Schin op Geul

Plaats
Dorp
Valkenburg aan de Geul
Heuvelland
Limburg

schin_op_geul_st._mauritiuskerk.jpg

Schin op Geul, St. Mauritiuskerk

Schin op Geul, St. Mauritiuskerk

DK_20110817_3160_Wegkruis_te_Schin_op_Geul.jpg

Schin op Geul, fraai wegkruis

Schin op Geul, fraai wegkruis

DK_20110817_3163_Spoorweegviaduct_Schin_op_Geul.jpg

Schin op Geul, plaatsnaambord voor het spoortunneltje

Schin op Geul, plaatsnaambord voor het spoortunneltje

DK_20110817_3164_Station_Schin_op_Geul.jpg

Schin op Geul heeft een station dat door de stoomtrein wordt aangedaan

Schin op Geul heeft een station dat door de stoomtrein wordt aangedaan

schin_op_geul_miljoenenlijn.jpg

Schin op Geul wordt aangedaan door de stoomtrein die op de 'Miljoenenlijn' pendelt

Schin op Geul wordt aangedaan door de stoomtrein die op de 'Miljoenenlijn' pendelt

LB gemeente Schin op Geul in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schin op Geul in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schin op Geul in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schin op Geul

Terug naar boven

Status

- Schin op Geul is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Heuvelland, gemeente Valkenburg aan de Geul. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-9-1940. Per 1-10-1940 over naar gemeente Valkenburg-Houthem, in 1982 over naar gemeente Valkenburg aan de Geul.

- De gemeente Schin op Geul is per 2-1-1879 vergroot met de gemeente Strucht.

- Onder het dorp Schin op Geul vallen ook de buurtschappen Engwegen, Keutenberg, Schoonbron, Strucht en Walem (in de praktijk, want formeel is Walem een aparte woonplaats) en voor de postadressen ook het dorp Oud-Valkenburg.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sjin.

Oudere vermeldingen
Schin op Geulle, midden 11e eeuw kopie 18e eeuw de Schina, 1147 Sch(i)nna, 1152 Schinna, 1154 Skinam, 1603 Schin op de Geule, 1883 Schin op Geul.

Naamsverklaring
Betekenis onzeker, misschien Indo-Europees Skinion (gereconstreerde vorm) 'nederzetting aan de Schin (oude waternaam?)'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schin op Geul ligt ZO van de stad Valkenburg, O van het dorp Oud-Valkenburg, ZZW van het dorp Klimmen, ZW van het dorp Ransdaal, W van het dorp Ubachsberg, NW van het dorp Wijlre, NNO van het dorp Gulpen, NO van de dorpen Scheulder en Margraten en ONO van het dorp Sibbe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Schin op Geul 67 huizen met 348 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 20/92 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Walem (deels) 25/123, Ransdaal (deels) 7/38, Opscheumert 6/24 en Sint Pieter 9/71.

- Per 2 januari 1879 (de wet dateerde van 8 augustus 1878) is de gemeente vergroot met de gemeente Strucht (303 hectare met ca. 60 huizen en ca. 325 inwoners).

- Per 1 oktober 1940 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Valkenburg-Houthem met 691 hectare, ca. 400 huizen en 1.692 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze gemeente omvat oorspronkelijk naast het gelijknamige dorp verder Valkenburg’s ‘voorstadje’ Sint Pieter, Oost op Geul, de Schaesberg en Walem. Koning Philips II verheft het dorp in 1557 tot een heerlijkheid met lage, middelbare en hoge rechtspraak. De eerste ‘heer’ was Jan van Strijthagen, voogd en stadhouder van het graafschap Valkenburg. De heerlijkheid is in 1661 bij de verdeling van het graafschap Valkenburg tussen de Staten-Generaal en Spanje van de hoofdbank Klimmen afgescheiden, omdat Klimmen toen aan de Republiek werd toegewezen. Schin op Geul bleef Spaans resp. Oostenrijks tot aan het Verdrag van Fontainebleau (1785). De Fransen verhieven het dorp tot een gemeente.

- Pagina met beschrijving en tientallen afbeeldingen van het voormalige station Schin op Geul.

Heemkunde
"Sinds 1991 is in Schin op Geul een heemkundevereniging actief, met als werkgebied het gelijknamige dorp en buurdorp Oud-Valkenburg. Heemkunde wil zeggen de kennis van het eigen heem, de eigen omgeving, de streek waar men woont. Ook kennis van zeden en gebruiken, opvattingen en overleveringen van de bevolking in relatie tot hun wonen en werken, valt onder heemkunde. En niet te vergeten de zorg voor monument en landschap. Onze vereniging heeft zich ten doel gesteld: het verrichten van onderzoek naar heemkundige vraagstellingen; het verzamelen en archiveren van geschiedkundige en actuele gegevens; het zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorische objecten in het werkgebied; het bevorderen van het gebruik van het lokale dialect in woord en geschrift; het door publicaties, tentoonstellingen, lezingen en dergelijke informatie geven over heemkundige zaken. Om al deze doelen te realiseren heeft onze vereniging een aantal werkgroepen gevormd. Ter vervanging van het oude periodiek wordt jaarlijks het magazine Ad Golam uitgegeven, dat gratis wordt verstrekt aan de leden van de vereniging. Qua activiteiten worden er in voor- en najaar lezingen gehouden; tevens zijn er excursies naar interessante plaatsen. De vereniging beschikt over een ruimte waarin het archief is ondergebracht. Een inventaris van de daarin aanwezige archiefbescheiden is beschikbaar. Deze archiefruimte bevindt zich in Gemeenschapshuis 't Geboew (Warande 43). Bezoek ervan is slechts mogelijk op afspraak; neem hiervoor contact op met Fon Weusten (tel. 043-4591630)."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds augustus 2017 heeft het dorp geen basisschool meer. De achtergrond daarvan is als volgt: "Binnen INNOVO hanteren wij als uitgangspunt, dat wij zo lang als redelijkerwijs mogelijk proberen om onderwijsvoorzieningen in stand te houden. Binnen onze stichting geldt echter een ondergrens van minimaal 50 leerlingen om een basis te hebben voor een goed pedagogisch klimaat, goede onderwijskwaliteit en een verantwoorde personele belasting binnen een financieel draagbaar kader. Op 1 oktober 2015 is het leerlingenaantal van Basisschool Sint Antonius in Schin op Geul gezakt onder de 50 en op grond van onze uitgangspunten zou de school dan sluiten op 1 augustus 2016. Kijkend naar de prognose en de deelname vanuit het dorp en omgeving aan het onderwijs op de Sint Antonius, verwachten wij in de verste verte geen 50 leerlingen op 1 oktober 2016 en zal dat getal eerder in de buurt van 40 liggen. Daarmee komt het voortbestaan van de school te vervallen en zullen wij overgaan tot sluiting op 1 augustus 2017.

In een overleg van 17 november 2015 is bij monde van de burgemeester de vraag gesteld: wat als er op de teldatum 1 oktober 20t6 wél meer dan vijftig kinderen zijn? Voor een in alle opzichten goede onderwijsverzorging zijn meer leerlingen nodig dan 50. In geval van een leerlingenaantal op 1 oktober 2016 ruim boven 50 (55-60) met perspectief naar 60-70 is er wat ons betreft alle reden om ons besluit te heroverwegen en het onderwijs aan de Sint Anfonius in Schin op Geul voort te zetten. Wanneer echter onze prognose van ca. 40 kinderen op 1 oktober 2016 bewaarheid wordt, rekenen wij op uw begrip en instemming met het sluiten van de school op 1 augustus 2017." Aldus een citaat uit een brief van scholenkoepel INNOVO aan de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. november 2015.

Eind 2015 volgden er nog 49 kinderen onderwijs op deze school. Na afloop van schooljaar 2015-2016 hebben 15 kinderen de school verlaten vanwege de overstap naar het middelbaar onderwijs. Volgens de hiervoor geschetste modus moesten het daaropvolgende schooljaar dus circa 20 kinderen op deze basisschool worden ingeschreven. Om nieuwe leerlingen te werven zijn in januari en april 2016 open dagen georganiseerd. Ook door het bieden van naschoolse opvang beoogde men meer nieuwe leerlingen te kunnen werven. Kennelijk heeft dit allemaal toch niet voldoende resultaat gehad, want de school is toch per 1 augustus 2017 - of welllicht zelfs al per 1 augustus 2015, omdat wij op de thans opgeheven Facebookpagina van de school geen berichten meer konden vinden van na die datum - gesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schin op Geul heeft 19 rijksmonumenten.

- De St. Mauritiuskerk staat op een helling die al sinds de 9e eeuw ruimte biedt aan kerken. In de loop der eeuwen hebben de godshuizen hier uiteenlopende posities gehad. Op enig moment had de kerk van Schin op Geul de leidende rol in de regio - welke status later weer is veranderd en geworden tot parochiekerk van het dorp. De Mauritius laat aardig zien hoe de veranderende context waarin de kerk opereerde van invloed is geweest op de architectuur.

Eerdere bedehuizen gingen geheel verloren, maar het tegenwoordige gebouw nam toch een 11e- of 12e eeuwse kerk in zich op - ofschoon men kan zeggen dat deze romaanse kerk meer in de ruimte van de drie traveeën van het schip dan in de muurmassa behouden bleef. De toren en zijbeuken werden gebouwd in het laatste kwart van de 18e eeuw en de oostelijke delen - transept en koor - omstreeks 1925. Dat voor de laatstgenoemde toevoeging neoromaanse vormen werden gekozen, terwijl het oorspronkelijke romaans inmiddels bijna onherkenbaar was geworden, maakt zo’n bouwgeschiedenis boeiend en bizar: Weer lezen we van de kerk de botsing van modieuze en historiserende architectuur af. De kerk (rijksmonument) bevat onder meer een houten Madonnabeeld uit circa 1300. Kerkpatroon is de H. Mauritius, Romeins heilige en martelaar die rond 300 na Chr. leefde.(2) Het maandelijkse nieuwsblad van de parochie, de MauritiusBode, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Het dorp is in de jaren zestig landelijk bekend geworden vanwege Frater Venantius, een typetje van cabaretier Wim Sonneveld, dat zogenaamd uit dit dorp afkomstig was. Het gaat met name om het liedje en de sketch "Zeg maar ja tegen 't leven", waarvan je de tekst onder de link kunt lezen. Je kunt er rechtsbovenin ook een optreden van Wim Sonneveld afspelen, waarin hij de sketch voordraagt. Ter ere hiervan is op initiatief van Heemkundekring Schin op Geul in 2014 een bronzen standbeeld van Frater Venantius onthuld, op de hoek van de Breeweg met de Provincialeweg.

Het beeld is gemaakt door kunstenares Nelly Vincken uit Valkenburg, die het beeld sindsdien jaarlijks "zolang ze nog leeft" met een poetsbeurt in goede conditie houdt, zo vertelt ze o.a. in de reportage in de link. In de reportage ook een interview met de voorzitter van de heemkundekring, Fon Weusten, die vertelt dat het dorp toeristen trok die dachten dat de frater echt bestond, en vroegen waar zijn klooster stond en of hij nog leefde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsgroep de Sjin Romano's.

- Reeds sinds 1998 organiseert de fanfare jaarlijks op een zondag in mei het succesvolle Bourgondisch Aspergefestijn. Vanaf 12 uur kun je in ’t Geboew in Schin op Geul terecht voor een 3- of 4-gangenmenu gemaakt door topkoks. Wil je liever eerst een rondje wandelen in de mooie omgeving, dan is dat mogelijk. Er zijn diverse wandelroutes door de omgeving beschikbaar.

- Zomermarkt (op een zondag in juli). Nadere informatie bij de heer Jennekens, tel. 043-4591449.

- Vanaf een zaterdag in de 1e helft van september is er gedurende 8 dagen in de Mauritiuskerk te Schin op Geul het jaarlijkse Corneliusoctaaf. Deze heilige is in 251 tot paus gekozen. Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen. Na zijn dood werd zijn verering alras verbreid. De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen bij verkrampingen en stuipen, maar heden ten dage met name ook voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress. Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H. Mis opgedragen waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven. Er is op enkele dagen ook ’s middags gelegenheid voor gebed en relikwieverering. De diensten worden, per dag wisselend, opgeluisterd door hetzij fanfare St. Cornelius, hetzij een van de koren uit de omgeving.

- De Sjinse Kerstroute (op de zondagavond voor Kerstmis) is een natuurwandeling door en rond Schin op Geul, met mooie kerststallen en levende kerstfiguren. De route is geschikt voor kinderwagens. Nadere informatie op tel. 043-4591906, op werkdagen van 17-19 uur.

- Al meer dan 20 jaar wordt in de Mauritiuskerk van Schin op Geul door een aantal enthousiaste vrijwilligers altijd een heel bijzondere kerststal gebouwd die dan ook veelvuldig bezocht wordt, niet alleen door parochianen maar ook door bezoekers uit de verre omtrek. Met o.a. het paleis van koning Herodus, waar de Drie Koningen (Drie Wijzen uit het Oosten) in eerste instantie de nieuw geboren koning zochten. De Drie Koningen trekken in een karavaan verder op weg naar Bethlehem en vinden het kind Jezus in de kribbe. Sinds 2017 is er ook een heuse leeuwenkuil. Tevens zijn er verschillende inkijken onder de kerststal. Kom eens kijken en laat je verrassen. De Kerststal in de H. Mauritiuskerk is van 25 december t/m 1 januari dagelijks van 14.00-16.00 uur te bezichtigen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Rijk en ProRail streven naar en werken aan het sluiten dan wel beveiligen van de onbewaakte spoorwegovergangen in ons land, gezien de hogere risico's op ongevallen bij dergelijke overgangen. In vaktaal zijn dat de Niet actief beveiligde overwegen (NABO's). Per locatie wordt bekeken wat gezien de verkeersintensiteit in relatie tot de risico's en kosten de beste oplossing is. In Schin op Geul is in 2019 een dichtgemetseld tunneltje aan de Graafstraat heropend en opgeknapt. Daardoor konden twee onbewaakte overwegen in respectievelijk dit dorp en buurtschap Walem worden gesloten, zonder dat wandelaars en fietsers in het vervolg ver moeten omlopen of -rijden om aan de andere kant van de spoorlijn hun weg te kunnen vervolgen.

Onbewaakte overwegen zijn gevaarlijk, benadrukt ProRail-directeur Pier Eringa, die speciaal voor deze gelegenheid naar Zuid-Limburg was gekomen: "Mensen overschatten hun ogen en oren. Treinen zijn sneller dan je denkt, en tegenwoordig ook veel stiller." ProRail wil het liefste van alle onbewaakte overwegen af, maar dat stuit vaak op verzet van wandelaars. De meeste van dat soort locaties beschikken immers niet over alternatieven zoals een tunnteltje, waardoor wandelaars en fietsers (omwonenden en toeristen) niet zelden honderden meters of zelfs kilometers moeten omlopen of -fietsen om aan de andere kant van de spoorlijn te komen.

- Schin op Geul heeft een halte aan de zogeheten Miljoenenlijn (stoomtrein).

- Het dorp ligt samen met de aan het dorp vastgegroeide buurtschap Strucht aan de voet van de Sousberg, die prachtige uitzichten biedt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schin op Geul, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, filmpjes e.d. van Schin op Geul op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schin op Geul (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Schin op Geul.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Heerlijkheid Schin op Geul is de verzamelnaam van een aantal door groepen van inwoners opgestarte projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Naam en logo geven weer waar we voor staan: een aangename woon- en leefgemeenschap waarin we hart hebben voor elkaar, en hart voor ons dorp en zijn mooie natuurlijke omgeving. De Heerlijkheid is de voortzetting van de vroegere Dorpsraad. In eerste instantie was de Heerlijkheid een informele samenwerking van werkgroepen die zich gezamenlijk inspanden ten dienste van de leefbaarheid in onze dorpen en buurtschappen. Om juridische en praktische redenen was het nodig rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Daarom is in 2016 de stichting Heerlijkheid opgericht. Blijkens de statuten is het doel van de stichting: “het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen Schin op Geul en Oud-Valkenburg en de bijbehorende buurtschappen Engwegen, Keutenberg, Schoonbron, Strucht en Walem door het stimuleren van de zelfsturing van de inwoners, dit in een proces van participatie en gemeenschapsontwikkeling”."

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Geboew is gerealiseerd in 1974. Daar is al veel aan vooraf gegaan en nadien is natuurlijk ook veel gebeurd aan ontwikkelingen, o.a. uitbreidingen en verbouwingen. Dat is allemaal te lezen op de pagina geschiedenis Gemeenschapshuis 't Geboew. Het gemeenschapshuis is het bruisende hart van het dorp en de thuisbasis van vele lokale verenigingen. Het is een multifunctioneel gebouw dat beschikt over vele voorzieningen: een grote zaal, tevens sport-/gymnastiekzaal; een kleine zaal; een cafégedeelte met buffet en kleine keuken; een jeugdruimte annex vergaderzaal; Huisartsenpraktijk en Medisch Centrum Schin op Geul; Fysiotherapie Heuvelland; grote parkeerplaats (vrij parkeren); professionele geluidsinstallatie; beamer te huur; vrije keuze in catering; open wifi. Iedereen, dus ook particulieren, kan gebruik maken van de voorzieningen van het gemeenschapshuis. Bijv. voor je feesten, partijen, bijeenkomsten en vergaderingen. Vaste gebruikers hebben evenwel voorrang bij het reserveren.

- Jeugd: - Jeugdstichting Club 77 organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor de jeugd in Schin op Geul.

- Jongeren: - RK Sociëteit Gordon Ramzey behelst het in kameraadschappelijke geest beleven van feestelijkheden en tradities in plaatselijk verenigingsverband op grondslag van christelijke beginselen. Aldus hun site. Zo te zien gaat het om een moderne variant van de Jonkheid. Zo houden ze zich o.a. bezig met de traditie van het den-halen.

- Muziek: - Fanfare St. Cornelius Schin op Geul is opgericht in 1919*. Het was aanvankelijk een heel kleine vereniging in een klein dorp. Met muzikanten in hun zondagse pak die een paar jaar nadien een blauwe pet gingen dragen. Hun voornaamste taak bestond uit het opluisteren van de processie en andere kerkelijke activiteiten. In de loop van haar bestaan is St. Cornelius gestaag langs de muzikale ladder omhoog geklommen en tenslotte is ze uitgegroeid tot wat ze nu is: een voornaam muziekgezelschap in haar omgeving met een fanfareorkest, een drumband en een jeugdorkest. De fanfare maakt deel uit van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) die een indeling in afdelingen kent afhankelijk van het muzikale niveau. St. Cornelius heeft in de loop der jaren op de concertafdeling na alle afdelingen doorlopen.
* In 2019 gaan ze het 100-jarig bestaan groots vieren. Onder de link zijn ze al aan het aftellen, en houden ze je op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied.

De 1e concoursdeelname vond plaats in 1928 in de 3e afdeling. Sinds 1975 speelt de fanfare in de 1e divisie (voorheen afdeling superieur). Ze zijn er trots op dat ze meerdere keren landskampioen zijn geworden: in 1968 in de afdeling uitmuntendheid (blauwe wimpel); in 1976 in de ere afdeling (witte wimpel); in 1985 in de superieure afdeling (nu 1e divisie) (oranje wimpel); in 1996 in de superieure afdeling (nu 1e divisie) (oranje wimpel). Daarmee is Fanfare St. Cornelius een van de weinige korpsen met 3 kampioenswimpels, oranje-blanje-blue, die voor een fanfareorkest te behalen zijn. Ze draagt deze wimpels dan ook met trots aan haar vaandel. De afgelopen jaren heeft de fanfare herhaaldelijk meegedaan aan bondsconcoursen en heeft zij meer dan eens een eerste prijs met lof der jury behaald.

- Sport: - SV Geuldal is de nieuwe voetbalclub van Schin op Geul en Wijlre. Opgericht op 1 juli 2015. Ontstaan uit Struchter Boys en VV Wijlre. Een logisch vervolg is dat de vereniging ook streeft naar één toekomstbestendig sportcomplex dat er de komende jaren/decennia weer tegen kan. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2020 laten beide colleges van B&W weten dat ze dit niet haalbaar achten, en dat de vereniging dus op de huidige locaties zou moeten blijven zitten (de argumenten daarvoor hebben wij nog niet kunnen achterhalen). De SV is daar uiteraard 'not amused' over en stelt vele legitieme argumenten te hebben waardoor een nieuw complex wél gerealiseerd zou moeten kunnen worden. Een citaat hieruit: "Als SV Geuldal stellen wij grote vraagtekens bij de argumenten die gebruikt worden om het huidige accommodatiebeleid in beide gemeentes aan te houden. Waar wij als vereniging vooral erg in teleurgesteld zijn, is dat beide gemeentes niet in staat zijn gebleken een gezamenlijk pad naar een goed, modern onderkomen voor SV Geuldal te realiseren.

SV Geuldal, een vereniging met een ‘achterban’ van circa 5000 inwoners, een vereniging die zich absoluut kan meten met andere grotere verenigingen in de gemeentes en een vereniging die met een scala van activiteiten tot dusverre financieel gezond is gebleven. De uitkomst van 3 jaar lobbyen, voorstellen aandragen, zelf berekeningen uitvoeren en pro deo heel veel energie steken in de toekomst van de vereniging, wordt feitelijk door de gemeentes nu afgedaan met: modder maar voort in de Mauritiussingel en Achter het Kasteel. Samenwerking met ander verenigingen is voor ons bespreekbaar zodat er meer en beter gebruik wordt gemaakt van een nieuwe accommodatie. SV Geuldal is een vereniging die over gemeentegrenzen heen durft te kijken en samenwerkingen aan te gaan. Voor beide Colleges van B&W is dit blijkbaar nog een erg lastige exercitie.

Onze insteek is dan ook nog steeds een nieuwe accommodatie ergens tussen de Ransdalerweg in Schin op Geul en de Klapstraat in Wijlre. Voor ons is zelfs een locatie achter de Miljoenenlijn niet ondenkbaar. Die accommodatie zou moeten bestaan uit twee goed bespeelbare velden met verlichting van wedstrijdomvang, een kantine en zes kleedlokalen met een goede parkeervoorziening. Niet meer maar ook niet minder. Dat hierin uiteraard de belangen van eventuele omwonenden in mee worden genomen is niet meer dan logisch. We roepen de gemeenteraden van de gemeente Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul dan ook op tot actie richting hun Colleges van B&W om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden voor de toekomst van een vitale en toekomstbestendige vereniging voor onze dorpen."

- Welzijn / duurzaamheid: - "Reparatiecafé Kump Good in Schin op Geul is er iedere laatste zaterdag van de maand, van 11.00-13.30 uur, in Hotel Salden (Tolhuisstraat 1a). Iedereen is welkom bij Kump Good om een kapot strijkijzer, broodrooster, keukenkrukje, knuffelbeer, trui met gat erin, kortom: kleine spulletjes, kleding, huishoudelijke apparaten, meubels die stuk zijn, te laten repareren door enkele handige techneuten (m/v). Reparatie is gratis, tenzij er nieuwe onderdelen nodig zijn. Een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk op prijs gesteld: voor de aanschaf van nieuwe materialen en reparatiespullen. De gedachte achter het reparatiecafé is dat we zuiniger moeten omgaan met onze spullen. We gooien te veel onnodig weg. Als er iets kapot is, denken we al snel: ik koop wel iets nieuws. Zonde. Vaak zijn dingen met een kleine ingreep weer te repareren. Je kunt bij Kump Good ook hulp krijgen bij het invullen van een ingewikkeld formulier, het goed instellen van je mobiele telefoon of het verhelpen van een storing in je computer. Maar het reparatiecafé is zeker ook gezellig. Voor een praatje en een kopje koffie ben je er ook aan het juiste adres. Gooi kapotte spulletjes dus niet weg, maar leg ze klaar om ze op de laatste zaterdag van de maand mee te nemen naar Hotel Salden.

Reparatiecafé Kump Good in Schin op Geul is in september 2015 officieel geopend door Daan Prevoo, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. In de eerste twee jaar van zijn bestaan ontving Kump Good 245 bezoekers. Zij boden 265 spullen aan om te repareren. Het ging onder meer om computers, elektrische apparaten, speelgoed, knopen die men niet meer zelf kon aanzetten, broeken of jassen met een winkelhaak of gaatje. Niet altijd kwam men met kapotte dingen. Soms wilde iemand een advies over hoe verder met een breipatroon, of vroeg hulp bij de instelling van een telefoon of de werking van de laptop. En er kwamen ook bezoekers alleen maar voor een praatje en de gezelligheid. Contactpersoon voor Kump Good is Pieter-Willem Stoelinga, tel. 06-43063710, e-mail p.w.stoelinga@gmail.com."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schin op Geul.

Reactie toevoegen