Utrechtse Heuvelrug

Streek
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Terug naar boven

Status

De streek Utrechtse Heuvelrug, gelegen in de provincie Utrecht, omvat naast de in 2006 ontstane gemeente Utrechtse Heuvelrug verder nog de gemeenten Baarn, De Bilt, Rhenen, Soest en Zeist.

Terug naar boven

Ligging

Geografisch gezien omvat de Utrechtse Heuvelrug eigenlijk het hele gebied van Rhenen tot en met het 't Gooi. In de dagelijkse praktijk wordt onder deze streek doorgaans het gebied verstaan van Rhenen tot en met Soest en wordt 't Gooi als een aparte streek beschouwd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op een na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur. Maar naast deze bedreigingen voor het gebied zijn er ook veel kansen. Daarom is in 2004 het project Hart van de Heuvelrug gestart; een samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug met als doel verbetering van de 'rood-groen balans'. 'Rode' projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk gemaakt dankzij 'rode' ontwikkelingen.

Hart van de Heuvelrug is een integrale gebiedsontwikkeling met projecten die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Doel is de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Sinds 2004 is gedurende een 10-tal jaren enorm veel werk verzet. Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels lijkt het alsof het nooit anders is geweest. Vliegbasis Soesterberg bijvoorbeeld heeft nog de robuuste kenmerken van weleer maar is tegelijkertijd getransformeerd tot een natuurgebied van ruim 380 hectare met bijzondere recreatieve mogelijkheden als het Nationaal Militair Museum. Sinds 2015 werken de Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en het Utrechts Landschap samen met partners als zorgpartijen en maatschappelijke instellingen om de volgende projecten uit het programma te realiseren.

- In 2009 hebben 29 partners van Programmabureau Heel de Heuvelrug het ‘Convenant Heel de Heuvelrug 2009’ ondertekend. Met de ondertekening geven partners aan de ambities van de gebiedsvisie Heel de Heuvelrug te onderschrijven. Tevens zeggen zij toe de Utrechtse Heuvelrug een kwaliteitsimpuls te willen geven en projecten aan te dragen om zo de gestelde ambities uit te voeren. Hiermee wordt de kwaliteit van de streek verbeterd.

Daarom Heel de Heuvelrug!
Eén Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg. Dat is de ambitie voor alle partners. Een eenheid uniek in haar soort. De uitdaging bij het ontwikkelen van Heel de Heuvelrug als regio is om de samenhangende diversiteit te laten zien. De verschillende cultuurhistorische verhaallijnen met elkaar verbinden en tegelijkertijd de diverse identiteiten versterken. De gebiedsvisie Heel de Heuvelrug is geschreven om te komen tot goede, weloverwogen keuzes voor het gebied. Zo kan gewerkt worden aan concrete projecten die de kwaliteit van het gebied daadwerkelijk vergroten.

Natuur en recreatie gaan prima samen op de Heuvelrug
De gebiedsvisie Heel de Heuvelrug schetst een streefbeeld voor 2025. Hierin staan prioriteiten in de ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug voor de komende jaren. Zo staat beschreven waar stille gebieden worden gecreëerd, maar ook waar het levendig mag zijn. Voor het eerst is vastgelegd dat natuur en recreatie prima samen kunnen gaan, mits een goede zonering wordt doorgevoerd. De ambities die verwoord worden in deze visie liegen er niet om. Heel de Heuvelrug is in 2025 te ervaren als een samenhangende eenheid, zowel voor natuur als voor de mens. Wonen in het groen, afwisseling, uitgestrektheid en romantiek zijn de kernwoorden voor het ware ‘Heuvelruggevoel’. Doorgaande routenetwerken, zichtlijnen in het landschap en uitzichtpunten op strategische locaties zorgen ervoor dat iedereen de uitgestrektheid en het reliëf van de Utrechtse Heuvelrug kan beleven.

Poorten en groene entrees
Er is een gezamenlijke keuze gemaakt voor poorten en groene entrees op de Utrechtse Heuvelrug. De toekomstige poorten tot de streek zijn bijvoorbeeld Kwintelooyen (onder Veenendaal), vliegbasis Soesterberg, Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. De bezoeker kan vanaf hier de streek het beste ontdekken en verkennen. Of het nu gaat om amusement, interesse, vervoering of toewijding: de natuurgerichte en cultuurbewuste recreant kan hier zijn hart ophalen.

De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Jaarlijks brengen 21 miljoen mensen een bezoek aan dit gebied. Naar verwachting neemt dit aantal tot 2025 nog met 10 tot 20 procent toe. Om recreatie, samen met natuur en cultuurhistorie, in goede banen te leiden zijn de handen ineen geslagen. Dit is van grote betekenis voor de aanwezige natuur, cultuurhistorie en voor het welzijn van mensen (die er wonen, werken en recreëren).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenermenten

- De Heuvelrug Wandeltocht (op een zaterdag eind mei) is een prachtige wandeling langs de mooiste plekjes van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Je kunt er rustig genieten van de mooie omgeving, óf flink doorstappen; de Heuvelrug Wandeltocht is er voor alle wandelaars. Je kunt kiezen uit de afstanden 10, 15, 25, 40 en 50 km. Start en finish is in Veenendaal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 hebben Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, de wielersportbond Nationale Toerfiets Unie (NFTU) en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te komen tot een beter en veiliger MTB routenetwerk. Dit enerzijds vanuit het gegeven dat er een grote belangstelling bestaat voor mountainbiken op de Heuvelrug, een gebied dat zich er als zodanig ook goed voor leent. Maar anderzijds ook uit het besef dat de Heuvelrug grote natuur- en cultuurhistorische waarden kent die beschermd dienen te worden. Daarom worden de routes en het netwerk in samenspraak ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende zoneringen, kwetsbare natuur en overige recreatiestromen. Sinds 2015 is er ook een vignet, waarmee gebruikers van de routes substantieel meebetalen aan aanleg, beheer en onderhoud van de routes. Bekijk de MTB-routes Utrechtse Heuvelrug. Het zijn er 7, met een totale lengte van meer dan 73 km. Er zijn routes voor zowel beginners als gevorderden, dus er is voor iedere mountainbiker een passende uitdaging qua afstand en hoogtemeters. Volgens MTBroutes.nl staan 4 van de routes in de MTB-route top 10, dus dat is een mooi compliment voor iedereen die zich voor deze routes inzet.

- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is in 2015 met 4.000 hectare natuur- en cultuurgebied uitgebreid. De bos- en heidegebieden in de driehoek Maarn - Zeist - Leusden tussen de snelwegen A12 en A28 zijn er namelijk aan toegevoegd. Het bosrijke gebied tussen Rhenen en Driebergen aan de zuidzijde van de A12 is in 2003 aangewezen als Nationaal Park. Toen al bestond de wens om de bossen aan de andere kant van de snelweg ook bij het park te trekken, maar de drukbereden weg vormde een barrière. De A12 is de afgelopen jaren grondig op de schop genomen en er is een ecoduct gebouwd ter hoogte van Driebergen-Rijssenburg. Daarmee is een verbinding tussen beide delen tot stand gekomen.

- Het StreekFonds Utrechtse Heuvelrug steunt projecten op het gebied van duurzaamheid en natuur.

- VVV Utrechtse Heuvelrug.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Utrechtse Heuvelrug (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Informatieve weblog over plaatsen op de Utrechtse Heuvelrug.

Reactie toevoegen