Kronenberg

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Kronenberg

Terug naar boven

Status

- Kronenberg is een dorp in de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2009 gemeente Sevenum.

- De weg De Hees was vanouds verdeeld in de buurtschappen Achterste Hees en Voorste Hees. De eerstgenoemde is tegenwoordig in de bebouwde kom van het dorp opgegaan en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen. De laatstgenoemde is de tegenwoordige buurtschap De Hees, gedeeltelijk vallend onder Sevenum, en gedeeltelijk onder Kronenberg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op een kaart uit 1745 staat de buurtschap Kronenbergerhoek. Daar is het huidige dorp naar genoemd.

Naamsverklaring
Waar de plaatsnaam precies vandaan komt is niet bekend. Er is een theorie die veronderstelt dat deze naam komt van een familie met die naam, die zich hier vestigde. De archieven hebben dit echter nog niet aangetoond. Een andere theorie is dat de verklaring gezocht moet worden in het landschap. In Sevenum bevinden zich de Schatberg, de Heesberg, de Steegberg en de Bergerhoek. De Kronenberg past goed in dit rijtje. De stuifzandheuvels, die zijn gevormd na de IJzertijd (800 – 12 v.Chr.) als gevolg van het steken van plaggen, zouden op deze bergen kunnen duiden. Waar de toevoeging Kronen vandaan komt, is niet bekend.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kronenberg ligt NW van Venlo, ZW van Horst, W van Sevenum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Kronenberg heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De parochie Kronenberg is in 1930 gesticht. Kerk en parochie zijn in 1932 gereed gekomen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Kronenberg schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp voor de komende jaren. - Bijlagen DOP.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kronenberg heeft 1 rijksmonument, zijnde de RK H Theresiakerk uit 1932..

- Kronenberg heeft 6 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - In 1959 is een groep jonge boeren uit Kronenberg en Evertsoord bezig met het bouwen van een carnavalswagen voor de optocht in Sevenum. Tijdens dit bouwen is het idee geboren om ook in de eigen dorpen carnaval te houden. Vandaar de oprichting in dat jaar van carnavalsvereniging CV Kroeënekraan en Pieëlhaas, welke namen staan voor de hiervoor genoemde respectievelijke dorpen. Hoe het ze door de jaren heen vergaan is, kun je hier lezen.

- Concours Hippique Midden-Limburg (weekend in maart) vindt plaats bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Tijdens deze dagen komen de nationale springrubrieken aan bod. Het jonge talent krijgt ook alle ruimte om zich voor te stellen. Zowel de jonge paarden als de talentvolle ruiters en amazones. Met op zaterdag ook het spectaculaire Open Limburgs Stallenkampioenschap.

- De Hemelrit (Hemelvaartsdag) is een rit met honderden historische bromfietsen en motoren.

- Zomerfeest (augustus).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kronenberg.

- Onderwijs: - "De Kroevert is een basisschool die openstaat voor alle kinderen. De kinderen die onze school bezoeken wonen veelal in Kronenberg of Evertsoord. De naam van onze school is samengesteld uit deze twee plaatsnamen. De Kroevert maakt deel uit van Dynamiek Scholengroep. Sinds 2012 beschikt onze school over een prachtig nieuw gebouw dat volledig voldoet aan alle wensen en eisen van eigentijds onderwijs. In dit gebouw zijn ook gehuisvest gemeenschapshuis De Torrekoel en kinderopvangorganisatie Het Nest. Samen vormen we een Brede Maatschappelijke Voorziening en streven we naar optimale onderlinge samenwerking en afstemming. Onze slogan is dan ook "jong en oud gaan hand in hand". Onze school bestaat momenteel uit 4 groepen waarin iets minder dan 100 leerlingen onderwijs krijgen."

- Muziek: - Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord is opgericht in 1977. De vereniging heeft ca. 65 spelende leden en speelt in de 1e divisie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kronenberg.

Reactie toevoegen