Noord-Limburg

Streek
Noord-Limburg
Limburg

noord-limburg_wij_zijn_koplopers.jpg

Noord-Limburg is letterlijk en figuurlijk koploper in Limburg op het gebied van sport en bewegen. Ze willen de groenste en gezondste regio worden. Samen met o.a. bedrijven, verenigingen en inwoners stimuleren ze een leven lang bewegen in de hele regio.

Noord-Limburg is letterlijk en figuurlijk koploper in Limburg op het gebied van sport en bewegen. Ze willen de groenste en gezondste regio worden. Samen met o.a. bedrijven, verenigingen en inwoners stimuleren ze een leven lang bewegen in de hele regio.

noord-limburg_kaart_kopie.jpg

Een bijna complete kaart van de regio Noord-Limburg. Alleen de gemeente Mook en Middelaar moet je er bovenin nog bij denken. Overigens is die gemeente voor de meeste regionale samenwerkingsverbanden op Gelderland georiënteerd. (© www.meedemeentgroep.nl)

Een bijna complete kaart van de regio Noord-Limburg. Alleen de gemeente Mook en Middelaar moet je er bovenin nog bij denken. Overigens is die gemeente voor de meeste regionale samenwerkingsverbanden op Gelderland georiënteerd. (© www.meedemeentgroep.nl)

Noord-Limburg

Terug naar boven

Status

- Noord-Limburg is (naast Midden-Limburg en Zuid-Limburg) een van de 3 hoofdregio's in Limburg.

- Door gemeentelijke herindelingen per 1-1-2010 is het aantal gemeenten in deze regio afgenomen van 14 naar 8. De regio omvat vandaag de dag nog de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Beesel is een grensgeval; bestuurlijk valt het onder Noord-Limburg, voor de VVV valt het onder Midden-Limburg.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het W van de Maas gelegen deel van Noord-Limburg stond vroeger bekend als het Land van Kessel (deze naam is tegenwoordig niet echt gangbaar meer, in tegenstelling tot het N hiervan gelegen Land van Cuijk). - Studiegroep Land van Kessel bestudeert de geschiedenis van deze streek van de middeleeuwen tot aan de Franse tijd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Noord-Limburg is een zogeheten ‘anticipeerregio’. Dat wil zeggen dat de regio op korte termijn met bevolkingskrimp te maken krijgt. In enkele gemeenten is dit nu al realiteit. Ook heeft de regio een sterk vergrijzende bevolking. De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg (Ruimtevolk, 2017) kijkt verder dan de tabellen met percentages 65-plussers of percentages waarmee de bevolking krimpt. Wat betekenen deze percentages nu in de praktijk? Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen en hoe kun je daarop reageren of anticiperen? Wat zijn de mechanismen achter deze dynamiek en zijn die al dan niet te beïnvloeden? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt? De Trendverkenning demografische transitie geeft hier inzicht in.

In dit onderzoek verkennen ze de demografische transitie vanuit verschillende invalshoeken, vanuit negen trends. Aan de hand van drie scenario’s onderzoeken ze onzekere ontwikkelingen en wat die voor de regio kunnen betekenen. De publicatie besluit met een blik op de korte termijn toekomst: wat vraagt de demografische transitie nu en straks van het lokaal bestuur? In het magazine zijn tevens interviews met lokale belanghebbenden opgenomen. Onder andere een wethouder, een ondernemer en een bestuurder in het onderwijs nemen ons mee in hoe zij de ontwikkelingen in hun regio zien. De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg is niet alleen interessant voor mensen die direct met de regio te maken hebben. Ook voor andere regio’s die met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp te maken hebben, biedt het magazine volop achtergrond en inspiratie. Net als voor diegenen die vanuit provincie of Rijk met dergelijke regio’s te maken hebben.

- De gemeenten Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo hebben voorjaar 2017 opdracht gegeven aan bureau FlexManagement om te onderzoeken of één streekomroep voor heel Noord-Limburg mogelijk en wenselijk is. De genoemde gemeenten hebben tot heden allemaal een eigen lokale omroep. In september 2017 wordt de rapportage van genoemd bureau verwacht.

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementen- en activiteitenagenda voor Noord-Limburg plus de Midden-Limburgse gemeente Leudal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebieden in Noord-Limburg van Staatsbosbeheer.

- De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. Van april t/m oktober 2012 is de 6e editie van de Floriade georganiseerd in en rond Venlo. Deelnemers zoals landen, (tuinbouw)bedrijven en overheden lieten de bezoekers van de Floriade genieten van ‘s werelds mooiste en meest bijzondere bloemen, planten, bomen, groenten en fruitsoorten. Verder was er dagelijks een cultureel programma met muziek, dans, literatuur, theater en beeldende kunst uit de hele wereld. Duurzame, innovatieve eyecatchers op het gebied van architectuur waren als eerste te bezichtigen op de Floriade. Door te zien, horen, proeven, voelen en ruiken ervaarde men de invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van het dagelijks leven. Nadere informatie over de Floriade 2012. Het voormalige Floriadeterrein is nu ingericht als bedrijvenpark Venlo Greenpark (onderdeel van Greenport Venlo) en als fiets- en wandelpark vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De Floriade is nog herkenbaar aanwezig met prachtig aangelegde bloemenperken en mooie bospaden. Parkeren kan bij de Innovatoren en is gratis. Er liggen enkele wandelknooppunten op het park zodat je een gerichte route kunt wandelen. Wandelkaart ‘Venlo Westmaas’ biedt informatie over onder andere wandelen over dit terrein. De kaart is te koop via de link en bij de VVV-kantoren in Noord-Limburg.

- "De Terrassenmaas, ook wel Zandmaas genoemd, ligt grotendeels in Noord-Limburg, grofweg tussen Swalmen (Swalmdal) in het Z en Gennep (tot aan rivier de Niers) in het N. In de door de geologische krachten langzaam maar zeker omhoog gestuwde aarde heeft de Maas hier een landschap van rivierterrassen uitgesneden, die als traptreden de Noord-Limburgse Maas flankeren. Door de insnijding van de Maas in dit oude landschap speelt de dynamiek van rivierwater een veel kleinere rol dan langs andere rivieren. In plaats van overstromingen door rivierwater vormt uittredend grondwater het dominante natuurlijke proces langs dit riviertraject. Helder en ijzerrijk grondwater zoekt zich via oude, ondiepe geulen en snelstromende beekjes een weg naar de rivier, door een vaak ver boven de Maas verheven gebied dat op verschillende terrasniveaus ligt. Buiten deze natte geulen zijn de terrasgronden juist heel droog en daarmee kansrijk voor het herstel van een unieke stroomdalflora en zeldzaam hardhoutooibos. Daarnaast grenzen hier de reeds beschermde zandlandschappen van Nationaal Park Maasduinen op verschillende plaatsen direct aan het voedselrijke Maasdal.

Dit bijzondere landschap vraagt dan ook om een eigen benadering ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Dat geldt voor hoogwaterveiligheidsstrategieën in Noord-Limburg, voor het toerisme en voor de positie van de landbouw in de regio, maar zeker ook voor de specifieke kansen voor natuur. Het principe van Ruimte voor de Rivier, waarbij we in andere delen van het rivierengebied onder andere door het afgraven van uiterwaarden nieuwe grote geulen hebben gecreëerd, is dan ook niet zomaar een op een over te brengen naar het Limburgse Maasdal. Dit landschap vraagt om een veel subtielere aanpak die ook beter past bij de getrapte hoogwaterveiligheidssituatie van de Terrassenmaas. Samen met Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds heeft ARK Natuurontwikkeling daarom een visie ontwikkeld op de Terrassenmaas van de toekomst. In deze visie 'De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg' worden aan de hand van de beproefde lagenbenadering voorstellen gedaan voor op de bijzondere kwaliteit van de Terrassenmaas geënte maatregelen om het gebied veiliger, natuurlijker en aantrekkelijker te maken." (bron: ARK Natuurontwikkeling, 21-1-2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de regio's Noord- en Midden-Limburg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Limburg (online te bestellen).

- Het artikel Het Noord-Limburgse klankkarakter in eigentalige toponiemen (Frens Bakker, in Veldeke Limburg, Jaarboek 2013) is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Links

- Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in de regio: - Het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio op het gebied van Verkeer en Vervoer. In 2011 is de Regionale Mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarin is het verkeers- en vervoersbeleid voor de regio opgenomen voor de korte termijn en met een blik voorwaarts naar 2030. Deze visie is ook de leidraad voor alle activiteiten van het RMO. Het RMO dicht zich een rol toe op een aantal niveau's: strategisch, waarbij het gaat om de hoofdinfrastructuur weg, water, rail; regionaal, waarbij het gaat om regionale netwerken voor auto, fiets, openbaar vervoer, goederenvervoer en om verkeersveiligheid. Daarnaast vervult het RMO een rol bij de inkoop van een aantal verkeersproducten en coördineert en stimuleert zij de ontwikkeling van kennis.

- De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord bestaat sinds 2013, met als doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de leefomgeving. De RUD ontwikkelt en levert hiervoor kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het in eerste instantie voornamelijk om taken op het gebied van milieu. Het werkgebied omvat heel Noord-Limburg en Midden-Limburg.

- Muziek: - Big Band Noord-Limburg bestaat al meer dan 30 jaar en staat garant voor een geweldig muzikaal avondvullend programma. De big band bestaat uit 20 muzikanten en een zangeres en zanger. Zij zorgen voor muziek van diner of borrel tot de meezingers en -swingers later op de avond. De big band voelt zich thuis op zakelijke gelegenheden (bedrijfsfeesten en productlanceringen) maar ook op braderieën, familiefeesten en in feesttenten. De Big Band past bij uitstek in de wat grotere zalen, maar ook in een ‘klein’ hoekje komen ze tot hun recht. Het repertoire heeft voldoende afwisseling om elk feest muzikaal naar wens in te vullen.

- Blaaskapel Krajovjanka is opgericht in 2001. De naam betekent 'streek/regiokapel'. De muzikanten hebben een voorliefde voor de Moravische, Mährische en Böhmische muziek. Zij brengen hun muziek ten gehore op evenementen in de regio's Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

- Sport en bewegen: - TWC Noord-Limburg is een omni wielervereniging voor zowel breedte sporters als wedstrijdsporters. De vereniging bestaat uit een wedstrijdafdeling, een grote toerafdeling en sinds 2014 ook een wielerschool. In de wielerschool kunnen jongens en meisjes tussen de 8 en 18 jaar terecht om kennis te maken met 4 verschillende wielerdisciplines: Weg, Baan, MTB en Cyclocross.

- Noord-Limburg is letterlijk en figuurlijk koploper in Limburg op het gebied van sport en bewegen. Ze willen de groenste en gezondste regio worden. Samen met koplopers, zoals partners, bedrijven, verenigingen en inwoners stimuleren ze een leven lang sport en bewegen in de hele regio. Steeds meer mensen komen in beweging door sportieve en innovatieve projecten. De site Wij zijn Koplopers brengt deze projecten in beeld; een plek om initiatieven te delen en inspiratie op te doen.

- Welzijn: - Gewoon meedoen, ook als je een beperking hebt of chronisch ziek bent. MEE Noord-Limburg helpt je daarbij. Ze zijn er ook voor je omgeving. Of het nu gaat om opvoeding, opleiding, werk, wonen, geldzaken of regelgeving; samen kijken zij wat je nodig hebt, zodat je zelf weer verder kunt. Hun dienstverlening is gratis, je hebt geen verwijzing nodig.

- Werkgelegenheid: - Groeit je organisatie of verwacht je juist dat jouw organisatie gaat krimpen en wil je weten hoe je dit proces het beste kunt organiseren? Zoek je personeel: medewerkers die voor lange of korte tijd je organisatie komen versterken? Of zoek je een goed en objectief advies over hoe je de inzet van medewerkers binnen je organisatie slimmer kunt organiseren? WerkgeversServicepunt Noord-Limburg is het aanspreekpunt voor al je personeelsvragen. Zij geloven in samenwerken. Daarom hebben ze een breed netwerk in de regio opgebouwd. Zo maken ze hun belofte ‘één contact voor alle personeelsvraagstukken’ waar. Bij hun adviseurs kun je terecht voor alle informatie over wet- en regelgeving, de regionale arbeidsmarkt en subsidies. Ze hebben kennis van alle regelingen en financiële voordelen en ondersteunen je onder meer bij een soepele invulling van de banenafspraak. De adviseurs zijn snel inzetbaar en de ondersteuning is voor ondernemers kosteloos. Verder brengen zij je graag in contact met de juiste personen binnen de voor jou relevante partijen, variërend van opleidingsinstituten tot commerciële dienstverleners en van brancheorganisaties tot overheden.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - MKB Noord-Limburg behartigt de belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio. De vereniging is een actieve partner voor alle overheden in deze regio om samen het bedrijfsleven te ondersteunen en te versterken. Ze bieden de leden een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma, met ‘Kennis van zaken’ en ‘Hart voor verbinden’. De Businessclub is een mooie kans om als ondernemers elkaar te ontmoeten, zaken met elkaar te doen en onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te inspireren en versterken.

Reactie toevoegen