Heek

Plaats
Buurtschap
Valkenburg aan de Geul Voerendaal
Heuvelland
Limburg

Heek

Terug naar boven

Status

- Heek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, in grotendeels gemeente Valkenburg aan de Geul (t/m 1981 gemeente Hulsberg) en deels gemeente Voerendaal (t/m 1981 gemeente Klimmen).

- De buurtschap Heek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Valkenburg en deels onder het dorp Klimmen.

- De buurtschap Heek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Hiék.

Oudere vermeldingen
1257 Heke, 1402 Heeke, 1603 en 1633 Heeck, 1744 Heek, 1838-1857 Genheek.

Naamsverklaring
Betekent 'omheining, omheinde ruimte', Nieuwhoogduits Gehege 'haag, hek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van de stad Valkenburg en W van het dorp Klimmen, rond de weg die op Valkenburgs grondgebied Hekerweg heet en op Klimmens grondgebied Heek, en rond de Achelerweg. De gemeentegrens loopt langs de Hellebeukerweg, een in N richting lopende zijweg van de weg Heek/Hekerweg, vanaf de plek waar deze weg van naam verandert. De buurtschap ligt verder Z van het dorp Hulsberg en N van het dorp Schin op Geul.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Heek 24 huizen met 139 inwoners onder de gemeente Hulsberg, en 7 huizen met 41 inwoners (incl. Overheek) onder de gemeente Klimmen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners onder Valkenburg, en ca. 10/30 onder Klimmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 9 rijksmonumenten. Het betreft allemaal boerderijen en hoeven, zijnde Achelerweg 1, Heek 3 en Hekerweg 23, 29, 34, 35, 36 en 38.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Eind 2020 heeft Waterschap Limburg in samenwerking met gemeente Valkenburg aan de Geul regenwaterbuffer De Heek in het Hekerbeekdal uitgebreid. Het is een eerste en snelle stap van een groter maatregelenpakket voor het Hekerbeekdal in de strijd tegen de wateroverlast in het gebied. De Hekerbeek is een zijbeek van de Geul en stroomt vanuit buurtschap Heek naar Valkenburg, waar de beek uitmondt in de Geul. Het stroomgebied van de Geul is een belangrijk aandachtsgebied van het waterschap vanwege de vele en complexe wateroverlastknelpunten. De Hekerbeek maakt deel uit van het knelpunt in Valkenburg. Voor deze beek stelt het waterschap samen met de gemeente en andere betrokken partijen een totaalaanpak op, waarbij ruimte moet worden gecreëerd voor zo’n 8.800 m3 regenwater. De vergroting van de buffer met ruim 6.000 m3 vormt de eerste stap. Hiermee wordt de kans op overloop van deze buffer aanzienlijk verkleind en daarmee de wateroverlast aan de Hekerbekerweg en de Sint Pieterstraat in Valkenburg fors verminderd.

Meerdere maatregelen onderzocht. Voor de wateroverlast rondom de Hekerbeek zijn meerdere maatregelen onderzocht. De uitbreiding van buffer De Heek is de beste maatregel gebleken. De capaciteit kon op korte termijn en tegen verhoudingsgewijs lage kosten aanzienlijk worden uitgebreid. En de uitbreiding past binnen de streefbeelden van nationaal landschap Zuid-Limburg. Na de realisatie van de uitbreiding volgt er nog een beheer- en onderhoudsplan. Verkenning Geuldal. De ervaringen van de aanpak in het stroomgebied van de Hekerbeek dienen als input voor de verkenning van het hele Geuldal. “De uitbreiding is een eerste zinvolle stap”, zegt bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap. “Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en ik ben blij dat we hier zo snel al van start kunnen. Ik hoop dat ook andere partijen nu gaan meedoen om de wateroverlast in dit gebied op te lossen. Wij gaan graag verdere gesprekken aan met de landbouw, gemeente en andere partijen om te kijken wat hier verder mogelijk is.”

Veiliger T-splitsing Hekerweg - Hekerbeekweg. Volgens wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul bieden de werkzaamheden naast de betere waterbeheersing ook kansen om de verkeersveiligheid in de buurt Hekerbeek te verbeteren, ondanks dat beide projecten los van elkaar uitgevoerd worden: “Goed dat het waterschap deze maatregelen treft zodat onze inwoners minder wateroverlast zullen hebben. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de regenwaterbuffer hebben we als gemeente ook al rekening gehouden met mogelijke verkeerskundige verbeteringen. Zo wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de buffer, vrijkomende grond, die normaal afgevoerd zou worden, gebruikt als aanvulling van de berm bij de aansluiting van de Hekerweg - Hekerbeekweg. Dit zorgt voor een veiliger splitsing als in de toekomst de aansluiting aangelegd wordt als een volwaardige T-aansluiting. Dus het mes snijdt hier aan twee kanten. De aanpak van het verkeersknelpunt bespreken we als gemeente nog met buurtbewoners en andere belanghebbenden.”

Water in Balans. De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!" (bron: Waterschap Limburg, november 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heek, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen