Houthuizen

Plaats
Buurtschap
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Houthuizen

Terug naar boven

Status

- Houthuizen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas.

- De buurtschap Houthuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lottum.

- De buurtschap Houthuizen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Houthuizen ligt rond de wegen Houthuizerweg, Stationsweg, Rutterstraatje, Kaldenbroek, Wielhouterveldweg, Molenkampweg, Laag Abbenraay Veldweg en Grubbenvorsterweg, vanaf huisnummer 26a richting Z. De buurtschap ligt ZW van het dorp Lottum en aan de W oever van de rivier de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Houthuizen 13 huizen met 107 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 65 huizen met ca. 165 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
De Houthuizer Molen in buurtschap Houthuizen is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen en in eerste instantie niet herbouwd. De Dorpsraad heeft het initiatief genomen tot herbouw van de molen, waarna een werkgroep aan de slag is gegaan, opgevolgd door Stichting de Houthuizer Molen. Op 9 mei 2009 is de herbouwde Houthuizer Molen officieel opgeleverd. De molen is te bezoeken. Openingstijden in het zomerseizoen (mei t/m september): dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-17.00 uur. Openingstijden in het winterseizoen (oktober t/m april): zaterdag van 13.00-17.00 uur.

"Bijna 10 jaar na de opening in 2009, heeft de Houthuizer Molen in 2018, in overleg met en in opdracht van Het Limburgs Landschap, een gedegen onderhoudsbeurt gekregen. Hoewel de algemene conditie van de molen, van zowel de constructie als de onderhoudstoestand, door Monumentenwacht Limburg als goed is beoordeeld, heeft Molenbouwer Beijk uit Afferden een aantal onderdelen onder handen genomen. Zo is onder meer het achterhekwerk schoongemaakt, zijn de askop, de roeden en het voorhek geschilderd, zijn de stijlen van het luiwerk gefixeerd en is de gaffelreep (luitouw) vernieuwd. Door regelmatig onderhoud te plegen wordt voorkomen dat op termijn grote en kostbare reparaties of restauraties noodzakelijk zijn. De molen is nu weer in topvorm." (bron: site van de Houthuizer Molen)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Molenbeek
"Waterschap Limburg gaat de monding van de Molenbeek van Lottum in de Maas opknappen. Deze unieke beek bij buurtschap Houthuizen is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen zoals de winde en serpeling. Deze kwetsbare vissoorten houden van snelstromend water. Door het opruimen van het puin in de beekmonding kan het water weer beter stromen. In het najaar van 2022 gaat Waterschap Limburg samen met gemeente Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap, Dorpsraad Lottum en de lokale bewoners de inrichting van de Molenbeek van Lottum optimaliseren. Niet alleen het leefgebied voor riviervissen, maar ook dat van de bever wordt aangepakt. Obstakels in de Molenbeek van Lottum zijn inmiddels opgeruimd. Maar in de Siebersbeek vindt deze watervriend zijn eigen habitat. Hier mag de bever ongestoord zijn gang gaan. Wel houdt het waterschap de peilen nauwlettend in de gaten, met een nieuw monitoringsnet van twee peilbuizen.

Schoon en gezond water. De verbeterplannen rondom de Molenbeek van Lottum bij Houthuizen passen in het kader van het Convenant Beekmondingen Maas. Deze afspraak tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg gaat over het optrekbaar maken van de ecologisch meest kansrijke en waardevolle beekmondingen. Dit houdt in dat de vissen gemakkelijker heen en weer kunnen zwemmen. Ook helpt de beek als een soort ‘stepping stone’ bij de verspreiding van deze kwetsbare vissoorten over andere beken in Noord-Limburg. Tevens wordt een ecologische verbetering nagestreefd, volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze houdt in dat uiterlijk in 2027 alle maatregelen zijn uitgevoerd die ervoor gaan zorgen dat het water in Europa schoon en gezond wordt.

Verbetering veiligheid. Ook de omliggende recreatieve structuur krijgt en passant een ‘make over’ in dit project. Zowel de bereikbaarheid als de recreatieve beleving van dit mooie stukje natuur in buurtschap Houthuizen gaan er straks op vooruit. De veiligheid voor fietsers en wandelaars krijgt een impuls door een nieuwe fiets-/wandelbrug. Het huidige fietspad en de fietsbrug functioneren niet optimaal en leveren onveilige situaties op. Bovendien belemmeren zij de vis-optrekbaarheid van de monding van de beek. Het verplaatsen van de fietsbrug en het fietspad biedt een oplossing voor al deze problemen. De verplaatsing en vernieuwing van een gedeelte van het fiets-/wandelpad levert ook een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van dit gebied." (bron: Waterschap Limburg, januari 2022)

Reactie toevoegen