Breedeveen

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

Breedeveen

Terug naar boven

Status

- Breedeveen is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Leersum.

- De buurtschap Breedeveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Leersum.

- De buurtschap Breedeveen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Breedeveen.

Naamsverklaring
"Samenstelling van breed 'wijd, uitgestrekt' en veen 'veengebied', mogelijk naar de opvallende breedte van de ontginningspercelen."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Breedeveen ligt rond de Maarsbergseweg (de N226) 5 t/m 55. De buurtschap ligt N van het dorp Leersum, ZZO van het dorp Maarsbergen, ZO van het dorp Maarn, O van het dorp Doorn, WZW van het dorp Overberg en W van de stad Veenendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Breedeveen omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Breeveen
"Om de vergrassing van het heideterrein op Breeveen bij de Leersumse buurtschap Breedeveen terug te dringen, heeft Utrechts Landschap op 5 maart 2022 een gecontroleerde, kleinschalige beheerbrand uitgevoerd. Samen met Veiligheidsregio Utrecht en de lokale brandweer is deze beheermaatregel uitgevoerd om de heidevegetatie te redden van verdringing door grassen. De beheerbrand van drie smalle stroken van in totaal 1,4 hectare, heeft plaatsgevonden onder specifieke weersomstandigheden en bewust aan het einde van de winter.

Vergrassing. De vegetatie op het heideterrein bij Breedeveen heeft een groeizaam jaar achter de rug. De weersomstandigheden zorgden ervoor dat grassen goed konden groeien en de begrazing met schapen kon hier niet tegenop; er treedt dan vergrassing op. Vergrassing is het verschijnsel waarbij grassoorten, in dit geval voornamelijk gedomineerd door pijpenstrootje, de gewenste heidevegetatie verdringen. Als we bij vergrassing niet ingrijpen, zal dit op termijn ten koste gaan van de flora en fauna die zo kenmerkend zijn voor de hei van Breeveen.

Oorzaak en beheer. Stikstofdepositie is de belangrijkste oorzaak van vergrassing. De uitstoot van industrie, landbouw en verkeer daalt neer op natuurgebieden, zoals het heideterrein bij Breedeveen. Jaarlijkse drukbegrazing met schapen (hoofdbeheermaatregel) kan vergrassing deels terugdringen en methoden als plaggen, chopperen en branden zijn aanvullende maatregelen. Omdat de drukbegrazing op Breeveen in 2021 niet het gewenste effect heeft gehad, is er dit keer gekozen voor aanvullend beheer. Het branden van heide is de enige methode waarbij essentiële mineralen in de bodem, die door verzuring van de bodem steeds schaarser worden, bewaard blijven en weer opneembaar worden voor de gewenste vegetatie. Drie smalle stroken van in totaal 1,4 hectare zijn daarbij in brand gezet. Deze maatregel heeft enkel het gewenste effect als daarna weer drukbegrazing volgt. Struik- en dopheide krijgen na het terugdringen van grassen weer de kans om uit te lopen.

Fauna. Voorafgaand aan de beheerbrand heeft de boswachter een zogeheten faunacheck uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen holen zijn of verscholen dieren zitten. Zaadjes van heide en insecten in de bodem blijven ongeschonden; de beheerbrand tast de vegetatie aan, maar de hitte komt niet verder dan enkele centimeters in de goed isolerende bodem. Hagedissen zitten veilig onder de grond; zij worden in het voorjaar pas weer actief. Veiligheid. Utrechts Landschap sloeg de handen ineen met Veiligheidsregio Utrecht en de lokale brandweer. De beheerbrand is bewust aan het einde van de winter uitgevoerd; dan zijn de weersomstandigheden het beste voor een optimale beheerbrand met juiste temperatuur en controlering. Voor nadere informatie zie de Q&A over de beheerbrand bij Breedeveen." (bron: Utrechts Landschap, maart 2022)

Reactie toevoegen