Grubbenvorst

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Limburg

LB gemeente Grubbenvorst in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Grubbenvorst in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Grubbenvorst in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Grubbenvorst

Terug naar boven

Status

- Grubbenvorst is een dorp in de gemeente Horst aan de Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Grubbenvorst.

- Onder het dorp Grubbenvorst vallen ook het grootste deel van de buurtschap Californië en de buurtschappen Broekeind, Lovendaal en Raaieind (deels). Vóór de herindeling van 2001 viel ook de buurtschap Heierhoeve onder deze gemeente en dit dorp. In dat jaar is die buurtschap door een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Venlo.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Grevors.

Oudere vermeldingen
1207 Vurste, 1400 Vorst prope Grubben, 1425 Gribbenvorst, 16e eeuw Gribbevorst, 1553 Vorst prope Gribben, 1662 Grebbevorst, 1665 Grebbe, Vorst.

Naamsverklaring
Betekent 'het bij Grubben gelegen Vorst'. Vorst 'niet omheind bos, banwoud', ter onderscheiding van Broekhuizenvorst. Grubben is een voormalig kasteel, in 1237 vermeld als Gribben, in 1311 "castrum nostrum de Gribben situm iuxta littus Mosae in parochia de Vorst". Het toponymisch grondwoord grubbe, met als varianten gribbe en grebbe, is een afleiding bij graven. In het heuvelachtige Zuid-Limburg heeft het de betekenis 'holle weg', doorgaans wegen die door periodiek afstromend regenwater zijn uitgeschuurd.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Grubbenvorst grenst in het W aan het buitengebied van Venlo en aan Hegelsom en Horst, in het NW aan Melderslo, in het N aan Lottum, in het O aan de rivier de Maas en Velden en in het Z ook aan het buitengebied van Venlo en de A67, en ligt NW van Venlo, N van Blerick, N en NO van Knooppunt Zaarderheiken (A73/A67), O van Sevenum en ZW van Lomm. Door het W van het dorpsgebied loopt de A73, van NW naar Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Grubbenvorst 199 huizen met 1.321 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 34/219, het dorp Lottum 37/241 en de buurtschappen Broekeind 17/147, Veestraat 12/81, Het Raaijeind 11/125, Heijerhoeven 13/84, Houthuijzen 13/107, De Wilder 15/70, Het Opperdonk 7/63, Broekhuijzerweg 10/61, Het Hoogbroek 15/54 en De Bleek 15/69.

In 2001 is de gemeente opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas (met 2.963 hectare, 2.558 huizen en 6.750 inwoners). Een deel is middels grenscorrectie naar de gemeente Venlo overgegaan (met 670 hectare, 68 huizen en 210 inwoners). Dat betrof het buitengebied Z en ZW van Grubbenvorst, t.b.v. de bedrijventerreinen ZON Fresh Park, Trade Port Oost en Trade Port West, alle gelegen rond Knooppunt Zaarderheiken (A67 / A73). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Kennelijk is er - getuige de gegevens onder de link - een Stichting Historische Kring Grubbenvorst / Lottum. Hoewel zij getuige deze publicatie al sinds 1974 bestaan, zijn zij voor zover ons bekend nog altijd niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Wij kunnen dus helaas niets over deze historische kring vertellen, omdat zij dat zelf ook niet doen...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grubbenvorst heeft 8 rijksmonumenten.

- Grubbenvorst heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De Slottermolen (Venloseweg) is een voormalige middenslag-watermolen, gelegen aan een molenvijver die onder de molen door in verbinding staat met de Everlose Beek. De molen is gebouwd in 1849, maar het molengedeelte stamt uit 14e eeuw. In 1966 is de molen tot woonhuis verbouwd. Tegenwoordig wekt de molen op bescheiden schaal elektriciteit op.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over 'dingen te doen' in Grubbenvorst op Facebook.

- Carnaval. - Gekke Maondaags Vereiniging de Plaggenhouwers. - Toddezèk was winnaar van het LVK in 2007, 2009 en 2014.

- Wandelvierdaagse (mei). - Videoreportage Wandelvierdaagse 2017.

- Het Aspergefeest (pinksterweekend) is een echt dorpsfeest. De toegang is gratis. Tijdens Pinksteren staat het dorp in het teken van de asperge. Proef en beleef de asperges in al hun glorie tijdens het traditionele Aspergefeest in hét epicentrum van de aspergeteelt: Aspergedorp Grubbenvorst. Het 'witte goud' staat centraal; je wordt uitgebreid geïnformeerd over de kweek, oogst en verwerking van deze schitterende groente tot de meest lekkere hapjes en gerechten. Gedurende de dag is er volop entertainment voor jong en ouder, met een grote braderie en live muziek tot in de avond. Ruim 150 marktlieden en standwerkers staan elk jaar weer paraat om hun spullen aan te prijzen en hun kunsten te vertonen. De braderie wordt aangevuld met diverse kinderattracties. Jaarlijks wordt ook de Golde Aspergestaeker uitgereikt, een onderscheiding voor een Grubbenvorster die zich belangeloos heeft ingezet voor de gemeenschap. Voor een indruk zie de aftermovie Aspergefeest 2016.

- Het Witte Dame Festival (op een zaterdag eind oktober, 1e editie in 2017, 2e editie in 2021) wil de legende van de Witte Dame levend houden. Tijdens het festival wordt het verhaal van de Witte Dame op een 4-tal locaties gespeeld vanuit de beleving van de verschillende bevolkingsgroepen, met name de boeren en burgers, de edelen, de jeugd en het louche leven. Een bezoek aan het festival brengt je terug in de middeleeuwse periode in Grubbenvorst. Je zult deze tijd in allerlei facetten beleven en proeven.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Grubbenvorst, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Grubbenvorst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Grubbenvorst.

- Nieuws: - Nieuws uit Grubbenvorst van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Grubbenvorst bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk vinden om ‘iets’ te doen voor hun dorp en waar mogelijk op te komen voor de belangen van het dorp. De Dorpsraad is een gesprekspartner van de gemeente en een intermediair (‘praatpaal’) voor de inwoners. De openbare Dorpsraadvergaderingen, die een keer per 2 maanden plaatsvinden in Gemeenschapshuis 't Haeren, zijn daarvoor het medium. De vergaderdata vind je hier. Je bent altijd welkom om deze vergaderingen te bezoeken. Natuurlijk kunnen we niet altijd alles realiseren wat jij en wij graag willen, maar we kunnen onze stem (en dus jouw stem) wel laten horen. Wil je ook jouw steentje bijdragen? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die de Dorpsraad willen ondersteunen!"

- "Vereniging Behoud de Parel wil de leefbaarheid van Grubbenvorst op een goed niveau houden en waar nodig op een goed niveau brengen. Het dorp wordt de afgelopen jaren geconfronteerd met een wildgroei aan belastende plannen die een enorme aanslag plegen op die leefbaarheid. De vereniging zet zich in om die wildgroei tegen te gaan en daarmee de achteruitgang in leefbaarheid af te remmen. Op zijn minst wil de vereniging de overlast van de nu geplande bedrijven voor Horst aan de Maas in het algemeen en ons dorp in het bijzonder tot een minimum beperken. De vereniging gebruikt daarbij alle - democratische - middelen die haar daarbij ter beschikking staan."

- "In 2011 is in en voor het dorp Stichting Gewoën Grubbevors opgericht. De stichting stelt zich ten doel binnen de Grubbenvorster gemeenschap de krachten te bundelen ten dienste van een leefbaar en vitaal Grubbenvorst. De stichting slaagt erin het dorp op de kaart zetten door gedurende het hele kalenderjaar een scala van activiteiten mogelijk te maken. Behalve de verantwoordelijkheid voor reeds bestaande activiteiten zoals de Aspergemarkt en de Wederkomst van de Witte Dame, neemt Gewoën Grubbevors ook nieuwe initiatieven. Zo is in 2012 de kern van het dorp verfraaid met kleurrijke bloembakken die wekelijks worden verzorgd door vrijwilligers, zijn er diverse jeugdactiviteiten ontwikkeld en is een strandje gerealiseerd aan de Maas. Uiteraard kosten alle activiteiten en initiatieven van Gewoën Grubbevors geld. Dit wordt grotendeels opgebracht door inkomsten uit subsidies, door middel van activiteiten en door sponsoring in geld en materieel. Verder zijn "de Vrinde van Gewoën Grubbevors" opgericht, die een grote groep supporters beogen te vormen waardoor de stichting verzekerd is van ideeën, reflectie en extra budget. Uiteraard kun je ook bij tijd en wijle hand- en spandiensten verrichten bij activiteiten van Gewoën Grubbevors."

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Haeren is voor zover ons bekend nog niet met een site of webpagina op het internet aanwezig.

- Onderwijs: - Basisschool De Samensprong. - Basisschool De Kameleon.

- Muziek: - "Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst is opgericht in 1902 en is sindsdien uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 100 leden. De vereniging bestaat uit het harmonieorkest en het slagwerkensemble en heeft een eigen gedegen leerlingenopleiding. Kenmerkend voor de vereniging is het grote enthousiasme waarmee allerlei activiteiten worden ontplooid. Op muzikaal gebied wordt er naar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te geven op een optimale manier bezig te zijn met het maken van muziek. De harmonie kent jaarlijks een drukke activiteitenagenda. Naast de vaste eigen activiteiten zoals het voorjaarsconcert en het inmiddels regionaal vermaarde Caldenbroich Music Night waar de harmonie al haar instrumentale talenten uit de kast haalt tezamen met een keur aan vermaarde vocalisten, zijn er diverse lokale traditionele activiteiten zoals kleinconcerten, optochten en serenades."

- Sport: - Voetbalvereniging GFC '33.

- "Tennisclub Grubbenvorst heeft onlangs haar geheel nieuwe accommodatie in gebruik genomen. Het tennispark moest in zijn geheel worden verplaatst omdat ruimte nodig was voor nieuwbouwwoningen die in de komende 15 jaar gerealiseerd gaan worden. De bouw van het tennispark op een nieuwe plek was voor de vereniging een goede mogelijkheid om een serieus duurzaamheidsbeleid te gaan voeren. In de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het nieuwe tennispark is al sterk gelet op mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, waarvan een groot deel ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Met name hergebruik van materialen uit het oude paviljoen, isolerende innovatieve bouwmaterialen, toepassing van LED-verlichting op zowel alle banen als in het gehele clubhuis en de plaatsing van 60 zonnepanelen moeten de komende jaren leiden tot forse besparingen op het energieverbruik.

Met name de zonnepanelen betekenden een grote investering voor TC Grubbenvorst, maar de provincie Limburg kwam de club tegemoet door een substantieel bedrag aan subsidie toe te kennen. Limburg heeft een speciale subsidieregeling voor scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen, waaronder ook een groot aantal verduurzamingsmaatregelen valt. De provincie heeft tevens verscheidene maatregelen genomen om de lokale bouwsector te stimuleren, waardoor significant meer geld beschikbaar kwam. Verder is bij de ontwikkeling van het park veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere verenigingen in de omgeving en de aansluiting op het al bestaande park van voetbalclub GFC’33. Ook is nadrukkelijk gelet op de inpasbaarheid van het park tegen een bestaande woonwijk en de aanwezige buurtbewoners. Doordat het park midden in een woonwijk ligt, is een vier meter hoge geluidswal aangelegd waarin opslagruimte is geïntegreerd. Hiervoor is de afgegraven grond hergebruikt en is gebruik gemaakt van afgeschreven opslagunits.

Begin 201x is het nieuwe Tennis en Jeu de Boules Park officieel in gebruik genomen. Het nieuwe park is volgens voorzitter Eric Thissen het resultaat van een lang, intensief en vruchtbaar traject van onderhandelingen met voetbalvereniging GFC’33, de Jeu de Boulesvereniging, Tennisclub Grubbenvorst en gemeente Horst aan de Maas in combinatie met uitgebreide informatie van de KNLTB. Het nieuwe tennispark beschikt over 6 nieuwe smashcourtbanen, waarbij één volledige baan flexibel kan worden omgebouwd tot vier rode Tenniskidsbanen. Daarom zijn twee banen verbreed aangelegd, zodat nog steeds aan de uitloopnormen van de KNLTB wordt voldaan. Naast de 6 tennisbanen zijn 8 nieuwe banen gerealiseerd voor de Jeu de Boulesvereniging, die gebruikmaakt van hetzelfde clubgebouw. Met de eerder genoemde steun en een forse eigen bijdrage van de betrokken verenigingen kon de benodigde één miljoen euro bij elkaar worden gebracht voor een park dat zeker op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld is voor de regio." (bron: KNLTB)

Reactie toevoegen