Hegelsom

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Hegelsom

Terug naar boven

Status

Hegelsom is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Haegelsem.

Oudere vermeldingen
1424 Heugelsem, 1430 Hegelshem, 1465 Hegelsem, 1495 Hegelsum, 16e en 17e eeuw Hegelssum, 1629 Hegelsom.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Hegel, ontstaan uit Hagilo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hegelsom grenst in het W en NW aan America, in het N aan Meterik, in het N en NO aan Horst, in het O aan Grubbenvorst en in het Z aan Sevenum en Kronenberg, en ligt ongeveer halverwege Venray in NNW en Blerick en Venlo in ZO richting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hegelsom 49 huizen met 280 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De huidige kerkdorpen van Horst, waaronder Hegelsom, werden tot eind 1700 hertschappen genoemd. In het huis Ter Horst woonde de Grondheer, die volgens de Salische wet bekleed was met de rechtsmacht over de hertschappen. Was er eeuwenlang alleen maar sprake van enkele akkers en weiden gelegen tussen uitgestrekte onontgonnen heidevelden, peelgronden en bossen, in 1979 kon de Hegelsomse geschiedenis met ruim 2000 jaar worden uitgebreid door de vondst van een zogeheten vorstengraf uit de vroege ijzertijd, ongeveer 700 voor Christus. Deze vondst is van hoge archeologische waarde. De gevonden urn, dekselschaal en een gebogen zwaard zijn door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek gerestaureerd en vervolgens ondergebracht in de Oudheidkamer van Horst." (bron: Stichting Heemkunde)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Heemkunde Hegelsom. Op hun site zijn al heel veel artikelen over de geschiedenis van het dorp te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hegelsom heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging d'n Tuutekop.

- Kermis (weekend eind juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hegelsom. - Nog een site van en over dit dorp.

- Belangenvereniging: - Dorpsplatform Hegelsom.

- Onderwijs: - TaalRijk (Pastoor Debijelaan 68) is de naam van de nieuwe school voor anderstaligen in Hegelsom. Dankzij de steun van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray kon deze school op 30 september 2016 feestelijk geopend worden. Naar verwachting zullen hier ongeveer 150 leerlingen per jaar les krijgen. In de gemeenten Horst aan de Maas en Venray is een groeiende behoefte aan onderwijs voor anderstaligen. Wethouder van der Putten (gemeente Venray) bij de opening: “Bij de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 wilden we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en hier een steentje aan bijdragen. Eerder dit jaar is AZC Blitterswijck geopend. Daar wonen veel kinderen onder de 18 die recht hebben op goed onderwijs. Met deze school kunnen we daarin voorzien.” Wethouder Van Rensch (gemeente Horst aan de Maas) vult aan: “Er was haast bij de bouw van een nieuwe school, want de behoefte is groot. Op deze locatie was al een onderwijsgebouw en lokalen beschikbaar. Daarbij is het gelegen op een mooi terrein. Het totaalplaatje maakt dat deze locatie heel geschikt is om goed onderwijs te krijgen en voor de leerlingen om zich prettig te voelen. We hebben er met zijn allen de schouders onder gezet om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat is er dan ook naar.”

Op deze school wordt EOA-onderwijs gegeven (= eerste opvang anderstaligen). Leerlingen van 12 tot 18 volgen hier vakken als Nederlands en maatschappijleer. Als ze de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar een MBO- of HBO- opleiding. Er is ook aandacht voor de sociale en emotionele begeleiding van de jongeren. Het gaat om statushouders, maar ook jongeren kinderen die wonen op het AZC in Blitterswijck krijgen er les.

- Jeugd: - Jongerencentrum Phoenix.

- Muziek: - Muziekvereniging St. Hubertus is een levendige muziekvereniging die midden in het dorp staat: trots en enthousiast en met het muzikale en sociale aspect hoog in het vaandel. Bestaande uit een veelzijdig fanfareorkest op 1e divisie-niveau, jeugdorkest en een bloeiende jeugdopleiding.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hegelsom.

- Zorg: - Zorgboerderij Wienes & Wienes Plaats. "Marieke Claessens-Saris schreef als leerling Z-verpleegkundige haar scriptie over boerderijprojecten. Met deze scriptie ging ze naar haar oom, Toon van Rens in Hegelsom. Ze stelde voor om van zijn legkippenbedrijf een zorgboerderij te maken. Zo werd het legkippenbedrijf 20 jaar geleden een heuse zorgboerderij ‘Boerderij Wienes’. Er was veel vraag naar dagbesteding in de vorm van werkzaamheden op de boerderij. Zo groeide de groep hulpboeren en werd er een kantine ingericht in de aangrenzende stal. De hulpboeren kwamen met veel plezier, maar sommigen werden ouder en taken uitvoeren werd steeds moeilijker. Zij wilden vooral komen voor de belevingsgerichte activiteiten van de boerderij. Ook kwamen er steeds vaker vragen voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, die meer begeleidingsnabijheid nodig hadden. Hiervoor is Stichting Wienes Plaats opgericht.

In 2007 is gebouw “Wienes Plaats” voor de 'belevingsboeren' gereedgekomen. Tijdens de realisatiefase van Wienes Plaats ontstond ook de vraag naar reguliere seniorenopvang en logeeropvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sindsdien komen er kinderen en jongvolwassenen logeren bij Wienes Plaats, bieden we dagbesteding aan belevingsboeren en hebben we reguliere seniorenopvang. Vanaf 2010 kwam er steeds vaker de vraag van ouders van onze cliënten of hun zoon of dochter niet bij ons zou kunnen komen wonen. In 2016 namen we het besluit om hier werk van te gaan maken. Dit heeft geleid tot de bouw van “Het Wienes Huis”; twee aan elkaar gekoppelde woningen, voor in totaal 12 bewoners, met ieder hun eigen appartement met badkamer."

Reactie toevoegen