Baarn

Plaats
Dorp en gemeente
Baarn
Eemland Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

Baarn-MSD-20110216-226698.jpg

Baarn, de Brink in het centrum, met muziekkoepel

Baarn, de Brink in het centrum, met muziekkoepel

Baarn-MSD-20110216-226763.jpg

Baarn, voormalig station, nu restaurant De Generaal

Baarn, voormalig station, nu restaurant De Generaal

baarn_kasteel_groeneveld.jpg

Baarn, Kasteel Groeneveld

Baarn, Kasteel Groeneveld

baarn_naald_van_waterloo.jpg

Baarn, de Naald van Waterloo

Baarn, de Naald van Waterloo

baarn_nicolaaskerk_1.jpg

Baarn, Nicolaaskerk

Baarn, Nicolaaskerk

baarn_paaskerk_1.jpg

Baarn, Paaskerk

Baarn, Paaskerk

baarn_pauluskerk_1.jpg

Baarn, Pauluskerk

Baarn, Pauluskerk

baarn_pekingtuin_2.jpg

Baarn, Pekingtuin

Baarn, Pekingtuin

UT gemeente Baarn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Baarn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Baarn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Baarn

Terug naar boven

Status

- Baarn is een dorp* en gemeente in de provincie Utrecht, in de streken Eemland en Utrechtse Heuvelrug.

* De plaats heeft weliswaar rond 1350 bepaalde stadsrechten gekregen, maar sinds halverwege de 19e eeuw hebben de begrippen stad en dorp wettelijk geen betekenis meer. Sindsdien is het puur nog een gevoelsmatige kwestie of de inwoners of een gemeente een bepaalde plaats een stad vinden, op grond van grootte/voorzieningen/regionale verzorgingsfunctie of om cultuurhistorische/toeristische redenen. Wij hebben de indruk dat inwoners en anderen het in brede kring een dorp vinden (voorbeeld: 'dorp met uitstraling', voorbeeld: 'wandelend door de dorpskern', 'station in een villadorp'), dus conformeren wij ons daaraan. De titel stad geldt dus niet per definitie voor de eeuwigheid.

- Wapen van de gemeente Baarn.

- De gemeente Baarn is per 8-9-1857 vergroot met de gemeente De Vuursche.

- De gemeente Baarn omvat omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp Lage Vuursche, een deel van de buurtschap Eembrugge, het grootste deel van de buurtschap Pijnenburg, en het buurtschapsgedeelte van Soestdijk (zijnde Paleis Soestdijk met directe omgeving).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Baarn.

- Onder het dorp Baarn vallen de buurtschappen Eembrugge (deels) en Soestdijk (dus het buurtschapsgedeelte van deze plaats, niet het wijkgedeelte, want dat ligt in de gemeente Soest en is (tegenwoordig) een wijk van het dorp Soest) en, voor de postadressen, het grootste deel van de buurtschap Pijnenburg.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp heet een Baarnaar. Mensen die er geboren en getogen zijn worden ook wel 'Barinees' genoemd.

Oudere vermeldingen
1308 Barne, 1310 Beerne, 1342-1343 Baerne.

Naamsverklaring
De naam kan samenhangen met het Middelnederlandse bernen "branden" (vergelijk Barneveld), of berne "brandstof" (vergelijk Brand). De ook gepropageerde vernoeming naar Verona, residentie van de heldenkoning Diederik van Bern, "getuigt van romantisch inlevingsvermogen", aldus (1).

Terug naar boven

Ligging

Baarn ligt O van Hilversum, N van Soest en grenst in het N aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Baarn 282 huizen met 1.953 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 163/1.121 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ter Eem (= Eembrugge) 18/129, Zandvoort 69/487, Soestdijk (deels, waaronder het paleis) 17/108 en Pijnenburg 15/108. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 24.500 inwoners, waarvan ruim 24.000 in de hoofdplaats en ca. 300 in het dorp Lage Vuursche.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Baarn is in de 12e eeuw ontstaan als een cluster van een 20-tal boerderijen. Eeuwenlang bleef het boerenbedrijf de grootste inkomstenbron in het dorp. Ondanks haar geringe omvang ontving de nederzetting in 1350 stadrechten van de toenmalige bisschop van Utrecht, Zweder van Culemborg. Vanaf de 17e eeuw werd het dorp - want dat bleef het in de praktijk - een begeerde plek voor de buitenhuizen van stedelingen, met name Amsterdamse kooplieden. De aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874 zorgde ervoor dat de populariteit van het dorp om de vrije tijd door te brengen alsmaar toenam. Dat de gemeente populair werd bij de Nederlandse elite wordt benadrukt door de aanwezigheid van Paleis Soestdijk op Baarns grondgebied en kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche; niet alleen kooplieden maar ook de Oranjes lieten hier hun aanwezigheid gelden. (bron: het hieronder beschreven en gelinkte Archief Eemland)

Burcht
Jan van der Laan, vrijwilliger van Historische Kring Baerne, heeft in najaar 2018 op oude luchtfoto's van de Britse luchtmacht contouren van een oude burcht ontdekt. Langs de Eem, waar nu de A1-afrit Baarn ligt, was een achtvormig reliëf te zien. Het verenigingsblad van de historische kring heeft er in najaar 2018 over gepubliceerd. Het gaat waarschijnlijk om een zogeheten 'motte', een torengebouw en een voorbucht op twee heuvels die werden omgeven door een achtvormige gracht. Een van de huidige sloten volgt duidelijk de contouren in het landschap, alsof hij bewust om het kasteelterrein heen is gelegd. Uit historische bronnen is niets over de burcht bekend, maar gezien de ligging zou het om een voorganger van Huis Ter Eem kunnen gaan. Dat voormalige kasteel is in 1347 of 1348 iets noordelijker bij Eembrugge gebouwd als bescherming tegen invallen van de graven van Holland. Archeologisch adviesbureau RAAP noemt de vondst in een recent rapport over Baarns erfgoed spectaculair. Nadeel is dat er geen archeologisch onderzoek naar kan worden gedaan, want de afrit van de snelweg is er recht overheen aangelegd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Baarn, kun je terecht bij:

- Historische Kring Baerne. De historische kring heeft meer dan 70 vrijwilligers, waarvan een tiental mensen werkzaam is in het bestuur. Daarnaast zijn er inmiddels een zestal werkgroepen, te weten: Archeologie, Communicatie, Genealogie, Oude Begraafplaats, Oudheidkamer, Redactie tijdschrift Baerne. Naast de werkgroepen zijn er ook nog vrijwilligers in commissies werkzaam: Aankoopcommissie (koopt jaarlijks kunstobjecten aan), Excursiecommissie (organiseert jaarlijks een excursie) en Interviewcommissie (leden van deze commissie interviewen op verzoek of op eigen initiatief mensen die kunnen verhalen over het verleden van Baarn of over speciale gebeurtenissen). Momenteel zijn er nog enkele vacatures.

De vereniging heeft inmiddels de volgende collecties opgebouwd: (ruim 17.000) ansichtkaarten en foto's; objecten, schilderijen, beelden; boeken; knipselarchief; Baarnsche Courant vanaf 1918 (niet compleet); tijdschrift Baerne; landkaarten/plattegronden; affiches; polissen/oorkonden/getuigschriften/medailles; advertenties middenstand; kleding en linnengoed. Jaarlijks organiseert de historische kring verschillende exposities in de Oudheidkamer (gevestigd in de kelder van de bibliotheek, Hoofdstraat 1a). Deze is te bezoeken op woensdag van 14.00-16.00 uur en zaterdag van 11.00-13.00 uur. Toegang is gratis.

- Stichting Groenegraf.nl heeft als doel het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van het dorp en omstreken en het verspreiden van deze kennis door middel van een website, het uitgeven van informatieve boeken en overige publicaties. Aanvullend op de Historische Kring heeft Groenegraf.nl vooral veel genealogisch onderzoek gedaan, onderzoek dus naar vroegere inwoners van het dorp, en heeft zij van inmiddels vele duizenden personen gegevens in tekst en/of beeld op de site staan. "Het 'groene graf' is een scheldnaam voor een van de mooiste plaatsen in het Eemland: Baarn. Groen, omdat er ten zuiden van het dorp prachtige bossen liggen en ten noorden uitgestrekte polders. Graf, omdat het vanouds een plaats is waar de rijke Amsterdammers heentrokken om te rentenieren en hun laatste levensdagen te slijten. Na de aanleg van de spoorweg van Amsterdam richting Amersfoort en later door naar Zutphen lieten de welgestelde Amsterdammers hier hun zomerhuizen bouwen. 's Winters werken in Amsterdam en 's zomers vertoeven in het mooie Baarn. De spoorlijn maakte dat mogelijk. Vaak gingen deze Amsterdammers in de laatste periode van hun leven hier definitief wonen en vonden hier zo ook hun laatste rustplaats. Daarom 'groene graf'.

De website Groenegraf.nl bestaat al sinds 2005. Al vele jaren doen wij genealogisch onderzoek naar families uit Baarn en omgeving. Hierdoor kwamen we vaak terecht op de begraafplaatsen in en rond het dorp om door het zoeken naar oude grafmonumenten gegevens van onze voorouders op te sporen. Ook de interesse in de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners bestond al. Lopend over de begraafplaatsen kwamen we al die namen tegen die we ook al in de geschiedenisboekjes over het dorp gezien hadden. Steeds vaker vroegen we ons af: wie waren deze mensen eigenlijk, wat hield ze zo bezig? Voordat we het wisten was een uitgebreid onderzoek begonnen naar de achtergrond van de in het dorp begraven personen.

Inmiddels is dat onderzoek behoorlijk uit de hand gelopen. Naast indexering van veel begraafplaatsen in het Eemland is een beeldbank met oude portretfoto's van personen die in het dorp en omgeving gewoond hebben op de site geplaatst. Veel oude kranten van soms meer dan een eeuw oud zijn geindexeerd, gescand en op de site gezet, complete adresboeken van Baarn en Soest zijn geïndexeerd, gescand en op de site gepubliceerd en inmiddels is een aantal boeken over het Eemland verschenen. Heel veel reacties krijgen we van bezoekers, die ons bestoken met aanvullingen, correcties en meer beeldmateriaal, oude foto's, scans van kranten etc. Deze website is gemaakt voor u en door u. Zonder uw hulp lukt het niet. Heeft u materiaal of informatie die we op deze site zouden kunnen gebruiken? Graag!

Eind 2012 is besloten om onze activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De verzameling gegevens en beeldmateriaal was inmiddels zo uitgebreid dat deze verzameling voor de toekomst zeker gesteld moet worden. Door het oprichten van de stichting is het mogelijk geworden om via de verkoop van publicaties, boekjes, oude foto's en door donaties financiële middelen te verwerven om onze activiteiten verder uit te breiden. De stichting heeft dus niet tot doel winst te maken. Alle inkomsten worden aangewend om de kosten van het hosten van de website en het laten drukken van publicaties te financieren. Geld dat daana overblijft wordt aangewend om andere activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan het organiseren van tentoonstellingen of presentaties over oud Baarn. Eventueel kunnen die activiteiten ontplooid worden samen met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen."

- "Archief Eemland (gevestigd in het Eemhuis op het Eemplein in Amersfoort) is hét historisch informatiecentrum voor deze regio. Wij beheren de archieven van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten (op locatie), Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg. Uit deze gemeenten worden zowel de gemeentelijke archieven - op basis van de Archiefwet - als particuliere archieven overgebracht. Het beheer van deze archieven omvat verschillende taken: het veilig bewaren van de archieven, in een stabiele omgeving; het toegankelijk maken en ontsluiten van archieven voor onderzoek; het in de publieksruimte gratis ter beschikking stellen van de archieven aan belangstellenden. In het depot is ruimte voor zo’n 7 kilometer aan archief. Hier zijn papieren archieven te vinden, maar ook een beeldcollectie van ruim 54.000 foto’s, een aanzienlijke kaartencollectie, een groeiende audiovisuele collectie en een rijke historische bibliotheek.

Onze missie: als professionele dienstverlener streeft Archief Eemland ernaar om te voldoen aan de vraag van de klant naar historische informatie over de regio. Met kennis van zaken, een gevarieerd aanbod en persoonlijke aandacht zijn wij de klant graag tot dienst. De basis voor deze dienstverlening zijn onze primaire taken: het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van overheids- en particuliere archieven. Samen met onze partners in de regio doen wij ons best om de identiteit van Amersfoort en omliggende regio te bewaren en te ontwikkelen. Ook stimuleren wij graag de interesse in de identiteit en geschiedenis van de regio. Start je onderzoek online en kom langs voor advies, inspiratie en activiteiten. Het raadplegen van de omvangrijke grote collectie cultuurhistorische bronnen over de geschiedenis van de regio is gratis." - Overzicht van archieven van de gemeente Baarn, te raadplegen in Archief Eemland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baarn heeft als plaats 80 rijksmonumenten.

- Baarn heeft 268 gemeentelijke monumenten.

- De oude Baarnse arbeiderswijk het Rode Dorp is in 2010 beschermd dorpsgezicht geworden. Daarmee krijgt de wijk landelijke erkenning en wordt het beschermd tegen sloop. Het Rode Dorp is in de jaren twintig gebouwd, in de stijl van de Amsterdamse School. Naast het Rode Dorp is ook de Baarnse villawijk Prins Hendrikpark in 2010 een beschermd dorpsgezicht geworden.

- De Nicolaaskerk is uitgevoerd in een neogotische stijl. De vensters zijn voorzien van spitsbogen en hebben gebrandschilderde ramen. De daken zijn gedekt met leien. De voorzijde heeft een achthoekige toren met spits aan de ene zijde. Aan de andere zijde staat een laag vierkant torenvormig bouwwerk. Deze toren is aanvankelijk door geldgebrek niet afgebouwd. In de Tweede Wereldoorlog is, naar men zegt, beloofd de toren af te bouwen indien Baarn ongeschonden uit de oorlog zou komen. Na de oorlog is er op particulier initiatief gecollecteerd. De opbrengst zou f. 7000,-- hebben bedragen. Pastoor Kaarsgaren noch pastoor Snelder hebben echter actie tot afbouw ondernomen.

- Het Witte Kerkje van de Ned. Protestantenbond (Kampstraat 8) is een zaalkerk met half ingebouwde toren en een opengewerkte achtkantige spits. Ze is gebouwd in 1893 naar ontwerp van J.D.F. van der Veen.

- De Paaskerk is een interessante, oorspronkelijk ‘ouderwetse’, Gereformeerde Kerk uit 1880. Tot 1965 heet deze kerk gewoon ‘Gereformeerde Kerk’. Na de ingebruikname van de Opstandingskerk, begin 1965, krijgt deze kerk de naam ‘Kruiskerk’. In 1965-1966 vindt een interne verbouwing plaats, o.a. nieuwe banken en nieuwe kansel onder het orgel. I.v.m. het afstoten van de Opstandingskerk in 1995 wordt de naam van deze kerk opnieuw gewijzigd in ‘Paaskerk’. De symboliek qua naamgeving in de loop van de tijd is duidelijk en logisch. In 1995-1996 vindt opnieuw een, rigoureuzere, herinrichting en modernisering plaats, waarbij de zichtas op het liturgisch centrum 180 graden wordt gedraaid, dus met het (gehandhaafde, goede) orgel in de rug. Het exterieur van deze kerk, waarin de uitbreiding uit 1904 redelijk is te onderscheiden, is ondanks de verschillende interne verbouwingen vrijwel geheel intact gebleven.

- Hervormde (PKN) Pauluskerk uit de 14e eeuw. Sobere bakstenen toren 14e eeuw, in 16e eeuw verhoogd. Kerk: eertijds een hoofdbeuk met smaller koor uit 15e eeuw en een van iets later datum daterende zuiderzijbeuk. Einde 19e eeuw door bepleistering van het exterieur en vergroting noordwaarts ‘verminkt’, c.q. drastisch gewijzigd. Deze kerk is een interessant voorbeeld van een oude dorpskerk, die eind 19e eeuw met de toenmalige modernere middelen (b.v. slanke ijzeren pilaren) is herbouwd en uitgebreid. Voor de Reformatie heette deze kerk St. Nicolaaskerk.

- Kasteel Groeneveld (Groeneveld 2) is een van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit de 18e eeuw. Hier geniet je in stijl, en komen natuur en cultuur samen. In deze inspirerende omgeving voor jong en ouder worden wisselende tentoonstellingen, (educatieve) activiteiten en symposia, debatten en evenementen georganiseerd. Landgoed Groeneveld heeft een rijke geschiedenis en kenmerkt zich door de Franse en Engelse stijlelementen. Een moestuin met slangenmuur en een ijskelder zijn de schatten van het landgoed. De rode beuken markeren de overgangen in het park. Een plek bij uitstek om te recreëren, maar ook een welkome afwisseling tijdens je zakelijke bijeenkomst in het kasteel. De historische moestuin wordt onderhouden door vrijwilligers. Wil je een bijdrage leveren? Krijntje Kruimel maakte exclusief voor Kasteel Groeneveld servies. De opbrengst komt ten goede aan de historische moestuin.

- Tegenover Paleis Soestdijk, aan de Torenlaan aan de rand van het Baarnse Bos, staat de Naald van Waterloo, opgericht ter ere van Willem Frederik, prins van Oranje, later koning Willem II, die in 1815 als eerste de aanval van de Fransen afsloeg en zo de overwinning bij Waterloo behaalde.

- De Nationale Maatschappij tot Behoud en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi) heeft in 2011 de watertoren van Baarn overgenomen van drinkwaterbedrijf Vitens. De 29 meter hoge watertoren aan de Sophialaan dateert uit 1903 en is in 2014 herbestemd tot woning.

- Begraafplaatsen in de gemeente Baarn. - Nieuwe Algemene Begraafplaats. - Oude Algemene Begraafplaats.

- Gevelstenen in Baarn.

- "In 1993 opende het Scouting Nederland Museum de deuren. In 1953 werd voor het eerst in Den Haag, in het hoofdkwartier van de N.P.V. (Vereniging de Nederlandse Padvinders) het Padvinders Museum geopend. Hier in Baarn zetten wij de traditie voort van dit eerste Nederlandse Scouting museum, maar vanaf 1993 tonen wij ook de geschiedenis van de andere drie verenigingen en kun je zien hoe het NPG (de Padvindsters), de KV en de NGB (de Rooms Katholieke Verkenners en Gidsen) en de inmiddels al 30 jaar actieve optelsom van die vier (Scouting Nederland) zich ontwikkelden.

We kijken ook over de grenzen, waar vele miljoenen Scouts en Guides hetzelfde spel spelen. Vooral voor de jeugd willen wij een eyeopener zijn en duidelijk maken wat wereldbroederschap betekent. Old hands zullen in de expositie veel herinneringen aantreffen uit de tijd van toen. Ontdek tussen alle insignes, uniformen, boeken, bladen, vaandels en vlaggen ook de spirit die Scouting kenmerkt. De basiselementen van wet en belofte, van goede daad, van buitenleven, patrouillesysteem en leren door doen. Elementen die niet tijdgebonden zijn en ook in de toekomst het hart van de beweging zullen vormen. Naast de vaste collectie hebben wij elk jaar een wisseltentoonstelling."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in Baarn 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden en dorpen worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad of dorp, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- Het Cultureel Festival (weekend begin september) is een van de grootste gratis culturele evenementen in de regio, met in totaal 16 uur vol muziek, kunst, dans, film, theater, literatuur en nog veel meer! Al twintig jaar lang wordt het centrum van Baarn jaarlijks omgetoverd tot het culturele hart van de regio. Op maar liefst 4 podia kun je genieten van klassieke muziek, dans en theater. Verder is er nog van alles te doen op diverse pleinen: een Kinderplein, een Sportplein, een Zorg- en Welzijnplein, een Cultuurplein en een Vrijwilligersplein. En op de Kunstmarkt op de Brink tonen ca. 40 kunstenaars uit Baarn en omgeving hun meest recente werk. Hier kun je kunst kijken én kopen. Kom naar de kunstmarkt om prachtige en unieke werken te zien en de kunstenaars achter het werk te ontmoeten.

In 2018 was er voor het eerst een gratis openluchtbioscoop in de Pekingtuin. In 2019 is er in samenwerking met Theater De Speeldoos opnieuw een openluchtbioscoop. Kom genieten van twee gratis films in de Pekingtuin! Voor een gezonde (of wat minder gezonde) hap kun je terecht bij een van de foodtrucks. Vers en ambachtelijk eten staan centraal. Koop een drankje bij de horecakraam en steun Stichting Cultureel Festival! De horecakraam wordt volledig gerund door vrijwilligers en de opbrengst gaat 100% naar de stichting.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het huidige Cantonspark is ca 3,5 ha groot, maar maakte vóór 1902 deel uit van het veel grotere landgoed Schoonoord, waar de familie Faas Elias de scepter zwaaide. De laatste telg van dit geslacht, de Freule A. Faas Elias, overleed in 1902 op hoge leeftijd, maar zonder directe nakomelingen. Daardoor raakte het omvangrijke landgoed versnipperd en kwam er veel ruimte vrij voor uitbreiding van het dorp. In 1915 liet August Jansen het Cantonspark als overtuin aanleggen. Na zijn overlijden kwam het park in 1920 in handen van de Universiteit Utrecht die het als een van haar botanische tuinen in gebruik nam. In 1987 is het park voor één gulden overgedragen aan de gemeente Baarn, onder de voorwaarde dat de gemeente de bijzondere meerwaarde van het park zou beschermen en uitbouwen. Het park werd openbaar/publiekelijk toegankelijk en even later ook rijksmonument. Stichting Vrienden van het Cantonspark behartigt de belangen van het park als een bijzondere voormalige botanische tuin van grote waarde. Zij adviseert de gemeente over het onderhoud en beplanting. Tevens is zij actief bij het organiseren van rondleidingen en publicatie van o.a. de Nieuwsbrief. Het park is gelegen aan de Faas Eliaslaan en is open van zonsopgang tot zonsondergang.

- Van sommige 18e-eeuwse buitenverblijven zijn alleen de parken overgebleven. Zo hoorde de Pekingtuin oorspronkelijk bij het in Chinese stijl gebouwde landhuis 'Peking' van de Amsterdamse koopman Scherenberg. De Pekingtuin is een openbaar park midden in Baarn met prachtige bomen, struiken en andere planten en grasvelden waar druk gebruik van gemaakt wordt door de plaatselijke bevolking. Ook is er een restaurant en een muziektent/openluchtpodium.

- De Vuursche is een uitgestrekt bosgebied en ligt op de stuwwal tussen Baarn, Soest, Maartensdijk en Hilversum. Eigenlijk is het een lappendeken van voormalige landgoederen. In het ene gedeelte loop je door een dicht en donker dennenbos. En verderop door een lieflijk open bos. Ook zijn er grafheuvels en monumentale eiken. Vanaf 1930, de crisisjaren, zijn veel bossen voor houtproductie aangelegd. Nog steeds zijn in de bossen de rechte vakken voor houtproductie herkenbaar. Maar er wordt gewerkt aan een gevarieerdere samenstelling. Dat is in het belang van de natuur en de recreatie.

Staatsbosbeheer streeft ernaar om het oorspronkelijke bos terug te krijgen: dat is bijvoorbeeld op arme zandgronden een eiken - berkenbos, met veel kronkelige, niet zo hoge eiken. Dode bomen blijven staan en bieden broedgelegenheid voor vogels. In de Hooge Vuursche wisselen loofbossen en dennenbossen elkaar af. Regelmatig kom je ook een rijtje hele grote beuken tegen of een veld met hele kleine sparretjes. Ook mooi: weilandjes midden in het bos. Verder, met name op de witte paaltjesroute: veel vijvers en diep liggende sloten waar op de oevers prachtige varens groeien. Een grote ronde heet de Pannenkoekvijver.

- In 2009 is begonnen met de restauratie van het Baarnse Bos. Het bos heeft een reeks waardevolle elementen. Zo zijn er wandelpaden die worden overkoepeld door loofhout, verschillende vijvers en ook kent het bos een opmerkelijke padenstructuur. De restauratie is met name bedoeld om deze bijzondere elementen in stand te houden.

- "Theater De Speeldoos is het theater en cultureel kloppend hart van Baarn. Naast onze theatervoorstellingen biedt ons theater nog veel meer. Het verzorgen van een totaal avondje uit in een warme, gezellige omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Naast ons gevarieerde theateraanbod vertonen we wekelijks populaire bioscoopfilms. Ook vertonen wij - sinds 2014 - als enige schouwburg in Nederland de top opera’s van The Metropolitan Opera in New York via een rechtstreekse satellietverbinding op ons filmdoek. Dankzij de perfecte beeld- en geluidskwaliteit lijkt het alsof je er zelf bij bent in New York. Onze ‘rode pluche’ theaterzaal en de sfeervolle uitstraling van het theatercafé sluiten perfect aan bij de kwaliteit van The Met Opera. Met een speciaal opera-arrangement wordt het voor ons publiek een bijzonder avondje uit.

Theater De Speeldoos biedt graag iets extra’s bij haar voorstellingen, bijvoorbeeld live muziek in ons theatercafé voorafgaand aan een voorstelling. Daarnaast hebben wij geregeld familievoorstellingen (vanaf 2+) en draaien wij leuke jeugdfilms. Ons theater biedt bovendien een podium aan de vele culturele verenigingen uit Baarn en omgeving, zoals toneelgezelschappen, dansscholen en amateurschilders. We zijn een podium in ons dorp waar men elkaar kan ontmoeten in een inspirerende omgeving rond diverse activiteiten. Ook de zakelijke markt bieden wij een bijzondere, theatrale omgeving, centraal gelegen in het land, met gratis parkeergelegenheid."

- Van oudsher zwommen de Baarnaars in zweminrichtingen in rivier de Eem. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het water in de Eem vervuild door de toenemende industrialisatie in Amersfoort. Het zwemwater uit de Eem van Zweminrichting Baarn werd afgekeurd, waarna dit openluchtzwembad in 1951 door de gemeente Baarn werd gesloten. Als vervanging is in 1954 Bosbad De Vuursche gerealiseerd. De vormgeving van het achthoekige entreegebouwtje en de bijgebouwen is beïnvloed door de naoorlogse Delftse School. Het zwembad is een gemeentelijk monument. De rechthoekige baden werden aanvankelijk ingericht voor zwemlessen en een zwemclub. Vanaf 1959 werd het bad de trainingsplek voor zwemclub De Vuursche. In 2004 volgde een grote renovatie, waarna het bad zich meer ging richten op recreatief zwemmen voor kinderen en jonge gezinnen.

"In de bossen van Baarn ligt het prachtige openluchtzwembad 'Bosbad De Vuursche' (Bosbadlaan 4). Met een wedstrijdbad, een recreatiebad, een kleuterbad en een peuterbad is het Bosbad de ideale plek voor jong en ouder. Heerlijk samen met de kinderen spetteren en spelen in het water, fanatiek baantjestrekken om de conditie op peil te houden of lekker duiken van de duikplanken. Het Bosbad beschikt over een grote zonneweide, waar op een aparte plek kan worden gevoetbald en een unieke midgetgolfbaan (tegen aparte betaling of in combinatie met zwemmen). Honger en dorst gekregen van het zwemmen en spelen? Het Bosbad heeft een groot terras waar drankjes en snacks worden verkocht. Nodigt het weer niet uit tot zwemmen? Het nieuwe, gratis toegankelijke terras met uitzicht op de midgetgolfbaan is de perfecte ontmoetings- en verzamelplaats voor fietsers, wandelaars, mountainbikers, hondenclubs, scootmobielers en midgetgolfers."

- In Hertenkamp Maarschalksbos vind je veel meer diersoorten dan alleen herten. Je kunt er de volgende diersoorten treffen: In de wei: een kudde damherten, met 1 hertenbok, een aantal hindes en enkele jonge dieren. Verder dwerggeiten, Soay schapen, pauwen, kalkoenen, parelhoenders en duiven. Bij de vijver: Alaska ganzen, Muskuseenden, Streepkopganzen, Mandarijneenden. In de volières: Grasparkieten, Groene halsbandparkiet, Roodrugparkieten, Zebravinken, Kanaries, Agapornissen, Adelaidparkieten, Valkparkieten, Goudfazanten, Tortelduiven, sierduiven, waaronder de bijzondere soorten Boedapester tuimelaars en Hongaarse kipduiven, en 12 soorten raskippen. Er is ook een minispeeltuin.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Baarn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van Baarn door fotograaf Martin Stevens.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Baarn op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Baarn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Baarn. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - "RTV Baarn is de lokale omroep voor radio, tv en internet. Het is een stichting, die volledig draait op vrijwilligers. We zijn te horen en te zien op de volgende kanaalnummers voor KPN, XS4ALL en Telfort met de witte afstandsbediening: TV kanaal 626 en Radio kanaal 893. De kanalen waarop we via de kabel van Ziggo te zien en te horen zijn: Ziggo analoog pakket: kanaal 45 (663.25 MHz) en Ziggo digitaal pakket: kanaal 42. De programma’s van BaarnFM zijn uiteraard ook te beluisteren via de ether: FM 105.5 MHz en Ziggo kabel analoog 92.3 MHz en Ziggo digitaal pakket kanaal 917."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baarn alg, - idem oud en - idem RK. - Zie ook de site en Stichting Groenegraf.nl in het hoofdstuk Geschiedenis.

Reactie toevoegen