Simpelveld

Plaats
Dorp en gemeente
Simpelveld
Heuvelland Parkstad
Limburg

simpelveld panorama [640x480].jpg

Simpelveld panorama

Simpelveld panorama

DK_20111016_6854_Simpelveld.jpg

Simpelveld panorama in 2011

Simpelveld panorama in 2011

simpelveld_loreto_klooster.1.jpg

Simpelveld, Loreto klooster

Simpelveld, Loreto klooster

DK_20111016_4183_Simpelveld_hoeve_van_Kunrtadersteen_met_boven_vakwerk.jpg

Simpelveld, hoeve van kunradersteen met boven vakwerk

Simpelveld, hoeve van kunradersteen met boven vakwerk

LB gemeente Simpelveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Simpelveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Simpelveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Simpelveld

Terug naar boven

Status

- Simpelveld is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio´s Heuvelland en Parkstad.

- De gemeente Simpelveld is in 1982 vergroot met de gemeente Bocholtz.

- De gemeente Simpelveld omvat naast het gelijknamige dorp (hoofdplaats van de gemeente) verder nog de dorpen Huls en Bocholtz en de Bocholtzer buurtschappen Baneheide (deels in dit dorpsgebied, het andere deel van de buurtschap is grotendeels, op 1 pand na in het dorpsgebied van Simpelveld, een eigenstandige, formele 'woonplaats' binnen de gemeente, met eigen postcode ((6353)), Bocholtzerheide, Broek, Prickart, Vlengendaal en Zandberg. Bij elkaar zijn dat 6 buurtschappen. Onder het dorp Simpelveld vallen ook de buurtschappen Baaks (grotendeels), Baneheide (voor een zeer klein deel, namelijk 1 pand), Bosschenhuizen, Bulkemsbroek, In de Gaas, Molsberg, Rodeput en Waalbroek. Bij elkaar 8 buurtschappen. In totaal omvat de gemeente dus 13 buurtschappen. Hulsveld is een wijk in het noorden van het dorp Simpelveld, tussen dit dorp en het N buurdorp Huls.

- Voor de postadressen valt het dorp Huls onder het dorp Simpelveld.

- Burgemeester van deze gemeente is Richard de Boer.

- Wapen van de gemeente Simpelveld.

- Slogan: de gemeente presenteert zich - o.a. op de plaatsnaamborden - met gepaste trots als "De poort van het Mergelland".

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Simpelveld.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Zumpelveld.

Oudere vermeldingen
Simpelfeld, 1155 kopie 13e eeuw Semplouei, Senplouoir, ca. 1170-1180 Simplevei, 1213 Saintplouoir.

Naamsverklaring
De naam is ontstaan uit het Gallo-Romeinse Sempervivetum* 'altijd groen', bijvoorbeeld een hulstbos. Door volksetymologische vervorming in het Nederlands tot 'simpel veld', in het Waals tot Saint Plovoir 'heilige regen' geworden. Op grond van de klankstand in de oudste vormen is de verklaring die uitgaat van Simploviacum* 'toebehorend aan de persoon Simplovius*' af te wijzen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

- De gemeente Simpelveld grenst in het NW aan het dorp Ubachsberg, in het W aan het dorp Eys, in het ZW aan het dorp Nijswiller, in het Z aan Duitsland en de Duitse plaats Orsbach, in het O en NO aan de A76, in het O aan de bedrijventerreinen Avantis en Trilandis en in het NO aan het bedrijventerrein De Beitel en de steden Kerkrade en Heerlen. De gemeente behoort tot de hoogste gebieden van Nederland (laagste punt 150 m, hoogste punt 215 m).

- Het dorp Simpelveld ligt Z van het dorp Huls en de stad Heerlen, ZO van de dorpen Ubachsberg, Kunrade en Voerendaal, O van het dorp Wijlre, NO van het dorp Eys, NO van de dorpen Wahlwiller en Nijswiller, N van de plaats Orsbach in Duitsland, W van de A76 en het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis, en ZW van de stad Kerkrade, van weer de stad Heerlen en van de stad Landgraaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Simpelveld 224 huizen met 1.131 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 108/588 en de buurtschappen Bosschenhuizen 28/118, Huls en Lauvenberg 29/135, Molsberg / Poeschensheide / Hondsruk 26/118 en Het Broek 33/172.

- In 1982 is de gemeente in het kader van de gemeentelijke herindeling opgeheven en gelijk weer opgericht. De nieuwe gemeente is als volgt samengesteld:
van Simpelveld: 687 hectare met 6.606 inwoners;
van Bocholtz: 728 hectare met 5.427 inwoners;
van Wittem: 24 hectare met 52 inwoners;
van Voerendaal: 167 hectare met 30 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 4.400 huizen met ca. 11.000 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het dorp Huls, met ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Simpelveld was al een Romeinse nederzetting langs de oude doorgangsroute, de heirbaan Mosae Trajectum-Colonia Agrippina (Maastricht-Köln). In 1930 is een Romeinse askist opgegraven, bekend geworden als ‘de sarcofaag van Simpelveld’. De nederzetting kende al vanaf de middeleeuwen een bloeiend agrarisch leven. Verschillende Romaanse boerderijen van Kunrader kalkbreuksteen getuigen ervan.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Simpelveld, kun je terecht bij Heemkundevereniging De Bongard. Op hun site vind je o.a. enkele tientallen artikelen uit het verleden van dit dorp en buurdorp Bocholtz.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Simpelveld heeft 28 rijksmonumenten.

- Bij de St. Remigiuskerk speelt architect Peutz met Limburgse motieven uit de middeleeuwen. Achter het koor plaatst hij een lage en brede aanbouw (men denke aan Susteren en ook Ransdaal). De drie traveeën van de beide zijbeuken zijn haaks op de lengterichting gezet en hebben eigen zadeldakjes - alsof zij pseudotransepten zijn. De zijbeuken hebben een apsis aan de westzijde, refererend aan de tweepoligheid van vooraanstaande romaanse en nog vroegere kerken in het Maasland. Bij dit laatste voegt zich de massieve toren van het type dat zowel weerbaar als westwerk wil zijn, al is deze toren op de begane grond wel te betreden.

- De pastorie (Pastoriestraat) dateert oorspronkelijk uit 1683. In 1778 is het gebouw hersteld en uitgebreid aan de rechterkant van de huidige poort tegenover de hoofdingang van de kerk. Opvallend zijn de kozijnen van Naamse steen.

- Klooster Huize Loreto (met kloosterkapel) van de Congregatie der Zusters van het Arme Kind Jezu (Duitstalige website) (Kloosterstraat 68) is in 1878 gesticht. Omdat er ook een voormalig paterklooster Damianum op de Plaar is, wordt Simpelveld ook wel ‘kloesterstedsje’ (kloosterstadje) genoemd. In 2008 werd het idee geboren om het bos achter klooster Loreto een grondige opknapbeurt te geven. Met behulp van een aantal bedrijven, die vrijwillig hun steentje hierin hebben bijgedragen, is het bos weer in oorspronkelijke staat hersteld. Dit bos, ook wel het Hellingbos genoemd, is een stukje cultuur/religie binnen de gemeente Simpelveld, waar mensen heerlijk kunnen wandelen en tot rust kunnen komen. Stichting Vrienden van het Hellingbos maakt zich sterk voor instandhouding en onderhoud van dit stukje cultuur.

- Huize Damiaan is sinds 2015 het onderkomen van de International Butler Academy, die voorheen gevestigd was in Valkenburg. De nieuwe eigenaar kwam op het juiste moment, want het voormalige klooster dreigde te verpauperen.

- Oude Molen of Molen van Houben uit 1774, watermolen NW van het station.

- In het Z van Simpelveld, Z van de spoorlijn, staan de eerste huizen van de bekende architect Jan Stuyt (1868-1934). Stuyt startte zijn carrière in 1883 bij architect A.C. Bleijs (1842-1912), een van de weinige katholieke architecten die zich niet conformeerde aan de in die tijd gangbare neogotische ‘standaard’. Stuyt zou zeer beïnvloed worden door de neo-Romaanse stijl van Bleijs. In 1891 komt hij in dienst bij architect Jos Cuypers, met wie hij veel bouw- en restauratieprojecten heeft uitgevoerd. Stuyt heeft naast kerken ook andere gebouwen ontworpen, hanteerde daarbij verschillende stijlen, en was ook actief in stadsplanning, vooral in Heerlen.

- Mariakapel.

- De kern Simpelveld met direct omliggende, onder de kern vallende kleine buurtschappen (excl. Bosschenhuizen), heeft ca. 40 wegkruisen e.d. (onder de link even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent).

- Gevelstenen in Simpelveld.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Culturele Evenementen waarborgt en draagt bij aan cultuur in Simpelveld en Bocholtz. SCE organiseert i.s.m. Puur Weijers & Weijers met regelmaat activiteiten in Cultuurcentrum De Klimboom en realiseert jaarlijks het Kunstig Spektakel.

- Carnaval. - Naast de reguliere carnavalsoptochten (de jeugdoptocht op carnavalszaterdag, de grote optocht op carnavalszondag en de kleine optocht op carnavalsmaandag) is er op carnavalszaterdagavond ook nog de Lempkesoptocht. - CV Woeësj-joepe. - CV Sjpiksjplinkternui.

- Bergomloop Simpelveld (wielrennen, mei).

- Op een zondag eind mei is er in en rondom Cultuurcentrum De Klimboom het Kunstig Spektakel, met straattheater, kunstschilder, beeldhouwers, edelsmeden, workshops en muzikale acts.

- In een weekend in juli zijn er de Stoomtreindagen, met verschillende locomotieven onder stoom, oude ambachten, Stoomparade, werkplaatsdemonstraties, modelbouwbanen, diverse kinderspelen, show museummaterieel, Brand Biergarten met terras en BBQ, LGB-tuinbaan, kinderspeurtocht, filmzaal, historische tractoren, presentatie museumlijnen, rondrit op een grote modelbaan etc.

- Straatmarkt (op een zondag in juli) met diverse activiteiten.

- In september 2018 is er The Passion Simpelveld, een uitvoering van het verhaal van Jezus’ laatste dagen. Het zal geen kopie worden van het alom bekende stuk, maar een versie waar een eigen draai aan wordt gegeven, zonder de essentie van het verhaal verloren te laten gaan. Het idee hierachter vindt zijn oorsprong op eerste paasdag 2017, als pastoor Pisters tijdens de hoogmis de wens uitspreekt om dit bijzondere verhaal in Simpelveld opgevoerd te krijgen. Spoedig hierna melden de eerste enthousiastelingen zich al om mee te denken over de organisatie hiervan. De data van de uitvoering zijn 15, 16, 22 en 23 september 2018. Dit alles zal tevens in een feestelijk jasje worden gegoten, namelijk het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Pisters. Hij is de initiatiefnemer achter dit prachtige idee en wat is er dan mooier dan deze twee bijzonderheden met elkaar te combineren.

- Najaarskermis (vier dagen begin oktober).

- Intocht Sint Nicolaas.

- Kerstmarkt (op een zondag begin december) in café-zaal De Kroon. Organisatie: Mandolinevereniging.

- In Bocholtz, Simpelveld en het Duitse buurdorpje Orsbach stellen inwoners van vlak voor de Kerst tot begin januari ca. 300 kribkes en kerststalletjes tentoon op en in hun eigen vensterbanken, nisjes, open huiskamers, portieken en tuinen of naast de voordeuren. Die kun je bekijken met verschillende Kribkeswandelingen (routes), die je kunt lopen wanneer het jou uitkomt. Het is aan te bevelen de routes in de avonduren te lopen. De vele kerstlichtjes in en rond de kribben en de huizen zorgen dan voor een schitterende kerstsfeer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Cultuurcentrum De Klimboom biedt o.a. theatervoorstellingen voor jong en ouder, zoals modern, klassiek, kleinkunst, cabaret en poppentheater. Maar ook zang en dans krijgen hier een podium voor bekende professionele en amateurartiesten.

- Het authentieke stationsgebouw is in oude glorie hersteld en fungeert als centrum van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), die met 150 vrijwilligers op het oude baanvak van het Miljoenenlijntje sinds 1995 weer een stoomtrein exploiteert. Simpelveld is het begin- en eindstation van 3 trajecten: naar Eys - Wijlre/Gulpen - Schin op Geul, naar Spekholzerheide - Kerkrade Centrum en naar Bocholtz - Vetschau (Duitsland).

- Het park en hellingbos achter het gemeentehuis is ontworpen en aangelegd door landschapsarchitect W. van Heukelom.

- Speeltuin Hulsveld is een van de hoogst gelegen speeltuinen in Nederland met een prachtig uitzicht over het aan Simpelveld aangrenzende Belgische (Ardennen) en Duitse (Eifel) gebied. De zeer ruime speeltuin met meer dan 5000 vierkante meter oppervlakte is recent volledig opgeknapt en voorzien van nieuwe speeltoestellen die aan alle veiligheidseisen voldoen. De speeltuin is tijdens de openingsuren voor iedereen toegankelijk. De entree is slechts € 1,00 per persoon.

- Uitvoerig verslag van een rondwandeling vanuit Simpelveld (ca. 19 km) door o.a. Mingersborg, Winthagen en Kunrade, en de vele bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpjes van evenementen in Simpelveld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Simpelveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Simpelveld. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Weekblad Troef wordt tweewekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in o.a. Simpelveld. Via de link is het blad ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws en oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Simpelveld op Facebook.

- Dialect: - Lijst van woorden in het Simpelvelds.

- Onderwijs: - Brede School De Klimpaal omvat de onderdelen Basisschool De Meridiaan, Peuterspeelzaal Wiebel, Kinderdagverblijf Koekeloere, Buitenschoolse opvang (BSO) Bijdehand, een sportzaal en een bibliotheek.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Simpelveld is opgericht in 1919. - Tennisvereniging. - Werk Naar Krachten is een levendige turnvereniging, opgericht in 1862. Hun aanbod bestaat uit kleutergym, recreatief turnen, wedstrijdturnen en volleybal voor senioren. Denk je dat dit wellicht ook iets voor jou is, dan ben je welkom om vrijblijvend een aantal gratis proeflessen mee te maken, om het eens uit te proberen.

- Overige verenigingen: - Schutterij St. George.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van de St. Remigiusparochie (Oranjeplein), met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen