milieu, en voor je portemonnee. De beste stroom komt van je eigen dak. Wij kunnen je helpen met advies, en voorlichting bij het aankopen van je zonnepanelen."

- Glasvezel: - "Coöperatie HSLnet is in 2012 opgericht. De coöperatie heeft in de hele gemeente een open glasvezelnetwerk aangelegd waarop alle inwoners, bedrijven en instellingen zich kunnen aansluiten. Bij onze providers stel je een eigen pakket samen met televisie, internet en/of telefoon. In Heeze-Leende is het middel: glasvezel. Het doel: verbinden en vernieuwen. Het model: de coöperatie waar leden zelf eigenaarschap en daarmee zeggenschap hebben. Digitale innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Denk aan smart-home solutions, zorg op afstand, scholing en beveiliging. Dankzij de enorme capaciteit/bandbreedte kan het glasvezelnetwerk die ontwikkelingen probleemloos aan. De huidige koper- of coaxnetwerken zitten bijna Modulesaan de taks van hun capaciteit en snelheid. Het glasvezelnetwerk van HSLnet biedt de capaciteit die nodig is om met de gezinsleden allemaal tegelijk online te zijn en te blijven. Met een eigen glasvezelaansluiting van HSLnet in je woning ben je voorbereid op alle mogelijkheden.

Heeze-Leende ziet een glasvezelverbinding vooral als een maatschappelijke nutsvoorziening, net zoals water en gas. Alle inwoners hebben daarom recht op een duurzame verbinding die in onze maatschappij niet meer weg te denken is. HSLnet wil ook meer mogelijk maken zoals het versterken van sociale cohesie, de verhoging van de participatie van ouderen aan de samenleving, het bieden van zorg op afstand, het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en burgers en toegang tot nieuwe mogelijkheden voor online leren. Dat maakt coöperatie HSLnet bijzonder. HSLnet voegt waarden toe, die marktpartijen niet willen of kunnen leveren, met als resultaat dat onze senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wij houden als inwoners van Heeze-Leende eigen zeggenschap over ons glasvezelnetwerk. Wij zijn baas in eigen huis en dat is belangrijk. Veel leden zorgen voor een winstgevend project. En winst - in ons coöperatieve model - blijft binnen de coöperatie. Dat betekent dat er nieuwe investeringen gedaan kunnen worden als blijkt dat er aan nieuwe diensten behoefte is, of als blijkt dat het maatschappelijk belang van onze gemeente daarmee gediend is. Denk daarbij aan thuiszorg, beveiliging, scholing en uitzenden van sociale gebeurtenissen op ons eigen tv-kanaal: HSL24.TV. HSLnet sponsort veel lokale verenigingen en ondersteunt lokale initiatieven met een gratis verbinding of wifi. HSLnet organiseert themabijeenkomsten waar je veel informatie kunt ophalen, bijvoorbeeld over het verbeteren van je wifi-bereik, of over het veilig opslaan van bestanden en foto's. Dit alles bieden de grote landelijke providers niet. Je kunt daarom je abonnementsgeld beter aan ons eigen HSLnet besteden, dan aan een grote landelijke provider. Daarmee blijft het geld in Heeze-Leende en krijg je veel gratis ondersteuning. De overstap is geen punt. Lokaal zijn vrijwilligers actief die je graag ondersteunen bij de overstap."

Reactie toevoegen