Reusel-De Mierden

Gemeente
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Reusel-De Mierden

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Reusel-De Mierden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reusel-De Mierden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Reusel-De Mierden is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente Reusel-De Mierden is in 1997 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Reusel en "Hooge en Lage Mierde".

- De gemeente Reusel-De Mierden omvat de dorpen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel en de buurtschappen BraakhoekDe Hoef, De Hoek, Heikant (Hulsel), Heikant (Reusel), Kippereind, Kuilenrode, Mispeleind, Vloeieind en Vooreind. In totaal zijn dat 4 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Reusel-De Mierden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Reusel-De Mierden.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Reusel-De Mierden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Reusel nabij Hooge en Lage Mierde is een belangrijke afwateringsbeek voor de Kempen en heeft daarnaast een belangrijke natuurfunctie vanwege zijn ligging tussen het Beleven en de landgoederen Wellenseind en De Utrecht. In het verleden is de Reusel gekanaliseerd (rechtgetrokken) waardoor de natuurwaarden grotendeels zijn verdwenen. Waterschap De Dommel heeft de beek en het beekdal de afgelopen jaren heringericht (en is daar nog tot medio 2019 mee bezig), als project 'Beekherstel Reusel-De Mierden', zodat de natuur in en rond het water verbetert en de Reusel voldoet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen.

Om de te verwachten extremere weersomstandigheden in de toekomst te kunnen opvangen, waren ingrijpende veranderingen nodig. De voorheen kaarsrechte streep water tussen de velden is een natuurzone geworden met een kronkelende beek, bosjes, poelen en een moerasgebied. Bij het beekherstel zijn de Belevensche Loop (W van Reusel) en de Reusel tot aan de landgoederen Wellenseind en De Utrecht boven Lage Mierde aangepakt. De herinrichting is een oplossing voor wateroverlast door afvoerpieken in de winter, verdroging in de zomer en verbetert tevens de omstandigheden voor de natuur in en rondom de beek.

Een 'natte natuurparel' is een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur die afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit. De meeste gebieden van Natte Natuurparel De Utrecht waren de afgelopen jaren verdroogd. Om de gewenste natuur te behouden of terug te laten keren, moet het gebied meer en langer water vasthouden en de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Het doel van het project in De Utrecht is de verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit waar mogelijk te verbeteren. Op die manier is ongeveer 797 hectare natuur hersteld. Het betreft 324 hectare in De Utrecht en 473 hectare in de Mispeleindse en Neterselse Heide. De beschreven herinrichtingsprojecten rond de Reusel en De Utrecht zullen naar verwachting medio 2019 gereed komen.

Deze projecten zijn overigens een mooi voorbeeld van 'integrale gebiedsontwikkeling', zoals de waterschappen en andere instanties tegenwoordig in toenemende mate te werk gaan. Keken de instanties voorheen voornamelijk, op zich begrijpelijk, voornamelijk naar hun eigen belang (bijvoorbeeld; het waterschap ging voor het waterbelang en de landbouw voor het landbouwbelang, wat nog weleens kon 'botsen'), als tegenwoordig een gebied 'op de schop moet', bijvoorbeeld om te voldoen aan doelstellingen van waterbeheer, worden de belangen van landbouw, natuur en recreatie gelijk 'meegenomen' en als het even kan wordt er naar win-wins gestreefd en zo veel mogelijk aan ieders belangen tegemoet gekomen.

In dit geval is er sprake van een integraal project waarbij aandacht wordt gegeven aan beekherstel, verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken. Onze complimenten dus voor Waterschap De Dommel voor deze geïntegreerde aanpak! Op de kaart beheertypen Reuseldal heeft het waterschap gedetailleerd aangegeven welke gebiedjes rond de Reusel welke landschappelijke bestemming krijgen.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Reusel-De Mierden.

- Media / nieuws: - Actualiteiten uit Reusel-De Mierden op Facebook. - Actualiteiten uit Reusel-De Mierden, door Jan Wijten. - KempenTV is de lokale omroep voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Reactie toevoegen