Klimmen

Plaats
Dorp
Voerendaal
HeuvellandParkstad
Limburg

klimmen dorpsgezicht met romeinse boerderij 1955 [640x480].jpg

Klimmen Dorpsgezicht met Romeinse boerderij 1955

Klimmen Dorpsgezicht met Romeinse boerderij 1955

DK_20111015_4113_Klimmen_NS_station.jpg

Klimmen, Spoorweg station

Klimmen, Spoorweg station

LB gemeente Klimmen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Klimmen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Klimmen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Klimmen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Klimmen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Klimmen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Klimmen.

Terug naar boven

Status

- Klimmen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Voerendaal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Klimmen.

- Onder het dorp Klimmen vallen ook de buurtschappen Barrier, Craubeek, Dolberg, Koulen, Retersbeek, Termaar en Weustenrade.

- Overheek (in het Limburgs: De Uuëverhieëk of De Uuëverhièk) is een voormalige buurtschap, thans nieuwbouwwijk in het NW van Klimmen. Gelegen rond de weg Overheek.

Terug naar boven

Naam

Lokale schrijfwijze en uitspraak
Klumme.

Oudere schrijfwijzen
Midden 11e eeuw kopie 18e eeuw de Clumena, Clumna, 1138 Cluma, 968 vals ca. 1138 Clumam.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk behorend bij het Romaanse columen ‘hoogte, top’. (1)

Terug naar boven

Ligging

Klimmen ligt W van Voerendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Klimmen 205 huizen met 1.060 inwoners, verdeeld in dorp Klimmen 53/255, dorp Ransdaal 26/140 en de buurtschappen Craubeek 20/118, Retersbeek 38/205, Weustenraad 23/105, Walem (ged.) 7/44, Dolberg 7/35, Heek (ged.) en Overheek 7/41 en Maar en Straat 24/117.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Klimmen opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Voerendaal: 730 hectare met 4.170 inwoners;
naar Nuth: 50 onbewoonde hectaren;
naar Valkenburg aan de Geul: 20 hectare met 36 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Klimmen ca. 1.300 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klimmen is een oud dorp: in 968 wordt Klimmen door Gerberga geschonken aan de abdij van Reims. In hetzelfde jaar wordt ook de RK parochie H. Remigius gesticht.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Klimmen, kunt u terecht bij Heemkundevereniging Klimmen, Postadres: Schoutstraat 14, 6343 CS Klimmen, tel: 043 - 459 17 85.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het actuele Bestemmingsplan kernen Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg e.o. (waarmeen men de bijbehorende buurtschappen bedoelt) is in 2013 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Klimmen heeft 16 rijksmonumenten.

- Overhekermolen.

- Pastoor Frans Crutzen heeft door jarenlang onderzoek de geschiedenis van de Remigiuskerk (genoemd naar de H. Remigius) in detail gereconstrueerd. Dit heeft in 2014 geleid tot de publicatie van het boek 'Klimmens kerk: een topmonument', uitgegeven door het kerkbestuur van de H. Remigius. De studie van pastoor Crutzen heeft geleid tot verrassende nieuwe inzichten (de informatie hieronder is ontleend aan een interview met pastoor Crutzen in De Sleutel, periodiek van het Bisdom Roermond, jaargang 41, nr. 9, sept. 2014, pag. 13-15): "In 2004 ben ik benoemd in Klimmen. Als pastoor probeer je zo gauw als mogelijk om je ook het kerkgebouw eigen te maken. Tijdens dat proces kwamen steeds meer vragen bij mij op. De belangrijkste: waarom een bouwwerk zoveel eeuwen geleden precies op de rand van het plateau waarop Klimmen ligt plaatsen? Waarom niet in het midden, wat technisch gemakkelijker was en financieel goedkoper? Waarom was het huidige kerkgebouw zo asymmetrisch gebouwd? Wat over de kerk gepubliceerd was, gaf op die vragen geen antwoord. Ze waren ook nog nooit gesteld. Bovendien moet de kerk gerestaureerd worden en uit ervaring weet ik dat goed onderzoek op voorhand heel wat geld kan besparen.

Dus ben ik zelf aan het onderzoeken geslagen. Bij archeologisch onderzoek in 1984 waren huishoudelijke aarden gebruiksvoorwerpen uit de 2/3e eeuw na Christus aangetroffen in de bodem van de kerkvloer. Romeinse dakpannen bleken oorspronkelijk in alle vensters van de lichtbeuk te hebben gezeten, zo lieten foto’s uit 1906 zien. Die kwamen ook tevoorschijn uit opgaand muurwerk van de kerk bij het aanbrengen van een nieuwe sokkel voor het beeld van Sebastianus. Tijdens het onderzoek groeide bij mij langzaam het ongelooflijke idee, dat het schip van de kerk vanuit de fundering tot aan de huidige daklijst uit de Romeinse tijd stamt. Dat het oorspronkelijk deel uitmaakte van een burgus, uit de 2e en 3e eeuw na Christus langs de 400 kilometer lange Limus Belgicus, de weg van Bavay naar Keulen! Langs de grens van het rijk langs Rijn en Donau had men eerst houten en later stenen torens gebouwd met tussenafstanden van 300 tot 1000 meter. Met vlaggen of, als het donker of mistig was met vuur- of hoornsignalen kon nieuws via deze torens heel vlug over vele kilometers doorgegeven worden. Bij onraad was een verderop gelegen legereenheid al heel snel ter plaatse. Als mijn stelling klopt, betekent dat dat Klimmen de enige Romeinse burgus rijk is op het platteland van West Europa waarvan zoveel boven de grond bewaard is. De ontdekking van de aanwezigheid van een spitsgracht ter plaatse ter beveiliging van het kampement, bevestigt mijn hypothese alleen maar.”

Rond 1135 begonnen de Benedictijner monniken uit de proosdij van Meerssen in onder andere de omgeving van Klimmen te ontginnen wat nog niet ontgonnen was. Daar troffen ze een bouwvallig oud gebouw aan en herbouwden dit tot een kerk. Het werd een driebeukige basilica met een rechthoekig gesloten koor met daarachter - zeer ongewoon - de sacristie. Herman van Witham stak in de winter van 1287/1288 het gebouw tijdens de Limburgse successieoorlog in brand. Volgens onderzoek van pastoor Crutzen is de kerk in 1324 herbouwd. Halverweg de 19e eeuw verkeren kerk en toren in bouwvallige staat. Aanvankelijk wil men een nieuwe kerk bouwen. Gelukkig wordt uiteindelijk besloten tot restauratie en uitbreiding. De opdracht gaat naar architect Jos Cuypers. Anno 2015 is de kerk weer aan een grote opknapbeurt toe, maar vooralsnog ontbreken de fondsen daarvoor. Voor nadere details over ontstaan en ontwikkeling van de kerk zie het hiervoor vermelde interview met pastoor Crutzen. - Site Remigiusparochie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - K.V. De Molmuus.

- Zomerkermis (rond een weekend begin juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Hoeve De Carishof dateert uit 1640. Later is er verschillende keren aan ge- en verbouwd. De huidige eigenaren (sinds 2002) hebben er in de loop der jaren een 'droomtuin' van ca. 3.800 m2 ingericht. Deze is gedurende enkele dagen en weekenden per jaar te bezichten en voor groepen ook op afspraak. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Links

- Harmonie De Berggalm.

- Broederschap St. Sebastianus Klimmen anno 1509.

- Zorgboerderij Nuje Caris.

Reactie toevoegen