Oostenrijk

Plaats
Buurtschap
Horst aan de Maas
Limburg

oostenrijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dit ontbreekt dus helaas nog: een plaatsnaambord Oostenrijk, waarmee je op de foto kunt, zodat je aan je relaties kunt laten zien dat je in Oostenrijk bent geweest, zonder het land uit te zijn geweest. Zou leuk zijn toch? (montage en ©: Jan Dijkstra)

Dit ontbreekt dus helaas nog: een plaatsnaambord Oostenrijk, waarmee je op de foto kunt, zodat je aan je relaties kunt laten zien dat je in Oostenrijk bent geweest, zonder het land uit te zijn geweest. Zou leuk zijn toch? (montage en ©: Jan Dijkstra)

Oostenrijk

Terug naar boven

Status

- Oostenrijk is een buurtschap in de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

- De buurtschap Oostenrijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Horst.

- De buurtschap Oostenrijk heeft geen plaatsnaamborden. Dat is een beetje jammer. Enerzijds principeel: omdat een buurtschap ook een (woon)plaats is, hoe klein soms ook, en het wat ons betreft een open deur zou moeten zijn dat bij een plaats plaatsnaamborden staan, die immers in het leven zijn geroepen om aan te geven wanneer je een plaats binnenkomt en weer verlaat. Voor dorpen en steden is dat altijd wel goed geregeld, maar bij buurtschappen wordt dat helaas vaak vergeten (de helft van de 4.000 buurtschappen in ons land is ter plekke niet aan plaatsnaamborden herkenbaar).

Anderzijds om toeristische redenen: veel mensen vinden het leuk om een wandel-, fiets- of autoroute uit te zetten langs plaatsen met een naar het buitenland verwijzende - of in dit geval een buitenlands lijkende - naam, en zich daar te laten vereeuwigen met het plaatsnaambord. Zodat je aan je relaties kunt laten zien dat je bijv. in dit geval in Oostenrijk bent geweest, zonder de landsgrenzen te hebben overschreden. Leuk toch? Maar ja zonder plaatsnaambord wordt het toch moeilijk om dat met een foto te bewijzen... Anderen schrijven er columns of boeken over, zoals Haro Hielkema met zijn boekje 'Groeten uit het buitenland'. Maar als een plaats geen plaatsnaamborden heeft, zien mensen ter plekke niet dat het bestaat en kunnen ze er dus ook geen foto van maken en er ook niet over schrijven...

Het gebied Maasgaard (= buitengebied gemeenten Horst aan de Maas en Venray) krijgt de komende jaren €18 miljoen om natuur, toerisme en recreatie in het gebied te optimaliseren. Op zich zeer lovenswaardig natuurlijk. Alleen komt de bebording er als sluitpost altijd bekaaid af. Daarom een hint: als ze daar nu eens enkele promillen van gebruiken om alle ca. 30 buurtschappen in dit gebied - dat overigens nóg een prachtige buitenlandse plaats(naam) heeft zonder bordjes: Californië - , die tot heden allemaal nog bordloos zijn, van plaatsnaambordjes te voorzien... Daar kun je dan vervolgens een mooie buurtschappen fiets- en wandelroute van maken.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1413 Oesterich, 1459 Osterick, 1840 Oostenrijk, 1966 den Oostrik. In recente atlassen vinden we de aanduidingen Veld-Oostenrijk voor het deel W van de A73 en Hei-Oostenrijk voor het deel O ervan. In oudere bronnen komen wij die namen niet tegen. Wellicht is de behoefte tot aparte aanduiding van de 2 gebieden pas ontstaan na de splitsing van de buurtschap in deze gebieden, als gevolg van de aanleg van dit deel van de A73 in 1996?

Naamsverklaring
De buurtschap is gelegen ten oosten van de buurtschappen Schadijk (ontstaan uit Schadewijk*) en Middelijk (ontstaan uit Middelwijk*). Dat maakt het aannemelijk dat we mogen uitgaan van Oosterwijk: de oostelijk gelegen wijk 'ontginningsnederzetting'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oostenrijk ligt direct N van Horst en wordt - sinds 1996 - doorsneden door de A73. Het deel W van de A73 wordt Veld-Oostenrijk genoemd en ligt rond de wegen Veld-Oostenrijk en Venrayseweg. Het deel O van de A73 wordt Hei-Oostenrijk genoemd en ligt rond de Kreuzelweg. De buurtschap wordt begrensd door de Molengatweg in het W en het riviertje de Lollebeek in het N. Verder loopt de Grote Molenbeek door de buurtschap (deze loopt vanuit Horst O parallel langs de A73 en steekt de Kreuzelweg over 'rechtsaf' naar het O).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oostenrijk 45 huizen met 263 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2013 is op Hei-Oostenrijk de neogotische Bulthoeve-kapel (Kreuzelweg 13) gebouwd, genoemd naar het gebied de Bult waar de bijbehorende boerderij in is gelegen. Eigenaar Piet Hoeijmakers heeft op het erf van zijn boerderij uit 1850 woonverblijven voor Polen die in de regio werkzaam zijn. Piet ziet op zijn vakanties in de Ardennen boerderijen met een kapel erbij, en heeft zoiets altijd al ook op zijn eigen erf willen realiseren. "Daarnaast is het ook een gebaar naar de Polen toe. Zij zijn intussen onmisbaar geworden in ons land, we hebben elkaar nodig. We hebben in een nis bij de boerderij een Mariabeeld, daar staan regelmatig Polen bij te bidden. Het geloof betekent nog heel veel voor hen", aldus Piet Hoeijmakers.

De 4,5 x 7 meter grote kapel is gebouwd aan het oude bakhuis dat op Piets erf staat. De kapel is gemodelleerd naar de St. Josephkapel aan de Herstraat in Horst. "Dat heb ik altijd een heel mooie kapel gevonden, alleen jammer dat de omgeving er nu niet meer zo goed bij past. Het is een exacte kopie van deze kapel, alleen iets groter omdat hij anders niet bij het bakhuis paste." In de kapel staat een Mariabeeld, afkomstig uit Polen. Een inwoonster van Horst heeft het kruisbeeld geschonken. (bron) Om de kapel, die voor iedereen toegankelijk is, te bereiken moet je de lange oprijlaan naar het pand nemen. Vanaf de weg is de kapel niet te zien.

- Wegkruisen: aan de Gortmolenweg, Tienrayseweg / Helpeney, Veld-Oostenrijk bij hoeve De Rooth en idem bij de Meerhof.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 is de Lollebeek, die in het N de grens vormt tussen de dorpsgebieden van Horst en Castenray, heringericht. De natuur in de omgeving van de Lollebeek is hersteld en de verdroging is aangepakt. Er zijn recreatieve routes aangelegd door het beekdal, stuwen verwijderd en de beek slingert weer. Door de krachtenbundeling in de Maasgaard is het mogelijk om de natuur langs de Lollebeek te laten beleven door de omwonenden en door recreanten. Met de agrariërs zijn afspraken gemaakt over het ruilen van percelen, ophogen van percelen en/of toepassing van peilgestuurde drainage. Bij de wandelbrug over de Lollebeek aan de Nieuwenbergweg is een informatiepaneel geplaatst.

Reactie toevoegen