Laarbeek

Gemeente
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Laarbeek

Terug naar boven

Status

- Laarbeek is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland.

- De gemeente Laarbeek is in 1997 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Aarle-Rixtel, 'Beek en Donk' en Lieshout.

- De gemeente Laarbeek omvat de dorpen Aarle-Rixtel, 'Beek en Donk', Lieshout en Mariahout, en de buurtschappen Achterbosch, Beemdkant, Bemmer (grotendeels), Broek, Broekkant, Croy (grotendeels), De Biezen (grotendeels), De Hei (grotendeels onder Mariahout, deels onder Beek en Donk), De Wolfsputten (deels), Deense Hoek, Donkersvoort, Ginderdoor, Groenewoud, Heereind, Heikant, Het Laar, ’t Hof, Karstraat, Peeldijk, Scheepstal (deels) en Strijp. De gemeente omvat in totaal dus 4 dorpen en 21 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Laarbeek.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Laarbeek.

- Schrijver en taaladviseur Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel betoogt in Binnenlands Bestuur d.d. 19-11-2010 dat de fusiegemeente Laarbeek geen succes zou zijn, omdat de inwoners van de dorpen zich 13 jaar na de fusie - mede door de zijns inziens weinig aansprekende gemeentenaam - nog altijd geen Laarbeker voelen. Henk van Beek, lid van het vroegere comité 'Ale blie' ('Aarle blijft'), dat streed tegen aansluiting bij de gemeente Helmond, reageert daarop dat een (fusie)gemeente alleen maar een bestuurlijke constructie is, en dat het juist wél de bedoeling is dat de dorpen en hun inwoners hun eigen identiteit behouden, en als dat lukt - en wat hem betreft is dat, ook, het geval - dat dan de herindeling, in ieder geval voor dat aspect, wél geslaagd is. Hij haalt daarbij o.a. het voorbeeld aan van het dorp Mariahout, dat voor de herindeling deel uitmaakte van de gemeente Lieshout, maar die zich ook nooit Lieshouter hebben gevoeld, en dat daar ook helemaal niks mis mee is.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks organiseert KPJ Beek en Donk de Scholenzeskamp en Dorpszeskamp (weekend in juni) voor alle Laarbekenaren, vriendengroepen en families. Vele leden zijn tijdens of al ver voorafgaand aan dit weekend bezig met de organisatie en voorbereidingen van dit evenement.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN afd. Laarbeek organiseert allerlei activiteiten voor jong en ouder over en in natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Ze hebben allerlei werkgroepen die van alles organiseren en/of waar je zelf aan mee kunt doen, met name Biodiversiteit, Bomenschouw, Contactavonden, Cursussen, Fotografie, Planten, Publicaties, Tuin, Vogels, Wandelingen en natuurgidsen, en Water. Verder is er een werkgroep Jeugd, die kinderen tot 12 jaar op een uitdagende manier in contact brengt met de natuur. Speels en avontuurlijk beleeft de jeugd activiteiten die uiteenlopen van vogelkastjes timmeren tot op zoek gaan in de natuur.

- Waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek hebben in 2016 het projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’ opgesteld. In dit projectplan wordt verder invulling gegeven aan waterbeheer, cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatie in het projectgebied. Het projectgebied van de Blauwe Poort ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk, en grenst aan Bemmer IV, Boerdonk en de Snelle Loop. Aanleiding voor het project is het grote aantal grootschalige ruimtelijke initiatieven in het gebied, zoals de opwaardering van de N279 en de water- en groenopgaven die er liggen.

De gemeente en het waterschap pakken samen meerdere doelen op. De innovatieve waterberging is de eerste stap. Behalve het opvangen van water in perioden van wateroverlast, zal ook het water worden vastgehouden voor droge perioden. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de agrarische sector, omdat de verwachting is dat klimaatverandering onder andere zal leiden tot toename van droge perioden. Bijzonder is dat hier met piek- en seizoenberging wordt toegewerkt naar een duurzaam watersysteem en als een van de eerste in Nederland ook zo in de praktijk wordt uitgevoerd. Binnen het project valt ook het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden met aansluiting op het knooppuntennetwerk. Zo maakt de gemeente Laarbeek het gebied en het water hierin aantrekkelijk en bereikbaar en geeft zij invulling aan haar ambitie als Waterpoort van de Peel.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Laarbeek.

- Nieuws: - Huis-aan-huisblad De Mooi Laarbeek Krant verschijnt wekelijks op donderdag. Onder de link vind je hun nieuwssite.

- Jeugd en jongeren: - Jongerenwerk Laarbeek beheert 4 tienerhuizen in de gemeente (Boemerang in Beek en Donk, Cendra in Aarle-Rixtel, &RG Teens in Lieshout, en Yammas in Mariahout) waar de jeugd terecht kan om lekker te chillen, voor activiteiten en voor een luisterend oor. De tienerhuizen organiseren zowel educatieve als recreatieve activiteiten. Altijd gericht op de jeugd in hun dorp. Heb je zelf ideeën laat ze horen, vaak kunnen ze deze wel tot leven brengen.

- Muziek: - Enkele muzikanten hebben in 2009 het initiatief genomen om een orkest op te richten dat overdag zou gaan repeteren. Het was dus bestemd voor muzikanten die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces of anderszins tijd hebben om overdag te repeteren. Daarmee was ook de naam OverDagEnsemble (ODE) geboren. ODE Laarbeek is gestart met 22 enthousiaste muzikanten. Door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot een volwaardig orkest met 43 muzikanten, afkomstig uit verschillende plaatsen in de regio.

- Sport / bewegen: - Laarbeek Actief is een samenwerkingsverband van enthousiaste inwoners, sportaanbieders, onderwijs, kinderopvang, (buurt)sportcoaches en andere (zorg)organisaties. Samen stimuleren ze jong en ouder om te sporten, te bewegen en gezond te leven. Samen gaan ze voor een gezond en sportief Laarbeek!

Reactie toevoegen