Boswijk

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

boswijk_collage.jpg

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

boswijk plaatsnaambord.jpg

Boswijk, buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Boswijk, buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Boswijk

Terug naar boven

Status

- Boswijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Boswijk heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Voor de postadressen valt de buurtschap onder het dorp Doorn.

- De plaatsnaam Boswijk komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het woonbuurtje Boswijk stond vroeger, vóór de tijd van de serviceflats, bekend als het Rode Dorp.

Naamgeving
Deze buiten de kern van Doorn gelegen woonbuurt had tot ca. 1991 plaatsnaamborden met de naam Doorn. Rond dat jaar zijn er borden geplaatst met de plaatsnaam Boswijk. Wij menen ons te herinneren dat deze borden aanvankelijk de naam Park Boswijk vermeldden. De plaatsnaam is afkomstig van een buitenplaats, die was gelegen op de plaats van het huidige complex serviceflats. De voorganger daarvan, 'Mijn Genoegen', is in 1820 gesticht.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Doorn, direct ZO van de kern en voormalige gemeente Driebergen, en is de meest westelijke van de - vanuit Doorn gezien - Doornse buurtschappen-op-een-rijtje Palmstad, Nieuw-Sterkenburg en Boswijk. De buurtschap ligt rond de Boswijklaan en de Oude Molenweg. Het serviceflatcomplex Park Boswijk ligt aan een eigen gelijknamige straatnaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boswijk omvat ca. 30 huizen aan de Boswijklaan en ca. 10 huizen aan de Oude Molenweg, totaal ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. Verder is er nog het serviceflatcomplex Serviceresidentie Park Boswijk met 500 wooneenheden, waarvan 200 huurappartementen in bezit van woningcorporatie Seyster Veste. De overige zijn koopappartementen. Het complex is anno 2015 aan renovatie toe. Aan het eind van de - doodlopende - Boswijklaan ligt nog een klein bedrijventerrein met ca. 10 panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Boswijk heeft een postagentschap (gehad) sinds 1974. (weet iemand waar het gevestigd was en wanneer het is opgeheven?, red.)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De molenromp aan de Oude Molenweg is als molen gebouwd rond 1890, is later kennelijk onttakeld, en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Reactie toevoegen