Meerlo

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Peelland
Limburg

LB gemeente Meerlo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Meerlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Meerlo in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Meerlo

Terug naar boven

Status

- Meerlo is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Peelland, gemeente Horst aan de Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1969. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Horst aan de Maas.

- Wapen van de voormalige gemeente Meerlo.

- Onder het dorp Meerlo vallen ook de buurtschappen Elshout, Keuter, Megelsum en Moleneind.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Mieëldere.

Oudere vermeldingen
1134 vervalst ca. 1180-1190 Mirlare, 1213 Mirlar, 1224 Goderfridus de Mirlare, 1326 Mirlaer, 1335 Myrlaer, 1400 Mirlar, 1665 Mierle.

Naamsverklaring
Samenstelling van laar 'intensief benut bos, bosweide' en het Oudnederlandse mîr, mier* 'moeras'. Gelegen aan de Molenbeek, die vroeger Mier geheten zou hebben; laar is vervangen door lo 'licht, open bos'. De identificatie van de oudste vorm(en) is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Meerlo grenst in het W aan Oirlo, in het N aan Wanssum en Blitterswijck, in het ZO aan Swolgen en in het Z aan Tienray, en ligt O van de A73, OZO van Venray, in de ZW nabijheid van de rivier de Maas, NW van Broekhuizenvorst en Broekhuizen en NO van Horst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Meerlo 245 huizen met 1.338 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 94/520 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Blitterswijk 83/444, Swalgen (= Swolgen) 58/320 en Tienraij 10/54. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 760 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum, die zich inzet voor het vastleggen en uitdragen van de historie van de dorpen Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck, Meerlo, Tienray en Swolgen en de bijbehorende buurtschappen. Zij doet dit door het stimuleren en verrichten van, respectievelijk het meewerken aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek; het bevorderen van bestudering, opsporing en bewaring, bescherming, instandhouding, toegankelijkheid en inventarisatie van roerende en onroerende zaken, zoals archivalia, films, foto’s en boeken, die van waarde zijn van de kennis van het heem in de ruimste zin van het woord; het opzetten van een wetenschappelijke bibliotheek en documentatiecentrum over deze voormalige gemeente; het organiseren van vergaderingen, spreekbeurten, excursies en tentoonstellingen; het bekendmaken / publiceren van de resultaten uit arbeid en studie betreffende voornoemde aangelegenheden; het samenwerken met personen, verenigingen en instellingen, die op dezelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meerlo heeft 6 rijksmonumenten.

- De vorige RK Johannes de Doperkerk dateerde uit de 16e eeuw en is in 1934 afgebrand. Alleen de toren kon worden hersteld. De toren uit de 15e eeuw is vervolgens in 1944 door oorlogshandelingen verwoest. In 1954 komt er een nieuwe kerktoren, naar ontwerp van Gebr. Linskens. In de RK kerk van de H. Johannes de Doper (Hoofdstraat 15) zijn op nieuwjaarsdag 2010 nieuwe ramen ingezegend. Een werkgroep in Meerlo is in 2008 begonnen voor dit doel geld in te zamelen. Voor de nieuwe ramen heeft de kerk de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs gekregen. Het orgel is in 1951 gebouwd door Vermeulen.

- Mariakapel.

- De Sint Goarkapel (Moleneind 9) staat in de bossen van Meerlo, ongeveer op de grens met Wanssum. De bakstenen kapel is in 1662 gebouwd en heeft een voorgevel met gezwenkte top. Een mergelsteen boven het altaar vermeldt donderdag 6 juli 1662 als de datum van eerstesteenlegging: de feestdag van St Goar. De kapel is vermoedelijk gesticht door de adellijke bezitters van het goed Beyenbruggen (van Duitse afkomst) die hier de gevestigde verering van de H. Goar meer luister wilde bijzetten. H. Goar was een Rijnlandse kluizenaar. Uit de put bij de kapel werd geneeskrachtig water geschept en men riep St. Goar aan als patroon om koude koortsen of bibberkoortsen te genezen. Men ging hier toen op bedevaart naar St Goar. In de tweede helft van de 19e eeuw heeft een groep schoolkinderen de put gesloopt. De put is hersteld en later definitief gesloopt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meerlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Een trike is een motorfiets op drie wielen (een voor, twee achter). Het mooie van een trike is dat er bijna geen een hetzelfde is, omdat maar enkele modellen in serie werden (en wellicht nog wórden) gemaakt, en veruit de meeste door de eigenaren zelf worden gebouwd, verbouwd en gepimpt in alle soorten, maten en kleuren. Het team van het L1-programma Óngerwaeg reist dagelijks door de provincie om bijzondere objecten en bijzondere mensen te 'ontdekken' en daar een item over te maken. In september 2019 reden ze door Meerlo en troffen daar Daniel Chapman met zijn in diverse opzichten XXL trike*, die volgens de L1'ers niet zou misstaan in een Mad Max film... Helaas was de motor op dat moment niet rijdend te demonstreren, omdat Daniel de versnellingsbak net had weggebracht voor een reparatie of revisie. Maar ze hebben afgesproken dat Óngerwaeg nog een keer terugkomt als 'ie het wél doet...
* Zo is er sprake van een benzintank van liefst 100 liter (waar 15 tot 20 bij een motor gebruikelijk is), waar niets van te zien is omdat dit in het frame is weggewerkt, is er een bagageruimte van 500 liter (wat 'normaal' met zijkoffers en een topkoffer ook vele malen minder is), en ligt er een naar wij menen te hebben begrepen een 3,8 liter V8 motor in. En ook dát is ca. 5 keer meer dan een gemiddelde motor.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meerlo.

- Belangenorganisatie: - "Om de algemene belangen in ons eigen dorp te kunnen behartigen is Dorpsraad Meerlo in het leven geroepen. Met als doelstelling: “Bijdragen aan een optimale leefbaarheid in het dorp voor zijn inwoners.” De dorpsraad vergadert iedere 1e dinsdag van de maand. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders vermeld in de plaatselijke media. De notulen van voorgaande vergaderingen kun je onder de link downloaden."

- Onderwijs: - "Basisschool Megelsheim heeft heterogene (kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar) en homogene groepen (kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar). In groep 1 en 2 hebben we bewust gekozen voor heterogene groepen; deze situatie sluit volgens ons het beste aan bij de thuissituatie. Bovendien kunnen de jongste kinderen spelenderwijs door de grotere geholpen worden en is het leren van regels en afspraken door kinderen onderling een spontane en speelse vorm die bij kinderen heel goed aanslaat. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er op de ochtenden gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We maken gebruik van blokuren. Dit betekent dat kinderen van groep 3 t/m 8 op dezelfde momenten rekenen en taal krijgen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om gedifferentieerd te werken. Kinderen die sneller door de leerstof heen gaan kunnen eventueel met een volgende groep mee doen. Kinderen die minder leerstof aan kunnen krijgen instructie in een niveaugroep lager. Daar waar dat mogelijk is wordt differentiatie toegepast; kinderen die meer kunnen wordt extra leerstof aangeboden. Kinderen die moeite hebben met onderdelen krijgen extra instructie of worden extra ondersteund."

- Sport: - Voetbalvereniging SV United is in 2006 ontstaan uit een fusie van SV Meerlo en VV Wanssum, die is voortgekomen uit de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen sinds 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zo veel mogelijk kinderen wilden laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving. De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilden worden op het moment dat zij volwassen werden.

Deze roep hebben beide besturen serieus genomen; zij zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan. Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen zijn gefuseerd. De vereniging is inmiddels gegroeid van 450 leden aan het begin van de fusie naar circa 550 leden vandaag de dag. De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en in een paar jaar tijd een volwaardige plaats gegeven, naast veldvoetbal (dat plaatsvindt in Wanssum) en zaalvoetbal (dat plaatsvindt in Meerlo).

- Welzijn: - "Via een burgerinitiatief is het NaoberzorgPunt Meerlo opgericht. Zeg maar: burenhulp in een modern jasje. De bedoeling daarvan is dat mensen elkaar op vrijwillige basis helpen, zodat ze niet meteen een beroep hoeven te doen op de vaak kostbare professionele organisaties. Daar zijn in het dorp al diverse mooie initiatieven en voorbeelden van: vrijwilligers die inwoners een handje helpen. Denk bijvoorbeeld aan de KBO, de Zonnebloem, het Rode Kruis, de parochie en veel anonieme inwoners die aan buren- en/of familiehulp doen. Toch zijn er nog zowel jongeren als ouderen met zorgvragen, die erbij gebaat zijn als we ons samen inzetten om hen een handje te helpen. Daarnaast zijn er mensen in het dorp die dat graag voor anderen willen doen. Het NaoberzorgPunt zorgt samen met de inwoners dat de leefbaarheid in Meerlo op een goed niveau blijft en waar mogelijk nog verbetert. Het logo verbeeldt ons doel: links: "De puzzel hoe elkaar een helpende hand te bieden" en rechts: "De burger centraal en samen terug naar de kern". Kijk voor nadere informatie over de mogelijkheden op onze site."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meerlo.

Reactie toevoegen