Melderslo

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Melderslo

Terug naar boven

Status

- Melderslo is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

- Onder het dorp Melderslo valt ook de buurtschap Eikelenbosch.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Melderslo grenst in het W aan de A73 en Horst, in het N aan Tienray, in het NO aan Swolgen, in het O en ZO aan Lottum en in het ZO aan Grubbenvorst, en ligt ZO van Venray, W van de rivier de Maas, WZW van Arcen en NW van Blerick en Venlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Melderslo 52 huizen met 301 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Geschiedenis Melderslo. - Nieuws van de stichting op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Melderslo heeft 1 rijksmonument, zijnde de voormalige overwegwachterwoning WH56 (Swolgensedijk 21), gebouwd in 1883 in opdracht van de Staatsspoorwegen, aan de oostzijde van de in 1880 gereedgekomen spoorlijn Nijmegen-Venlo. Het pand is een van de volgens standaardontwerp gebouwde wachtposten ten behoeve van de in de Spoorwegwet van 1859 voorgeschreven bewaking van baanvakken en overwegen. Nadat de regelgeving en de techniek voor de bewaking van overwegen werden aangepast, verloren de woningen hun functie en zijn veel van de huisjes verdwenen. De verschijningsvorm van het pand is typisch voor de na 1860 veelal gestandaardiseerde architectuur van de spoorwegen, en kenmerkt zich door een eenvoudige hoofdvorm met vooruitspringende partij gericht op het goede zicht op de spoorlijn en een verzorgde detaillering door middel van segmentbogen en geornamenteerde gevelankers. In 1907 is de woning volgens standaardplan verlengd (rechterbeuk) en verhoogd (linkerbeuk).

De voormalige overwegwachterswoning is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uiting van een infrastructurele en technische ontwikkeling; aan Nederlandse spoorlijnen werden talrijke gelijkvormige wachtershuisjes gebouwd die in de loop van de 20e eeuw door veranderende regelgeving en techniek hun functie verloren. Het pand heeft architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard en goed typologisch voorbeeld van een wachtpost uit het laatste kwart van de 19e eeuw die zich kenmerkt door een eenvoudige opzet met vooruitspringende beuk voor goed zicht op de spoorlijn en een sobere geveldetaillering. De wachtpost is wat opzet en detaillering betreft representatief voor de gestandaardiseerde functionele architectuur van staatsspoorwegen in het laatste kwart van de 19 eeuw. De wachterswoning bezit ensemblewaarden en situeringswaarden als onderdeel van de spoorlijn Nijmegen-Venlo, waarbij de historische samenhang met de spoorlijn nog altijd duidelijk herkenbaar is. Op basis van deze waarden vertegenwoordigt het object algemeen belang.

- Melderslo heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Museum De Locht is een informatiecentrum voor streekproducten (net name asperges, champignons), glastuinbouw en het plattelandsleven in de regio. De Locht wordt geopend in 1990. In dit jaar vindt een grote collectie historische voorwerpen zijn nuttige bestemming in het fonkelnieuwe museum dat speciaal hiervoor wordt ingericht in een historische boerderij in het dorp Melderslo. In 1993 is het museum uitgebreid met het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum. Een afdeling van De Locht die informatie verschaft over de twee agrarische producten die Noord-Limburg beroemd hebben gemaakt. Rond het kleine groepje enthousiastelingen dat aan de wieg stond van De Locht verzamelde zich in de loop van de jaren een groep van meer dan 100 vrijwilligers. Deze vormen de spil van het museum. Bij een bezoek zul je vaststellen dat zij je graag deelgenoot laten worden van hun enthousiasme en je gastvrij ontvangen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Vlaskop.

- Melderse Kermis (laatste weekend van juli).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Melderslo.

- Onderwijs: - Basisschool De Brink.

- Jongeren: - "Met zo'n 100 leden van tussen de 16 en 30 jaar oud mag KPJ Melderslo zich een bruisende vereniging noemen. Eens in de twee weken wordt er een activiteit georganiseerd. Dit kan in ons thuishonk 'Het Braakhok' zijn, maar we trekken er ook op uit. Een dropping, kroegentocht, pleebeksjoo, thema-avonden en de 'kiëtetocht' zijn activiteiten die regelmatig terugkeren. Naast deze wekelijkse activiteiten organiseert de KPJ ook ieder jaar de Melderse Examenfuif. Dit grote feest staat in de hele gemeente bekend als heel gezellig. Eens in de twee jaar wordt op de zaterdag na de Examenfuif de dorpszeskamp georganiseerd. Verder verschijnt ook elk jaar 'de Giller', waarin het jaar besproken wordt en wordt er ieder jaar een KPJ-prins(es) uitgeroepen met eigen adjudanten, vorst en nar."

- Muziek: - Jeugdorkest BMBM bestaat uit jonge muzikanten uit de plaatsen Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo. Het aantal jeugdleden per fanfare in deze dorpen is te gering om een eigen jeugdorkest te hebben. Vandaar dit gezamenlijke jeugdorkest. De jeugdleden mogen bij het orkest als ze in opleiding zijn voor hun A-diploma, dat is zo rond hun 10e jaar. In het jeugdorkest leren ze om op een leuke manier in groepsverband muziek te maken en is de opstap naar de grote fanfare van hun eigen dorp een stuk gemakkelijker. Een keer per jaar gaat het Jeugdorkest op concours, waar ze door een jury beoordeeld wordt. Het hoogtepunt, als afsluiting van het seizoen, is de jaarlijkse concertreis naar Luxemburg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Melderslo.

Reactie toevoegen