Laarbeek

Gemeente
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Laarbeek

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Laarbeek.

Terug naar boven

Status

- Laarbeek is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland. De gemeente Laarbeek is in 1997 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Aarle-Rixtel, 'Beek en Donk' en Lieshout.

- De gemeente Laarbeek omvat de dorpen Aarle-Rixtel, 'Beek en Donk', Lieshout en Mariahout en de buurtschappen Achterbosch, Beemdkant, Bemmer (grotendeels), Broek, Broekkant, Croy (grotendeels), De Biezen (grotendeels), De Hei (grotendeels onder Mariahout, deels onder Beek en Donk), De Wolfsputten (deels), Deense Hoek, Donkersvoort, Ginderdoor, Groenewoud, Heereind, Heikant, Het Laar, ’t Hof, Karstraat, Peeldijk, Scheepstal (deels) en Strijp. De gemeente Laarbeek omvat dus 4 dorpen en 21 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Laarbeek.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Laarbeek.

- Schrijver en taaladviseur Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel betoogt in Binnenlands Bestuur d.d.
19-11-2010 dat de fusiegemeente Laarbeek geen succes zou zijn
, omdat de inwoners van de dorpen zich 13 jaar na de fusie - mede door de zijns inziens weinig aansprekende gemeentenaam - nog altijd geen Laarbeker voelen. Henk van Beek, lid van het vroegere comité 'Ale blie' ('Aarle blijft'), dat streed tegen aansluiting bij de gemeente Helmond, reageert daarop dat een (fusie)gemeente alleen maar een bestuurlijke constructie is, en dat het juist wél de bedoeling is dat de dorpen en hun inwoners hun eigen identiteit behouden, en als dat lukt - en wat hem betreft is dat, ook, het geval - dat dan de herindeling, in ieder geval voor dat aspect, wél geslaagd is. Hij haalt daarbij o.a. het voorbeeld aan van het dorp Mariahout, dat voor de herindeling deel uitmaakte van de gemeente Lieshout, maar die zich ook nooit Lieshouter hebben gevoeld, en dat daar ook helemaal niks mis mee is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek hebben in 2016 het projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’ opgesteld. In dit projectplan wordt verder invulling gegeven aan waterbeheer, cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatie in het projectgebied. Het projectgebied van de Blauwe Poort ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk, en grenst aan Bemmer IV, Boerdonk en de Snelle Loop. Aanleiding voor het project is het grote aantal grootschalige ruimtelijke initiatieven in het gebied, zoals de opwaardering van de N279 en de water- en groenopgaven die er liggen.

De gemeente en het waterschap pakken samen meerdere doelen op. De innovatieve waterberging is de eerste stap. Behalve het opvangen van water in perioden van wateroverlast, zal ook het water worden vastgehouden voor droge perioden. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de agrarische sector, omdat de verwachting is dat klimaatverandering onder andere zal leiden tot toename van droge perioden. Bijzonder is dat hier met piek- en seizoenberging wordt toegewerkt naar een duurzaam watersysteem en als een van de eerste in Nederland ook zo in de praktijk wordt uitgevoerd. Binnen het project valt ook het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden met aansluiting op het knooppuntennetwerk. Zo maakt de gemeente Laarbeek het gebied en het water hierin aantrekkelijk en bereikbaar en geeft zij invulling aan haar ambitie als Waterpoort van de Peel.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Laarbeek.

Reactie toevoegen