Nieuw Sterkenburg

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

nieuw_sterkenburg_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Sterkenburg valt onder Driebergen. Later heeft ook buurgemeente Doorn een buurtschap in haar dorpsgebied Sterkenburg genoemd. Dat wekte natuurlijk verwarring. Daarom is deze buurtschap in 2017 hernoemd in Nieuw Sterkenburg. (© H.W. Fluks)

De buurtschap Sterkenburg valt onder Driebergen. Later heeft ook buurgemeente Doorn een buurtschap in haar dorpsgebied Sterkenburg genoemd. Dat wekte natuurlijk verwarring. Daarom is deze buurtschap in 2017 hernoemd in Nieuw Sterkenburg. (© H.W. Fluks)

sterkenburg_doorn.jpg

Buurtschap Nieuw Sterkenburg (tot medio 2017 nog Sterkenburg geheten), collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Nieuw Sterkenburg (tot medio 2017 nog Sterkenburg geheten), collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sterkenburg.JPG

Middenin de Doornse buurtschap Nieuw Sterkenburg

Middenin de Doornse buurtschap Nieuw Sterkenburg

Sterkenburg (2).JPG

Het mooie wandelgebied Schapendrift in Nieuw Sterkenburg

Het mooie wandelgebied Schapendrift in Nieuw Sterkenburg

Sterkenburg (3).JPG

Mooi wonen in Nieuw Sterkenburg

Mooi wonen in Nieuw Sterkenburg

Sterkenburg (4).JPG

Buurtschap Nieuw Sterkenburg, in de verte gezien vanuit het zuiden

Buurtschap Nieuw Sterkenburg, in de verte gezien vanuit het zuiden

Sterkenburg (5).JPG

Schaapskooi op de hoek van de Sterkenburgerweg en de Gooyerdijk, met buurtschap Nieuw Sterkenburg aan de horizon

Schaapskooi op de hoek van de Sterkenburgerweg en de Gooyerdijk, met buurtschap Nieuw Sterkenburg aan de horizon

Overlangbroek en zo meer6-001.jpg

Nieuw Sterkenburg is een flinke buurtschap met blauwe plaatsnaamborden. Curieus dat de plaatsnaam desondanks niet voorkomt in de topografische atlassen.

Nieuw Sterkenburg is een flinke buurtschap met blauwe plaatsnaamborden. Curieus dat de plaatsnaam desondanks niet voorkomt in de topografische atlassen.

Nieuw Sterkenburg

Terug naar boven

Status

- Nieuw Sterkenburg is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Nieuw Sterkenburg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Doorn. De buurtschap heeft wel eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

- De plaatsnaam Nieuw Sterkenburg komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Oudere vemeldingen
De buurt heeft vroeger ook te boek gestaan onder de naam Oudeweg. Het gebied had vanouds de naam Velpen.

Naamgeving
Dit buiten de kern van Doorn gelegen woonbuurtje had tot ca. 1991 plaatsnaamborden met de naam Doorn. Rond dat jaar zijn er borden geplaatst met de plaatsnaam Sterkenburg. Deze naamgeving is enerzijds begrijpelijk, gezien de ligging rond de Sterkenburgerlaan. Anderzijds is het verwarrend, omdat het verwarring kan en zal wekken met de Z hiervan gelegen oudere buurtschap en voormalige gemeente Sterkenburg, die op grondgebied van Driebergen ligt.

De Namencommissie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de gemeente dan ook geadviseerd om de Doornse buurtschap te hernoemen in Nieuw Sterkenburg. Omdat het de nieuwste van de twee buurtschappen is. En omdat het N van het Doornse Sterkenburg gelegen landhuis Beukenrode vroeger Nieuw Sterkenburg heeft geheten. - Medio 2017 is conform besloten en zijn dienovereenkomstige plaatsnaamborden geplaatst (in mei 2017 zijn er aanvankelijk foutief witte borden geplaatst). Voor de naamsverklaring zie het Driebergse Sterkenburg.

Spelling
In principe hoort een plaatsnaam met een voorvoegsel als Nieuw... met koppelteken te worden geschreven. Anderzijds heeft een gemeente hier de vrijheid in om het anders te doen. Of het een bewuste keuze is geweest is ons niet bekend, maar op de plaatsnaamborden wordt de naam zonder koppelteken geschreven, dus conformeren wij ons daaraan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuw Sterkenburg ligt W van Doorn, rond de Sterkenburgerlaan (voor zover gelegen N van de Gooyerdijk), tussen de buurtschappen Boswijk in het W en Palmstad in het O. Vermoedelijk vallen de wegen Jan Ligthartlaan, Beukenlaan, Doornveldlaan, Zandspoor en Schapendrift ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuw Sterkenburg omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de Driebergsestraatweg 63, op de hoek met de Sterkenburgerlaan, ligt buitenplaats Oudeweg uit ca. 1836.

- Als je vanaf de Driebergsestraatweg de Sterkenburgerlaan binnenkomt, ligt direct aan je rechterhand een grote monumentale villa. Bijzonderheden zijn ons hier niet van bekend.

Reacties

(2)

De naamswijziging naar Nieuw-Sterkenburg is inmiddels een feit. Bebouwdekomborden zijn aangepast.
Zie ook https://www.heuvelrug.nl/actueel/nieuws_46419/item/sterkenburg-bij-doorn...

M.vr.gr.,
Dorine Loman,
inwoner Nieuw-Sterkenburg

Dank voor de tip Dorine! Het hing al een tijdje in de lucht zogezegd, en is dus nu in werking getreden ook qua bebording. Mooi! Ik heb alle teksten erop aangepast. Dan hebben we nu dus niet meer Sterkenburg (Driebergen) en Sterkenburg (Doorn), maar Sterkenburg (die dus onder Driebergen valt) en Nieuw-Sterkenburg (die dus onder Doorn valt). Wel zo duidelijk. Bij dezen de eerste homepage op het internet van Nieuw-Sterkenburg :-)

Reactie toevoegen