Meerlo

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Peelland
Limburg

LB gemeente Meerlo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Meerlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Meerlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Meerlo

Terug naar boven

Status

- Meerlo is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Peelland, gemeente Horst aan de Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1969. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Horst aan de Maas.

- Wapen van de voormalige gemeente Meerlo.

- Onder het dorp Meerlo vallen ook de buurtschappen Elshout, Keuter, Megelsum en Moleneind.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Mieëldere.

Oudere vermeldingen
1134 vervalst ca. 1180-1190 Mirlare, 1213 Mirlar, 1224 Goderfridus de Mirlare, 1326 Mirlaer, 1335 Myrlaer, 1400 Mirlar, 1665 Mierle.

Naamsverklaring
Samenstelling van laar 'intensief benut bos, bosweide' en het Oudnederlandse mîr, mier* 'moeras'. Gelegen aan de Molenbeek, die vroeger Mier geheten zou hebben; laar is vervangen door lo 'licht, open bos'. De identificatie van de oudste vorm(en) is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Meerlo grenst in het W aan Oirlo, in het N aan Wanssum en Blitterswijck, in het ZO aan Swolgen en in het Z aan Tienray, en ligt O van de A73, OZO van Venray, in de ZW nabijheid van de rivier de Maas, NW van Broekhuizenvorst en Broekhuizen en NO van Horst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Meerlo 245 huizen met 1.338 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 94/520 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Blitterswijk 83/444, Swalgen (= Swolgen) 58/320 en Tienraij 10/54. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 760 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meerlo heeft 6 rijksmonumenten.

- De vorige RK Johannes de Doperkerk dateerde uit de 16e eeuw en is in 1934 afgebrand. Alleen de toren kon worden hersteld. De toren uit de 15e eeuw is vervolgens in 1944 door oorlogshandelingen verwoest. In 1954 komt er een nieuwe kerktoren, naar ontwerp van Gebr. Linskens. In de RK kerk van de H. Johannes de Doper (Hoofdstraat 15) zijn op nieuwjaarsdag 2010 nieuwe ramen ingezegend. Een werkgroep in Meerlo is in 2008 begonnen voor dit doel geld in te zamelen. Voor de nieuwe ramen heeft de kerk de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs gekregen. Het orgel is in 1951 gebouwd door Vermeulen.

- Mariakapel.

- De Sint Goarkapel (Moleneind 9) staat in de bossen van Meerlo, ongeveer op de grens met Wanssum. De bakstenen kapel is in 1662 gebouwd en heeft een voorgevel met gezwenkte top. Een mergelsteen boven het altaar vermeldt donderdag 6 juli 1662 als de datum van eerstesteenlegging: de feestdag van St Goar. De kapel is vermoedelijk gesticht door de adellijke bezitters van het goed Beyenbruggen (van Duitse afkomst) die hier de gevestigde verering van de H. Goar meer luister wilde bijzetten. H. Goar was een Rijnlandse kluizenaar. Uit de put bij de kapel werd geneeskrachtig water geschept en men riep St. Goar aan als patroon om koude koortsen of bibberkoortsen te genezen. Men ging hier toen op bedevaart naar St Goar. In de tweede helft van de 19e eeuw heeft een groep schoolkinderen de put gesloopt. De put is hersteld en later definitief gesloopt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meerlo.

- Onderwijs: - "Basisschool Megelsheim heeft heterogene (kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar) en homogene groepen (kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar). In groep 1 en 2 hebben we bewust gekozen voor heterogene groepen; deze situatie sluit volgens ons het beste aan bij de thuissituatie. Bovendien kunnen de jongste kinderen spelenderwijs door de grotere geholpen worden en is het leren van regels en afspraken door kinderen onderling een spontane en speelse vorm die bij kinderen heel goed aanslaat. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er op de ochtenden gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We maken gebruik van blokuren. Dit betekent dat kinderen van groep 3 t/m 8 op dezelfde momenten rekenen en taal krijgen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om gedifferentieerd te werken. Kinderen die sneller door de leerstof heen gaan kunnen eventueel met een volgende groep mee doen. Kinderen die minder leerstof aan kunnen krijgen instructie in een niveaugroep lager. Daar waar dat mogelijk is wordt differentiatie toegepast; kinderen die meer kunnen wordt extra leerstof aangeboden. Kinderen die moeite hebben met onderdelen krijgen extra instructie of worden extra ondersteund."

- Sport: - Voetbalvereniging SV United is in 2006 ontstaan uit een fusie van SV Meerlo en VV Wanssum, die is voortgekomen uit de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen sinds 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zo veel mogelijk kinderen wilden laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving. De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilden worden op het moment dat zij volwassen werden.

Deze roep hebben beide besturen serieus genomen; zij zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan. Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen zijn gefuseerd. De vereniging is inmiddels gegroeid van 450 leden aan het begin van de fusie naar circa 550 leden vandaag de dag. De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en in een paar jaar tijd een volwaardige plaats gegeven, naast veldvoetbal (dat plaatsvindt in Wanssum) en zaalvoetbal (dat plaatsvindt in Meerlo).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meerlo.

Reactie toevoegen