Son en Breugel

Gemeente
Son en Breugel
Noord-Brabant

NB gemeente Son en Breugel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Son en Breugel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Son en Breugel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Son en Breugel

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Son en Breugel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Son en Breugel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Son en Breugel is een gemeente in de provincie Noord-Brabant.

- De gemeente bestaat uit de dorpen Son en Breugel en de buurtschappen Bokt (deels), Driehoek, Eind, Hooidonk (deels), Houtens, Keske, Mosbulten (deels), Olen (deels), Sonniuswijk, Stad van Gerwen (deels), Vernhout (deels) en Wolfswinkel (grotendeels). In totaal zijn dit 2 dorpen en 12 buurtschappen. Alle hier opgesomde (delen van) buurtschappen vallen, evenals de dorpen Son en Breugel zelf, voor de postadressen onder de formele woonplaats Son en Breugel (zie verder de hierna volgende alinea's).

- Wapen van de gemeente Son en Breugel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Son en Breugel.

- De dorpen Son en Breugel zijn bijzondere gevallen in het kader van 'plaats of geen plaats'. Vandaag de dag valt er namelijk voor beide wat te zeggen, zijn beide even 'waar', afhankelijk van 'door welke bril je dat bekijkt'. Vanouds waren Son en Breugel aparte dorpen, en zijn in de loop der jaren weliswaar naar elkaar toe gegroeid, maar kunnen fysiek nooit echt aan elkaar groeien, omdat het riviertje de Dommel een natuurlijke grens vormde, en nog altijd vormt, tussen deze dorpen. De gemeente heeft een aantal jaren geleden* de blauwe plaatsnaamborden (komborden) 'Son' en 'Breugel' vervangen door borden genaamd 'Son en Breugel'. Kennelijk beschouwt zij de dorpen sindsdien, gezien de 'aanelkaargegroeidheid', gezamenlijk als één 'bebouwde kom'. Dat neemt niet weg dat men daarnaast de dorpen als zodanig, geografisch en maatschappelijk gezien, nog best als aparte dorpen en dus woonplaatsen zou kunnen beschouwen (wat wij ook doen, zie verderop). En tot enkele jaren geleden was dat ook officieel nog zo:
* Als iemand weet wanneer dit precies was, houden wij ons aanbevolen, zodat wij dat kunnen vermelden.

In 1978 zijn namelijk, bij de introductie van het huidige postcodesysteem, aan de beide dorpen eigen postcodes en bijbehorende postadres-plaatsnamen toegekend. En in 2008, ten behoeve van de in 2009 in werking te treden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), is een Woonplaatsbesluit genomen, wat in het kader van de BAG wettelijk noodzakelijk was, indien dat besluit nog niet eerder was genomen (wat hier het geval bleek), waarin expliciet wordt bevestigd dat de gemeente de woonplaatsen Son en Breugel kent.

In de al eerder in gebruik genomen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) - in de volksmond bekend als de 'bevolkingsadministratie' - echter, bleek men als plaatsnaam bij de woonadressen 'Son en Breugel' te hebben gehanteerd (in onze optiek was dat eigenlijk fout, want geen plaatsnaam, maar alleen een gemééntenaam). Omdat de BAG- en GBA-systemen gegevens moeten (kunnen) uitwisselen, moeten de data in beide systemen eenduidig zijn (identieke velden moeten bij een bepaalde casus een identieke inhoud hebben. Concreet moet in dit geval een adres in beide systemen dezelfde woonplaatsnaam hebben). Er moest dus een keuze worden gemaakt voor óf het een óf het ander. Daarom heeft de gemeente in 2011 het hiervoor vermelde Woonplaatsbesluit uit 2008 ingetrokken en een nieuw besluit genomen dat er in het vervolg alleen nog sprake is van de plaatsnaam 'Son en Breugel'. En heeft dat in de adressen vervolgens zo aangepast in de genoemde BAG, en in het postcodeboek. De gemeente heeft daar kennelijk haar redenen voor gehad om het zo te doen. Óns had het logischer geleken, om het net andersom te doen: de plaatsnamen Son en Breugel te handhaven, en dus de plaatsnamen in de GBA in die zin aan te passen. Waardoor de plaatsnamen Son en Breugel behouden zouden zijn gebleven, overeenstemmend met de historie en o.i. ook actuele geografische en maatschappelijke werkelijkheid en lokale identiteiten van de kernen in kwestie. Gezien die realiteit in de praktijk, houden wij ook aparte homepages aan op onze site voor de o.i. nog altijd bestaande dorpen Son en Breugel.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Son en Breugel, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van de kernen Son en Breugel op de site van de gemeente.

- Heemkundekring Son en Breugel.

- Verhalen over de geschiedenis van Son en Breugel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Son en Breugel heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- IJsfeest (eind december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De gemeente Son en Breugel wil het riviertje De Dommel beter toegankelijk maken voor recreanten. De ideeën in dit kader zijn uitgewerkt in de notitie 'Verslingerd aan de Dommel' (2012). Doel is, behalve het toegankelijker maken van het Dommeldal tussen Wilhelminakanaal en Sint-Oedenrode, ook de vergroting van de soortenrijkdom, het behoud van natuurwaarden en verbetering van waterbodemkwaliteit. Daarbij werken gemeente, waterschap De Dommel, heemkundekring en IVN samen. Bijvoorbeeld om de flora en fauna te inventariseren, de vervuiling in kaart te brengen en onderhoud te plegen. Recreatie moet passen bij de natuurdoelstellingen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Son en Breugel.

Reactie toevoegen