Ransdaal

Plaats
Dorp
Voerendaal
Heuvelland Parkstad
Limburg

DK_20110817_3313_Limburgse_hoeve_te_Ransdaal.jpg

Ransdaal, straatbeeld met een hofboerderij in mergel

Ransdaal, straatbeeld met een hofboerderij in mergel

DK_20110817_6388_Akker_landschap_omgeving_Ransdaal.jpg

Ransdaal, de inspirerende omgeving leent zich voor lange wandelingen

Ransdaal, de inspirerende omgeving leent zich voor lange wandelingen

Ransdaal

Terug naar boven

Status

- Ransdaal is een dorp in de provincie Limburg, in de regio´s Heuvelland en Parkstad, gemeente Voerendaal. T/m 1981 viel het grotendeels onder de gemeente Klimmen, deels onder de gemeente Wijlre (vandaar dat het kleine dorp ook 2 postcodes heeft om die delen te kunnen onderscheiden: 6311 en 6312), en voor een kleiner deel ook nog onder de gemeente Valkenburg-Houthem (t/m 30-9-1940 gemeente Schin op Geul). Dit laatste dorpsdeel lag in 1978, bij de invoering ervan, voor de postcodes 'in' Schin op Geul.

- In 1982 ging het gehele dorp Ransdaal over naar de gemeente Voerendaal, waarbij, door grenscorrecties, het deel van het dorp in de gemeente Valkenburg-Houthem niet samen met het dorp Schin op Geul overging naar de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul, en het dorpsdeel in de gemeente Wijlre in tegenstelling tot het gelijknamige dorp niet overging naar de gemeente Gulpen, maar deze beide dorpsdelen dus overgingen naar de gemeente Voerendaal, samen met het dorp Klimmen en het dorpsdeel in de gelijknamige gemeente.

- Onder het dorp Ransdaal valt ook de buurtschap Termoors. Lokaal wordt ook Lubosch (in het Limburgs: D’r Lübesj) als buurtschap van het dorp beschouwd, maar dat komt verder nergens in plaatsenlijsten of atlassen voor. Lubosch ligt rond de lage huisnummers van de Ransdalerstraat.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Ranzel.

Oudere vermeldingen
1375 Ransedale, 1384 Van Raemsendale, 1402 Raensdael, 1406 Raemsendele, 1420 Raemsendael, 1616 Ramsdael, 1803-1820 Ransdael, 1835 Ransdael, 1838-1857 Ramsdal, 1847 Ransdaal of Randsdaal.

Naamsverklaring
Samenstelling van daal, gerekte vorm van dal 'laagte, vallei', en de Oudnederlandse vogelnaam rame 'raaf' of de persoonsnaam Hramo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ransdaal ligt ZO van het dorp Klimmen, ZW van het dorp Voerendaal, WZW van het dorp Kunrade, NW van het dorp Ubachsberg, N van het dorp Wijlre, NO van het dorp Schin op Geul en O van de stad Valkenburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ransdaal 48 huizen met 255 inwoners, waarvan 26/140 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Klimmen, 15/77 onder de gemeente Wijlre en 7/38 onder de gemeente Schin op Geul. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In en rond Ransdaal ontstond bij hevige buien geregeld wateroverlast. Dat had mede te maken met de capaciteit van het riool. Door een te hoge aanvoer kwam vuilwater naar boven of in het milieu terecht. Daarom heeft de gemeente Voerendaal in 2019 en 2020 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de reconstructie van het riool en wegen van het dorp. Werkzaamheden aan riool, pleinen, straten en waterbuffers zijn in het laatste kwartaal van 2019 gestart en hebben ongeveer een jaar in beslag genomen. Onder meer de Pastoor Laevenstraat, Kampstraat, Ranzaerstraat, Rootveldstraat, St. Gillisstraat, Dr. Huntjenstraat, Spaans Hof, Staatsland en Koulenbergsweg hebben een gescheiden rioolstelsel gekregen, d.w.z. met een apart riool voor het regenwater. Het vuilwaterriool heeft een grotere capaciteit gekregen en de huisaansluitingen zijn vervangen. Dat geldt ook voor het asfalt en op sommige plekken voor inrichting van wegen (versmallingen etc.). Ook zijn waterbuffers aan de rand van het dorp (in een weiland tussen het dorp en buurtschap Schoonbron) vergroot. Daardoor kan bij hevige buien meer water worden vastgehouden. Dat beperkt het aantal riooloverstorten op de Scheumerbeek, waarmee wordt voldaan aan milieueisen voor het oppervlaktewater.

- Burgerinitiatief D’r Nuuje Winkel beoogt het gat te vullen dat is ontstaan nadat de supermarkt in 2016 uit Ransdaal is verdwenen. Er is een nieuwe dorpswinkel gekomen, met daarbij een 'sociaal deel', als ontmoetingspunt voor jong en ouder.

- Het actuele Bestemmingsplan kernen Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg e.o. (waarmee men de bijbehorende buurtschappen bedoelt) is in 2013 vastgesteld.

- De monumentale ca. 300 jaar oude lindeboom ter hoogte van Ransdalerstraat 10 in de buurt Lubosch in Ransdaal is in 2002 helaas omgezaagd. Dat was nodig omdat hij was aangetast door de tondelzwam. Omdat het zo’n kenmerkend object in deze buurt was, heeft Wiel Jacobs er het volgende gedicht over gemaakt:
"Ling bedank,
names bieje*, vuegel en keuj,
en van ôs, vuer dae lekkere reuek,
este sjtongs in de bleuj.
Wat is D’r Lübesj
noe zonger de Ling.
Wat uever nog blief,
sjuus…, ein sjoën herinnering."
* In het voorjaar werd de linde massaal bevolkt door bijen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ransdaal heeft 8 rijksmonumenten.

- Met de St. Theresiakerk (1932) in Ransdaal schiep Frits Peutz een markant gebouw waarin grootsheid en soberheid samenkomen. De drie hoofdelementen toren, schip en koor zijn in de opzet duidelijk zelfstandige structuren en tegelijkertijd qua dimensionering en ruimtelijke werking op elkaar aangewezen. Het koor werkt zichzelf uit aan elkaar gebouwde kleinere volumes omhoog. Het schip is lager en juist vooral horizontaal gericht en de toren is een eenvoudig verticaal blok met (on-Limburgs) zadeldak. De buitenmuren zijn van ongepleisterde en onregelmatige blokken opgemetseld.

Peutz bouwde hier een kerk waarin het traditionele - meer bepaald de Engels aandoende gotiek - en moderne samenvallen. De referentie aan de tradities is eveneens verwerkt in de vensterpartijen, die zonder verloren te gaan in detaillering op de gotiek zijn geënt. Binnen is de heldere, grootsheid aan eenvoud koppelende structuur weer te vinden.(2)

Inmiddels is er het een en ander aan de ramen veranderd. In 2008 heeft beeldend kunstenaar Jan Dibbets hier namelijk glas-in-loodramen voor vervaardigd. "De helderheid de van nieuwe ramen doen recht aan de soberheid van Peutz' architectuur. Dibbets: 'Het is als bijou dat aan het geheel wordt toegevoegd.' Net als in Blois en Wijlre werkt Dibbets vanuit een grid van ruitjes waar gekleurde blokjes en rechthoeken in oplichten. Behalve de rozet in de toren zijn de afbeeldingen abstract en geometrisch. Maar daarmee niet betekenisloos. De in trio’s gegroepeerde ramen in de noord- en de zuidgevel vergelijkt hij met een fuga; een meerstemmig stuk waarin het hoofdthema in minimale variaties steeds wordt herhaald.

Het glas-in-lood in het middenschip geeft een vergelijkbaar effect, omdat de gekleurde blokjes op elk raam een andere plaats innemen. 'De ramen lijken hetzelfde, maar zijn het niet', zegt Dibbets. Iets wat in technische zin ook geldt voor het uit acht lagen opgebouwde ‘kleurloze’ glas dat hij gebruikte. Op de zuidgevel van de kerk koos hij voor een groenige menging om het warme licht aan die kant wat af te koelen. De ramen in de noordgevel hebben een rode menging die het kille licht aan die zijde opwarmt. Het is een subtiel spel met licht dat met het blote oog bijna niet te vangen is." Aldus Wido Smeets in zijn reportage over het glas-in-loodramenproject in de kerk te Ransdaal, in magazine Zuiderlucht, 4-4-2008.

- Ook de naastgelegen pastorie is een rijksmonument: "In een traditionele bouwstijl in 1933 naar een ontwerp van architect F.P.J. Peutz gebouwde pastorie. De pastorie bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de RK Kerk ter ere van de H. Theresia en is eveneens in een geaccidenteerd terrein gebouwd. De aanbouw van een garage aan de rechterzijgevel is uitgesloten van bescherming. De pastorie heeft een in dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en een souterrainverdieping en wordt afgedekt met een zadeldak met Tuiles du Nord. Hoogoplopende hoekschoorsteen. Het interieur is aangepast en overigens niet beschermenswaardig.

De pastorie is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De pastorie bezit architectuurhistorische waarde wegens het belang voor het oeuvre van architect Frits Peutz en de toepassing van Craubergersteen als bouwmateriaal. Ensemblewaarde ontleent de pastorie aan de situering in de onmiddellijke nabijheid van de H. Theresia-kerk, en is daarmee van belang voor het aanzien van de kern Ransdaal. De pastorie is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar boven

Evenementen

- Winterwandeltocht (op een zondag begin januari). Je kunt kiezen uit de afstanden 10, 15 en 20 kilometer.

- :"Het in 1927 opgerichte Ransdaals Amateur Toneel (RAT) is een bloeiende, enthousiaste vereniging met leden in alle leeftijden. We spelen jaarlijks met Halfvasten een klucht of een blijspel in het Ranzels dialect. Achter de schermen staat een grote groep medewerkers klaar ten behoeve van grime, decor, geluid en belichting. Ook zijn we betrokken bij andere culturele activiteiten in Ransdaal en omgeving."

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Wuif.

- De Wandelvrienden Ransdaal organiseren op een zondag in juli de Zomerwandeltocht, op een zondag in oktober de Herfstwandeltocht, en op een zondag in januari de Winterwandeling. Bij alle wandeltochten kun je kiezen uit verschillende afstanden (met name 10, 15 en 20 km).

- Het Ranzelfestival (weekend eind september / begin oktober) is ontstaan in 1997 als dorpsfeest om de kerk en verenigingen te ondersteunen. Het Ranzelfestival wordt georganiseerd door de deelnemende verenigingen en instellingen: Parochie Ransdaal, Fanfare Les Amis Réunis, C.V. De Wuif, Gemengd zangkoor St. Caecilia en VV Hellas. In het verleden hebben onder andere de Schintaler, Rene Froger, Rowwen Hèze, Golden Earring, Schürzenjäger, Bonny M. en De Kast bij ons op het podium gestaan. De zondag stond meerdere malen in het teken van Ranzel Oape en de Historische Optocht.

- In Oostenrijk wordt al decennia lang de 'almabtrieb' gehouden; aan het begin van de winter worden de koeien uit de Alpen gehaald voordat de sneeuw komt, waarbij de koeien mooi worden uitgedost met versieringen en hoofdtooien. Deze almabtrieb gaat vaak gepaard met een groot feest. Op een zondag in oktober 2016 (als onderdeel van het hierboven vermelde Ranzelfestival) was er in Ransdaal de 1e editie van de Limburgse 'almabtrieb'. Voor een indruk van hoe dit eruit zag, zie de videoreportage van de Almabtrieb 2016 door 1Limburg en de fotoreportage Almabtrieb 2016 van Lieske Leunissen. Volgens de organisatie was het een "daverend succes". Het is dan ook een tweejaarlijks evenement geworden.

"Tegen de middag wordt het druk op straat. Auto’s rijden in file richting parkeerplaatsen bij het sportveld. Zij vervoeren de bezoekers aan de optocht die om half twee vertrekt vanaf Termoors. Rond die tijd hebben honderden bezoekers zich langs de route opgesteld. Net als twee jaar geleden is er een ‘Almabtrieb’. Dat is een gebeurtenis die eigenlijk in de Oostenrijkse Alpen thuishoort. Daar haalt men in het najaar de koeien uit de alpenweiden naar beneden. Welliswaar ligt Ransdaal niet aan de voet van de Alpen, maar een kopie van deze Oostenrijkse traditie levert ook hier een feestelijke stoet op. Een twintigtal met kransen uitgedoste koeien en hun begeleiders in aangepaste kleding - o.a. lederhosen - trok door de straten van het dorp. Verder waren er historische landbouwwerktuigen te zien, oude tractoren en schapen van de twee ‘schapenboeren’ die ons dorp rijk is. Honderden bezoekers zagen een kleurrijke stoet en gingen na afloop naar het festivalterrein voor een kop kofiie en vlaai. Door de inzet van van veel dorpsgenoten - en het weer - was het een succes." Aldus een recensie van editie 2018 op de lokale 'tv-zender' (waarvoor zie het hoofdstuk Beeld). Zie ook de videoreportage van Almabtrieb editie 2018. De volgende editie is vermoedelijk in 2021.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Je kunt heerlijk wandelen door het Ransdalerveld, met deels verharde paden en vele rust- en picknickplaatsen met afwisselende vergezichten over het Geuldal en de oude mijnstreek.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ransdaal, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- TV Ransdaal maakt videoreportages van evenementen in het dorp. Het is een initiatief van de lokale Stichting Cultuur en Ontmoeting.

Terug naar boven

Links

- Belangenorgnisaties: - Burgerinitiatief Leefbaar Ransdaal heeft als doel om de leefbaarheid in het dorp te behouden middels goede openbare voorzieningen en samenwerking.

- Een groep inwoners heeft het initiatief heeft genomen om de levendigheid van het dorp te ondersteunen en te werken aan het voorzieningenniveau. Om samen sterk te staan is een coöperatie opgericht: Ransdaal Voor Elkaar. Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te doen. Waarom een coöperatie?: Het dorp moet zich inspannen voor het behoud van zijn voorzieningen: de winkel, het wonen, de school, de omgeving. De overheid verwacht daarbij steeds meer initiatief en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Bij een beroep op fondsen en stichtingen is er een rechtspersoon nodig. Bij een coöperatie kunnen alle leden betrokken worden. Een coöperatie is een gemakkelijk aanspreekpunt; als dorp laat je zien dat je samenwerkt. Binnen een coöperatie kunnen verschillende projecten worden opgepakt. De coöperatie heeft een ledenraad die elk jaar vaststelt welke projecten ze gaan oppakken.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Wouves is sinds eind 2015 gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. - Videoreportage heropening vernieuwde 't Wouves 22-11-2015.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De missie van Basisschool St. Theresia in Ransdaal sluit aan op de missie van onze scholenkoepel INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren. Onderwijs in de huidige tijd is meer dan alleen maar lesgeven. We zien onze school dan ook als een organisatie die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstraalt. Waar iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders een respectvolle houding naar elkaar toe heeft, waar duidelijkheid heerst, in een veilige omgeving, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en men elkaar in zijn/haar waarde laat. In deze positieve, kindvriendelijke leeromgeving streven we naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen t.a.v. hun eigen leren. De leerkracht is voor het kind gedurende dit hele leer-/ontwikkelingsproces de begeleider."

- "Bij Peuteropvang Ransdaal kunnen peuters vanaf 2 jaar spelen met andere peuters. Zo leren ze zonder hun papa en mama een eigen nieuwe wereld ontdekken! De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen veiligheid, gezelligheid en speelplezier. Zo leren de kinderen op zichzelf te vertrouwen en dat komt ten goede aan hun ontwikkeling. We zetten ons elke dag in om je kind een dag te bezorgen waar je niet over raakt uitgepraat. Samen spelen, samen leren en samen ervaren zijn onze uitgangspunten!"

- Jeugd: - "Jeugdvereniging Ransdaal (JVR) is al meer dan 40 jaar actief om de kinderen en jeugd van het dorp en omgeving een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. JVR doet dit uitsluitend met de hulp van vrijwilligers, die het leuk vinden om hier hun eigen vrije tijd in te steken. Vanuit creatieve ideeën, die aansluiten bij de verschillende leeftijdscategorieën van de clubleden, en de nodige improvisatie proberen we een activiteit van JVR voor iedereen telkens weer opnieuw tot een feest te maken.".

- Muziek: - "In het boek 'Een eeuw muziek in Ransdaal', geschreven door Sjang Eussen t.g.v. het 100-jarig jubileum van de fanfare, wordt uitgebreid beschreven hoe die eerste 100 jaar zijn verlopen. Een paar opmerkelijke feiten hieruit: Ons dorp was aan het eind van de 19e eeuw een kleine, heel hechte gemeenschap. Bestuurlijk was het verdeeld tussen 3 gemeenten: Klimmen, Wijlre en Schin op Geul. Als men de overheid nodig had, moest er op 3 verschillende deuren worden geklopt. Dit maakte dat er een heel sterk gemeenschapsleven ontstond. Het dorp bestond toen uit 2 straten: de Kampstraat en wat nu de Ransdalerstraat heet. In totaal telde de bevolking 52 gezinnen. Dat was eigenlijk te klein voor een eigen vereniging. En toch ontstond die hier: Les Amis Réunis - een vriendenbond. Eerst waren vooral boeren en boerenzonen lid - mensen die het zich gezien hun welstand konden veroorloven om geld aan hun vrijetijdsbesteding te spenderen - en herbergiers - lieden die van die vrijetijdsbesteding van anderen financieel voordeel hadden.

Papieren harmonie. Toch was het voor die eerste leden van de latere Les Amis veel te duur om instrumenten en uniformen aan te schaffen. Ze vormden al vóór 1887 een zogenaamde ‘Papieren Harmonie’. Dat wil zeggen dat ze hun eigen instrumenten maakten: uit karton, hout, varkensdarm en konijnenblaas werd een soort mirliton gemaakt, als trom diende een kolentobbe en over een geribde houten plank (een ‘wasbord’) werd met een stuk hout gewreven. Als er werd opgetreden had men natuurlijk de lachers op zijn hand en werd er gul op bier getrakteerd. Zangvereniging. In 1887 had men in Ransdaal nog altijd geen geld om instrumenten en uniformen aan te schaffen. Dus volstond men met de stichting van een zangvereniging, onder de naam Vriendenbond ‘Les Amis Réunis’. Dat Frans stond sjiek, in een streek waar de notabelen bij voorkeur nog Frans spraken. Fanfare. In 1892 veranderde de zangvereniging in een fanfare. Zelfde naam, zelfde vaandel, 28 leden. Met de leverancier van de instrumenten werd een afbetalingsregeling getroffen. Omdat men in de oude naam in feite tweemaal hetzelfde zei, werd de naam al gauw ingekort tot 'Les Amis Réunis'.

Na enkele moeilijke jaren rond het jaar 2000 met veel ledenverlies, opheffing van de drumband en weinig succesvolle concoursdeelnames, is door het bestuur en de leden besloten het roer om te gooien. Vanaf die tijd hebben we besloten om ons op het voortbestaan van onze vereniging in de toekomst, en daarom op de jeugd te richten, en manieren te vinden om de jeugdige leeftijdsgroep binnen de fanfare aan ons te binden. Uiteraard zonder daarbij de ouderen tekort te doen. Voor ons was duidelijk dat betrokkenheid en saamhorigheid de belangrijkste factoren zijn binnen een vereniging. Natuurlijk moesten we ervoor zorgen dat we ook muzikaal goed voor de dag konden komen. Er is daarom veel energie gestoken in de eigen muziekopleiding en het oprichten van een jeugdorkest. We hebben na enkele jaren ondervonden dat de gevolgde koers zijn vruchten heeft afgeworpen. Fanfare Les Amis Réunis Ransdaal is momenteel in de gelukkige omstandigheid dat het ledental is toegenomen en we kunnen beschikken over een hechte groep jonge (en oudere) muzikanten die zeer gemotiveerd is. Daarnaast is in 2010 weer een nieuwe drumband gevormd."

- "De oorsprong van Gemengd Zangkoor St. Caecilia Ransdaal ligt in 1932. Tijdens de plechtigheid van de ingebruikname van de Ransdaalse parochiekerk in 1932 werd de H.Mis door een provisorisch kerkkoortje opgeluisterd. Dit was in feite de oprichting van kerkelijk zangkoor St. Caecilia. In eerste instantie een kerkelijk mannenkoor en knapenkoor. Sinds 1968 een profaan (wereldlijk) gemengd koor. Het koor stelt zich ten dienste aan de kerk en daarom wordt tijdens de gewone zondagen de H.Mis door een aantal leden (ca. 25) opgeluisterd. Tijdens kerkelijke hoogfeestdagen wordt de H.Mis door het voltallige koor opgeluisterd. In veel gevallen wordt dan een meerstemmige mis gezongen. Het gemengd zangkoor heeft zowel een kerkelijk als wereldlijk repertoire opgebouwd en is daarom op beide terreinen actief. Het verzorgt jaarlijks tussen de 15 en 20 uitvoeringen op kerkelijk en wereldlijk terrein. Sinds 2009 staat het koor onder leiding van dirigent Ger Franken. Het ledental is van 2002 tot heden met meer dan 50% gegroeid. Dit vanwege een bijzondere actie 'het gelegenheidskoor'. In 2002 werden dorpsbewoners in de gelegenheid gesteld om voor een bepaalde periode vrijblijvend lid te zijn van het koor. Van de 15 personen die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt zijn er 12 personen als blijvend lid overgebleven. Het jaar daarna is dit nog eens herhaald waarbij weer een aantal personen als blijvend lid bij het koor zijn gebleven. Het koor is in die tijd gegroeid van 34 leden naar 44 leden nu. Er wordt wekelijks op de donderdagavond gerepeteerd in zaal Café Spierings."

- Beatmixen, Produceren, Turntablism en Partyjock zijn voor leken onbekende termen. De bezoekers van de DJ School klinken deze begrippen echter als muziek in de oren. Mixen en produceren zijn hot en zijn enkele van de snelst groeiende hobby’s van de laatste jaren. In steden als New York, London en Parijs bestond de DJ School al langer. In Nederland bestaat er sinds 1995 ook een DJ School. De DJ School in Ransdaal is de eerste en nog altijd de enige school waar je direct aan de slag kunt. Geen dure tijdsrovende vervolgcursussen maar gewoon in 2 uur de basis leren en vervolgens aan de slag. Een aantal cursisten draait tegenwoordig in professionele clubs en discotheken, anderen blijven gewoon 'bedroom DJ' en zien het mixen en produceren als hobby. Miss Nine was een van de vele DJ School cursisten.

2x per jaar organiseert de DJ School in Ransdaal de DJ Day (op een zaterdag in juli de Summer Edition en op een zaterdag in december de Winter Edition). Je kunt dan tegen sterk gereduceerde prijzen deelnemen aan de cursussen / workshops Beatmixen, Produceren met Music Maker, Lichtjockey / VJ. Je hoeft natuurlijk niet aan alle onderdelen deel te nemen. Alle onderdelen worden gegeven door de professionele docenten van de DJ School. De minimale leeftijd is 9 jaar.

- "Ranzel is a Paradies is een carnavalslied, gemaakt door Wiel Jacobs, en geldt inmiddels als het 'volkslied' van Ransdaal. Ranzel is de dialectnaam van het dorp. Wiel Jacobs en Jan Magnée hebben het lied ingezongen onder de carnavalsnaam De Wieja's."

- Sport: - Voebalvereniging v.v. Hellas is in 2013 ontstaan uit een fusie van Klimmania uit Klimmen en SCKR uit Ransdaal. Er wordt inmiddels alleen nog gespeeld op het sportcomplex in Klimmen. "De projectgroep Voetbalterrein maakt zich sterk voor een andere invulling van het voetbalterrein aan de Spoorstraat. Op 13 juni 2018 was er een drukbezochte avond in de voetbalkantine om ideeën te verzamelen. Sindsdien is een kleine groep aan de slag gegaan om een idee uit te werken voor het oefenveld, dat het dichtst bij het dorp ligt. Er is een globaal plan voor een trapveldje en enkele ander speelvoorzieningen voor kids vanaf 8 jaar. IBA 'Bewoners maken Parkstad' heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De verwachting is de plannen in het najaar van 2020 worden uitgevoerd. Inmiddels kunnen de meiden en jongens er al terecht om een balletje te trappen."

- Vrouwen: - ZijActief afd. Ransdaal heeft tegen de 90 leden. Ze organiseren gezellige en informatieve avonden, lezingen, demonstraties, voorlichting, excursies en cursussen voor vrouwen onder het motto: ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. De activiteiten vinden doorgaans plaats in gemeenschapshuis ‘t Wouves.

- Zorg en welzijn: - "Bij Zorgboerderij Ransdalerveld brengen ouderen met een zorgbehoefte zinvol en gezellig de dag door. Aan de rand van Ransdaal kijkt onze zorgboerderij uit over de weilanden met boomgaarden, de moestuin en de boerderijcamping. De kracht van de natuur, de huiselijke gezelligheid, het vrije leven in en om de boerderij doet de mens zichtbaar goed. We verwelkomen onze bezoekers zes dagen per week en zorgen samen voor ieders welbevinden in een vertrouwde, natuurlijke omgeving. Zorgboerin Mariëlle Huntjens: “Het boerderijleven heeft een positieve invloed op herstel en levensgeluk. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten, het samen bezig zijn op de boerderij, de aandacht, de gastvrijheid en de huiselijkheid zijn belangrijke ingrediënten voor onze dagbesteding. Iedereen voelt zich thuis en geniet op zijn eigen manier en naar eigen kunnen.” Zorgboerderij Ransdalerveld biedt als een van de weinige zorgboerderijen in Nederland een combinatie van dagbesteding en dagbehandeling. Ons team bestaat uit enthousiaste gediplomeerde, ervaren medewerkers ondersteund door vaste vrijwilligers. We beschikken over het kwaliteitskeurmerk - wat betreft de dagbesteding - en we werken samen met erkende zorgaanbieders."

- Openbaar vervoer: - Het rijksmonumentale stationsgebouw uit 1913 van NS-station Klimmen-Ransdaal - dat tegen laatstgenoemde dorpskern aan ligt, maar formeel nog nét onder het dorpsgebied van Klimmen valt - is een ontwerp van George van Heukelom en ligt aan de spoorlijn Maastricht - Heerlen. In het gebouw was sinds 2005 een brasserie gevestigd, in 2012 opgevolgd door een cafetaria. Op het station zijn kaartautomaten en OV chipkaart oplaadpunten voor NS en Arriva aanwezig. Verder is er een fietsenstalling te vinden en zijn er parkeerplaatsen voor auto’s.

In de Stationsbelevingsmonitor 2019, een onafhankelijk onderzoek door I&O research in opdracht van ProRail en NS, waarbij 150.000 reizigers is gevraagd wat zij van hun station vinden, komt dit station als beste uit de bus; 97 procent van de reizigers die dit station hebben beoordeeld, gaven het een 7 of meer. Dat is de hoogste score van alle stations in ons land. Ook in de Stationsbelevingsmonitor 2020 behaalde dit station weer de 1e plaats. Stationsmanager Ron Lenssen onthult in dit interview met SpoorPro het geheim van 'zijn' station (maart 2021).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ransdaal.

Reacties

(2)

Er wordt alleen nog maar gevoetbald op het sportcomplex van het vroegere vv Klimmania.

Dank voor uw actualisering! Ik heb het aangepast, en nog een aanvulling gevonden m.b.t. de (gedeeltelijke) herbestemming van het complex. Verder de pagina op nog een aantal andere onderdelen aangevuld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen