Huls

Plaats
Dorp
Simpelveld
Heuvelland
Limburg

huls_plaatsnaambord.jpg

Huls is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Simpelveld.

Huls is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Simpelveld.

huls_fanfare_eendracht_110_jaar_1909-2019_kopie.jpg

Fanfare Eendracht Huls is opgericht in 1909 en is nog altijd springlevend. In 2019 hebben ze het 110-jarig jubileum gevierd, en tevens de 6 jubilea van de hier vermelde leden. André Kockelkoren is in 2019 maar liefst 75 jaar lid!

Fanfare Eendracht Huls is opgericht in 1909 en is nog altijd springlevend. In 2019 hebben ze het 110-jarig jubileum gevierd, en tevens de 6 jubilea van de hier vermelde leden. André Kockelkoren is in 2019 maar liefst 75 jaar lid!

Huls

Terug naar boven

Status

- Huls is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Simpelveld.

- Het dorp Huls heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Simpelveld. Het dorp en buurdorp Simpelveld zijn door de nieuwbouw van de wijk Hulsveld aan elkaar gegroeid.

- In de volkstelling van 1840 is er nog sprake van een onder Huls vallende buurtschap Lauvenberg. Die is tegenwoordig uit de atlassen verdwenen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Huls. Gezien de hoge ligging vanuit Simpelveld woon je niet in maar 'op de Huls'.

Oudere vermeldingen
1454 in die Heuls, 1838-1857 Hols, 1844 "Huls en Lauvenberg of meer gebruikelijk Lauvenich".

Naamsverklaring
De plaatsnaam verwijst naar het Middelnederlandse huls 'hulst, altijdgroene heester (Ilex aquifolium)'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Huls ligt N van Simpelveld, en ook geografisch gezien boven (hoger dan) Simpelveld, op een van de hoogste heuveltoppen van Nederland (215 meter boven NAP). Het dorp ligt verder W van de A76, WZW van Kerkrade, NO van Eys, ZO van Ubachsberg, Z van Heerlen en ZW van Landgraaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Huls 29 huizen met 135 inwoners. Tegenwoordig omvat de dorpskern ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners (d.w.z. de gelijknamige hoofdweg met de zijwegen daarvan). De website van fanfare Eendracht spreekt van 900 inwoners (en dus ca. 350 huizen, want vandaag de dag wonen er in dorpskernen gemiddeld rond de 2,5 mensen in 1 huis); wellicht betrekt zij (een deel van) de Z gelegen wijk Hulsveld erbij.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wat vooraf ging aan het huidige dorp
Simpelveld kent al bewoning sinds de Romeinse tijd. Het huidige Huls is de plek waar Romeinse kolonisten hun huizen bouwen. Het zijn veteranen uit het leger die hier een stuk grond krijgen voor bewezen diensten of gepensioneerde ambtenaren die hier komen wonen. Er zijn hier 3 Romeinse villa’s teruggevonden, waarvan één kapitale herenhoeve. Deze villa’s zijn gebouwd tussen 75 en 100 na Christus en zijn tot circa 250 bewoond gebleven, waarna ze waarschijnlijk door een inval van Germanen zijn verwoest. De plek blijft echter bewoond. Archeologische vondsten uit de Merovingische en Karolingische periode duiden hierop.

Van buurtschap naar dorp
Als dorp is Huls nog jong: de buurtschap wordt pas in 1956 een dorp, doordat het wegens de groei van de kern Simpelveld een eigen (hulp)kerk krijgt. Oorspronkelijk staat in deze kern alleen een kleine kapel met een H. Hartbeeld. Rond 1950 wil men een tweede kapel bouwen, maar vooral de oudere inwoners prefereren eigenlijk een kerk. Voor een rectoraat is het plaatsje echter te klein. Uiteindelijk wordt besloten een hulpkerk te bouwen, op eigen kosten van de gemeenschap, vallend onder de parochie Simpelveld. In 1954 is het geld bij elkaar, in 1955 wordt gestart met de bouw en op 20 september 1956 wordt het kerkje ingezegend. De Jozef Arbeiderkerk stond aan de hoofdweg van het dorpje, op het hoogste punt en aan een opengelaten plaats met woonhuizen rondom. De in baksteen opgetrokken, niet-georiënteerde zaalkerk had een zadeldak en een absis. In 2012 is de kerk aan de eredienst onttrokken. In februari 2018 is de kerk afgebroken. De gemeente Simpelveld heeft het terrein aangekocht en zoekt samen met de omwonenden naar een passende herbestemming voor het gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- N van de dorpskern van Huls ligt het rijksmonumentale boerderijcomplex Keverberg. T/m 1981 viel het onder de gemeente Voerendaal. Vroeger heeft hier kasteel Keverberg gestaan. In 1380 wordt de hoeve voor het eerst in de archieven genoemd. Aan het einde van de 19e eeuw is de hoeve vrijwel volledig afgebrand. In 1890 is de boerderij opnieuw opgetrokken. De hoeve is van het type gesloten hoeve op U-vormige plattegrond en is opgetrokken met neogotische en eclectische elementen. De binnenplaats is aan de zuidzijde voorzien van een scheidingsmuur met segmentboogvormige toegangspoort. Het complex bestaat uit een woonhuis in het zuidwesten, daar ten noorden van een kleiner pand, gevolgd door voormalige paardenstallen en een schuur. Daarop staat haaks het bedrijfsgebouw met poortdoorgang dat verbouwd is tot woning en stallen. Vervolgens staan haaks daarop de schuur- en stalgebouwen. Het woonhuis heeft op de zuidwesthoek een uitgebouwd torengedeelte en bovenop een plat dak bekroond met kantelen. De zuidelijke toegangspoort is eveneens voorzien van een kantelenbekroning.

- Zwingelput.

- Huls heeft een 12-tal wegkruisen (onder de link even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent, of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Het kleine dorp Huls heeft een eigen carnavalsvereniging. Gezien de hoge ligging van het dorp heeft de vereniging de toepasselijke naam CV De Bergböck.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Geliefd bij wielrenners (of gevreesd; het is maar net hoe je het bekijkt...): de Oude Huls vanuit Simpelveld naar het dorp is een pittige en mooie klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Bovendien rijden er erg weinig auto's. Een heerlijke 'kuitenbijter' dus. Het is voor wielrenners een prima alternatief voor de drukke Hulsberg of de verrassende Klingeleberg.

- Het dorp ligt boven op een heuvel, gezien vanuit het dorp Simpelveld, die de Huls wordt genoemd en onderdeel is van het Plateau van Ubachsberg. NO van het dorp ligt de Keverberg - die wegens het grillige karakter de Poekele berg wordt genoemd - met daarop Groeve De Keverberg en Hoeve Keverberg. NW van het dorp begint Droogdal de Dael (ook het Droogdal van Kunrade genoemd) in het Plateau in te snijden. W van het dorp ligt de Vrouwenheide, een heuvel waarvan men vroeger dacht dat dit het hoogste punt van Nederland was, doordat het werkelijke hoogste punt, de Vaalserberg, vanaf de heuveltop lager lijkt te liggen. Dat komt omdat de Hoge Venen op de achtergrond op gelijke hoogte lijken te liggen. Een miljoen jaar geleden stroomde de Maas nog door Simpelveld. Gedurende de overstroming van deze rivier waren de Huls en de Vrouwenheide nog als eilanden zichtbaar.

- NO van Huls ligt op de Keverberg mergelgroeve De Keverberg. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bevonden zich nabij de dagbouwgroeve verschillende kalkovens, waarbij kalksteen uit de groeve gebruikt werd voor het branden van kalk. De kalksteen in de groeve is Kunrader kalksteen uit de Formatie van Maastricht. Op ongeveer 400 meter ten noordoosten van de groeve ligt de ongeveer zuidoost-noordwest georiënteerde Kunraderbreuk. In 2014 is de groeve opgeschoond en ontdaan van de woekerende begroeiing.

- N van Huls, nabij de grens met de gemeente Voerendaal, ligt op de Putberg de mergelgroeve Groeve Putberg. Groeve Putberg is een geologisch monument. Op ongeveer 100 meter naar het zuidwesten staat de Kalkoven Bosrand. In de groeve werd vroeger zuiver kalksteen gewonnen. Deze kalksteen was het kalksteen dat er in het gebied te vinden was. In 2018 zijn de groeve en nabijgelegen kalkbranderij ontdaan van bomen en struiken en weer toegankelijk en zichtbaar gemaakt.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Fanfare Eendracht te Huls is opgericht in 1909 en heeft ook een jeugdfanfare. Momenteel heeft de fanfare ca. 30 leden. - Hoe het de vereniging sinds 1909 is vergaan, kun je hier lezen. - Sinds november 2017 leidt Fanfare Eendracht een zwervend bestaan, omdat de oefenlocatie niet meer beschikbaar is (zo repeteren ze anno 2019 in Harmoniezaal Bocholtz, De Klimboom, in de Duitse buurkern Horbach etc.). Ze hebben er nog voor gelobbyd of de leegstaande kerk niet hun clubgebouw zou kunnen worden, maar kennelijk is dat niet mogelijk gebleken (gezien de foto's van de voormalige kerk zou dat toch een ideale locatie zijn geweest), want de kerk is in februari 2018 geheel gesloopt. In 2019 heeft Fanfare Eendracht het 110-jarig jubileum gevierd. Tegelijkertijd zijn er 6 mooi opvolgende jubilea van muzikanten gevierd; André Kockelkoren (75! jaar lid, w.o. voorzitter 1980-1985, en denkt er nog lang niet aan om zijn baritonsax in te leveren), Jo Smeets (60 jaar lid, w.o. voorzitter 2001-2015 en nog altijd de drijvende kracht achter de website), Peter Schaeks (50 jaar lid), Wim Leunissen (25 jaar lid, w.o. voorzitter eind jaren negentig), en Marianne Leerschen (12,5 jaar lid, partner van voorzitter Pascal Smeets).

"Goede muziek heeft goede muzikanten nodig en goede muzikanten hebben een goede opleiding, een goed instrument, een goede leraar en - last but not least - veel goede wil nodig." Aldus Fanfare Eendracht Huls op de opleidingspagina op haar site. "Vooral die goede wil is een absoluut vereiste voor een succesvolle opleiding en moet zowel bij de leerlingen, als ook bij de ouders voldoende aanwezig zijn. Wij, als fanfare, streven ernaar om goede muziek te maken en zijn daarom graag bereid om geïnteresseerde en gemotiveerde jongelui (en personen op leeftijd) bij de organisatie en financiering van instrument en opleiding te ondersteunen. In principe gaan we ervan uit dat de leerling deelneemt aan de eigen muziekopleiding van de fanfare, om binding met en kwaliteitswaarborg door de fanfare te waarborgen. Daarnaast werken we, waar nodig, samen met de plaatselijke of regionale muziekscholen. Op deze manier zijn we in staat op een zo groot mogelijk gebied op de wensen van leerlingen in te spelen. Ook bestaat de mogelijkheid om, als daar behoefte aan bestaat, de opleiding bij een privé-leraar te volgen. Indien een leerling een opleiding gaat volgen waarbij de vereniging bijdraagt in de kosten, zal in overleg met de vereniging naar de meest passende opleidingsplek worden gezocht.

Het verloop van de opleiding wordt in eerste instantie door de leraar vastgesteld, waarbij als maatstaf geldt de voor de opleiding beschikbare muziekboeken en het raamleerplan Unisono. De leraar houdt een evaluatie op kwartaalbasis naar de coördinator opleiding van de vereniging en/of naar de dirigent van de vereniging. Deze muziekboeken zijn niet bedoeld als decoratie van een boekenplank, maar als dagelijks te gebruiken studieboek. Daarom dient elke leerling een eigen opleidingsboek op zijn of haar niveau aan te schaffen, dat door de docent steeds weer van individuele aanvullingen en commentaar kan worden voorzien. Normaal gesproken krijgt elke leerling wekelijks een half uur individueel les. Daarnaast wordt van de leerling verwacht dat zij/hij elke dag minimaal 20 minuten thuis oefent. De leerlingen starten in principe met een opleiding op blokfluit. De leerling dient minimaal de opleiding tot en met HaFa B te volgen. Na het behalen van HaFa A, gaat de leerling aan de repetities van het jeugdensemble deelnemen. Na het behalen van HaFa B gaat de leerling deelnemen aan de repetities van het fanfare orkest van Fanfare Eendracht Huls." Aldus enkele citaten uit de opleidingspagina. Voor nadere details zie de link.

Reactie toevoegen