Palmstad

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

Palmstad.jpg

Palmstad een buurtschap op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen.

Palmstad een buurtschap op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen.

palmstad plaatsnaambord.jpg

Palmstad is een buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Palmstad is een buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

palmstad_welkom_bordje_kopie.jpg

Palmstad, creatief welkom-bordje

Palmstad, creatief welkom-bordje

palmstad_huizen_met_rieten_daken.jpg

Buurtschap Palmstad in de begintijd (jaren twintig): 20 woningen met rieten daken, gebouwd door woningbouwvereniging Patrimonium. Deze zijn allemaal verdwenen: deels afgebrand, deels afgebroken.

Buurtschap Palmstad in de begintijd (jaren twintig): 20 woningen met rieten daken, gebouwd door woningbouwvereniging Patrimonium. Deze zijn allemaal verdwenen: deels afgebrand, deels afgebroken.

palmstad_feestdagen.jpg

Tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw is Palmstad ook in het donker niet te missen...

Tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw is Palmstad ook in het donker niet te missen...

Palmstad

Terug naar boven

Status

- Palmstad is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Palmstad heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Voor de postadressen valt de buurtschap onder het dorp Doorn.

- De plaatsnaam komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Palmstadter.

Naamsverklaring
Woningbouwvereniging Patrimonium plantte bij de rietgedekte arbeiderswoningen in 1919 ook heggetjes van buxus, ook wel bekend als 'palm'. Zo ontstond in de volksmond de naam Palmstad. (bron: Buurtvereniging)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Palmstad ligt W van Doorn, grotendeels Z van de weg naar Driebergen, rond de wegen Palmweg, Patrimoniumweg, Heuleweg en ´t Veld. N van de Driebergsestraatweg ligt een huizengroepje, aan de Stamerweg, dat ook nog tot de buurtschap wordt gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de site van de buurtvereniging omvat de buurtschap Palmstad ca. 150 huizen. Het inwonertal zal daarmee ca. 350 bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds eind 19e eeuw is hier hotel-restaurant Flora, die o.a. als halteplaats fungeert voor de paardentram, later stoomtram. De buurtschap Palmstad is in 1919 aangelegd door woningbouwvereniging Patrimonium. Het buurtje omvat aanvankelijk o.a. 20 arbeiderswoningen met rieten kap. 12 van de 20 woningen zijn in 1943 door brand verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de open plekken opnieuw bebouwd en is de buurtschap verder uitgebreid. Eind jaren zeventig zijn ook de laatste 8 oude arbeiderswoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Zeker tot in de jaren zestig is Palmstad een bedrijvige buurtschap met een buurtvereniging, buurtwinkeltje en buurtcafé. De meeste bewoners hebben een rijk gevulde moestuin en sommigen houden kippen, varkens of zelfs koeien achter het huis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (op een zaterdag in mei, voor de datum zie de agenda).

Terug naar boven

Links

- De huidige Buurtvereniging Palmstad is in 1993 opgericht. Het doel van de buurtvereniging is de onderlinge saamhorigheid te bevorderen, door het jaarlijks organiseren van diverse activiteiten voor jong en ouder. Alle bewoners en oud-bewoners van de buurtschap (inclusief Palmstad-Noord, ten noorden van de Driebergsestraatweg) kunnen lid worden van de buurtvereniging, maar ook personen die een speciale binding hebben met de buurtschap kunnen lid worden. Momenteel zijn er ruim 100 gezinnen lid van de buurtvereniging (die zich overigens niet met belangenbehartiging bezighoudt). - Buurtvereniging op Facebook.

Reactie toevoegen