Ooijen

Plaats
Buurtschap
Horst aan de Maas
Peelland
Limburg

Ooijen

Terug naar boven

Status

- Ooijen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Peelland, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Broekhuizen.

- De buurtschap Ooijen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Broekhuizenvorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1835 Oyen, 1866 Oijen.

Naamsverklaring
Meervoud van ooi ´land aan een waterloop´.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ooijen ligt NNW van Broekhuizenvorst, O van Meerlo, in de uiterwaarden van de Maas, waar de buurtschap in het N en O aan grenst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ooijen omvat ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ooijen heeft 2 rijksmonumenten.

- Kasteel Ooijen.

- Sint Annakapelletje.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied de Galgenberg,

- De Gubbelsvijver is een regionaal bekende visvijver.

- Fiets- en wandelroutes.

- De ca. 10 kilometer lange oude Maasarm tussen Wanssum en Ooijen wordt in de komende jaren heringericht. De oude Maasarm is na het hoogwater van 1993 en 1995 - waarbij de buurtschap grotendeels blank kwam te staan en afgesloten was van de buitenwereld - afgesloten om wateroverlast te voorkomen. Als het water in de Maas te veel stijgt, kan de oude Maasarm een deel van de waterafvoer overnemen. Hiertoe wordt een nieuwe aansluiting gegraven bij Ooijen. Het weer laten meestromen van de oude Maasarm maakt deel uit van de Integrale Verkenning Maas (IVM). Daarin staan maatregelen voor ruimte voor de rivier om voldoende waterafvoer te garanderen. Deze maatregelen werden onderzocht na de hoogwaterperikelen in de jaren negentig.

De projectorganisatie heeft naast hoogwaterbestrijding oog voor het verbeteren van het omringende gebied. Daar kan een bijzonder landschap ontstaan en is tevens ruimte voor economische ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling bestaat dan ook uit een aantal met elkaar samenhangende deelprojecten, zoals uitbreiding van de haven in Wanssum, de aanleg van een rondweg langs deze plaats en woningbouw. In 2009 zijn deze ontwikkelingen vastgelegd in een gebiedsplan. Voor nadere informatie zie de site van Projectbureau Ooijen-Wanssum.

De gebiedsontwikkeling geeft een nieuwe economische impuls aan het gebied van Ooijen tot Wanssum. Het terrassenlandschap wordt versterkt en een belangrijk deel van de agrarische gebruikswaarde blijft behouden. Met de heropening van de Oude Maasarm en alle andere ingrepen ontstaat er een uniek, voor de bewoners en bezoekers toegankelijk waterrijk natuurlandschap. En door de reconstructie van wegen en de aanleg van 5 beeldbepalende bruggen verbeteren de veiligheid en bereikbaarheid. (bron: Arcadis)

- In het gebied tussen Ooijen en Meerlo-Wanssum is in 2013 een klimaatbuffer gerealiseerd. Dit is een vrij brede geul die bij hoogwater in de Maas zal vollopen. De klimaatbuffer moet overvloedig regenwater afvoeren, maar in tijden van droogte het water juist vasthouden. De geul is 3 kilometer lang en licht kronkelend. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en ligt in een oude Maasarm. Door de klimaatbuffer kan het de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Door de geul ontstaan er voor Staatsbosbeheer nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Planten- en diersoorten krijgen de ruimte zich uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk nieuwe recreatieve wandelpaden aan te leggen. - Verslag booronderzoek Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum (2013).

- Eind 2016 heeft Rijkswaterstaat in de uiterwaarden van Blitterswijck en Ooijen bomen en struiken verwijderd die bij hoogwater een vlotte doorstroming van het water in de weg staan. Dit komt de waterveiligheid van 4 miljoen mensen die in het rivierengebied wonen ten goede. Er is rekening gehouden met de beverburchten in de omgeving. Daar is extra groen blijven staan.

Reactie toevoegen