Huls

Plaats
Dorp
Simpelveld
Heuvelland
Limburg

huls_plaatsnaambord.jpg

Huls is een dorp vlakbij Simpelveld, met blauwe plaatsnaamborden en dus een eigen 'bebouwde kom', maar ligt voor de postadressen 'in' Simpelveld

Huls is een dorp vlakbij Simpelveld, met blauwe plaatsnaamborden en dus een eigen 'bebouwde kom', maar ligt voor de postadressen 'in' Simpelveld

Huls

Terug naar boven

Status

- Huls is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Simpelveld.

- Het dorp Huls heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Simpelveld. Het dorp en buurdorp Simpelveld zijn door de nieuwbouw van de wijk Hulsveld aan elkaar gegroeid.

- In de volkstelling van 1840 is er nog sprake van een onder Huls vallende buurtschap Lauvenberg. Die is tegenwoordig uit de atlassen verdwenen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Huls. Gezien de hoge ligging vanuit Simpelveld woon je niet in maar 'op de Huls'.

Oudere vermeldingen
1454 in die Heuls, 1838-1857 Hols, 1844 "Huls en Lauvenberg of meer gebruikelijk Lauvenich".

Naamsverklaring
De plaatsnaam verwijst naar het Middelnederlandse huls 'hulst, altijdgroene heester (Ilex aquifolium)'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Huls ligt N van Simpelveld, en ook geografisch gezien boven (hoger dan) Simpelveld, op een van de hoogste heuveltoppen van Nederland (215 meter boven NAP). Het dorp ligt verder W van de A76, WZW van Kerkrade, NO van Eys, ZO van Ubachsberg, Z van Heerlen en ZW van Landgraaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Huls 29 huizen met 135 inwoners. Tegenwoordig omvat de dorpskern ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners (d.w.z. de gelijknamige hoofdweg met de zijwegen daarvan). De website van fanfare Eendracht spreekt van 900 inwoners (en dus ca. 350 huizen), wellicht betrekt zij (een deel van) de Z gelegen wijk Hulsveld erbij.

Terug naar boven

Geschiedenis

Simpelveld kent al bewoning sinds de Romeinse tijd. Het huidige Huls is de plek waar Romeinse kolonisten hun huizen bouwen. Het zijn veteranen uit het leger die hier een stuk grond krijgen voor bewezen diensten of gepensioneerde ambtenaren die hier komen wonen. Er zijn hier 3 Romeinse villa’s teruggevonden, waarvan één kapitale herenhoeve. Deze villa’s zijn gebouwd tussen 75 en 100 na Christus en zijn tot circa 250 bewoond gebleven, waarna ze waarschijnlijk door een inval van Germanen zijn verwoest. De plek blijft echter bewoond. Archeologische vondsten uit de Merovingische en Karolingische periode duiden hierop.

Als dorp is Huls nog jong: de buurtschap krijgt pas in 1955 een eigen (hulp)kerk wegens de groei van Simpelveld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Huls staat oorspronkelijk alleen een kleine kapel met een H. Hartbeeld. Rond 1950 wil men een tweede kapel bouwen maar vooral de oudere inwoners prefereren eigenlijk een kerk. Voor een rectoraat is het plaatsje echter te klein. Uiteindelijk wordt besloten een hulpkerk te bouwen op eigen kosten van de gemeenschap, vallend onder de parochie Simpelveld. In 1954 is het geld bij elkaar, in 1955 wordt gestart met de bouw en op 20 september 1956 wordt het kerkje ingezegend. De Jozef Arbeiderkerk stond aan de hoofdweg van het dorpje, op het hoogste punt en aan een opengelaten plaats met woonhuizen rondom. De in baksteen opgetrokken, niet-georiënteerde zaalkerk had een zadeldak en een absis. In 2012 is de kerk aan de eredienst onttrokken. In februari 2018 is de kerk volledig gesloopt.

- N van het dorp ligt het boerderijencomplex Keverberg uit 1802. T/m 1981 viel het onder de gemeente Voerendaal. Vroeger heeft hier kasteel Keverberg gestaan.

- Zwingelput.

- Huls heeft een 12-tal wegkruisen (onder de link even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent, of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Het kleine dorp heeft een eigen carnavalsvereniging. Gezien de hoge ligging van het dorp heeft de vereniging de toepasselijke naam C.V. De Bergböck.

- Zomerfeest.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Geliefd bij wielrenners (of gevreesd; het is maar net hoe je het bekijkt...): de Oude Huls vanuit Simpelveld naar het dorp is een pittige en mooie klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Bovendien rijden er erg weinig auto's. Een heerlijke 'kuitenbijter' dus. Het is voor wielrenners een prima alternatief voor de drukke Hulsberg of de verrassende Klingeleberg.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Fanfare Eendracht te Huls is opgericht in 1909 en heeft ook een jeugdfanfare. Momenteel heeft de fanfare 27 leden. - Hoe het de vereniging sinds 1909 is vergaan, kun je hier lezen. - Sinds november 2017 leidt Fanfare Eendracht een zwervend bestaan, omdat de oefenlocatie niet meer beschikbaar is. Ze hebben er nog voor gelobbyd of de leegstaande kerk niet hun clubgebouw zou kunnen worden, maar kennelijk is dat niet mogelijk gebleken (gezien de foto's van de voormalige kerk zou dat toch een ideale locatie zijn geweest), want de kerk is in februari 2018 geheel gesloopt.

Reactie toevoegen